Sunteți pe pagina 1din 3

DECIS ® 2,5 EC

Detinatorul omologarii: Importator:


Bayer CropScience AG Bayer SRL
Agricultural Center Monheim 013704, Bucuresti, 1
Alfred Nobel Str. 50 B-dul Poligrafiei, 3A
40789-Monheim, Germania Tel: 021 529 59 44,
021 529 77 25
Fax: 021 529 59 91

Continut în substanta activa: 25 g/l deltametrin


Omologat în România cu certificat de omologare nr. 809/04.11.1977

N – Periculos
Xn - Nociv pentru mediu

Fraze de risc
R 10 Inflamabil
R 20/22 Nociv prin inhalare si prin înghitire
R 37/38 Iritant pentru caile respiratorii si piele
R 41 Risc de leziuni oculare grave
R 50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic
R 65 Nociv: poate provoca afec tiuni pulmonare prin înghitire
Fraze de siguranta
S 26 La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si
se consulta medicul
S 35 A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce
s-au luat toate masurile de precautie
S 39 A se proteja corespunzator ochii/fata
S 57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzator pentru evitarea
contaminarii mediului
S 62 În caz de înghitire, a nu se provoca voma: se consulta
imediat medicul si i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Lot nr./Data fabricatiei: vezi marcajul de pe ambalaj


Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei

Insecticid piretroid pentru combaterea daunatorilor la cereale paioase, cartof, mar,


prun, cires, vita de vie, legume, silvicultura, sfecla, lucerna.
Formulare: concentrat emulsionabil (EC)

A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat si în conformitate cu instructiunile
alaturate.
Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu conditia respectarii recomandarilor
din prezenta eticheta.

Contine:.....L
DECIS ® 2,5 EC

®
Proprietati fizico chimice: DECIS 2,5 EC se prezinta sub forma unui lichid limpede, omogen,
mobil, de culoare verde.
®
Mod de actiune: DECIS 2,5 EC actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare
atât ca larve cât si ca adulti. Produsul are efect de soc si o durata de activitate de cca 10 zile.
®
Instructiuni de folosi re: DECIS 2,5 EC, este omologat în România pentru combaterea insectelor
daunatoare la urmatoarele culturi si în urmatoarele doze sau concentratii:
- grâu: 0,3 l/ha pentru plosnita (Eurygaster integriceps) si viermele rosu al paiului
(Haplodiplosis marginata); 20 g s.a/ha ( 0,8 l/ha) pentru afide.Tratamentul se efectueaz a
la avertizare;
- cereale paioase: 0, 3 l/ha pentru gândacul balos (Lema melanopa);
- cartof: 7 g s.a/ha pentru gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata);
- mar: 0,025% (0,375 l/ha) pentru: Cydia pomonella, Phyllonorichter blancardella,
Lithocolletis blancardella, Lionetia clerkella
0,0125% (0,25 l/ha) pentru: Leucoptera scitella, Adoxophyes reticulana,
Nepticula malella;
0,03% (0,45 l/ha) pentru Aphis pomi;
0,05% pentru Eriosoma lanigerum;
- prun: 0,025% (0,25 l/ha) pentru: Cydia funebrana, Eurytoma schreineri;
0,03% (0,30 l/ha) pentru Hyalopterus pruni;
- mar, prun: 0,025% pentru Hyphantria cunea, Malacosoma neustria, Cheimatobia
brumata, Hibernia defoliaria, afide;
- cires: 0,025% (0,25 l/ha) pentru Rhagoletis cerasi;
0,03% (0,30 l/ha) pentru Myzus cerasi;
- vita de vie: 0,2 l/ha pentru Lobesia botrana, Pheribathodes rhomboidaria;
- lucerna: 0,3 l/ha pentru complexul de daunatori.
- varza: 0,04% pentru Mamestra brassicae, Pieris brassicae;
- legume: 0,04% pentru Macrosiphon euphorbiae;
0,05% pentru: Trialeurodes vaporariorum, Myzus persicae;
- sfecla: 0,7 l/ha pentru Bothynoderes punctiventris;
- silvicultura: 2 l/ha pentru Rhyacionia buoliana; 0,2 l/ha pentru Euproctis chrysorrhoea;
0,1% pentru Hylobius abies si 1% pentru Ips tipographus (stropirea arborilor
cursa).
Tratamentele (în numar de maxim trei pe sezon) se executa la avertizare sau la aparitia daunatorului.
Cantitatile de solutie vor fi de 300-400 l/ha la culturile de câmp, 600- 1000 l/ha la legume, 1000 l/ha la
vie, 1000-1500 l/ha la pomi fructiferi si 1500-2000 l/ha în silvicultura.
Timpul de pauza este de 3 zile la legume, 7 zile la pomi fructiferi, cartofi, vita de vie, 30 zile la cereale.
Prepararea solutiei:
Se umple cu apa 2/3 din volumul rezervorului masinii de stropit. Se adauga cantitatea necesara de
produs si se pune în functiune recircularea sau agitatorul la viteza moderata, dupa care se umple
rezervorul cu apa.
Fitotoxicitate: la dozele recomandate produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este avizat.
®
Masuri de igiena si protectia muncii: DECIS 2,5 EC este iritant pentru piele, ochi si caile
respiratorii. În timpul lucrului sau a manipularii produsului se poarta obligatoriu echipament de
protectie compus din manusi de cauciuc sau nitril, combinezon, ochelari de protectie rezistenti la
agenti chimici; nu se bea, nu se manânca, nu se fumeaza. La terminarea lucrului si la începutul
pauzelor se spala bine fata si mâinile cu apa si sapun. Echipamentul de protectie se spala separat de
îmbracamintea obisnuita.
În caz de intoxicare prin ingestie, inhalare, cutanat sau ocular se iau urmatoarele masuri:
• Se scoate accidentatul din mediul toxic;
• Se scoate cu grija îmbracamintea contaminata;
• Se spala tegumentele cu multa apa si sapun, inclusiv parul si sub unghii; se ung mâinile si
fata cu crema pe baza de vitamina E;
• Se spala imediat ochii si sub pleoape cu multa apa, fara a se încerca neutralizarea folosind
agenti chimici;
• În caz de înghitire nu se provoaca voma si se clateste gura cu multa apa; în
nici un caz nu se administreaza oral ceva unei persoane aflata în stare de inconstienta;
• În caz de inhalare se scoate accidentatul la aer curat si se mentine în repaus;
• Nu se foloseste laptele ca antidot;
• Se transporta urgent accidentatul la cea mai apropiata unitate sanitara.
Informatii pentru medic: Produsul face parte din grupa piretroizilor. În urma intoxicarii pot aparea
urmatoarele simptome: frisoane, salivatie abundenta, tuse, iritarea cailor respiratorii superioare, dureri
de cap, ameteli, disconfort intestinal, lesin sau, ocazional, reactii alergice. Nu are antidot specific.
Tratamentul este simptomatic si suportiv. În caz de contact al produsului cu ochii se fac instilatii locale
cu picaturi anestezice ex.: hidroclorura de ametocaina (1%). Se administreaza analgezice daca este
necesar. În caz de ingestie accidentala, tratament sistemic: intubatii endotraheale urmate de spalaturi
gastrice si administrare de carbune, monitorizarea functiilor cardiace si respiratorii. Împotriva
convulsiilor: sedare cu diazepam 5 -10 mg intravenos pt. adulti si 2,5 mg i.v. pt. copii. Contraindicatii:
atropina si derivati de adrenalina. În caz de inhalare, verificati aparitia edemului pulmonar.
A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor, a persoanelor neautorizate si în zonele de acces ale
animalelor.
A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele, precum si ambalajele acestora.
®
Masuri de protectia mediului: nu se vor efectua tratamente cu DECIS 2,5 EC pe solele adiacente
cursurilor de apa sau a altor ape de suprafata. Se va evita prin orice mijloace deversarea produsului
sau a solutiei de stropit în apele de suprafata, subterane sau canalizari.
Masuri de eliminare a resturilor de pesticid si a ambalajelor goale:
Dupa utilizare, ambalajele se clatesc de 3 ori cu apa, iar apa rezultat a se adauga la solutia de stropit.
Ambalajele se vor colecta în vederea distrugerii de catre personal autorizat. Nu se vor refolosi
ambalajele goale în alte scopuri.
®
Masuri de prevenire si stingere a incendiilor: DECIS 2,5 EC este un produs inflamabil. În caz de
incendiu este posibil a se forma monoxid de carbon. Ca agenti de stingere se pot utiliza apa, CO2,
spuma, pulbere ignifuga. Este de preferat a se lupta cu focul în primele momente ale declansarii
incendiului. În timpul interventiei se va purta masca de protectie alimentata de la o sursa de aer
independenta. Se va evita prin orice mijloace ca apa rezultata de la interventii sa ajunga în apele de
suprafata sau în canalizari.
Masuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:
Produsul împrastiat accidental se va decontamina cu nisip sau alte materiale absorbante, care se vor
colecta în containere specifice, care vor fi distruse în aceleasi conditii ca si ambalajele goale. Se va
purta echipament de protectie.
Conditii de depozitare si transport: Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse între 0° si 30
°C si se pastreaza în ambalaje originale, departe de orice sursa de caldura, în încaperi uscate,
racoroase si bine aerisite, destinate exclusiv produselor de uz fitosanitar inflamabile. Depozitul va fi
asigurat cu materiale pentru stingerea incendiilor.
În timpul lucrului cu ambalaje deschise se va asigura ventilatia încaperilor pentru a se evita
acumularea vaporilor. Produsul nu se va expune timp îndelungat la actiunea razelor solare.
Pe durata manipularii, transportului si depozitarii se va purta echipament de protectie si se vor
respecta normele specifice de protectia muncii si PSI.
Informatii privind transportul:
ADR/RID/ADNR
UN Nr 3351
Etichete 6.1 (3)
Categorie ambalaj III
Grad pericol 63
Descrierea bunurilor PESTICID PIRETROID, LICHID, TOXIC, INFLAMABIL
(DELTAMETRIN, SOLVENT NAFTA (PETROL)
SOLUTIE US OR AROMATICA )

• În atentia utilizatorului:
Producatorul îsi declina orice responsabilitate fata de prejudiciile datorate depozitarii, manipularii sau
utilizarii neconforme cu recomandarile din aceasta eticheta.

Relatii suplimentare se pot obtine de la: www.bayercropscience.ro


Bayer SRL / dep. Bayer CropScience România
013704 Bucuresti 1
B-dul Poligrafiei nr. 3A
Tel.: 021.529.59.44
Fax: 021.529.59.91