Sunteți pe pagina 1din 5

Solomon – iluzia ascensiunii

Captarea atenţiei – încoronarea lui Solomon


- Tentativa lui Adonia de a se proclama împărat
- Iniţiativa prorocului Natan
- Bat-Şeba şi Natan, înaintea împăratului David
- Solomon, proclamat împărat

Cine este acest tânăr, pentru care prorocul Natan luptă atât de mult? Este doar o iniţiativă a
omului Natan sau a prorocului Natan/a lui Dumnezeu prin Natan?
- Asemenea marilor oameni ai Bibliei, naşterea lui este prezisă de Dumnezeu (1 Cronici
22:9)
- Numele lui este anunţat de Dumnezeu – „numele lui va fi Solomon – Pace” (9)
- Încă de la naştere se spune că „a fost iubit de Domnul” (2 Samuel 12:24)
- Asemenea Anei, cu un secol înainte, „David l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan”
pentru a fi educat (25)
- Natan îi pune numele Iedidia – iubitul Domnului (25)
- Dumnezeu are o misiune specială pentru el: „El va zidi o Casă Numelui Meu” (1 Cronici
22:10)
- Chiar la începutul domniei, David, un om trecut prin multe, are grijă să îl avertizeze cu
privire la importanţa ascultării de Dumnezeu: „Vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti
legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise, Domnul, pentru Israel” (12-13)

Ne întoarcem la Solomon, acum împărat


Ascensiunea
- Întărirea tronului (1 Împăraţi 2)
- Relaţii puternice pe plan extern (3:1)

1
- În umilinţă, el şi toată adunarea îl caută pe Domnul la Gabaon şi, ca răspuns, primeşte
promisiunea unei binecuvântări întreite: înţelepciune (ceea ce a cerut), bogăţie şi slavă (1
Împăraţi 3:1-15)
- Câştigă autoritate prin judecata dreaptă şi înţelepciunea de care dă dovadă (16-28)
- Organizare de excepţie (4:1-19)
- Belşug şi prosperitate fără precedent (20-24; 26-28)
- Înţelepciune, pricepere şi cunoştinţe care le întreceau pe ale tuturor oamenilor (29-33)
- Faimă (34)
- Construieşte Templul, principala realizare de care avea să fie ataşat numele său peste
veacuri (Templul lui Solomon) (1 Împăraţi 6;7:13-51)
- Inaugurarea Templului – adevărată sărbătoare naţională (1 Împăraţi 8)
- Zideşte palatul împărătesc (7:1-12)
- Succes în politica externă (9:10-14)
- Scade puterea canaaniţilor rămaşi în ţară întrebuinţându-i ca robi de corvoadă (9:15-22)
- Negoţ pe mare (9:26-28)
- Îi creşte faima – împărăteasa din Seba (10:1-13)
- Prosperitate (10:14-15)
- Armament de lux (scuturi de aur) (16-17)
- Lux (19-22)
- Primul în bogăţii şi în înţelepciune (23)
- Echipament de război – cai şi care (26, 28-29)

Dacă ar trebui să scrieţi dumneavoastră capitolul 11, ce aţi scrie? Nu-i aşa că după un aşa raport
parcă niciun nor nu întunecă orizontul acestui om?
Şi totuşi... Ceea ce urmează îţi taie respiraţia. E ca şi când ai trage o cortină luxoasă care
acoperea ceva odios, hidos...
Citeşte măcar 11:5-7
Gândiţi-vă: Omul acesta care în tinereţe a făcut dreptate unei prostituate care se afla pe punctul
de a rămâne fără copil, acum susţine o închinare care implică arderea copiilor! Cum se poate aşa
ceva?
Cum a ajuns un om atât de înţelept să se depărteze atât de mult de Dumnezeu?

2
Deşi primele zece capitole descriu faima, puterea şi înţelepciunea lui Solomon, cititorul atent
poate observa încă de timpuriu puncte vulnerabile în viaţa lui, despre care naratorul nu
comentează nimic; în primele 10 capitole doar descrie. Din mesajele divine transmise lui
Solomon reiese clar că ceva nu era în regulă, că, din punct de vedere moral, Solomon se afla de
fapt în declin.
Vă invit să privim din nou evoluţia lui Solomon, de data aceasta cu un ochi critic, prin prisma
idealului biblic.
Apostazia lui Solomon a fost atât de treptată, încât, înainte de a-şi da el seama, se îndepărtase
mult de Dumnezeu.
- Primele semne de întrebare apar atunci când este prezentată căsătoria lui Solomon cu fata
lui Faraon (3:1).
„Satana... a căutat să aducă influenţe care aveau să submineze pe nesimţite credincioşia
lui Solomon faţă de principii şi să-l ducă la despărţirea de Dumnezeu.” (EW, PR)
- Corvoada patru luni pe an (5:13-15)
- Aducerea lui Hiram. (7:14) Vezi construcţia Cortului
El ar fi trebuit să privească spre Dumnezeu în credinţă, pentru ajutoare consacrate,
cărora Dumnezeu să le dea pricepere ca să facă lucrarea cerută...
Hiram slujea dumnezeului acestui veac – Mamona.
- Dimensiunile casei împăratului, precum şi timpul investit în construcţia palatului.
Referitor la dimensiuni, compară 1 Împăraţi 6:2 cu 7:2. Referitor la timp, compară 6:38
cu 7:1.
- Alianţe comerciale nepotrivite (9:26-28)
Încrederea în sine a crescut şi el a căutat planul lui Dumnezeu după găsirea sa cu cale.
El a socotit că alianţele comerciale şi politice cu popoarele din jur vor conduce la
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a intrat în alianţă nesfinţită cu popor după popor.
Greşeala lui Solomon, care s-a considerat destul de puternic pentru a rezista influenţei
partenerilor păgâni, a fost fatală.
- Luxul şi extravaganţa de la curte (10:18-22)
Căutând să se slăvească înaintea lumii, el şi-a vândut onoarea şi integritatea. Veniturile
enorme... au fost sporite prin impozite grele. În felul acesta, mândria, ambiţia, risipa şi

3
îngăduinţa de sine au adus ca rod cruzime şi stoarcere... Din cel mai înţelept şi mai milos
dintre conducători a degenerat într-un tiran.
- Înmulţirea cailor şi carelor
Domnul îi avertizase pe aceia care aveau să conducă peste poporul Israel să nu îşi
înmulţească hergheliile de cai (Deuteronom 17:16)
- Grămezi de aur – să nu strângă grămezi de argint şi aur (Deuteronom 17:17)
- Adăugarea de soţii străine
Împăratul a ajuns să privească luxul, îngăduinţa de sine şi favoarea lumii ca dovezi ale
renumelui. Femei frumoase şi atrăgătoare au fost aduse... cu sutele.
Când ai una-două, mai reuşeşti să convingi că religia ta este cea adevărată. Dar să
convingi o sută e mult mai greu...
- Numărul de soţii – să nu aibă un mare număr de neveste
- Închinare la alţi dumnezei
- „Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului...” (11:6)
- A introdus înălţimile, ca spaţii de închinare idolatră (11:7), spaţii care aveau să constituie
focarul idolatriei pe tot parcursul perioadei dinainte de exil.

Cauza declinului – 1 Împăraţi 11:9


De ce s-a mâniat Domnul pe Solomon?
Pentru că îşi abătuse inima de la Domnul care i Se arătase de două ori.
- Nu scrie: Domnul care îi dăduse faimă
- Nici Domnul care îi dăduse bogăţie
- Nici Domnul care îi dăduse linişte de jur împrejur
- Nici Domnul care îi dăduse putere
- Nici măcar Domnul care îi dăduse înţelepciune mai mare decât a oricărei alte fiinţe
umane.

De ce este atât de important pentru Dumnezeu faptul că i S-a arătat (de două ori)? Care a fost
mesajul fiecărei întâlniri dintre Dumnezeu şi Solomon?
Vă invit să vedem conţinutul celor două ocazii în care i s-a arătat Dumnezeu, şi ce îi spune
Dumnezeu (de fapt sunt trei ocazii). Toate conţin un element comun.

4
1. Prima vedenie (3:5-15). Conţine foarte multe făgăduinţe şi o foarte scurtă avertizare. „îţi
voi da ce ai cerut. Îţi voi da şi ceea ce nu ai cerut. Dar, ai grijă! Legile şi poruncile!”
2. O vedenie pasageră (6:11-13). Avertizare.
3. A doua vedenie (9:2-9). Conţine o foarte scurtă asigurare (un verset) şi un foarte lung
mesaj de avertizare (6 versete)

Ultima cauză: desconsiderarea mesajului care îl trimitea înapoi la Cuvânt.


De fapt, de fiecare dată când i s-a arătat, Dumnezeu îi amintea lui Solomon de o regulă pe care a
dat-o tot El cu sute de ani în urmă, prin Moise: Deuteronom 17:18-20
Dumnezeu ştia bine că înţelepciunea nu-i de ajuns. Înţelepciunea nu i-a fost dată pentru a înlocui
Cuvântul lui Dumnezeu. Înţelepciunea şi Cuvântul nu trebuie să se excludă reciproc. Când
înţelepciunea uită să mai consulte cuvântul, naufragiul este garantat.
Din modul în care sunt scrise primele 10 capitole ale 1 Împăraţi, tind să cred că naraţiunea este
construită intenţionat pentru a evidenţia prăbuşirea răsunătoare a lui Solomon. Deşi se pot
observa încă din primele capitole aspecte negative în viaţa lui Solomon, autorul îşi continuă
descrierea fără a spune absolut nimic negativ. Poţi să-ţi dai seama doar din detalii şi din mesajele
divine (avertizări) că ceva nu este în regulă. Totul este prezentat în termeni laudativi. Solomon
este aplaudat tot mai mult şi este tot mai puternic. Însă deodată aplauzele se opresc, pentru a se
face loc condamnării.
Ilustraţie (Vezi ilustraţia de mai jos)??????
Privită prin ochii lui Solomon, descrierea poate fi înţeleasă mai bine. Solomon s-a pomenit în
faţa situaţiei împlinite. Îmbătat de propriul succes nu şi-a dat seama că lucrurile au luat-o într-o
direcţie greşită (abuz, lux, pierderea identităţii). Nu şi-a dat seama că trăia doar o iluzie a
ascensiunii.