Sunteți pe pagina 1din 2

Stimată doamnă Ana Rusu,

Ne face plăcere să vă invităm la prima ediție a Forumului Cantus Mundi București, cu tema
”Promovarea și integrarea mișcării corale în școala românească”, care se va desfășura în 15
noiembrie 2018, în Sala ”Eusebiu Ștefănescu a Cercului Militar Național” din București (acces din
Bdul Regina Elisabeta).

Am fi onorați dacă ați fi alături de noi în calitate de guest-speaker al sesiunii Învățarea exclusivă
prin joc și joacă, de la ora 16:00, în care să ne vorbiți despre subiectul Instrumente și practici
neconvenționale în muzică.

Forumul Cantus Mundi București își propune să creeze o platformă de discuții unde
reprezentanții școlilor, profesioniști din industria creativă, artiști, lideri ai mișcării corale și
decidenți din administrația publică vor interacționa și vor face schimb de experiență și propuneri
pe teme legate de importanța, rolul și impactul mișcării corale în procesul educativ.

Participanții la Forum vor trece în revistă beneficiile implicării copiilor și tinerilor în cântul coral,
căile prin care poate fi dinamizată și susținută activitatea corală atât la clasă, cât și în comunitate,
cum pot fi încurajați practicienii corului în școli - profesori, învățători, educatori -, pentru a-i
inspira pe copii și tineri și a-i motiva să fie parte a unei mișcări culturale prestigioase și incluzive.
Dezbaterea dedicată politicilor publice existente în domeniu va analiza inițiativele de includere a
activității corale în educația de masă, situația formării specialiștilor, oportunitatea dezvoltării
programei școlare sau situația orelor de muzică în învățământ.

Organizatorii consideră, de asemenea, că prin conștientizarea dimensiunii formatoare a


participării copiilor și tinerilor în ansambluri corale dezvoltate în școli, la nivel local și național,
instituțiile de învățământ și comunitățile implicate dobândesc un valoros vehicul de comunicare
și reprezentativitate culturală și, totodată, oferă tinerilor oportunitatea de a se dezvolta creativ și
social prin dobândirea unor abilități și competențe relevante, atât pentru pentru viitorul lor, cât
și pentru societate.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți în propunerea de program alăturată.

Ministerul Culturii și Identității Naționale  Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”
Str. Ion Câmpineanu, Nr. 28, Sector 1, București, România  Telefon/Fax: 021.312.65.57
E-mail: office@madrigal.ro  www.madrigal.ro  www.cantusmundi.com
Pentru alte informații și confirmarea participării, vă rugăm să ne contactați la e-mail:
carmen@quartzmediaproduction.ro sau telefon: 0727 734 411, persoană de contact – Carmen
Macavei, Departamentul Comunicare.

Asigurându-vă de toată colaborarea noastră în procesul practic al educației culturale în România,


doresc să vă mulțumesc anticipat pentru participarea la Forumul Cantus Mundi București.

Cu stimă,
Emil Pantelimon
Manager
Corul Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin

Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România,
inițiat de reputatul dirijor Ion Marin și derulat cu sprijinul membrilor Corului Național de Cameră „Madrigal –
Marin Constantin”.
După 7 ani de activitate, Programul a adunat sub umbrela sa peste 900 de coruri. Peste 30.000 de copii,
alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele
legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe,
atât de necesare pentru revitalizarea societății noastre.
“E foarte greu prin muzică să-i spui cuiva „dă-te mai încolo că ai sindrom Down” sau că „tu nu eşti nici
măcar încălţat, iar eu am ultimul model de iPhone în buzunar”. Asta prin muzică nu se poate întâmpla”
spune dirijorul Ion Marin.

Cantus Mundi București este un proiect desfășurat de Programul Național Cantus Mundi, cu sprijinul
Primăriei București, prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale.

Ministerul Culturii și Identității Naționale  Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”
Str. Ion Câmpineanu, Nr. 28, Sector 1, București, România  Telefon/Fax: 021.312.65.57
E-mail: office@madrigal.ro  www.madrigal.ro  www.cantusmundi.com