Sunteți pe pagina 1din 7

fymaaa.blogspot.

com
APOCALIPSA 5G - evenimentul exitinc?iei
18-23 minutes

5G APOCALYPSE (2019)

- The Extinction Event -

Deoarece subiectul 5G încã frige ?i personal nu cred cã s-a luat decizia


clarã sã se implementeze peste tot indiferent de costuri ?i cã reac?ia
noastrã ca ?i con?tiin?ã colectivã conteazã în luarea acestei decizii, vã
invit sã da?i mai departe acest documentar extrem de important pentru
via?a noastrã.

Considera?i-vã avertiza?i!

„Sunte?i încã în concep?ia gre?itã cã expunerea necontrolatã la câmpuri


electromagnetice (EMF) ?i radiofrecven?ã (RF) nu are nici o importan?ã?
Vã îndemn sã viziona?i acest documentar, "Apocalipsa 5G - Evenimentul de
extinc?ie" de Sasha Stone, cu subtitrare în limba românã, pentru a-?i
completa cuno?tin?ele pe aceastã temã ?i în?elege mai multe ?i mai
profund despre 5G. Dincolo de teoriile conspira?iei, cum gre?it le place
unora sã spunã, ?tiin?a este dincolo de orice dubiu pentru a justifica
îngrijorarea cu privire la 5G.

Expunerea la EMF a crescut dramatic în ultimii 100 de ani

Într-adevãr, chiar ?i genera?iile anterioare ?i mai pu?in expuse la


tehnologii fãrã fir (wireless) s-au dovedit a produce un rãu grav în
timp. Într-un interviu din 2017 cu dr. Martin Pall, profesor emerit de
biochimie ?i ?tiin?e medicale de bazã la Universitatea de Stat din
Washington, acesta atrãgea aten?ia asupra pericolului primar al EMF - ?i
ceea ce conduce procesele bolilor cronice - daunele mitocondriale
declan?ate de peroxinitri?i, unul dintre cele mai dãunãtoare tipuri
reactive de azot. Dispozitivele care emit continuu radia?ii EMF la
niveluri care vã afecteazã mitocondrial includ telefonul mobil, turnurile
de telefonie mobilã, routerele Wi-Fi ?i modemurile, monitoarele pentru
copii ?i dispozitivele "inteligente" de orice fel, inclusiv contoarele
inteligente ?i aparatele inteligente.

Dacã vã întoarce?i în timp pânã la sfãr?itul primului rãzboi mondial,


aproximativ în jurul anului 1918 ?i utiliza?i acel interval de timp ca o
linie de bazã a expunerii EMF în rândul publicului larg, ajunge?i la
concluzia uimitoare cã expunerea la EMF a crescut cu aproximativ 1
quintilion în ultimii 100 de ani. Este ira?ional sã presupunem cã aceastã
cre?tere radicalã - o cre?tere de 1 miliard de ori - nu ar putea avea
efecte negative asupra mediului ?i asupra sãnãtã?ii umane. Realitatea
este cã majoritatea oamenilor se confruntã cu efecte biologice ca
rezultat al acestei expuneri, dar nu au nici o apreciere a daunelor pe
care le provoacã, pânã când este deja prea târziu. Chiar ?i atunci, este
extrem de dificil de a lega expunerea EMF cu simptome sau boala.

În?elegând mecanismul care dãuneazã

Potrivit cercetãrii lui Pall, radia?iile cu microunde de joasã


frecven?ã, cum ar fi cele de la telefonul mobil ?i routerul wireless,
activeazã Canalele de Calciu cu Con?inut de Tensiune ( VGCC) aflate în
membrana exterioarã a celulelor. Acestea sunt de 7,2 milioane de ori mai
sensibile la radia?iile cu microunde decât particulele încãrcate în
interiorul ?i în exteriorul celulelor noastre, ceea ce înseamnã cã
standardele de siguran?ã pentru aceastã expunere sunt oprite cu un factor
de 7,2 milioane. Radia?ia cu microunde de frecven?ã joasã vã deschide
VGCC, permi?ând astfel un flux anormal de ioni de calciu în celulã, care
la rândul sãu activeazã oxidul nitric (NO) ?i superoxidul care
reac?ioneazã aproape instantaneu pentru a forma peroxinitritul.

Peroxinitritul catalizeazã stresul oxidativ masiv prin crearea de


radicali liberi care sunt asocia?i cu un nivel crescut de inflama?ie
sistemicã ?i disfunc?ie mitocondrialã ?i sunt considerate a fi cauza
principalã pentru multe dintre bolile cronice de astãzi. Pentru o
în?elegere aprofundatã a peroxinitri?ilor ?i a daunelor pe care le
provoacã, vezi "Oxidul nitric ?i peroxinitritul în sãnãtate ?i boli" - un
document de 140 pagini cu 1.500 de referin?e scrise de Dr. Pal Palcher,
Joseph Beckman ?i Dr. Lucas Liaudet. Este o lucrare epicã ?i una dintre
cele mai bune recenzii ?i pot fi descãrcate gratuit.

Unul dintre pericolele cele mai semnificative ale peroxinitritului


este cã acesta dãuneazã ADN-ului. Studiul European REFLEXpublicat în
2004 a arãtat cã efectele nontermale ale radia?iei 2G ?i 3G sunt de fapt
foarte asemãnãtoare cu efectele razelor X în termenii daunelor genetice
pe care acestea le provoacã. Corpul tãu are capacitatea de a repara
aceste daune printr-o familie de 17 enzime diferite denumite colectiv
Poli ADP Ribozã Polimeraze (PARP). Cu toate acestea, în timp ce PARP
func?ioneazã bine, ele necesitã NAD+ pentru combustibil ?i atunci când nu
mai func?ioneazã NAD+, acestea nu vã mai reparã ADN-ul, ceea ce poate
duce la moartea prematurã a celulelor, deoarece sunt necesare peste 100
pânã la 150 molecule NAD+ pentru a repara crãpãturile din fiecare
diviziune a ADN-ului.

NAD+ este esen?ialã pentru men?inerea sãnãtã?ii celulare ?i


mitocondriale, a?adar faptul cã PARP consumã NAD+ pentru a contracara
daunele cauzate de EMF este o preocupare importantã. Î?i po?i îmbunãtã?i
nivelul NAD+ ? Da, dar este un subiect complex care necesitã într-adevãr
o carte care sã explice cu aten?ie. Ca un prim pas, totu?i, trebuie sã
reduce?i consumarea de NAD+, ceea ce necesitã limitarea expunerii la EMF.
Mai multe aici:

Daunele apar în perioade lungi de timp

Dacã efectele negative ale EMF sunt imediat recunoscute, lucrurile ar


fi mult mai simple. Din pãcate, nu func?ioneazã a?a. Daunele se
acumuleazã în timp, similar cu cele ale fumatului. Ani de zile pute?i sã
scãpa?i fãrã sã vã sim?i?i rãu pânã când, dintr-o datã, sunte?i
înconjurat de simtome debilitante. Cercetãtorii sunt de acord, în
general, cã existã o perioadã de laten?ã de aproximativ 10 ani sau mai
mult înainte de apari?ia daunelor, ceea ce expune pe copii la cel mai
mare risc, deoarece expunerile lor încep cu mult mai devreme (în prezent,
din uter) ?i persistã pe toatã durata vie?ii, expunerea lor zilnicã.

În timp ce controversa asupra daunelor cauzate de EMF s-a concentrat


în jurul valorii de a determina dacã poate provoca sau nu cancer, în
special tumori cerebrale, aceasta nu este, de fapt, cea mai mare
preocupare. Dat fiind cã daunele sunt strâns legate de activarea VGCC-
urilor dvs., trebuie sã se considere cã zonele unde VGCC-urile sunt cele
mai dense ar fi cele mai vulnerabile la daune. A?a cum se întâmplã, cea
mai mare densitate de VGCC se gãsesc în sistemul nervos, creier,
stimulatorul cardiac din inimã ?i în testiculele masculine (este deja
cunoscut în prezent faptul cã tinerii bãrba?i sunt în numãr tot mai mare
sterili sexual, n.b.). Ca urmare, EMF sunt susceptibile de a contribui la
probleme neurologice ?i neuropsihiatrice, la probleme cardiace ?i de
reproducere, incluzând dar fãrã a se limita la aritmii cardiace,
anxietate, depresie, autism, Alzheimer ?i infertilitate. Într-adevãr,
aceasta este ceea ce cercetãtorii continuã sã gãseascã ?i toate aceste
probleme de sãnãtate sunt mult mai rãspândite ?i ucid mai mul?i oameni
decât cancerul cerebral.

Tehnologia 5G este legatã de probleme de sãnãtate semnificative

Una dintre principalele probleme cu 5G este aceea cã se bazeazã în


primul rând pe lungimea de bandã a undei milimetrice (MMW), care este
între 30 gigahertzi (GHz) ?i 300 GHz, ?i este cunoscut cã penetreazã 1
pânã la 2 milimetri (mm) de ?esut cutanat uman. Capacitatea sa de a
pãtrunde în ?esut ?i de a provoca o senza?ie de arsurã severã este exact
motivul pentru care MMW a fost aleasã pentru utilizarea în armele cu
energie dirijatã de control al mul?imii (Active Denial Systems) de cãtre
Departamentul Apãrãrii al S.U.A. (?i for?ele speciale de poli?ie, n.b.).
Unele cercetãri aratã cã minifiloanele de transpira?ie din pielea umanã
ac?ioneazã ca antene atunci când vin în contact cu MMW, care ajutã la
explicarea efectului dureros. MMW a fost, de asemenea, legatã de
numeroase probleme de sãnãtate, printre care:

* Probleme oculare cum ar fi opacitatea retinei la ?obolani, care este


legatã de producerea de cataractã ?i afectarea ochilor la iepuri;

* Variabilitatea afectatã a frecven?ei cardiace, un indicator al


stresului la ?obolani ?i modificãri ale ritmului cardiac (aritmii) la
broa?te;

*Durere;

*Suprimarea func?iei inmune;

*Cre?terea depresiei ?i cre?terea rezisten?ei la antibiotice a


bacteriilor.

În 2015, peste 230 oameni de ?tiin?ã implica?i în studiul efectelor


biologice ?i asupra sãnãtã?ii ale EMF neionizante din 41 de ?ãri, au
semnat un apel interna?ional cãtre Organiza?ia Na?iunilor Unite,
solicitând protec?ia împrotriva expunerii electromagnetice neionizate,
din cauza efectelor asupra sãnãtã?ii chiar ?i la niveluri scãzute. Doi
ani mai târziu, mai mult de 180 de medici ?i oameni de ?tiin?ã din 35 de
?ãri au semnat o peti?ie pentru a pune în aplicare un moratoriu privind
lansarea a 5G, din cauza riscurilor poten?iale pentru via?a sãlbaticã ?i
sãnãtatea umanã, invocând cercetãri care prezintã un risc crescut pentru:

* Cancer;

* Stresul celular ?i cre?terea radicalilor liberi nocivi;

* Daune genetice;

* Probleme de reproducere;
* Tulburãri neurologice;

* Func?ionarea bioelectricitã?ii.

Tensiunea (sau mai bine zis diferen?a de poten?ial, n.b.) din corp
pare sã joace un rol important în sãnãtate ?i boalã. Produc?ia de energie
electricã a corpului permite celulelor sã comunice ?i sã îndeplineascã
func?iile biologice de bazã necesare pentru supravie?uirea dvs. Cu toate
acestea, corpul dvs. este proiectat sã func?ioneze la niveluri ?i
frecven?e specifice ?i fiind înconjurat de EMF create de om, care sunt de
patru miliarde de ori mai mari decât mediul natural EMF al Pãmântului, nu
este deloc surprinzãtor faptul cã acest lucru ar putea duce la daune
biologice grave.

Dupã cum se men?ioneazã în documentarul "Apocalipsa 5G", interferen?a


cu capacitatea ADN-ului de a primi ?i transmite semnale biologice este un
efect posibil al unei astfel de expuneri.

Filmul include, de asemenea pe Dr. Dietrich Klinghardt, a cãrui


cercetare aratã cã femeile care au dat na?tere copiilor auti?ti au avut
un nivel de tensiune corporalã de 8,4 ori mai mare decât cele care au dat
na?tere unor copii sãnãto?i din punct de vedere neurologic. Loca?ia
somnului (din creier, n.b.) a copiilor cu autism a expus, de asemenea o
tensiune corporalã de 8,5 ori mai mare. În ansamblu, nivelul radia?iilor
RF în loca?ia somnului mamelor ale cãror copii au fost auti?ti a fost de
20,7 ori mai mare decât al mamelor ai cãror copii nu au fost afecta?i.
Potrivit lui Klinghardt, pute?i prezice de fapt, cã autismul a fost
dovedit pur ?i simplu prin mãsurarea nivelelor de expunere la radia?ii RF
ale mamelor (probabil excluzând vaccinurile, care sunt o altã cauzã
majorã, n.b.).

EMF iau o taxã pe func?ia neurologicã ?i cunoa?tere

Încã din anul 1924, cercetãtorul austriac Rudolf Steiner, care a


dezvoltat agricultura biodinamicã ?i a scris mai mult de 330 de cãr?i
despre o mare varietate de subiecte, a vorbit despre pericolele
electricitã?ii ?i impactul acesteia asupra corpului uman, spunând:
"Trebuie sã vã gândi?i la întreaga componentã jucatã de electricitate în
naturã ... Fiin?ele umane nu pot continua sã se dezvolte în acela?i mod
într-o atmosferã penetratã din toate pãr?ile de curen?i ?i radia?ii
electrice; are o influen?ã asupra întregii dezvoltãri a omului ...
aceastã via?ã a oamenilor în mijlocul energiei electrice, în special
energia radiantã, va fi afectatã în prezent, astfel încât sã nu mai poatã
în?elege ?tirile pe care le primesc atât de rapid. Efectul este de a-?i
diminua inteligen?a. Astfel de efecte sunt deja vãzute astãzi. Chiar ?i
astãzi pute?i observa cum oamenii în?eleg lucrurile care le vin cu
dificultã?i mult mai mari decât au fãcut-o acum câteva decenii".

Din 1924, expunerea EMF a crescut exponen?ial, iar 5G promite sã


mãreascã masiv aceastã expunere, adãugând tehnologia deja existentã, nu o
înlocuie?te pur ?i simplu. Cercetãtorii confirmã acum cã ceea ce ne-a
avertizat Steiner în 1924 EMF emisã astãzi în principal prin tehnologii
fãrã fir care nu exista nici mãcar în timpul lui Steiner - are efecte
neuropsihiatrice, declan?ând totul, de la gândirea tulbure ?i durerile de
cap la dizabilitã?i de învã?are ?i demen?ã.

Radia?ia cu microunde are clar efecte biologice


Pe la minutul 29 din documentarul "Apocalipsa 5G" pute?i vedea ce face
o expunere de doar douã minute la un dispozitiv inteligent a celulelor
umane. Trei subiec?i au fost ruga?i sã stea la aproximativ 1 picior
distan?ã de contoarul inteligent, timp de 2 minute. Probele de sânge au
fost prelevate înainte ?i dupã expunere. Dupã aceastã cantitate extrem de
limitatã de expunere, pute?i observa în mod clar degradarea peretelui
celular ?i trauma celulelor sanguine care apar în probe. Prin folosirea
bazelor cu celule mici plasate în imediata vecinãtate a fiecãrei
locuin?e, fiecare cartier va fi în cele din urmã scãldat în frecven?e ?i
mai puternice ale 5G.

Ce este ?i mai rãu, cã FCC (Comisia Federalã de Comunica?ii) ?i-a


revizuit regulile privind lansarea tehnologiei 5G în septembrie 2018,
limitând drepturile ora?elor de a controla amplasarea antenelor 5G. Los
Angeles ?i alte ora?e i-au dat în judecatã pentru a rãsturna noile reguli
ale FCC, dar la 10 ianuarie 2019, Curtea de Apel din SUA a luat partea
FCC. A?a cum a remarcat Pall, citat în film: "Punerea a zeci de milioane
de antene 5G fãrã un singur test biologic de siguran?ã, trebuie sã fie
cea mai stupidã idee pe care o are cineva în istoria lumii".

Într-adevãr, vãzând câ?i se luptã deja cu hipersensibilitatea


electromagneticã, saturarea ora?elor ?i a zonelor suburbane cu radia?ii
MMW va face fãrã îndoialã problema mai rãspânditã ?i va face via?a
insuportabilã pentru cei care simt deja efectele radia?iei wireless. A?a
cum a remarcat dr. Yael Stein - care a studiat tehnologia MMG-5G ?i
interac?iunea cu corpul uman, într-o scrisoare din 2016 adresatã Comisiei
Federale de Comunica?ii, scria:

"Simulãrile pe calculator au demonstrat cã glandele sudoripare


concentreazã undele sub-terahertz (sub 1.000 GHz) în pielea umanã.
Oamenii puteau sim?ii aceste valuri ca pe o cãldurã. Utilizarea
tehnologiei de comunica?ii sub-terahertz (telefoane mobile, Wi-Fi,
antene) ar putea determina oamenii sã perceapã durerea fizicã prin
nociceptori. În mod poten?ial, în cazul în care 5G Wi-Fi este rãspândit
în domeniul public, ne putem a?tepta la mai multe efecteasupra sãnãtã?ii,
observate în prezent ca frecven?e RF/microunde, inclusiv multe alte
cazuri de hipersensibilitate (EHS), precum ?i multe noi plângeri de
durere fizicã ?i încã o varietate necunoscutã a tulburãrilor neurologice.
Va fi posibilã demonstrarea unei rela?ii cauzale între tehnologia 5G ?i
aceste efecte specifice asupra sãnãtã?ii. Persoanele afectate pot fi
eligibile pentru compensare".

Educa?i-vã cu privire la riscurile de sãnãtate ale 5G ?i proteja?i-


vã familia de daune

Pentru a afla mai multe despre 5G ?i pentru a ajuta la educarea


celorlal?i, pute?i descãrca fi?iere de la Environmental Health Trust. Pe
site-ul lor pute?i accesa, de asemenea, o lungã listã de studii
?tiin?ifice publicate care prezintã motive de îngrijorare. Pentru a
reduce expunerea dvs. la EMF, citi?i sugestiile de mai jos ?i
implementa?i cât mai multe dintre ele:

Noaptea remedierii

Utiliza?i filtre pentru a elimina varia?iile tranzitorii de tensiune de


la electricitate ?i utiliza?i contoare pentru a confirma cã acestea se
aflã într-un interval de siguran?ã. Utiliza?i un ceas cu alarmã alimentat
de la baterie, în mod ideal unul fãrã luminã. Lua?i în considerare
mutarea patului copilului dvs. în camera dvs., în loc sã utiliza?i un
monitor fãrã fir pentru bebelu?i. Alternativ, utiliza?i un monitor cu
cablu de legãturã. Dacã trebuie sã utiliza?i Wi-Fi ziua, opri?i-l atunci
când nu-l folosi?i, mai ales noaptea când dormi?i.

În mod ideal, lucra?i pentru a vã conecta casa astfel încât sã pute?i


elimina cu totul Wi-Fi. Este important sã vã da?i seama cã dacã ave?i un
router Wi-Fi, ave?i un turn de telefonie mobilã în interiorul casei dvs.
În mod ideal, elimina?i Wi-Fi-ul pur ?i simplu utilizând o conexiune prin
cablu. Dacã ave?i neapãratã nevoie de un router, îl pute?i plasa în
interiorul unei pungi protejate, atunci când nu este utilizat. Pute?i
gãsi elemente ecranate online sau pute?i crea propriile dvs. materiale
folosind materialul Swiss Shield. Dacã ave?i un notebook fãrã porturi
Ethernet, un adaptador USB Ethernet vã va permite sã vã conecta?i la
internet printr-o conexiune prin cablu.

Pentru o ecranare mai extinsã, vã pute?i gândi sã picta?i pere?ii ?i


tavanul dormitorului cu vopsea specialã de protec?ie, care va bloca RF
din surse externe, cum ar fi turnurile de telefonie mobilã, contoarele
inteligente ?i turnurile radio/TV. Ferestrele pot fi acoperite cu ecran
metalic sau film. Pentru patul tãu, gânde?te-te la un baldachin de
protec?ie (se mai pot folosi diferite obiecte din orgoni - n.b.).

Strategii pe timp de zi pentru a reduce expunerea inutilã la EMF

Pentru a reduce expunerea la EMF în timpul zilei, lua?i în considerare


utilizarea filtrelor Stetzer pentru a reduce nivelul de electricitate
murdarã sau interferen?e electromagnetice generate. De asemenea, pute?i
lua aceste lucruri cu dvs. când lucra?i sau când cãlãtori?i. Aceasta
poate fi o strategie optimã pentru a reduce daunele cauzate de expunerea
la EMF, deoarece se pare cã cea mai mare parte este generatã de
frecven?ele pe care filtrele le eliminã.

Conecta?i computerul desktop la internet printr-o conexiune Ethernet


prin cablu ?i asigura?i-vã cã a?i pus laptop-ul în modul avion. Evita?i,
de asemenea, tastaturile wireless, trackball-urile, mouse-urile,
sistemele de jocuri, imprimantele ?i telefoanele portabile. Alege?i
versiunile cu fir.

Evita?i sã transporta?i telefonul mobil pe corp (doar în modul avion)


?i niciodatã sã nu dormi?i cu el în dormitorul dvs. decât dacã se aflã în
modul avion sau închis. Chiar ?i în modul avion poate emite semnale. Când
utiliza?i telefonul mobil, utiliza?i telefonul prin difuzoare ?i ?ine?i
telefonul la cel pu?in 30 cm distan?ã de dvs. Cauta?i sã reduce?i radical
timpul de vorbire pe telefonul mobil.

Protec?ia generalã a gospodãriilor

Dacã utiliza?i în continuare un cuptor cu microunde, lua?i în


considerare înlocuirea acestuia cu un cuptor de convec?ie cu abur (sau cu
rezisten?ã electricã), care vã va încãlzi mâncarea mult mai rapid ?i mult
mai sigur. Evita?i utilizarea aparatelor "inteligente" ?i a termostatelor
care depind de semnalizarea wireless. Aceasta ar include toate noile
televizoare "inteligente". Aceastea sunt numite inteligente deoarece
transmit un semnal Wi-Fi ?i, spre deosebire de computerul dvs., nu pute?i
opri semnalul Wi-Fi. Lua?i în considerare utilizarea unui monitor de
computer mare ca televizorul dvs., deoarece nu emite Wi-Fi.
Înlocui?i becurile fluorescente (acestea con?in vapori de mercur, n.b.)
cu becuri incandescente sau LED. În mod ideal, îndepãrta?i toate luminile
fluorescente din casã. Nu numai cã ele emit luminã nesãnãtoasã, dar mai
important, ele vor transfera de fapt curen?ii spre corpul tãu, doar fiind
aproape de ele.

Întrerupãtoarele dimmer (cele cu LED de control - n.b.) sunt o sursã


de electricitate murdarã, deci lua?i în considerare instalarea
comutatoarelor închis/deschis normale, mai degrabã decât a comutatoarelor
dimmer.

Refuza?i contoarele inteligente atâta timp cât pute?i, sau adãuga?i un


scut la contuarul inteligent existent, dintre care unele s-au dovedit a
reduce radia?iile cu 98 pânã la 99 %.

Sãnãtate ?i protec?ie cât mai eficientã !

Alte materiale publicate de noi ?i de al?ii pe temã:

4) LA LIMITA MINUNÃRII - Experimente 5G (?i alte noutã?i din domeniu)

?i nu în ultimul rând, ba poate chiar în primul rând, cea mai completã


analizã despre 5G ?i o peti?ie contra 5G: