Sunteți pe pagina 1din 73

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare


Rurală

Infiintare Plantatie mur fara ghimpi

Comuna Beceni Judetul Buzau

Profesor coordonator: Student:


București, 2018

CUPRINS

Capitolul I. Descrierea obiectivului de investiţie


1.1. Descrierea societăţii în care se implementează investiţia
1.2. Descrierea investiţiei
Capitolul II. Datele tehnice ale investiţiei
2.1. Amplasamentul
2.2. Piaţa de aprovizionare şi/sau de desfacere şi concurenţa
2.3. Descrierea fluxului tehnologic
2.4. Datele tehnice ale investiţiei
2.5. Descrierea fluxului de producţie
2.6. Durata de realizare a investiţiei
Capitolul III. Bugetul investiţiei
3.1. Resurse necesare pentru investiţie
3.2. Resurse necesare procesului tehnologic
3.2.1. Cheltuielile pe ciclu de producţie
3.2.2. Cheltuieli cu salariaţii
3.2.3. Cheltuielu cu amortizarea
3.2.4. Total cheltuieli
Capitolul IV. Planul de afaceri
4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor şi a cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
4.1.2. Estimarea cheltuielilor pe 5 ani
4.1.3. Estimarea rezultatului financiar
4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanţare
4.2 Indicatori de investiţie
4.2.1. Indicatori financiari
a). Valoarea investiţiei
b). Durata de recuperare a investiţiei
c). Rata de actualizare
d). Valoarea actualizată netă
e). Disponibilul de numerar la sfarşitul perioadei
4.2.2. Grafic de încasări şi plăţi
Bibliografie

Capitolul I. Descrierea obiectivului de investiţie


1.1. Descrierea societăţii în care se implementează investiţia

Denumire: Livada Mov SRL


Livada Mov SRL ,doreste cu ajutorul fondurilor europene, infiintarea unei Plantatii de mur fara ghimpi.

Forma juridică a societăţii: „SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”.

Denumire solicitant:

Sediul social:Comuna Beceni, Judetul Buzau

Telefon: 077485947

E-mail: livadamov@gmail.com

Cod unic de înregistrare (CUI): RO 74859612

Numarul de înregistrare în Registrul Comerţului: J56/487/2018

Număr de cont bancar: RO757481CARP5874125RON

Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi 0125


Cod Caen 0125 Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi Aceasta clasa include: -cultivarea arbustilor
fructiferi si a capsunilor -afine -agrise -capsuni -coacaze -kiwi -zmeura -alte fructe de tip: capsuni, fragi, mure, etc. -cultura fructelor
pentru seminte -cultivarea nuciferelor comestibile: -alune -castane -fistic -migdale -nuci -alte nucifere -cultivarea altor pomi si arbusti
fructiferi Aceasta clasa exclude: -cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

Scurt istoric al solicitantului:

Societatea Livada mov este infiintata in luna iulie anul 2018. Scopul societatii este de a infiinta o plantatie de mur fara ghimpi.

Societatea detine un teren de 3.5 ha, pe care se va infiinta productia.


Mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului:

Specificatie Cantitatatea Intrebuintare Localitatea Valoare

Teren arabil 3.5 ha Terenul pe care se va Ciorani 20.000 €


infiinta plantatia
Hala 1 Depozitare/prelucrare Ciorani 10.000 €

Magazin 1 Valoricarea productiei Ciorani 2.000 €


desfacere

Valoarea S.O.
Nr.crt. Valoarea S.O.
euro/ha
Fructe mici și bace: coacăze albe și =3430,92*3,5 ha
1. roșii, zmeură, smochine,mure
3430,92
=12008,22

 Dimensiunea exploatației propusă prin proiectul de investiții este de 12008,22 S.O., valoare care se încadrează între 12.000 -
250.000 S.O. prevăzută în ghid, adică este de dimensiune medie.

1.1. Descrierea investiției


Se dorește achiziționarea puieților și plantarea acestora pe o suprafață de 3,5 ha. Plantația se încadrează în Măsura 4. –
”Investiţii în active fizice”, Submăsura 4.1a. ”Investiții în exploatațiile pomicole” și va dispune de:
-personal specializat pentru întreținere
-îngrășăminte biologice și chimice
-hală special amenajată pentru depozitare și păstrare în conditii optime.

Obiectivele specifice:
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute;
• Creșterea valorii adăugate a produselor, dezvoltarea lanțului de aprovizionare și comercializarea produselor obținute;
• Eficientizarea costurilor de producție, introducerea de tehnologii moderne, creșterea locurilor de muncă.
Obiectivele acestui proiect sunt:

 Înfiinţarea plantaţiei propriu-zise de zmeur,


 Procurarea drajonilor şi a materialelor necesare pentru procesul de îngrijire al acestora,
 Construirea unui deposit care să fie dotat cu sisteme pentru controlul umidităţii şi temperaturii în vederea păstrării
fructelor în condiţii optime,
 Achiziţionarea de utilaje şi de alte mijloace de transport specializate necesare,
 Construirea unui garaj pentru depozitarea utilajelor achiziţionate,
 Achiziţionarea unui sistem de irigaţii modern,
 Construirea unui spațiu pentru amenajarea de birouri,
 Procurarea echipamentelor de protecţie necesare angajaţilor.

Prin acest proiect s-au prevăzut a fi achiziționate următoarele:


 Tractor (Tractorul va fi utilizat pentru realizarea fazelor procesului tehnologic împreună cu alte echipamente ce vor fi
achiziționate.)
 Plug (Plugul cu 3 trupițe pentru plantație va fi utilizat pentru lucrările de întreținere a solului dintre plante, astfel
încât să se prevină degradarea prin tasare; totodată, permite încorporarea resturilor vegetale și curățarea terenului. Se
utilizează împreună cu tractorul.)
 Freză (Ajută la mărunțirea și afânarea solului și elimină iarba.)
 Remorcă (Ajută la transportul lăzilor cu fructe după recoltarea acestora)
 Pompă de stropit pentru tractor (Va fi necesară pentru stropirea cu diferite soluții a plantelor împotriva dăunătorilor,
bolilor și pentru ierbicidarea terenului.)
 Motostivuitor (Pentru încărcarea/descărcarea peleților în exterior în/din mașini de transport.)
 Transpaletă electrică (Pentru deplasarea mai ușoară a paleților cu lăzi în depozit.)
 Spalieri (Sunt din ciment și ajută la susținerea și conducerea plantelor.)
 Foarfece (Ajută la taierea lastarilor și butașilor.)
 Plasă anti-grindină (Pentru protejarea plantelor.)
 Instalație de irigat (Pentru alimenterea cu apa a plantatiei.)
 Recipiente pentru recoltarea si ambalarea fructelor (Lăzi din plastic și caserole din material plastic cu orificii.)
 Construirea unui depozit (Pentru păstrarea fructelor în stare proaspătă, dotat cu aparatura necesară menținerii
temperaturii și umidității favorabile acestora.)
 Construirea unui garaj (Pentru depozitarea utilajelor necesare la desfășurarea activității.)
 Construirea unei clădiri (Pentru amenajarea birourilor.)
 Puieți (drajoni / butași) pentru plantare.
 Produse pentru fertilizare cu îngrășăminte minerale
 Erbicide, Ierbicide, Fungicide
 Motorină

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)
În cazul fermelor mici, medii și pentru obţinerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea
sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, doar pentru activitatea de producţie, însă rata
sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

 Plantarea se va face în toamna anului 2016 după căderea primei brume (octombrie-noiembrie)
 Plantaţia este de 3,5 ha, având un număr de 140 de rânduri de plante (225 de plante pe rând), distanţa între rânduri
este de 2,5 m, iar între plante de 50 cm, densitatea fiind de 9000 de plante/ha. Pe întreaga suprafaţă de 3,5ha (35.000m2) se
vor cultiva aproximativ 31.500 de plante.
 Plantația va avea în componență următoarele soiuri: Remontant, Rubin, Cayuga.
Personalul firmei va fi alcătuit din:
 1 Administrator
 1 Contabil
 1 Inginer
 20 Zilieri

Capitolul II – Datele tehnice ale investiției


2.1. Amplasamentul

Comuna Beceni, Judetul Buzau


Judetul Buzau
Buzău este municipiul de reşedinţă al judeţului cu acelaşi nume, Muntenia, România. Având 115.494 de locuitori la recensământul din
2011, este al optsprezecelea oraş ca populaţie din România. Oraşul se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieşirii acestuia dintre
dealurile subcarpatice de curbură, într-o regiune cu climă temperată.
Buzău a fost un important târg şi sediu episcopal ortodox în Evul Mediu. Activităţile economice principale din oraş în epoca medievală au
fost comerţul şi agricultura. După încheierea unei perioade de distrugeri succesive în secolele XVII– XVIII, economia Buzăului a căpătat şi
o importantă componentă industrială, în paralel cu dezvoltarea unui sistem de învăţământ. În această perioadă a fost construit şi Palatul
Comunal, clădirea emblematică a oraşului, a fost amenajat parcul Crâng, principala zonă verde şi, tot atunci, Buzău a devenit un important
nod feroviar. În perioada comunistă, oraşul s-a extins mult, triplându-şi populaţia, şi au fost construite numeroase fabrici, din care mare
parte funcţionează şi astăzi, în contextul trecerii la o economie de piaţă.

Judeţul Buzău se remarcă prin diversitatea ramurilor economice specifice economiei naţionale, predominantă fiind
industria, urmată de agricultură, comerţ şi servicii.

In prezent, Buzaul detine o pondere de 2,7% in suprafata totala agricola a tarii.

In zona colinara predomina plantatiile de vii, cunoscute mai ales prin podgoriile Dealu Mare, cu renumitul centru viticol
Pietroasele si Dealul Calnaului, specializat in producerea vinurilor rosii. Pe vaile Buzaului, Slanicului si Ramnicului, se
intalnesc numeroase plantatii de meri, pruni, visini, caisi, etc.

Conditiile favorabile existente au creat posibilitatea dezvoltarii zootehniei, remarcata prin cresterea bovinelor, porcinelor,
ovinelor si pasarilor. In judet se afla doua statiuni pentru cresterea cailor de rasa – Cislau si Rusetu, o statiune de
cercetare si crestere a bovinelor – Dulbanu, o statiune de cercetare si crestere a oilor de rasa – Rusetu, precum si trei
statiuni cu profil vegetal: Statiunea de cercetare si productie viti-vinicola Pietroasele, Statiunea de cercetare si productie
pomicola Candesti si Statiunea de cercetare si productie legumicola Buzau.

Prelucrarea produselor agricole se asigura prin societati comerciale specializate in industria carnii, a laptelui, a sfeclei de
zahar, a legumelor si fructelor, precum si prin unitati de morarit si panificatie, de vinificatie, de producere a uleiului
comestibil, a berii, a spirtului si a furajelor combinate.

Schiță, planul de încadrare al terenului:


3m 1m 6m 40m

BIROU GRUP

CONTABIL SANITAR
5m

15 m² 30 m² SPATIU PENTRU

DEPOZITAREA UTILAJELOR

400 m²
BIROU VESTIAR
5m
ADMINISTRATOR ANGAJATI

15 m² 30 m²

32m 10m

12m SPAȚIU PENTRU DEPOZITARE

600 m²
50 m

2.2. Piața de aprovizionare și / sau de desfacere și concurența


FURNIZORI:

Aprovizionarea s-a făcut atât din zona în care este amplasată plantatia cât și din țară. Se poate observa faptul că există o
gamă largă de furnizori care oferă utilajele, echipamentele și produsele de care această firmă are nevoie pentru desfășurarea
activității în cele mai bune condiții. Aprovizionarea se va realiza pe bază de comenzi adresate furnizorilor.

Produsele furnizate - Denumirea firmei – Adresa

 Tractor Foton Europard 50 CP

SC Simpalexim SRL

Adresa Buchin nr. 120, Caras-Severin

 Plug simplu cu trei brazde Aldo Biagioli TR-02AS

SC Keiron logistics SRL

Showroom Ploiești, Str. Strandului nr. 70 (DN1 B, Sos. Ploiești – Buzău)

 Remorca ZDK 6023


SC Keiron logistics SRL

Showroom Ploiești, Str. Strandului nr. 70 (DN1 B, Sos. Ploiești – Buzău)

 Freza de sol TL 105

SC Keiron logistics SRL

Ploiești, Str. Strandului nr. 70 (DN1 B, Sos. Ploiești – Buzău)

 Motostivuitoare HC CPCD 50 XF Diesel

SC Balkan RO Motors SRL

Pitesti, Stefanesti – Arges, str. Cavalerului 37

 Transpalet electric cu operator purtat

S.C. Aros S.R.L.

Saturn, nr. 37, Brasov-Romania

 Atomizor / Pulverizator Bufer 300

SC Magnet Center SRL

Iasi, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54


 Plasa antigrindina sau anti mana

S.C. Iridex Group Plastic SRL

Bulevardul Eroilor, nr. 6-8 Voluntari, Ilfov Romania

 Sistem de irigare prin picurare

SC List S.R.L.

E60, DN1 Bucuresti-Ploiesti, Km 46 dr, Nr. 500

 Spalier 75 mm/ 85 mm cu lungimea de 2400 mm

SC Olimpiada Prod Grup SRL

Str. Macului Nr. 2, Ilfov, Chitila-Rudeni Bucuresti Sector 6

 Foarfeca cu lame neaderente TG1301021

SC Tehmag shop SRL

Str. Serg. Condurache Gheorghe 4, sectorul 4, București

 Caserole perforate cu capac

SC Technopack SRL

Soseaua Viilor nr. 14, sect. 4 București


 Lăzi de plastic pentru depozitarea fructelor

SC Orinev Industrial Solutions SRL

Calea Floresca, Nr. 9-11, Sc. C, Ap. 30, Sector 1

 Puieți /drajoni de mur

SC Pepiniera Hida SRL

Str Iuliu Maniu, nr. 14, loc. Hida, jud. Salaj.

 Gunoi de grajd

S.C. Natural Invest S.R.L

Lapusel, com. Recea, str. 22 Decembrie nr. 12, Maramureș

 Erbicid, insecticid, fungicid, Azot chimic și amoniacal

SC PestControl Expert SRL

Str. Costache Marinescu nr. 1, sector 1, Bucuresti

 Energie electrică

SC Electrica Oltenia SA
Alexandria, Teleorman, str. Tudor Vladimirescu, 43-47

 Alimentare cu apă

SC Apa Serv SA

Alexandria, Teleorman, str. Vedea , nr. 31

 Combustibil

SC Rompetrol SA

Alexandria, Teleorman, str. București, nr. 100

 Firma de construcții
SC FirmaContrucții SRL
Str. Soldat Iosif Ion Nr.7

CLIENȚI

Societatea va incheia contracte de colaborare cu 5 supermarket-uri de pe raza judetului Buzau, 75% din productie va
fi livrata acolo, restul de 25% in pietele din oras.

CONCURENȚĂ:

În județul Buzau nu mai există plantații de mur, acest lucru fiind un motiv bine întemeiat pentru dorința de a înființa o
astfel de plantație.
Avand în vedere că nu se găsește concurență, cu siguranță valorificarea fructelor se va face cu ușurință.

Putem spune faptul că singura concurență posibilă s-ar putea găgi la nivelul gospodăriilor oamenilor unde aceștia iși
cultivă fructele pentru consumul propriu ca de exemplu: (mere, pere, prune, caise, piersici, gutui, vișine cireșe, căpșuni, etc.)
dar acest lucru nu constituie o piedică în realizarea acestei culturi de mur.

2.3. Descrierea flixului tehnologic

Cultura murului – Generalitati


Cerintele murului fata de factorii de mediu
Murele se gasesc in diferite forme, cu spini sau fara spini. Soiurile fara ghimpi, sunt sensibile la temperaturile de -15 grade C
inregistrate in timpul iernii, spre deosebire de soiurile cu ghimpi care suporta temperaturi de -25 grade C, ceea ce confera
acestei specii o adaptare la conditiile tarii noastre si o mai mare amplitudine ecologica.

Dupa habitusul plantelor soiurile se clasifica in 3 grupe:


 cu port erect: Darrow, Comanchee, Wilson’s Early;
 cu port semierect: Hull Thornless, Black Satin, Loganberry;
 cu port repent: Thornfree, Thornless, Evergrun (necesită susţinere pe spalieri).
Darrow
Soiul de mur Darrow, originar din America, este cultivat pentru rezistenta la ger, cresterea erecta a tulpinilor, timpurietatea
maturarii fructelor.
Acest soi de mur viguros, are ghimpi mici-mijlocii, toleranta la boli, insa, se infecteaza rapid cu virusul ingalbenirii frunzelor.
Fructele acestui soi de mur au 6 grame, sunt rotund-conice, de culoare neagra lucioasa la maturare deplina si mata la supra-
maturare, cu rezistenta mijlocie la transport.
Arbustul are crestere viguroasa rapida, formeaza lastari lungi (2,5-3 m), grosi, rigizi, cu tendinta de arcuire spre varf. Soiul de
mur Orkan necesita sustinere pe spalier pentru a preveni lasarea ramurilor pe sol si putrezirea fructelor.
Arbustul nu are ghimpi si este rezistent la ingheturile din timpurile iernii. In cazul iernilor grele, lastarii proaspeti porniti in
vegetatie, primavera, pot fi afectati de ingheturile tarzii de -3 sau -4 grade survenite neasteptat. Insa, recolta nu este
compromisa deoarece, la acest stadiu al dezvoltarii, pornesc in vegetatie doar mugurii dorminzi.
Murul rodeste pe lastarii porniti in vegetatie de pe lemnul de 2 ani, care apoi se usuca si trebuie taiat. Acestia sunt inlocuiti de
lastari tineri ce pornesc in vegetatie in fiecare an de la baza plantei, de la nivelul coletului sau de pe radacina.
Fructul este mare sau foarte mare, cu o greutate de 5,5-7 g de forma conica, alungit. Murul Orkan are fructe de culoare negru
stralucitor cu un luciu intens, fiind foarte atractiv, cu aspect comercial deosebit. Fructul matur este suculent, destul de ferm cu
gust dulce aromat, excelent pentru consumul in stare proaspata dar si prelucrat: gemuri, compoturi, torturi, etc.
Fructele acestui soi de mur se coc la inceputul lunii august si se recolteaza la sfarsitul lunii septembrie (aprox 2 luni) in mai
multe etape pe masura ce fructele sunt coapte.
Soiul de mur are productii mari si randament ridicat, se pot obtine 4-5 kg/ planta in conditiile in care s-a aplicat tehnologia
corecta de cultura. Insa, acest soi de mur necesita tratamente pentru prevenirea aparitiei putregaiului fructelor.
Thornfree
Thornfree este un soi de mur fara ghiimpi, rezistent la majoritatea bolilor, insa, in unii ani sensibil la rugina si patarea purpurie a
scoartei. Acest soi de mur are potential de productitivitate ridicata.
Fructele acestui soi au marime mijlocie-mare, cantaresc in medie 6 grame, sunt conic alungite, de culoare neagra stralucitoare,
de fermitate medie, acidulate-dulci, foarte intens colorate.
Soiul ajunge la maturare la sfarsitul lunii august si se termina la venirea brumelor
Materialul saditor
La mur materialul saditor poate fi format din plante libere de boli virale, in varsta de 1-2 ani, obtinute prin culturi de “meristeme
in vitro”, sau din butasi inradacinati, in ghivece sau cu radacina nuda. Materialul sadirot trebuie sa aiba 2-3 tulpini de 20-40 cm
cu radacini bine dezvoltate, sanatoase si turgescente.
Foarte inportant este ca materialul obtinut sa fie devirozat.
Tehnologii de infiintare si intretinere pana la intrarea pe rod
Particularitati privind organizarea si pregatirea terenului
Cultura de mure se dezvolta foarte bine pe terenuri adapostite natural de dealuri, paduri, perdele de protectie, ferite de curenti
reci, din zona cu temperaturi minime cu valori de -15 garde Celsius.
Pentru plantatii mari, de mur de cultura, mecanizate din punct de vedere tehnologic se aleg terenuri plane sau cu panta mica,
randurile se orienteaza pe directia nord-sud, pentru ca plantele sa beneficieze de cat mai multa lumina.
Inainte de plantarea propriu-zisa, terenul se elibereaza de resturi vegetale, se desfunda la adancimea de 35-50 cm sau se ara
la dancimea de 35 cm.
Sisteme de cultura
Densitati
In functie de vigoarea soiurilor se aleg: distanta de plantare, modul de intretinere a solului, utilajele folosite. Distantele
recomandate sunt: 2,5-3 m intre randuri si 0.8-1.0 m intre plante pe rand, la soiurile cu tufa compacta si crestere erecta si 1,5-2
m la soiurile cu crestere semi-erecta si taratoare, cu tulpini lungi si foarte lungi.
Sisteme de sustinere
Plantatia de muri se conduce sub diferite forme in functie de modul de crestere al soiurilor, marimea suprafetei cultivate si
sistemul de masini utilizat.
Deoarece majoritatea soiurilor de mur au tulpini lungi si foarte lungi, care sub greutatea lor sau a rodului se apleaca pe sol,
toate au nevoie de sistem de conducere.
AStfel, se diferentiaza urmatoarele sisteme de conducere:
 Conducere pe un singur tutore
 Conducere pe 2 tutori
 Conducere pe spalier cu 2 sarme
 Conducere pe spalier cu ondularea tulpinilor
 Conducerea tulpinilor sub forma de evantai
 Cultura in benzi
Conducerea murului pe un singur tutore presupune prezenta unui tutore inalt de 2.3-2.4 m, gros de 7-10 cm, fixat in pamant la
adancimea de 35-40 cm, la distanta de 25 -30 cm de planta, in lungul randului si in jurul caruia se conduc tulpinile de 2 ani, sub
forma de spirala, pana in varful tutorelui, unde se scurteaza.
Tulpinile de un an ce apar la baza tufelor se conduc pe pamant in lungul randurilor, in aceeasi directie. Un dezavantaj al
acestui tip de conducere il reprezinta aglomerarea tulpinilor pe tutore si favorizarea aparitiei atacului de Botrytis cinerea.
Conducerea murului pe doi tutori presupune existenta a doi tutori plasati de o parte si de alta a tufei, la distanta de 25-30 cm in
directia randului. Pe unul din tutore se conduc tulpinile de 2 ani si pe celalalt tulpinile de un an, usurand astfel si executarea
lucrarilor solului.
Conducerea murului pe spalier cu 2 sarme, presupune fixarea de spalier la inaltimea de 1 m si 1,7 m a tulpinilor de 1 an si 2
ani. Acestea se paliseaza la nivele diferite si se dirijeaza in una sau mai multe directii.
Conducerea murului pe spalier cu ondularea tulpinilor este o metoda folosita mai rar doar in cazul soiurilor de mur cu numar
redus de tulpinii, insa foarte lungi.
In cadrul acestui sistem de conducere tulpinile se taie mai lungi si se conduc intre 2 sarme, sub forma de curbe sinusoidale,
ondulandu-se intr-o singura directie sau in doua directii.
Conducerea murului pe spalier sub forma de evantai este un sistem tot mai des folosit in productie si care raspunde bine
cerintelor biologice ale murului. Prin folosirea acestui sistem plantele sunt mai bine laminate, aerisite iar lucrarile ce se executa
pe planta se fac mult mai usor.
La acest sistem se folosesc 3 sarme la 0,6 m, 1,1 m si 1,7 m, fixate pe stalpi (h=1,8m), amplasati din 10 in 10 metri. Tulpinile
de rod se paliseaza in pozitie oblica, in ambele directii, fixandu-se de sarmele spalierului. Lastarii de mur se paliseaza in pozitie
verticala cu legaturi largi de cele 3 sarme, iar atunci cand cresterile au depasit ultima sarma ramurile se dirijeaza in lungul
sarmelor pe directia sud.
Cultura murului in benzi este o metoda foarte rar folosita din cauza intretinerii dificile a plantelor.
Cerintele murului fata de apa, conduc la necesitatea implementarii in cultura a unui sistem de irigat, ales in functie de apa
existenta in sol si natura solului. In toamnele secetoase, plantatia se iriga cu aproximativ, 700-800 mc/ha. Irigarea incepe
primavara si se continua la interval de 2—3 saptamani daca precipitatiile nu satisfac necesarul de apa. Irigarea se executa pe
toata perioada de vegetatie cu o norma de 300-4000 mc/ha.
Sistemul de irigat ales poate fi: pe brazde, prin aspersiune sau picurare.
Irigarea prin picurare este o metoda moderna si economica cu un consum la hectar foarte mic.
Atentie! Dupa jumatatea lunii septembrie nu se mai iriga, pentru a se reduce cresterea vegetativa si a se favoriza coacerea
lemnului.
Particularitati de plantare
In functie de zona de cultura se alege momentul plantarii, soiul si particularitatile de pregatire a terenului. Soiurile de mur fara
spini se planteaza de obicei, primavara pe un teren lucrat de toamna, iar soiurile de mur cu ghimpi se planteaza toamna
indiferent de zona de cultura.
Plantarea se realizeaza in gropi cu dimensiunea de 40X40X40 cm, efectuate manual sau mecanic. Odata plantarea realizata,
se aplica o fertilizare cu 5-6 kg de gunoi de grajd descompus.

Intretinerea solului
In plantatiile de mur, solul se mentine curat de buruieni, intre randuri si intre plante pe rand, prin araturi superficiale, discuiri si
frezari repetate. Nu se recomanda inierbarea si aplicarea de erbicide pe baza de glyphosate.
Tehnica formarii fructelor
Tulpinile, dupa plantare se scurteaza la 15-20 cm pentru a favoriza ramificarea, aparitia de noi tulpini, viguroase. Crengile
crescute se leaga de spalier iar in primavara celui de-al doilea an se aleg 2-3 tulpini viguroase care se scurteaza la 1.20 – 1.30
cm si se leaga de sarma, iar ramificatiile acestora se taie la 20-25 cm, se raresc si se pastreaza maxim 3, restul fiind suprimate
de la sol.
Tehnologii de intretinere a plantatiilor dupa intrarea pe rod
Sisteme de intretinere a solului
Solul se mentine curat de buruieni prin prasile si erbicidare, pana in anul patru cand, daca se implemeteaza irigarea, se poate
inierba intervalul dintre randuri care se coseste repetat in cursul vegetatiei.
Tehnica fertilizarii plantatiilor
Pentru o rodire abundenta plantatia de mur are nevoie de o fertilizare rationala a solului, inca de la planta premergatoare si
pana la defrisare.
In functie de fermitatea solului, varsta plantatiei, starea fiziologica a plantelor se calculeaza cantitatile de ingrasaminte si tipul
acestora.
Astfel ca, in perioada de vegetatie, aplicarea ingrasamintelor este conditionata de consumul elementelor N,P,K, din sol,
consum care creste pe masura ce rezervele existente in planta scad in luna iunie, la formarea si dezvoltarea fructelor.
Prima fertilizare se realizeaza la plantare iar apoi se repeta o data la 2 sau 3 ani, dupa starea de vegetatie si fructificarea
plantelor. Aceasta fertilizare consta in aplicarea de ingrasamant organic fermentat in cantitate de 30-40 to/ha, 300-4000 kg/ha
sare potasica si 300 kg/ha superfosfat.
Aceste ingrasaminte se incorporeaza prin sapa, la 12-14 cm adancime pe interval cu plugul si 6-8 cm pe rand cu sapa. Intre
aceste fertilizari de baza, anual se aplica ingrasaminte azotoase, sub forma de azot de amoniu 120 kg/ha administrat pe toata
suprafata in doua reprize, din care 2/3 primavara timpuriu si 1/3 in timpul infloritului. Desi murul are cerinte mari fata de azot,
aplicarea si incorporarea tarzie a ingrasamantului prelungeste vegetatia mult spre toamna, ceea ce micsoreaza rezistenta la
ger.
In plantatiile de mur se pot aplica si ingrasaminte lichide, provenite de la complexele de pasari si animale care se dilueaza cu
3-4 parti de apa si se imprastie pe toata suprafata sau de o parte si de alta a randurilor.
Tehnica irigarii plantatiilor
Deoarece murul are cerinte mari fata de apa, pe intreaga perioada de vegetatie se aplica 5-7 udari, cu 350-400 mc/ha. In cazul
irigarii prin picurare volumul de apa se reduce la 20%, iar plantele nu se inbolnavesc cu agenti patogeni specifici.
Insa, dupa data de 20 septembire nu se mai iriga si nici nu se mai aplica ingrasaminte pentru a pregati plantele de iernat.
Particularitati privind taierile de intretinere si fructificare
Pentru productii marite, murul o data la patru ani se regenereaza prin taierea tulpinilor ce au fructificat, de la sol si alegerea
altor 6-8 tulpini fructifere la fiecare tufa in functie de vigoarea soiului. Aceste tulpini se scurteaza la 180 cm. Cresterile laterale
se scurteaza la 25-30 cm si se raresc la15-20 cm. Lastarii care cresc la inceputul lunii iunie la baza tufei se raresc si se
paliseaza de sarmele spalierului.
Protejarea murului peste iarna
Murul fara ghimpi, fiind mai sensibil, are nevoie de protectie pe timp de iarna astfel: ramurile se desfac de pe sarme, se
apleaca, se fixeaza cu pamant si se acopera cu paie sau resturi vegetale sau folie termoizolanta.
La soiurile cu crestere erecta, unde aplecarea tulpinilor este mai dificila acestea se ciupesc la 3-4 frunze de la baza, in urma
carora se dezvolta 2-3 tulpini anticipate putin viguroase, care pot fi aplecate catre sol si pot fi protejate fara a se desprinde din
punctul de insertie.
Toamna inainte de inghet tulpinile care au fructificat se suprima de la baza, iar cele care au crescut in cursul anului se desprind
de sarme, se dirijeaza in pozitie orizontala cat mai aproape de sol, se fixeaza cu pamant si se acopera.
Boli si daunatori la mur

Bolile murului
Rugina murului
Rugina murului este o boala care ataca frunzele si lastarii murului. Pe partea superioara a frunzelor apar la inceput pete de
culoare galbuie, care mai tarziu devin purpurii cu centrul galbui sau brun, iar pe fata superioara a frunzelor apar pustule de
culoare galben aurie. In cazul unui atac prematur frunzele se ingalbenesc, se rasucesc si cad prematur.

Rugina murului se combate prin igiena culturala, adunarea si distrugerea frunzelor bolnave sau prin tratamente chimice
aplicate in perioada repausului vegetativ cu produse pe baza de sulf precum si pe parcursul vegetatiei.
Antracnoza zmeurului
Antracnoza zmeurului ataca si arbustul de mur, manifestandu-se pe lastari tineri si frunze. La inceput pe lastari, petele sunt
mici circulare, de culoare rosie in faza incipienta si cenusie la apogeu. Pe Frunze, atacul se manifesta sub forma de pete mici
punctiforme, de culoare bruna – rosiatica, care se extind si centrul capata culoarea cenusie-albicioasa, cu marginile roscate.
Tesuturile atacate se usuca si cad, iar frunzele apar perforate.
Antracnoza zmeurului, la mur, se combate prin taierea si distrugerea lastarilor afectati in stadii cat mai incipiente sau aplicarea
de tratamente chimice cu produse pe baza de cupru, aplicate perfloral, precum si la avertizare, pe parcursul perioadei de
vegetatie.
Patarea bruna violacee a lastarilor
Patarea bruna-violacee a lastarilor este provocata de o ciuperca care ataca la inceputul verii lastarii de un an si determina
aparitia de pete violacee in jurul mugurilor, care se adancesc, se brunifica si mor.
Boala poate fi combatuta prin aceleasi metode prezentate la antracnoza zmeurului.
Fainarea zmeurului si murului
Fainarea zmeurului si murului este provocata de o ciuperca care ataca frunzele, butonii florali, fructele si lastarii. Pe frunze
atacul apare sub forma de pete sub forma de mozaic la inceput iar ulterior frunzele sunt acoperite de un invelis albicios.
Fructele sunt acoperite de pasla miceliana albicioasa, devin fade la gust si isi pierd valoarea comerciala. Evolutia bolii este
determinata de un climat calduros si uscat.
Fainarea zmeurului si murului se combate prin taierea si arderea lastarilor atacati, distrugerea frunzelor si aplicarea de
tratamente fitosanitare de avertizare.
Putregaiul cenusiu al fructelor
Putregaiul cenusiu al fructelor se manifesta pe flori si fructe. Florile atacate par a fi arse iar fructele se ingalbenesc la inceput si
apoi se acopera cu o pasla cenusie. Putregaiul cenusiu al fructelor se combate prin efectuarea de tratamente fitosanitare in
perioada infloritului si coacerii fructelor mai ales in anii ploiosi, favorabili infectiilor masive cu ciuperca B. cinerea.
Daunatorii murului
Musculita galicola a lastarilor
Musculita galicola a lastarilor de mur, are o singura generatie pe an si ierneaza in stadiul de larva in galele pe care le formeaza
pe lastarii erbacei. La punctul de localizare a larvelor se formeaza gale mari de 1-3.5 cm lungime, cu aspect rugos. Deoarece
larvele consuma tesutul lemnos si maduva tulpinilor, circulatia sevei se intrerupe iar extremitatile lastarilor atacati se usuca.
Musculita se combate prin reducerea rezervei biologice a daunatorului prin taierea si strangerea lastarilor afectati toamna sau
primavara, devreme. Daunatorul poate fi combatut si chimic prin tratamente fitosanitare la momentul de maxim apogeu de zbor
al adultilor, ce coincide cu stadiul de buton floral intredeschis.
Paduchele murului
Paduchele murului ataca doar soiurile de mur, deci se poate distinge dupa tipul de planta pe care o ataca.

Acarianul eriofid al murului


Acarianul ierneaza intre solzii mugurilor si in fructele mumificate ramase pe tulpini peste iarna. Aparitia si migrarea au loc in
lunile martie-aprilie, numarul lor crescand rapid la temperaturi ridicate, inregistrandu-se mai multe generatii pe sezon. Aceasta
specie ataca doar fructele. Fructele atacate se coc neuniform. Tratamente fitosanitare, primul la migrarea adultilor si
urmatoarele doua inainte de inflorit.
Musculita lastarilor de zmeur
Musculita lastarilor de zmeur ierneaza ca larva intr-un cocon la 1-4 cm adancime, apare in aprilie pana in iunie si cauzeaza
leziuni superficiale pe lastari, tesuturile in zona de hranire modificandu-si culoarea in bruna-negricioasa.
Musculita lastarilor de zmeur se combate cu tratamente fitosanitare la avertizare.
Recoltarea murelor
Murele au o perioada de recoltare cuprinsa intre 20-50 zile in functie de soi si de conditiile climatice. La soiurile cu ghimpi in
cazul unor perioade secetoae, recoltatul se incheie in maxim 20 de zile, iar la soiurile fara ghimpi perioada culesului se poate
extinde la 30-45 zile.
Recoltarea se va face pe timp uscat si racoros deoarece fructele de mur sunt foarte perisabile. Pentru consum in stare
proaspata recoltarea se face direct in caserole de 250-500 g, care se aseaza in ladite si se introduc in spatii frigorifice la
temperaturi de 1-2 grade Celsius. Acestea pot fi depozitate timp de 3-4 zile!
2.4. Datele tehnice ale investiției

 TRACTOR FOTON EUROPARD 50 CP

Date tehnice
Putere: 36.8KW/ 50 CP

Cilindree: 3168 cm³

Numar cilindri: 4

Capacitate rezervor combustibil: 38l

Optional: CARTE DE IDENTITATE

Tractorele FOTON EUROPARD 504, cu o putere de 50 CP sunt utilizate in ferme mici sau mijlocii. Prin echiparea cu incarcator
frontal, lama de zapada sau retroexcavator, ele se pot utiliza si la lucrari in zootehnie, lucrari de constructii si edilitare. Pe
langa toate lucrarile agricole pe care le poate executa, aceste tractoare pot tracta remorci de 5 pana la 8 tone.

Specificatie tehnica tractor

Dimensiuni:

 Lungime (mm): 3579

 Latime (mm): 1750

 Inaltime (mm): 2500

Ampatament (mm): 1990

Ecartament:

 Fata(mm): 1250
 Spate (mm): 1200-1440

Garda minima la sol (mm): 325

Greutate cu cabina (kg): 2530

Motor licenta Perkins

 Tip: diesel, 4 timpi ,vertical, injectie directa, racit cu apa

 Putere (KW/CP): 37.3/50

 Turatiea nominala (rpm): 2400

Forta nominala de tractiune (KN): 12

Tractiune

 Formula roti: 4×4

 Cutie de viteze: 8 inainte /8 inapoi

 Anvelope frontale: 8.3-20

 Anvelope posterioare: 12.4-28

Ambreiaj: uscat cu doua treapte (bi-disc)

Directie: servo

 Priza de putere
 Tip: independenta

 PTO (rpm): 540 / 1000

 Plug simplu cu trei brazde Aldo Biagioli TR-02AS

Caracteristici tehnice :

 Sistem de prindere în trei puncte


 Sistem de reglare laterală mecanică
 Roata de control a adancimii de lucru
 Puterea necesara CP - 40-50
 Lăţimea de lucru - 80 cm
 Adâncimea de lucru - 20 cm
 Greutate - 190 kg
 TR/AS – sasiu tip cizel/finisat

 Remorca ZDK 6023


Pentru servicii eficente de transport in conditiile grele de functionare din timpul
recoltei, remorcile noastre cu doua sau trei axe, cu greutate redusa tip ZDK sunt deosebit
de bine adaptate ,complet fiabile si utile pentru operatiuni diverse, avand totodata
costuri reduse de intretinere.

Detalii tehnice:

- Greutate maxima admisa: 8000 kg


- Sarcina utila: 5630 kg
- Dimensiuni exterioare (L x l x H): 6290 x 2260 x 2300 mm
- Dimensiuni interioare (L x B x H int): 4510 x 2060/2160 mm
- Inaltime pereti laterali: 500+500 mm
- Inaltimea plaformei (cu anvelope standard): 1200 mm
- Volum util: 9,50 m3
- Diametru ax: 70 mm
- Viteza maxima: 25 km/h / 15.5 mph
- Anvelope: 15.0/55-17 10 PR (380/55-17)
- Trapa de cereale: 390 x 230 mm
- Unghiul de basculare - lateral/inapoi: 45 / 45 de grade
- Necesar ulei: 9,5 l
- Clasa de putere(kW/CP): 36 kW / 49 CP

 Freza de sol TL 105


 Freza de sol este potrivita pentru pregatirea solului, in vie, pepiniere, livada si
pentru gradinarit.
 Tara de provenienta: Italia
 Producator: Geo
 Latime utila - 105 cm
 Putere necesara(CP) – 16
 Masa – 135 kg

Dotari:

-cutie de viteze din aluminiu;


-suport ax cardanic;
-4 lame in spirala pe flansa;
-cat. I si II (prindere in 3 puncte);

 Motostivuitoare HC CPCD 50 XF Diesel

- Capacitate de ridicare: 1,5 / 1,8 / 2,5 / 3,5 / 5 t

- inaltime de ridicare : 3.3 m

- tip combustibil : motorina


- motor : Yanmar

- transmisie hidrodinamica

- distribuitor hidraulic 3 sectiuni

- anvelope pneumatic

- side shifter integrat: optional

- Garantie: 24 luni sau 2000 ore

 Transpalet electric cu operator purtat

2 tone
Seria: T20-20 Capacitate: 2000 kg
Inaltime de ridicare, min-max: 85-210 mm Lungime totala: 1860 / 1930 mm
Baterie industriala

 Atomizor / Pulverizator Bufer 300


Acest tip de instalaţii se regăsesc în mai multe variante constructive din punct de vedere
al bazinelor:
- polietilenă reprezentată – PLS
- fibră de sticlă reprezentată - POL
Din punct de vedere al structurii instalaţiei şi acţionarii sunt mai multe modele:
- acţionarea ventilatorului se face prin curele- acţionarea ventilatorului se fece prin reductor
- turaţia ventilatorului poate să fie cu o treapta şi cu doua trepte în funcţie de model
- diametrul ventilatorului variaza de la 60 cm la 85 cm
- ventilatorul și carcasa ventilatrorului sunt galvanizate,cromate sau vopsite
În standard sunt echipate cu trei tipuri de pompă:
- model B-80 ce este echipată cu 3 membrane, debitul pompei este de 80 lt/min, presiunea de lucru 50 bari la o turatie de540
rot/min şi distribuitor C-50 cu 3-5 căi echipat cu robineţi şi monometru.
- model A-105 ce este echipată cu 4 membrane, debitul pompei este de 105 lt/min, presiunea de lucru 50 bari la o turatie
de540 rot/min şi distribuitor VDR50 cu 3-5 căi echipat cu robineţi şi monometru.
- model IDM-140 ce este echipată cu 3 membrane, debitul pompei este de 140 lt/min, presiunea de lucru 50 bari la o turatiede
540 rot/min şi distribuitor BY-50.
Tara provenienta: TURCIA

Specificații tehnice
Capacitate – 300 lt
Tip bazin – PLS
Transmitere ventilator – curea
Tip ventilator/diametru – vopsit/ 60cm
Nr. trepe redactor – 1 treaptă
Nr. paleți ventilator – 8

Pompă/regulator/tip suport duză – B-80/C-50/plastic

 Plasa antigrindina sau anti mana


 culoare: verde
 inaltime val: 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
 lungime val: 50 sau 100 ml
 material: HDPE (polietilena de inalta densitate)
 grad umbrire: 20%
 durata medie de viata: 5 ani
 greutate: 30 gr / mp
 greutate/val: de la 9 kg
Avantaje:
 protejeaza impotriva grindinei
 protejeza livezile si plantatiile de vie contra pasarilor
 protejeaza pasarile impotriva pasarilor de prada
 previne consumarea hranei pasarilor de catre pasarile salbatice
 grad mic de uzura datorat rezistentei mecanice
 rezistenta la actiunea razelor ultraviolete (5 ani)
 sunt usoare si rezistente
 pot fi instalate rapid
Aplicatii:
 Pentru crescatori de: porumbei, rate, fazani, pauni si alte pasari
 Pentru protejarea livezilor, viilor si diferitelor plantatii
Avand o durata de viata lunga, fiind fabricata din polimeri de calitate si care incorporeaza un procent ridicat de stabilizare
UV, plasa de umbrire va oferi o protectie eficienta impotriva soarelui pe o durata de mai multi ani.

 Sistem de irigare prin picurare

Un sistem de irigare prin picurare este compus din:

–Sursa de apă – care poate fi din rețeaua centralizată, sursă locală (fântână) sau din bazine de
stocare. Datorită consumului mare de apă pentru sere și solarii, se va ține cont de o sursă de apă cât
mai ieftină; –Sistemul de filtrare – obligatoriu,
și este dimensionat în funcție de calitatea apei și de suprafața irigată;
–Conducta distribuitoare – reprezentată de țeava de polietilenă, dimensionată în funcție de necesarul de apă consumat și tipul
sursei de apă (țeavă cu diametru 25 mm sau 40 mm, în dependență de suprafața irigată);
–Liniile de picurare – care pot fi tip bandă sau tub și se amplasează la o distanță de 50–60 cm una de alta. Pentru legume se
recomandă ca banda de picurare să fie cu diametrul de 17 mm și grosimea peretelui de 25 mil, cu picurătorii amplasați din 20
în 20 cm și cu un debit pe picurător de 1 l/oră/picurător. Picurătorii sunt de tip „Labirint Cascadă’’, care asigură o durabilitate
mare, o înaltă precizie și rezistență la înfundare. Se recomandă un filtru pentru filtrarea apei de 130 microni. Aceasta este o
bandă de cea mai bună calitate, cu o durată de exploatare de minim 5 sezoane.
–Banda de irigare se montează la suprafața solului, cu liniile colorate orientate în sus. Sistemul de irigații funcționează la
presiuni între 0,5 și 2 bari, în funcție de grosimea peretelui.

 Spalier 75mm/ 85mm cu lungimea de 2400mm

 Foarfeca cu lame neaderente TG1301021


 Caserole perforate cu capac
Capacitate: 500 g
Dimensiuni: 190×115×85 mm

 Lăzi de plastic pentru depozitarea fructelor


Detalii produs

Naveta plastic fructe 0106

Dimensiuni externe (mm): 600x400x235


Dimensiuni interioare (mm): 575x372x225
Greutate produs (kg): 1.550
Capacitate (l): 30
Culori de bază: alb, gri, negru, roşu, verde, albastru
material PP si HDPE

Uz: Lăzi de depozitare din plastic pentru fructe

2.5. Descrierea fluxului de producție

Recoltarea fructelor. Murele se recoltează la maturitatea de consum, deoarece această specie nu are perioadă de
postmaturaţie.
Recoltarea fructelor se face manual, fără receptacul sau cu tot cu receptacul, în ambalaj de capacităţi mici (0,1-0,5 kg),
care se aşază în lădiţe.

Murele au un fruct excesiv de perisabil, de aceea se va manipula, transporta şi depozita cu mare precauţie.

Mura fruct foarte perisabil, de aceea trebuie să acordăm recoltatului toată atenţia. Deoarece se maturează şi se
recoltează pe o perioadă de 4-6 câteodată, chiar 7 săptămâni, trebuie pregătită cu atenţie campania de recoltare asigurând atât
forţa de muncă, cât şi ambalajele necesare.

Recoltatul începe în ultimele zile ale lunii iunie şi durează până la începutul lunii august. Soiurile remontante fac apoi o
pauză, încep să înflorească şi dau o a doua recoltă începând cu partea a doua a lunii august, care durează în luna septembrie,
iar primele brume din octombrie pot surprinde ultimele fructe pe plantă.

Momentul recoltarii murelor

Momentul recoltatului se alege în funcţie de destinaţia fructelor: pentru industrie se culeg la maturitatea deplină, iar
pentru consum în stare proaspătă, cu 2-4 zile mai înainte, în funcţie de depărtarea de locul de desfacere (centre îndepărtate
din ţară sau export).

Pentru a nu scurta din timpul de păstrare, cel puţin pentru fructele destinate pieţelor mai îndepărtate, se recomandă
recoltarea pe timp răcoros, dimineaţa sau către seară sau pe timp noros, mai ales când nu posedăm mijloace de refrigerare.

Organizarea culesului de mure


La organizarea culesului trebuie să se ţină seama de mai mulţi factori pentru a avea o calitate bună şi a nu pierde din
producţie, dintre care:

– Fructele fiind perisabile nu se vor transvaza, recoltarea se va face direct în ambalajele de expediţie.

– Fructele recoltate se trec imediat în locuri răcoroase şi bine aerisite, evitându-se la maximum expunerea la soare sau
păstrarea în adăposturi neaerate.

– murele recoltându-se în mai multe reprize, se va avea în vedere la calculul necesarului de culegători că primele şi ultimele
recoltări se fac la 3-4 zile, iar când plantele sunt în plină epocă de maturitate reprizele de recoltat sunt din 2 în 2 zile; un
lucrător recoltează de la 2 la 3,5 kg fructe pe oră, în funcţie de bogăţia recoltei, soi şi mod de palisare.

– O tufă bogată şi bine condusă poate produce 400-500 g fructe, iar unui culegător îi revin în medie circa 300 de plante sau la
un hectar se calculează cam 15-20 de lucrători.

Culesul se cere să fie bine organizat, având în vedere că el nu se execută în general decât manual, se face în numeroase reprize
şi deci este foarte costisitor.

Se recomandă, având în vedere perisabilitatea fructelor, stabilirea din timp a beneficiarilor, a planificării mijloacelor de
transport, a ambalajelor necesare, a angajării muncitorilor etc.

Fructele se recoltează obişnuit fără receptacul şi fără peduncul, când se consumă local sau se folosesc pentru industrie.

Deşi ar fi indicat ca odată cu recoltarea să se facă şi sortarea, în practică este destul de greu de realizat acest aspect.
Ambalaje pentru recoltarea murelor

–caserole din material plastic flexibil, de preferinţă cu mici orificii;

Caserolele se ambalează în platouri (lăzi), grupuri de 6-8-10 bucăţi, pe calităţi, pentru a fi transportate mai uşor la distante
mari.

Depozitare și transport mure

Se recomandă ca fructele recoltate să fie imediat răcite la 8-10°C, pentru a reduce respiraţia şi transpiraţia, înainte de a
fi transportate. În asemenea cazuri, fructele pot fi conservate timp de o săptămână.

După recoltare se în carcă lăzile în remorcă și se transportă până la depozit, unde sunt verificate iar apoi depozitate
intr-un spațiu special amenajat cu condiții de temperatură și umiditate optime.

Pentru exportul de fructe destinate îndustrializării se folosesc mijloace de transport prevăzute cu agregate frigorifige,
care asigură congelarea zmeurei până la destinaţie.

Producția variază în funcție de soi, de numărul plantelor. Astfel, se pot obține între 15 și 25 tone, cu precizarea că
adevărata producție începe din anul 4 de viață a plantelor. Pentru un spor de producție se pot folosi fertilizatori.
2.6. Durata de realizare a investiţiei

Durata de realizare a investiției este de 2 ani.

Anul I

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Butași x
Tractor x
Plug x
Freză x
Pompă de stropit x
Spalieri x
Instalație de irigat x
Produse
x
de fertilizat
Produse de
x
îngrijire
Combustibil x
Constructie garaj x x

Anul II

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Remorcă x
Motostivuitor x
Transpaletă electrică x
Foarfece x
Plasă anti-grindină x
Lăzi x
Caserole x
Construirea unui
x x
depozit
Construirea unei clădiri x x
Capitotul 3 - Bugetul investiției
3.1. Resurse necesare pentru investiție
Preţ unitar fără Valoarea
Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. TVA TVA TVA totală cu
crt. fără TVA fără TVA
TVA
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
1 Tractor 1 buc. 7217.41 32500 1371.31 6175 7217.41 1371.31 32500.00 6175 38675.00
2 Plug 1 buc. 2000.00 9006 380.00 1711.14 2000.00 380.00 9006.00 1711.14 10717.14
3 Freză 1 buc. 1010.00 4548.03 191.90 864.1257 1010.00 191.90 4548.03 864.1257 5412.16
4 Remorcă 1 buc. 3523.21 15865 669.41 3014.35 3523.21 669.41 15865.00 3014.35 18879.35
5 Pompă de stropit 1 buc. 1332.45 6000 253.16 1140 1332.45 253.16 6000.00 1140 7140.00
6 Motostivuitor 1 buc. 1598.93 7200 303.80 1368 1598.93 303.80 7200.00 1368 8568.00
Transpaletă
7
electrică 1 buc. 1500.00 6754.5 285.00 1283.355 1500.00 285.00 6754.50 1283.355 8037.86
8 Spalieri 1400 buc. 3.55 16 0.68 3.04 4974.46 945.15 22400.00 4256 26656.00
9 Foarfece 3 buc. 16.10 72.5 3.06 13.775 48.30 9.18 217.50 41.325 258.83
10 Plasă antigrindină 35000 m2 0.35 1.58 0.07 0.3002 12280.70 2333.33 55300.00 10507 65807.00
11 Butași 31500 buc. 0.67 3 0.13 0.57 20986.01 3987.34 94500.00 17955 112455.00
Construcție
12
depozit 1 buc. 16655.56 75000 3164.56 14250 16655.56 3164.56 75000.00 14250 89250.00
13 Construcție garaj 1 buc. 4441.48 20000 843.88 3800 4441.48 843.88 20000.00 3800 23800.00
Construcție
14
clădire 1 buc. 3331.11 15000 632.91 2850 3331.11 632.91 15000.00 2850 17850.00
Instalație de
15
irigat 1 buc. 9288.47 41826 1764.81 7946.94 9288.47 1764.81 41826.00 7946.94 49772.94
16 Lădițe (30 kg) 2000 buc 9.99 44.97 1.90 8.54 19973.35 3794.94 89940.00 17088.6 107028.60
Total 110161.45 496057.03 590307.87
*Banca Centrală Europeană: cursul Ron-Euro este de 4,603 – 10.11.2018
3.2. Resurse necesare procesului tehnologic
3.2.1. Cheltuieli pe ciclul de producție

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totală TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
1 Caserole (500gr) 105000 buc 0.12 0.52 0.02 0.0988 12125.25 2303.80 54600.00 10374 64974.00
Envidor 240 SC (15
2
ml) 4 buc 5.08 22.89 0.97 4.3491 20.33 3.86 91.56 17.3964 108.96
3 Glyphogan 480 SL (1l) 10 buc 6.15 27.68 1.17 5.2592 61.47 11.68 276.80 52.592 329.39
Alcupral 50 PU(500
4
gr) 14 buc 8.88 40 1.69 7.6 124.36 23.63 560.00 106.4 666.40
5 Rozormin (500 ml) 4 buc 26.65 120 5.06 22.8 106.60 20.25 480.00 91.2 571.20
6 Motorină 30 l 0.85 3.84 0.16 0.7296 25.58 4.86 115.20 21.888 137.09
7 Apa 5040 m3 0.72 3.25 0.14 0.6175 3637.57 691.14 16380.00 3112.2 19492.20
8 Energie electrică 875 kw 0.12 0.52 0.02 0.0988 101.04 19.20 455.00 86.45 541.45
Total 12463.59 56123.56 86820.69

3.2.2. Cheltuieli cu salariații

Nr. Categoria de Contribuția angajatorului


Nr. persoane Salariu brut Total
crt. personal 22,759%
lunar anual lunar anual anual
1 Adminstrator 1 1750 21000 398.2825 4779.39 25779.39
2 Contabil 1 1650 19800 375.5235 4506.282 24306.28
3 Inginer 1 1450 17400 330.0055 3960.066 21360.07
4 Zilieri 20 900 36000 204.831 8193.24 44193.24
Total 94200 21438.978 115639

3.2.3. Cheltuieli cu amortizarea

Nr. Durata de
Denumire produs Valoarea Valoarea amortizării
crt. utilizare
1 lei euro lei euro
2 Tractor 32500 7217.41 5 6500 1443.48
3 Plug 9006 2000.00 5 1801.2 400.00
4 Freză 4548.03 1010.00 5 909.606 202.00
5 Remorcă 15865 3523.21 5 3173 704.64
6 Pompă de stropit 6000 1332.45 5 1200 266.49
7 Motostivuitor 7200 1598.93 5 1440 319.79
Transpaletă
8
electrică 6754.5 1500.00 5 1350.9 300.00
Construcție
9
depozit 75000 16655.56 5 15000 3331.11
10 Construcție garaj 20000 4441.48 5 4000 888.30
11 Construcție clădire 15000 3331.11 5 3000 666.22
12 Instalație de irigat 41826 9288.47 5 8365.2 1857.69
Total 46739.906 10379.73

3.2.4. Total cheltuieli

Nr. Valoarea
Specificație
crt. cheltuielilor
1 Cheltuieli de productie 86820.69
2 Cheltuieli cu salariati 115638.98
3 Cheltuieli cu amortizarea 46739.906
Total 249199.57

Capitotul 4 – Planul de afaceri


4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

a). Venituri din activitatea principală

Nr. Anul de
U.M. Producția/ha Preț de vânzare Valoare totală
crt. implementare
lei lei
1 1 kg 0 18 0
2 2 kg 43750 18 787500
3 3 kg 47250 18 850500
4 4 kg 52500 19 997500
5 5 kg 52500 19 997500
6 6 kg 59500 20 1190000
7 7 kg 63000 20 1260000
8 8 kg 70000 20 1400000
Total 7483000
b). Venituri din prestarea de servicii

Nr. Preț
An Denumirea serviciului Cantitate U.M. Valoare totală
crt. închiriere/zi
lei lei
1 1 - - - 0 0
2 2 Închiriere tractor 64 zile 40 2560
Închiriere
3
3 tractor,remorcă 100 zile 45 4500
Închiriere
4
4 tractor,remorcă 105 zile 45 4725
5 5 Închiriere tractor 110 zile 50 5500
6 6 Închiriere tractor 125 zile 50 6250
Închiriere
7
7 tractor,remorcă 134 zile 55 7370
Închiriere
8
8 tractor,remorcă 142 zile 55 7810
Total 38715

c). Estimare subvenții

Nr. Subvenția/1 ha Valoarea totală


Anul de implementare
crt.
lei euro lei euro
1 1 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
2 2 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
3 3 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
4 4 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
5 5 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
6 6 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
7 7 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
8 8 2461.655 546.67 8615.793 1913.35
Total 68926.34 15306.76
Subvenția pe 1 ha = 2461,655 lei

d). Total venituri în cei 8 ani

Nr. An de
Total venituri
crt. implementare
1 1 8615.792535
2 2 236175.7925
3 3 256115.7925
4 4 298340.7925
5 5 299115.7925
6 6 354865.7925
7 7 375985.7925
8 8 416425.7925
Total 2245641.34

4.1.2. Estimarea cheltuielilor pe 5 ani

a). Anul I

Nr. Denumire Cantitate U.M. Preț unitar TVA Valoare TVA Valoare TVA Valoarea
crt. fără TVA fără fără TVA totală TVA
TVA inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
Envidor 240 SC (15
1
ml) 4 buc 4.86 21.89 0.92 4.1591 19.44 3.69 87.56 16.6364 104.20
2 Glyphogan 480 SL (1l) 10 buc 5.92 26.68 1.13 5.0692 59.25 11.26 266.80 50.692 317.49
Alcupral 50 PU(500
3
gr) 14 buc 8.44 38 1.60 7.22 118.14 22.45 532.00 101.08 633.08
4 Rozormin (500 ml) 4 buc 26.23 118.1 4.98 22.439 104.91 19.93 472.40 89.756 562.16
5 Motorină 30 l 0.79 3.54 0.15 0.6726 23.58 4.48 106.20 20.178 126.38
6 Apa 5000 m3 0.71 3.2 0.14 0.608 3553.19 675.11 16000.00 3040 19040.00
Total 325.33 1464.96 20783.30

b). Anul II

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
Caserole
1
(500gr) 70000 buc 0.12 0.52 0.02 0.0988 8083.50 1535.86 36400.00 6916 43316.00
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.08 22.89 0.97 4.3491 20.33 3.86 91.56 17.3964 108.96
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.15 27.68 1.17 5.2592 61.47 11.68 276.80 52.592 329.39
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 8.88 40 1.69 7.6 124.36 23.63 560.00 106.4 666.40
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.65 120 5.06 22.8 106.60 20.25 480.00 91.2 571.20
6 Motorină 30 l 0.85 3.84 0.16 0.7296 25.58 4.86 115.20 21.888 137.09
7 Apa 5040 m3 0.72 3.25 0.14 0.6175 3637.57 691.14 16380.00 3112.2 19492.20
8 Energie electrică 875 kw 0.12 0.52 0.02 0.0988 101.04 19.20 455.00 86.45 541.45
Total 8421.84 37923.56 65162.69

c). Anul III

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
1 Caserole (500gr) 84000 buc 0.12 0.53 0.02 0.1007 9886.74 1878.48 44520.00 8458.8 52978.80
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.09 22.9 0.97 4.351 20.34 3.86 91.60 17.404 109.00
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.15 27.7 1.17 5.263 61.51 11.69 277.00 52.63 329.63
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 9.11 41 1.73 7.79 127.47 24.22 574.00 109.06 683.06
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.87 121 5.11 22.99 107.48 20.42 484.00 91.96 575.96
6 Motorină 30 l 0.85 3.85 0.16 0.7315 25.65 4.87 115.50 21.945 137.45
7 Apa 5050 m3 0.73 3.3 0.14 0.627 3700.87 703.16 16665.00 3166.35 19831.35
8 Energie electrică 850 kw 0.12 0.53 0.02 0.1007 100.04 19.01 450.50 85.595 536.10
Total 10229.20 46062.10 75181.34

d). Anul IV

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
Caserole
1
(500gr) 105000 buc 0.12 0.52 0.02 0.0988 12125.25 2303.80 54600.00 10374 64974.00
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.06 22.8 0.96 4.332 20.25 3.85 91.20 17.328 108.53
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.11 27.5 1.16 5.225 61.07 11.60 275.00 52.25 327.25
4 Alcupral 50 14 buc 8.66 39 1.65 7.41 121.25 23.04 546.00 103.74 649.74
PU(500 gr)
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.43 119 5.02 22.61 105.71 20.08 476.00 90.44 566.44
6 Motorină 25 l 0.86 3.86 0.16 0.7334 21.43 4.07 96.50 18.335 114.84
7 Apa 5010 m3 0.72 3.26 0.14 0.6194 3627.05 689.14 16332.60 3103.194 19435.79
Energie
8
electrică 877 kw 0.12 0.524 0.02 0.09956 102.05 19.39 459.55 87.31412 546.86
Total 12454.96 56084.70 86723.45

e). Anul V

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
Caserole
1
(500gr) 105000 buc 0.11 0.51 0.02 0.0969 11892.07 2259.49 53550.00 10174.5 63724.50
2 Envidor 240 SC 4 buc 5.04 22.7 0.96 4.313 20.16 3.83 90.80 17.252 108.05
(15 ml)
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.11 27.5 1.16 5.225 61.07 11.60 275.00 52.25 327.25
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 8.68 39.1 1.65 7.429 121.56 23.10 547.40 104.006 651.41
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 24.87 112 4.73 21.28 99.49 18.90 448.00 85.12 533.12
6 Motorină 20 l 0.84 3.78 0.16 0.7182 16.79 3.19 75.60 14.364 89.96
7 Apa 5015 m3 0.72 3.24 0.14 0.6156 3608.39 685.59 16248.60 3087.234 19335.83
Energie
8
electrică 872 kw 0.12 0.521 0.02 0.09899 100.89 19.17 454.31 86.31928 540.63
Total 12211.15 54986.80 85310.76

f). Anul VI

Preț unitar Valoarea


Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
Caserole
1
(500gr) 119000 buc 0.11 0.51 0.02 0.0969 13477.68 2560.76 60690.00 11531.1 72221.10
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.07 22.84 0.96 4.3396 20.29 3.85 91.36 17.3584 108.72
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.14 27.64 1.17 5.2516 61.38 11.66 276.40 52.516 328.92
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 8.66 39 1.65 7.41 121.25 23.04 546.00 103.74 649.74
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.52 119.4 5.04 22.686 106.06 20.15 477.60 90.744 568.34
6 Motorină 35 l 0.86 3.87 0.16 0.7353 30.08 5.72 135.45 25.7355 161.19
7 Apa 5024 m3 0.72 3.24 0.14 0.6156 3614.87 686.83 16277.76 3092.774 19370.53
Energie
8
electrică 872 kw 0.11 0.51 0.02 0.0969 98.76 18.76 444.72 84.4968 529.22
Total 13816.75 62216.81 93937.76

g). Anul VII

Nr. Denumire Cantitate U.M. Preț unitar TVA Valoare TVA Valoare TVA Valoarea
crt. fără TVA fără TVA fără TVA totala TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
1 Caserole (500gr) 126000 buc 0.11 0.51 0.02 0.0969 14270.49 2711.39 64260.00 12209.4 76469.40
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.06 22.8 0.96 4.332 20.25 3.85 91.20 17.328 108.53
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.02 27.1 1.14 5.149 60.18 11.43 271.00 51.49 322.49
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 8.66 39 1.65 7.41 121.25 23.04 546.00 103.74 649.74
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.43 119 5.02 22.61 105.71 20.08 476.00 90.44 566.44
6 Motorină 36 l 0.84 3.8 0.16 0.722 30.38 5.77 136.80 25.992 162.79
7 Apa 5035 m3 0.71 3.2 0.14 0.608 3578.06 679.83 16112.00 3061.28 19173.28
8 Energie electrică 873 kw 0.11 0.51 0.02 0.0969 98.87 18.79 445.23 84.5937 529.82
Total 14608.26 65781.00 97982.49

h). Anul VIII


Preț unitar Valoarea
Nr. TVA Valoare Valoare
Denumire Cantitate U.M. fără TVA TVA TVA totala TVA
crt. fără TVA fără TVA
inclus
euro lei euro lei euro euro lei lei lei
1 Caserole (500gr) 140000 buc 0.12 0.521 0.02 0.09899 16198.09 3077.64 72940.00 13858.6 86798.60
Envidor 240 SC
2
(15 ml) 4 buc 5.01 22.57 0.95 4.2883 20.05 3.81 90.28 17.1532 107.43
Glyphogan 480
3
SL (1l) 10 buc 6.12 27.58 1.16 5.2402 61.25 11.64 275.80 52.402 328.20
Alcupral 50
4
PU(500 gr) 14 buc 8.79 39.6 1.67 7.524 123.12 23.39 554.40 105.336 659.74
Rozormin (500
5
ml) 4 buc 26.56 119.6 5.05 22.724 106.24 20.19 478.40 90.896 569.30
6 Motorină 39 l 0.83 3.75 0.16 0.7125 32.48 6.17 146.25 27.7875 174.04
7 Apa 5034 m3 0.71 3.2 0.14 0.608 3577.35 679.70 16108.80 3060.672 19169.47
8 Energie electrică 875 kw 0.12 0.54 0.02 0.1026 104.93 19.94 472.50 89.775 562.28
Total 16541.22 74485.13 108369.05

A). Centralizator cheltuieli pentru cei 8 ani de producție

Nr. crt. Anul Valoarea


lei euro
1 1 20783.30 4615.435
2 2 65162.69 14470.95
3 3 75181.34 16695.83
4 4 86723.45 19259.04
5 5 85310.76 18945.32
6 6 93937.76 20861.15
7 7 97982.49 21759.38
8 8 108369.05 24065.97
Total 633450.84 140673.1

B). Cheltuieli salariale pe cei 8 ani de producție

Salariul
Nr. crt. Anul Impozitul Total
net
1 1 85200 19390.67 104590.7
2 2 94200 21438.98 115639
3 3 94200 21438.98 115639
4 4 94200 21438.98 115639
5 5 94350 21473.12 115823.1
6 6 94350 21473.12 115823.1
7 7 96000 21848.64 117848.6
8 8 96800 22030.71 118830.7
Total 749300 170533.2 919833.2

În primul an avem doar 10 zilieri care se ocupă de plantarea butașilor, iar în următorii ani avem 20 de zilieri care vor lucra
aproximativ 2 luni pe an și care se vor ocupa de recoltarea fructelor.

C). Amortizarea pe 5 ani


Valoarea
Nr. crt. Anul
amortizării
1 1 46739.91
2 2 46739.91
3 3 46739.91
4 4 46739.91
5 5 46739.91
Total 233699.53

D). Centralizator total cheltuieli

Nr. crt. Anul Valoarea


lei euro
1 1 172113.88 38222.04672
2 2 227541.57 50531.10602
3 3 237560.23 52755.99112
4 4 249102.33 55319.19456
5 5 247873.78 55046.3646
6 6 443460.40 98481.10184
7 7 215831.13 47930.52048
8 8 227199.76 50455.19958
Total 2020683.09 448741.52

4.1.3. Estimarea rezultatului financiar


Nr. crt. Anul Venituri totale Chetuieli totale Rezultatul financiar
lei lei lei euro
1 1 8615.79 172113.88 -163498.08 -36308.70
2 2 236175.79 227541.57 8634.22 1917.44
3 3 256115.79 237560.23 18555.56 4120.71
4 4 298340.79 249102.33 49238.46 10934.59
5 5 299115.79 247873.78 51242.01 11379.53
6 6 354865.79 209760.87 145104.92 32224.06
7 7 375985.79 215831.13 160154.66 35566.21
8 8 416425.79 227199.76 189226.03 42022.21

4.1.4. Finanțarea

Nr. crt. Sursele de finanțare Valoarea


lei euro
Valoarea sprijinului
1
nerambursabil 248028.5 55080.73
2 Autofinantare 248028.5 55080.73
3 Împrumuturi 0 0
Total 496057.03 110161.5

4.2. Indicatorii de investiție


4.2.1. Indicatorii financiari
Anul AN I AN II AN III AN IV AN V
Nr. U.M.
Specificație Valoare
crt.
1 Valoarea investitiei(Vi) LEI 496057.03
2 Durata de recuperare a investitiei(Dr) ANI 4.71
3 Rata de actualizare 8%
4 Valoarea actualizata neta(VAN) LEI 765407.2712
5 Disponibilul de numerar la sf. perioadei LEI 93164.63 111720.19 160958.65 212200.66 212200.66

4.2.2. Grafic de încasări și plăți

Valoare LEI
pecificație/
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AN
Încasări 256644.29 236175.79 256115.79 298340.79 299115.79
Plăţi 172113.88 227541.57 237560.23 249102.33 247873.78
Excedent/
deficit 84530.41 8634.22 18555.56 49238.46 51242.01
Disponibil
perioada
precedentă - 84530.41 93164.63 111720.19 160958.65
Disponibil
de numerar
la sf.
perioadei
actuale 84530.41 93164.63 111720.19 160958.65 212200.66 212200.66 212200.66 212200.66 212200.66 212200.66 212200.66 212200.6
Actualizare
cash-flow 78268.90 79873.66 88687.09 118309.41 144420.21 133722.41 123817.05 114645.42 106153.16 98289.97 91009.23 84267.8