Sunteți pe pagina 1din 1

CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR Oxid bazic + H2O = Bază ( hidroxid)

Anorganice - simple – atomice – metale, gaze rare, S Exemple : Na2O + H2O = 2 NaOH
SUBSTANŢE (minerale) CaO + H2O = Ca(OH)2
- moleculare - X2 , N2, H2, O2 Temă : daţi 5 exemple de reacţii între oxizi bazici şi H2O
- compuse - oxizi, baze, acizi, săruri
Organice – hidrocarburi B) Oxizi acizi : NEMETAL + O
- derivaţi ai hidrocarburilor
Denumire: prefix care indică nr. de O + OXID DE + nemetal
Exemple:
Valenţele elementelor
CO (monoxid de carbon), CO2 (dioxid de carbon)
- IA – Metale alcaline ( Li, Na, K, Cs) – 1 SO2 (dioxid de sulf), SO3 ( trioxid de sulf)
- IIA - Metale alcalino- pământoase ( Mg, Ca, Ba) – 2
- IIIA – Metale pământoase( Al) – 3 Temă : scrieţi formulele şi denumirile oxizilor în care azotul are
- IVA – Grupa carbonului ( C, Si, Sn, Pb) – 4,2 următoarele valenţe : 1 , 2 , 3 , 4 , 5
- VA – Grupa azotului ( N, P, As, Sb) – 5, 3
- VIA – Grupa oxigenului ( O, S ) – 2,4,6 Oxid acid (anhidridă) + H2O = Oxiacid
- VIIA – Grupa halogenilor ( F, Cl, Br, I) – 1,3,5,7
- Metale tranziţionale ( Ib- VIIIB) - Fe (II, III) - Cd (II) - Cu (II, I) Exemple : N2O3 + H2O = 2 HNO2
- Ag (I) - Co (II) - Au (III) - Ni (II) - Hg ( II, I) - Zn (II) P2O5 + H2O = 2 H3PO4
Temă : Completaţi ecuaţiile următoarelor reacţii chimice:
SO2 + H2O =
HIDROXIZI ( METAL + HO- ) SO3 + H2O =
N2O5 + H2O =
CO2 + H2O =
Denumire : HIDROXID DE METAL
Exemple :NaOH (hidroxid de sodiu) , Ca(OH)2 (hidroxid de calciu),
Al(OH)3 (hidroxid de aluminiu)
ACIZI ( H + RADICAL ACID)
Temă : daţi 7 exemple de hidroxizi ( formule şi denumiri)
- VEZI TABELUL DE PE VERSO –
HIDROXIZII METALELOR TRANZIŢIONALE:se indică şi valenţa metalului
din compusul respectiv
SĂRURI ( METAL + RADICAL ACID)
Exemple : CuOH -hidroxid de Cu (I) , Cu(OH)2 - hidroxid de Cu(II) ,
Fe(OH)2 - hidroxid de Fe (II) , Fe(OH)3 – hidroxid de Fe (III)
NEUTRE ( tot H din acid a fost înlocuit cu metal)
Ex. : Na2CO3 CaSO4 K2S
OXIZI ( ELEMENT + O (II)) SĂRURI Carbonat de Na sulfat de Ca sulfură de K
ACIDE ( conţin H rămas din acid)
A) Oxizi bazici : METAL + O Ex.: NaHCO3 Ca(HSO4)2 KHS
Denumire : OXID DE METAL Carbonat acid de Na sulfat acid de Ca sulfură acidă de K
Exemple :Na2O , CaO , BaO bicarbonat de Na) (bisulfură de Ca)
Oxizii metalelor tranziţionale - se indică şi valenţa metalului
Exemple : FeO – oxid de Fe (II) , Fe2O3 - oxid de Fe (III)
Temă : Daţi 7 exemple de oxizi bazici ( formule şi denumiri )