Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume...................................................... Liceul Voc. de Arte Plastice "H.M.

Teutsch"
Clasa a IX-a............ Data:...............................

TEST DE EVALUARE
1.Completati spatiile libere: (1 punct)
La procarioate materialul genetic formeaza ............., iar la eucariote............... .
Componentele fundamentale ale celulei eucariote sunt: membrana celulară................si ................
2. Alegeti raspunsul corect: (1 punct)
1.Peretele celular:
a.este constituient universal b.lipseşte din structura celulei animale
c. conţine predominant mureină la plante d. conţine predominant celuloză la procariote
2.Membrana celulară:
a.delimitează nucleul celulei b.are structură polizaharidică
c.este rigidă d. are permeabilitate selectivă
3. Nucleoidul:
a. este intalnit la eucarioate b. are la exterior membrana nucleara
c. are rol in transportul substantelor d. membrana externa este poroasa
4. Rol in imunitate au:
a. ribozomii b. mitocondriile c. lizozomii d. reticulul endoplasmatic
5. Enzime oxido-reducatoare au:
a. cloroplastele b. lizozomii c. dictiozomii d. mitocondriile
3. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B: (2 puncte)
A B
1. ribozomi a. enzime digestive
2. dictiozomi b. membrană dublă
3. reticulul endoplasmatic c. fără membrană
4. lizozomi d. cisterne si vezicule
5. mitocondriile e. neted şi granular
A B
1. centrozom a. in peretele celular la procariote
2. cloroplaste b. in peretele celular la eucariote
3. mureina c. in ribozomi
4. celuloza d. in celula vegetala
5. ARN si proteine e. cu rol in diviziunea celulara
4. Notati cu adevarat A sau fals F urmatoarele enunturi. Moificați afirmațiile false astefel
încât acestea să devină adevărate fără a utiliza negațiile: (2 puncte)
1. Peretele celular este un component principal al celulei.
2. Ribozomii au rol in sinteza de proteine.
3. Diviziunea directa este caracteristica eucariotelor.
4. Nucleul este delimitat de o membrana dubla cu pori.
5. Lizozomii au rol in secretia de substante.
5. Organitele citoplasmatice sunt compartimente celulare cu structura si functii diferite. 3p
a. enumerati organitele celulare caracteristice celulei eucariote;
b. precizati cate o functie pentru organitele ce contin enzime;
c. calculati numarul mitocondriilor dintr-un muschi stiind:
- muschiul are 1000 fibre musculare din care 30%sunt lungi, restul scurte
- fiecare fibra scurta contine 50 mitocondrii iar numarul mitocondriilor din fibra lunga este dublu
fata de fibra scurta

Se acorda 1 punct din oficiu!


Nume și prenume...................................................... Liceul Voc. de Arte Plastice "H.M. Teutsch"
Clasa a IX-a............ Data:...............................
TEST DE EVALUARE
1.Completati spatiile libere: 1p
Reticulul endoplasmatic poate fi ............. sau ............... dacă se asociază cu .
Celulele procariote sunt prezente la .......................... și la ...............................................................
2. Alegeti raspunsul corect: 2p
1.Membrana celulară:
a. este constituient universal b. lipseşte din structura celulei animale
c. conţine predominant mureină la plante d. este formată din fosfolipide și proteine
2.Membrana nucleară:
a.delimitează nucleul celulei b. este legată direct de membrana celulară
c.este rigidă d. are permeabilitate selectivă
3. Nucleoidul:
a. este intalnit la eucarioate b. are la exterior membrana nucleara
c. are rol in transportul substantelor d. membrana externa este poroasa
4. Rol in sinteza proteinelor au:
a. ribozomii b. mitocondriile c. lizozomii d. reticulul endoplasmatic
5. Au rol în fotosinteză:
a. mitocondriile b. lizozomii c. dictiozomii d. cloroplastele
3. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B: 2p
A B
1. ribozomi a. enzime digestive
2. dictiozomi b. membrană dublă
3. reticulul endoplasmatic c. fără membrană
4. lizozomi d. cisterne si vezicule
5. mitocondriile e. neted şi granular
A B
1. centrozom a. in peretele celular la procariote
2. cloroplaste b. in peretele celular la eucariote
3. mureina c. in ribozomi
4. celuloza d. in celula vegetala
5. ARN si proteine e. cu rol in diviziunea celulara
4. Notati cu adevarat A sau fals F urmatoarele enunturi. Moificați afirmațiile false astefel
încât acestea să devină adevărate fără a utiliza negațiile: 2p
1. Membrana celulară este un component principal al celulei.
2. Lizozomii au rol in sinteza de proteine.
3. Aparatul Golgi cuprinde totalitatea dictiozomilor.
4. Nucleul este delimitat de o membrana dubla cu pori.
5. Lizozomii au rol in secretia de substante.
5. Organitele citoplasmatice sunt compartimente celulare cu structura si functii diferite. 2p
a. enumerati organitele celulare caracteristice celulei eucariote;
b. precizati cate o functie pentru organitele ce contin enzime;
c. calculati numarul mitocondriilor dintr-un muschi stiind:
- muschiul are 1000 fibre musculare din care 30%sunt lungi,restul scurte
- fiecare fibra scurta contine 50 mitocondrii, iar numarul mitocondriilor din fibra lunga este
dublu fata de fibra scurta

Se acorda 1 punct din oficiu!