Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

REFERAT nr. 3
la disciplina

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA
MATERIALELOR

Responsabil disciplină:
Prof. univ. dr. ing. MARIUS BIBU

Student:
Anul – I – T.C.M. / M.U.S.P. /

I.T.T. / I.E.D.M. /

MECATRONICĂ / ROBOTICĂ

I.E.D.M. - ID
Semigrupa:

2017 – 2018

REFERAT nr. 3

la disciplina
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Se consideră o probă metalografică de dimensiuni  10 x 15 mm, elaborată din:

A. Oţeluri carbon:
1. - oţel cu 0,01 ... 0,02%C;
2. - oţel cu 0,15%C;
3. - oţel cu 0,35 ... 0,45%C;
4. - oţel cu 0,60 ... 0,65%C;
5. - oţel cu 0,77%C;
6. - oţel cu 1,00 ... 1,20%C;

B. Fonte albe:
7. - fontă albă cu 3%C;
8. - fontă albă cu 4,3%C;
9. - fontă albă cu 5%C;

C. Fonte cenuşii cu grafit lamelar:


10. - fontă cenuşie feritică cu grafit lamelar;
11. - fontă cenuşie perlito-feritică cu grafit lamelar;
12. - fontă cenuşie perlitică cu grafit lamelar;
13. - fontă cenuşie perlito-cementitică cu grafit lamellar (fontă pestriţă);
14. - fontă cenuşie fosforoasă cu grafit lamelar (fontă cenusie cu eutectic fosforos
ternar şi grafit lamelar);

D. Fonte cenuşii modificate cu grafit nodular (sferoidal):


15. - fontă cenuşie modificată feritică cu grafit nodular (sferoidal);
16. - fontă cenuşie modificată ferito-perlitică cu grafit nodular (sferoidal);
17. - fontă cenuşie modificată perlitică cu grafit nodular (sferoidal);

E. Fonte cenuşii maleabile (cu grafit în cuiburi):


18. - fontă cenuşie maleabilă feritică cu grafit în cuiburi (fontă cu inimă neagră);
19. - fontă cenuşie maleabilă perlitică cu grafit în cuiburi;
20. - fontă cenuşie maleabilă perlitică / perlito-feritică cu grafit în cuiburi
(fontă cu inimă albă).

I. Realizaţi pentru aceasta, o tehnologie completă de pregătire în vederea analizei


optice metalografice microstructurale. Se vor evidenţia operaţiile şi materialele necesare
pentru:
a. - stabilirea locului pentru debitarea probei metalografice;
b. - posibilităţi de extragere a probei metalografice;
c. - realizarea suprafeţei plane;
d. - şlefuirea probei metalografice;
e. - lustruirea probei metalografice;
f. - punerea în evidenţă a structurii probei metalografice (atacul chimic
metalografic).
II. Elaboraţi o sinteză a aparaturii şi metodelor utilizabile practic în vederea
efectuării unei analize metalografice macro şi microscopice a probei considerate.
III. Considerând proba metalografică menţionată anterior în stare de echilibru,
descrieţi detaliat şi în ordine:
a. - principalele caracteristici mecanice şi de compoziţie chimică ale materialului
(conform standardului);
b. - clasificarea materialului corespunzător diagramei stabile sau metastabile în care
ar putea fi încadrat;
c. - evidenţierea transformărilor de stare pe care materialul le parcurge la răcire
din faza lichidă pâna la atingerea temperaturii ambiante;
d. - caracteristicile şi proprietăţile fazelor şi constituenţilor structurali omogeni şi
eterogeni, pe care materialul îl parcurge în timpul transformării din faza lichidă
în cea solidă;
e. - structura metalografică la temperatura ambiantă care ar putea fi teoretic
observată prin analiza optică microstructurală (faze şi constituenţi structurali
– desen, definire, proprietăţi mecanice şi caracteristici generale).
CONŢINUTUL LUCRĂRII

Observaţie:

Lucrarea elaborată va conţine maxim 20 pagini, va fi scrisă de mână sau pe


calculator, pe format A4, va fi îndosariată, datată şi semnată de către autor şi se va preda
personal examinatorului.

BIBLIOGRAFIE
1. Bibu, M. – Metalografia aliajelor feroase şi neferoase, Editura Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu, ISBN 973-651-027-1, Sibiu, 2000;
2. Bibu, M. – Metode şi tehnici de analiză structurală a materialelor metalice, Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-030-1, Sibiu, 2000;
3. Bibu, M., - Ştiinţa materialelor, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2004;
4. Bibu, M. – Studiul materialelor – Bazele teoretice ale ştiinţei şi ingineriei materialelor
metalice, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-824-8, Sibiu,
2004;
5. Bibu, M. – Studiul materialelor – Materiale utilizate în construcţia de maşini, Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-825-6, Sibiu, 2004;
6. Bibu, M., - Tehnologia construcţiilor sudate – Bazele tehnologice ale sudării şi tăierii
termice, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2004;
7. Colan, H. ş.a., - Studiul metalelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;
8. Domşa, A., Domşa, S. – Materiale metalice în construcţia de maşini şi instalaţii, Editura
Dacia, Bucureşti, 1981;
9. Gâdea, S., Petrescu, M., ş.a. – Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol.I, II şi III, E.D.P.,
Bucureşti, 1979, 1981, 1988;
10. Geru, N. – Metalurgie fizică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
11. Geru, N., ş.a. – Analiza structurii materialelor metalice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991;
12. Geru, N., ş.a. – Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1985;
13. Mitelea, I., Radu, B. – Selecţia şi utilizarea materialelor inginereşti, Editura Politehnica,
Timişoara, 1998;
14. Mitelea, I., ş.a. – Ştiinţa materialelor în construcţia de maşini, Editura Sudura, Timişoara,
1999;
15. Truşculescu, M., ş.a. - Studiul metalelor - tehnici de laborator, Editura Facla, Timişoara,
1977.
16. *** Colecţia de standarde STAS, SR ISO, SR EN ş.a.