Sunteți pe pagina 1din 1

George Jerdea - Colindul Magilor

COLINDUL MAGILOR
Glas 1 Πα
muzică și versuri: George Jerdea
2
(Π) (Ν)

M
(Π)
a gii i de la Ră să ă
(Ν)
ri it de e Hri is tos au
(Π)
a u

zit pe I rod l-au între ba at u un de e-i Pruncul Îm pă rat

(Π)
2
(Ν) (Π)

I ro od în să a u u
(Ν)
zi ind ma a gi i lor le-a po run cit:
(Π)

mer gețivoi și de-L a fla ați mi i i e de ști re să-mi dați


2
(Π) (Ν)

M
(Π)
a gii -n da tă au ple e
(Ν)
ca at pe e Hri is tosL-au că
(Π)
u

tat Stea ua de la Ră să ri it cu u e ei a că lă to rit

(Π)
2
(Ν) (Π)

Ș i-au a a juns la peș te


(Ν)
e ra a u un de e Prun cul Se năș tea
(Π)

în da tă s-au închi na at și i da a ruri scum pe I-au dat


2
(Π) (Ν)

A
(Π)
au ple e cat în dru mu ul
(Ν)
lo or dâ ândde e ves te
(Π)
tu tu

ror as tăzi no uă S-a năs cu ut Do om nu ul Cel făr' de-n ce put as


(Ν) (Π)

tăzi no uă S-a năs cu ut Do om nu ul Cel făr' de-n ce put

S-ar putea să vă placă și