Sunteți pe pagina 1din 16

Tehnologia caii

de la voestalpine Schienen GmbH

Bucureşti
martie 2015 Lukas Prettner

www.voestalpine.com STEP AHEAD.


Producţia

Voestalpine
O N E STEP A H E A D .

Tehnologia caii din Austria


Otelarie integrata
Furnal blumuri

Statie CF
Laminor

BOS otelarie compacta

vo e sta lp in e Schie n e n G m b H vo e sta lp in e


4 I 05.03.2015 I Tehnologia caü de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Producţia de şina HSH®
Cel mai modern laminor din lume (1)
Depozit lingouri &
Laminor degrosor Cuptor basculant cutii difuzare

HSH ® - uzina &


Laminor finisor si pat de răcire 125 m Maşina cu role de îndreptat

v o estalp în e Schienen Gm bH voestalpine


5 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

Producţia de şina HSH®


Cel mai modern laminor din lume (2)
Centru de testare nedistructiva Linia 1 de taiere si gaurire

Verificare si
Control final îndreptare a capetelor 4 depozite - incl. 120 m
şinei

vo e s ta lp in e Schie n e n G m b H voestalpine
6 | 05.03.2015 I Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Profile produse
> aproximativ 100 profile

> Profile speciale: AHC, 60E2, 54E4......


m
> Lungimi pana la 120 m! Anti-headcheck profiel 54 E1
y
> tolerante clasa X , A (EN13674-1) exclusiv

v o estalp in e S chienen GmbH voestalpine


7 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

HSH® - Sine tratate termic:


Microstructura şinei HSH®

Ciuperca: fina perlitica


rezistenta mare la uzura si la oboseala
contactului de rulare
Zona de tranziţie

Inima & talpa: perlitic cu înalta ductilitate


ductility
-^Limita înalta de rezistenta
(rezistenta superioara la sarcini
dinamice)

vo e sta lp in e Schie n e n G m b H vo e sta lp in e


10 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

\
HSH® - Sine tratate termic

Ambele modele sunt produse din aceeaşi şina si au compoziţii chimice


identice

V oestalp in e S chienen GmbH voestalpine


11 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la Voestalpine O N E STEP A H E A D .

Oteluri şina perlitica Tehnologia HSH®


microstructura optimizata

r i
Duritatea Super
Premium
standard Premium
L_______ J
260BHN - 360BHN 350BHN - 440BHN 380BHN - 450BHN
răcită natural tratata termic tratata termic
carbon standard / slab aliata (slab aliata) hipereutectoid (HE)

vo e sta lp in e Schie n e n G m b H vo e sta lp in e


14 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Experienţa in cale

Voestalpine
O N E STEP A H E A D .

vo e sta lp in e S c hie n e n G m b H vo e sta lp in e


17 I 05.03.2015 I Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
mm
Elveţia

Linie experimentala UZURĂ


Uzura UZURĂ ONDULATORiE
Rază: 170m
TW84 HR R400HT one-year-in-servlce TW84 LR R400HT one-year-in-service

Şină exterioară în curbă Şină interioară în curbă

vo e sta lp in e Schie n e n G m b H voestalpine


20 I 05.03.2015 I Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Elveţia

Linie experimentala UZURĂ


Uzura UZURĂ ONDULATORIE
Rază: 170m

Track Test Track Test


Schienenverschleißfläche, one-year-in-service Schienenverschleißfläche, one-year-in-service

250 250

„ ■ R260 „ ■ R260
£ E
£ 200 ■ R400HT
c
cc

R260 400 UHC® HSH® R260 400 UHC® HSH®

Şină exterioară în curbă Şină interioară în curbă

v o estalp in e Schienen Gm bH vo e sta lp in e


21 | 05.03.2015 ] Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

Austria
UZURĂ
UZURĂ ONDULATORIE
Rază: 180m
Austria

Linie experimentala UZURĂ


Uzura UZURĂ ONDULATORiE
Rază: 180m

Benchmark Test Rail Wear

R260 350HT HSH® 400UHC® HSH®

v o estalp in e S chienen GmbH voestalpine


23 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

Austria

Linie experimentala UZURĂ


Uzura UZURĂ ONDULATORIE
Rază: 180m

Benchmark Test Rail Wear


| 16,0 15,4 mm

■ f i - 1 / 1 , 0

(¿)

o
12,0
L0,0
10,0
400 UHC®
o
8,0
£
O)

- f f l-
6,0
Durata de viata extinsa__________ 5,1 mm_________________________
ru
ai 4.0
2,6 mm
2.0
ro
QC 0,0
R260 350HT HSH® 400UHC® HSH®

vo e sta lp in e S c hie n e n G m b H voestalpine


24 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
V oestalp in e Schienen Gm bH voestalpine
25 I 05.03.2015 | Tehnologia caii de la Voestalpine O N E STEP A H E A D .

Linie experimentala
Uzura ondulatorie
Clasa de otel R260

Clasa de otel 400 UHC® HSH®

vo e sta lp in e S c hie n e n G m b H vo e sta lp in e


26 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Elveţia

Linie experimentala uzură


Uzura ondulatorie u z u r ă o n d u l a t o r ie
Rază: 170m

v o estalp in e S chienen Gm bH vo e sta ip in e


28 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

Austria
Linie experimentala Uzura ondulatorie
Raza: 180m
Uzura ondulatorie

vo e sta lp in e Schie n e n G m b H voestalpine


29 | 05.03.2015 I Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Austria
Linie experimentala Uzura ondulatorie
Raza: 180m
Uzura ondulatorie

Ergebnis Längsprofilmessung

400UHC HSH®

V 0,1
i

— 350HT HSH®

LZ X y \

<U 0,2

É -0,3
<

900 1000

Messlänge

V oestalp in e Schienen Gm bH Voestalpine


30 I 05.03.2015 | Tehnologia caii de ia Voestalpine O N E STEP A H E A D

Austria
Linie experimentala Uzura ondulatorie
Raza: 180m
Uzura ondulatorie

Benchm ark Test Corrugation

1,0
E 0,88 mm
E ■ 4 0 0 UHC® HSH®
c
0,8
L9

UO 0,6
un

0,4
0,29 mm
o.
<D 0,2
Q 0,13 mm

280 BHN 405 BHN


0,0
Standard Super
Carbon Premium Premium

vo e sta lp in e S chie n e n G m b H vo e sta lp in e


31 I 05.03.2015 I Tehnologia caii de ia voestalpine O N E STEP A H E A D
Austria
Linie experimentala Uzura ondulatorie
Raza: 180m
Uzura ondulatorie

Benchm ark Test Corrugation

1,0
£
0,88 mm 400 UHC® HSH®
JE_
0,8
O 400 UHC® HSH®
lo 0 ,6

t; scăzută de apariţie si accentuare a uzurii


R |ta 0,4
+-»
O- ondQîâtorii
o 0,2 0,13 mm

Reducerea adâncimii uzurii ondulatorii


Standard Super
Carbon Premium Premium

v o estalp in e Schienen G m b H vo e sta lp in e


32 I 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .

m M

...i-..-.'' ;■ ■ "£: v
H
RCF - O B O S E A LA LA C O N T A T UL DE
***■.. RULARE
\

vo e sta lp in e S chie n e n G m b H voestalpine


33 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Head
Linie experimentala
Check
Patinaturi - Discontinuităţi de suprafaţa (HCs) Rază: 550m

Benchmark Test Rolling Contact Fatigue (HC)

R260 350HT® HSH® 400UHC® HSH®

V oestalp in e S chienen Gm bH voestalpine


34 [ 05.03.2015 | Tehnologia caii de la Voestalpine O N E STEP A H E A D .

Germania

Linie experimentala Metro


RCF - Patinaturi de tracţiune RCF
Rază: 200m

Sarcina: ~ 1 an (9MGT)
vo e sta lp in e Schie n e n G m b H voestalpine
35 I 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D .
Germania
T rack T est Metro
RCF - Patinaturi de tracţiune RCF
Rază: 200m

Sarcina: ~ 1 year (9MGT)

V oestalp in e S chienen GmbH Voestalpine


36 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la Voestalpine O N E STEP A H E A D

Rezumat - Durata de viata

V oestalpine
O N E STEP A H E A D
Şina de otel perlitic

Super Premium = 400 UHC® HSH®


Oţelul din şinele Super Premium arată o rezistenţă a materialului semnificativ imbunatatita

Cheltuieli mai mici de întreţinere folosind şinele Super Premium


V oestalp in e S chienen GmbH voestalpine
38 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D

VAS - strategie optimizata pentru clasele de otel

c

s_
0
Cl

‘w
0
ro
o
i—
0
CL
0
C
O
350HT HSH
100 300 500 700 1.000 3.000 6.000 10.000

Raza [m]
vo e sta lp in e Schie n e n G m b H vo e sta lp in e
42 | 05.03.2015 | Tehnologia caii de la voestalpine O N E STEP A H E A D