Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

PLAN- CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT

MODULE TEME

Definirea stresului
Stresul- fenomen Tipuri de stres
psihosocială Factori de stres
Reacții la stres
Categorii de stres
Factori de stres la cadrele didactice
Stresul la cadrele didactice
Consecințe ale stresului la cadrele didactice
Managementul stresului la cadrele didactice
Definirea conceptului de stres la elevi
Factori de stres la elevi
Stresul la elevi
Consecințe ale stresului la elevi
Managementul stresului la elevi

Termen predare portofolii:


Termen limită: 16.01.2020

Portofoliile se transmit pe adresa: formare@zcplus.ro.


Atenție! După transmiterea fiecărui portofoliu, responsabilul de program, confirmă
primirea lui. Dacă nu primiți confirmare în maxim o zi lucrătoare, vă rugăm să ne contactați
la tel. 0368452473.

Important: va rugam respectați termenul transmis, pentru a putea demara


procedura de eliberare a Atestatului de formare continuă de către Ministerul Educației
și Cercetării.

Am luat la cunoștință;
Nume și prenume: Semnătura:
.................................................................. ...............................................