Sunteți pe pagina 1din 2

Test, clasa a IX-a B, nr. 1, 09.10.2014 Nume și prenume elev ................................

Scrieți pe foaia de test rezolvarea completă a fiecărui subiect.


Se acordă 1 punct din oficiu.
1. (2p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:

a = 98 + 32 − 50 și b = 162 + 18 − 72.

2. (1p) Calculați 2 2 − 3 − 4 − 3 2 − 2 −1.

3. (1p) Arătați că numărul a = 28 + 10 3 + 7 − 4 3 este număr natural.

4. (1p) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3x − 5 = 7.

5. (1p) Arătați că 4 x 2 + 12 x + 25 + 9 y 2 − 30 y + 29 ≥ 6, pentru orice x, y ∈ ℝ.

a+b a2 + b2
6. (1p) Demonstrați că ≤ , pentru orice numere reale a, b ≥ 0.
2 2
7. (1p) Rezolvați ecuația x − 1 + 4 − 2 x = 5.

8. (1p) Determinați numerele reale x și y știind că 4 x 2 + 9 y 2 − 12 x − 12 y + 15 = 2.


Test, clasa a IX-a B, nr. 2, 09.10.2014 Nume și prenume elev ................................

Scrieți pe foaia de test rezolvarea completă a fiecărui subiect.


Se acordă 1 punct din oficiu.
1. (2p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:

a = 147 + 48 − 75 și b = 243 + 27 − 108.

2. (1p) Calculați 2 3 − 5 − 5 − 3 3 − 3 − 2 .

3. (1p) Arătați că numărul a = 9 + 4 5 + 21 − 8 5 este număr natural.

4. (1p) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x − 7 = 5.

5. (1p) Arătați că 9 x 2 + 12 x + 29 + 25 y 2 − 20 y + 13 ≥ 8, pentru orice x, y ∈ ℝ.

a+b a2 + b2
6. (1p) Demonstrați că ≤ , pentru orice numere reale a, b ≥ 0.
2 2
7. (1p) Rezolvați ecuația 6 − 3x + x − 3 = 9.

8. (1p) Determinați numerele reale x și y știind că 9 x 2 + 16 y 2 + 6 x − 24 y + 15 = 5.

S-ar putea să vă placă și