Sunteți pe pagina 1din 1

Comentariu teste inițiale biologie

Ȋn perioada 2017-2019, în cadrul Liceului Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis-Teutsch”, au


fost testate inițial toate clasele a V-a de profil teoretic și vocațional.
Rezultatele obținute de elevi au fost conform tabelului.
Tabel.1 Rezultate teste inițiale

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


NR. NR. Nr. Nr.
NR. An note note note note note note
CLASE ELEVI note note
CRT. scolar 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
TESTATE TESTATI 9-9,99 10
3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
2019-
1 3 53 1 1 7 14 15 8 7 0
2020
2018-
2 3 71 6 1 10 19 19 8 8 1
2019
2017-
3 2 51 5 7 7 7 5 8 7 3
2018

Tabel.2 Media generală la nivel de clasa V-a


Nr. Nr elevi Media generală pe
An școlar Nr clase testați
crt. nivel de clase
1 2019-2020 3 53 7.23
2 2018-2019 3 71 6.92
3 2017-2018 2 51 6.53
Comparând rezultatele elevilor testați în cei 3 ani de când s-a introdus noua programă de gimnaziu,
am constatat că media rezultatelor elevilor claselor a V-a a crescut în fiecare an.
Făcând o comparație pe intervale de note se constată ca a scăzut procentul elevilor cu note între 2
și 3.99, dar în același timp a scăzut și procentul elevilor care au obținut nota maximă.
Se observă un număr maxim de elevi cu note între 6 și 7.99 atât în anul școlar curent cât și în anul
anterior.
Din punctul meu de vedere noua programă de la biologie, care schimbă accentul de pe "a ști" pe
"a ști să faci" este adaptată cerințelor lumii în care trăim și vizează integrarea mai rapidă a tinerilor
în societate.
Competențele vizate în studiul biologiei sunt competențe esențiale pentru viitorii tineri activi pe
piața muncii. Faptul că, prin noua programă de la biologie educabilii sunt transformați din receptori
pasivi ai informației în actori activi implicați în propria lor formare, arată că în momentul de față
elevii ajung să conștientizeze că ei sunt responsabili pentru ceea ce vor să facă și să realizeze în
viitor.