Sunteți pe pagina 1din 47

S.C. ALSTECO S.R.

L
J 22 - 2476 - 2005 Iasi,sos. Nicolina 31,bloc 968,tronson1,etaj 2,apartament 4
CUI 18013801 mobil 0743/017506 ; telefon 0332/409543
ING BANK SA IASI e-mail : cernescu_constantin@yahoo.com
COD RO84 INGB0000999907357916

DOCUMENTATIE TEHNICA

PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

CONSTRUIRE GRADINITA, PARC DE JOACA PENTRU COPII,IMPREJMUIRE,


RACORDURI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER
SAT VALEA ADANCA,COMUNA MIROSLAVA,JUDETUL IASI

Proiect nr. 6 /2018 Faza DTAC

Beneficiar ACHITEI GHEORGHE si ACHITEI LUMINITA

aprilie 2019
1
FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect arh. Dascalu Elena Manuela


Arhitectura B.I.A. arh. Dascalu Elena Manuela
Instalatii incalzire SC OHM PROIECT SRL
ing.Comanac Adrian
Instalatii electrice SC OHM PROIECT SRL
ing.Comanac Adrian
Instalatii sanitare SC OHM PROIECT SRL
ing.Comanac Adrian
Instalatii de detectare,semnalizare SC OHM PROIECT SRL
si avertizare incendiu ing.Comanac Adrian
Elaborator scenariu de securitate la SC ALSTECO SRL
incendiu ing.Cernescu Constantin

2
OPIS

cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului de securitate la incendiu


Nr.
crt Denumirea documentului Seria,codul,nr.inregistrare Numar Formatul
de file
1. Cerere 1 A4
2. Foaie de capat 1 A4
3. Foaie de semnaturi 1 A4
4. Opis 1 A4
5. Certificat de urbanism 3 A4
6. Scenariu de securitate la incendiu 44 A4
7. Referat verificator atestat pentru cerinta ‘’securitate la incendiu’’ A4
8. Autorizatie nr. 7771/22.02.2018 1 A4
9 Autorizatie nr.7797/02.03.2018 1 A4
PLANSE ARHITECTURA
10. Plan de incadrare in zona A0 A2
11. Plan de situatie A01 A2
12. Plan parter A03 A2
13. Plan etaj A04 A2
14. Plan invelitoare A05 A2
15. Sectiune A : A si B : B A06 A2
16. Sectiune C : C A07 A3
17. Fatada principala si posterioara A08 A2
18. Fatada lateral stanga si lateral dreapta A09 A2
PLANSE INSTALATII ELECTRICE
19. Plan de situatie retele exterioare E0 A3
20. Plan parter- iluminat interior E1 A1
21. Plan etaj - iluminat interior E2 A1
22. Plan parter - prize si conexiuni E3 A1
23. Plan etaj - prize si conexiuni E4 A1
24. Schema monofilara TDE E5 A3 lung
25. Schema monofilara TDG , TDS , TDE - CT E6 A3
26. Gospodaria de apa E7 A3
27 Legende si note explicative E8 A3
. PLANSE INSTALATII SANITARE
28. Plan de situatie retele exterioare So A2
29. Plan parter H1 A2
30. Plan etaj H2 A2
31. Schema coloane si schema izometrica H3 A3
32. Gospodaria de apa GA1 A3
PLANSE INSTALATII DE DETECTARE,SEMNALIZARE SI
AVERTIZARE INCENDIU
33. Plan parter D1 A1
35. Plan etaj D2 A1
36. Schema monobloc + legende si note explicative D3 A3 lung

Data Semnatura solicitantului

3
S.C. ALSTECO S.R.L
J 22 - 2476 - 2005 Iasi,sos. Nicolina 31,bloc 968,tronson1,etaj 2,apartament 4
CUI 18013801 mobil 0743/017506 ; telefon 0332/409543
ING BANK SA IASI e-mail : cernescu_constantin@yahoo.com
COD IBAN R084INGB0000999907357916

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Generalitati
În conformitate cu HGR 571 din 10.08.2016,constructia face parte din categoria celor care se supun
avizarii/autorizării,privind securitatea la incendiu.
Scenariul de securitate la incendiu estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in
vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale
securitate la incendiu
La intocmirea scenariului de securitate la incendiu s-a tinut cont de prevederile Ordinului 129/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la
incendiu si protectie civila
1.Caracteristicile constructiei
1.1. Date de identificare
A. Denumire investitie : CONSTRUIRE GRADINITA, PARC DE JOACA PENTRU COPII,IMPREJ MUIRE,
RACORDURI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER.
Beneficiar : ACHITEI GHEORGHE SI ACHITEI LUMINITA
Amplasament : SAT VALEA ADANCA,COMUNA MIROSLAVA,JUDETUL IASI ,str. Petre Tutea nr. 25
Telefon : ................................. ; e-mail : .......................................................
B. Program de functionare :
Programul de functionare este de max. 6 ore/zi , de luni pana vineri
1.2. Destinatia
a. Functiune principala
- gradinita cu program normal
b.Functiuni conexe
- administrative
- spatii tehnice si instalatii utilitare
1.3. Categoria şi clasa de importanţă
A. Categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor aprobată prin HGR 766/1997
Conform Regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 şi în conformitate cu Metodologia pentru
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor elaborată de MLPAT, categoria de importanţă a
cladirii in intregul ei este C ( normala )
B. Clasa de importanţă a construcţiei corelată cu categoria de importanţă
Clasa de importanţă a cladirii in intregul ei,este III ,conform normativ P100/1 - 2013 .

4
1.4. Particularităţi specifice construcţiei / amenajării
A. Caracteristici ale construcţiei / amenajării privind :
a) tipul clădirii :
In conformitate cu prevederile art. 1.2.12 din normativul de siguranţă la foc P118 - 1999 cladirea
analizata se incadreaza in categoria cladirilor civile ( publice ) pentru invatamant - gradinita cu
program normal
b) regimul de inaltime si volumul constructiei
 regim de înălţime : P+1E
 inaltimea maxima la coama : 9,80 m ( in plansa A03 si A04 este + 9,65 ?? )
 inaltimea maxima la cornisa ( streasina ) : 6,45 m ( in plansa A03 si A04 este +3,55 ?? )
 volum constructie : 5.860 m3
Sistem constructiv
Infrastructura este realizata cu fundatii continuie,din beton armat
Suprastructura este realizata din cadre de beton armat ( stalpi si grinzi )
Scarile si planseul peste parter si peste etaj sunt din beton armat
Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Inchiderile exterioare se realizeaza din zidarie GV , 30 cm grosime , tencuite atat la interior cat si la
exterior si protejate termic la exterior cu polistiren extrudat de 10 cm grosime
Compartimentarile interioare se realizeaza cu pereti din G0./ GV, cu grosimea de 15 / 25 cm
Tamplaria exterioara este din PVC cu ruperea puntii termice si geam termopan.
Finisaje interioare
Pardoseli din placi ceramice pentru bai,holuri, oficiu, vestiare personal, centrala termica si pardoseli
din parchet in salile de grupa, cabinet medical, cancelarie, sala de mese , vestiare copii.
In grupurile sanitare se realizeaza placaje din faianta,pana la cota + 2,10 m
Peretii interiori se finiseaza cu tencuieli cu glet si var lavabil si cu tapet.
Tamplaria interiora se realizeaza din MDF,lemn stratificat sau P.V.C.
Acoperis si invelitoare
Acoperisul este tip sarpanta din lemn ecarisat ignifugat si tratat antiseptic , termoizolat cu 15 cm de
vata minerala intre capriori
Invelitoarea este realizata cu tigla metalica,pe sipci si asteriala de lemn,ignifugate si tratate antiseptic
Accesul in pod se va asigura printr-un chepeng ,cu limita de rezistenta la foc de min.30 minute
Destinatie functiuni

Denumire nivel / incapere Suprafata (m2) Finisaj pardoseli


Parter
vestibul 10,50 gresie
cabinet medical + izolator 18,50 parchet
grup sanitar cabinet 3,05 gresie
hol primire 66,15 gresie
cancelarie 22,50 parchet
vestiar copii 30,35 parchet
vestiar educatoare 12,95 gresie
grup sanitar persoane cu handicap 5,25 gresie
grup sanitar personal 6,45 gresie
casa de scara 24,70 gresie
5
grup sanitar prescolari 10,10 gresie
sala grupa 1 43,00 parchet
sala grupa 2 37,05 parchet
sala grupa 3 39,90 parchet
sala mese 177,40 parchet
grup sanitar prescolari 7,85 gresie
hol si casa scarii 39,00 gresie
hol acces personal 30,60 gresie
oficiu ( pentru catering ) 13,10 gresie
vestiar personal 14,50 gresie
grup sanitar personal 4,60 gresie
depozit rufe murdare 2,75 gresie
depozit rufe curate 3,35 gresie
depozitare material didactic 11,20 gresie
spatiu tehnic ( centrala termica + gospodarie apa consum menajer ) 23,40 gresie
Etaj
casa de scara 24,70 gresie
hol 66,20 gresie
hol + scara 49,55 gresie
casa de scara exterioara 18,80 gresie
vestiar copii 36,05 parchet
grup sanitar personal+hol 10,30 gresie
sala grupa 4 39,90 parchet
sala grupa 5 37,05 parchet
grup sanitar copii 10,10 gresie
grup sanitar copii 10,10 gresie
sala grupa 6 43,00 parchet
sala grupa 7 35,15 parchet
sala grupa 8 43,35 parchet
sala grupa 9 35,15 parchet
grup sanitar copii 11,90 gresie

c) aria construită şi desfăşurată cu principalele destinaţii ale încăperilor, spaţiilor aferente


construcţiei
 aria construită : 837,40 m2
 aria desfasurată : 1.383,15 m2
d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora
Conform art. 2.2.4 + 2.2.10 + 3.2.4 şi tab. 3.2.4 din normativul P118 - 1999 clădirea in intregul ei este
considerata un singur compartiment de incendiu. Suprafata construita de 837,40 m 2 este mai mică de
2.500 m2 ( pentru gradul I - II de rezistenta la foc,aria compartimentului de incendiu maxim admis
pentru clădiri cu mai multe niveluri , este de 2.500 m 2 ).
Intrucat spatiile din interiorul constructiei , comunica intre ele,din punct de vedere al securitatii la
incendiu,nu se impun masuri de compartimentare
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori
Numărul maxim de persoane ce pot fi in cladire este de 124 ,din care :
- copii : 115
6
- personal : 9
f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora
Prezența utilizatorilor în aceste spații este permanentă în timpul programului de funcționare și întâm -
platoare în afara acestuia.
Personalul didactic are capacitate de autoevacuare.Copiii,persoane fără capacitate de autoevacuare,
vor avea obligatoriu însoțitori,ce îi vor dirija la evacuare.
Zona accesului principal,pentru cazuri de urgenta si persoane cu dizabilitati,este dotata cu o rampă de
acces in panta.
g) capacităţi de depozitare sau adăpostire
Constructia are spatii de depozitare si anume :
- depozit rufe murdare,cu suprafata de 2,75 m 2
- depozit rufe curate,cu suprafata de 3,35 m2
- depozit materiale didactice,cu suprafata de 11,20 m 2
Constructia nu are adapost de protectie civila.
h) caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase potrivit
clasificării din Legea Nr. 59/2016, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase(in vigoare)
În cladire nu se desfasoara procese tehnologice, fiind o clădire civilă si nu se utilizează materiale sau
substanţe clasificate conform Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE şi Legea Nr.
59/2016, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase
i) numărul căilor de evacuare şi după caz a refugiilor
Evacuarea ocupantilor cladirii se asigura prin :
de la parter (cota zero )
- o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax E / 9 - 10 ; se asigura 3 fluxuri de evacuare
- o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax G / 9 - 10 ; se asigura 3 fluxuri de evacuare
- o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax B / 4 - 5 ; se asigura 3 fluxuri de evacuare
- o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax I - J / 2 - 3 ; se asigura 3 fluxuri de evacuare
de la etaj ( cota + 3,30 )
- o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax K - J / 4 - 6 ; se asigura 3 fluxuri de evacuare ( spre scara
exterioara deschisa )
- o scara interioara deschisa,in doua rampe drepte,cu latimea rampei de 1,40 m, prin care se asigura
evacuarea persoanelor de la etaj,la nivelul parterului,iar de aici in exterior
- o scara interioara deschisa,in trei rampe drepte,cu latimea rampei de 1,45/1,75/1,45 m, prin care se
asigura evacuarea persoanelor de la etaj,la nivelul parterului,iar de aici in exterior
- o scara exterioara deschisa,in doua rampe drepte,cu latimea rampei de 1,30 m,prin care se asigura
evacuarea persoanelor de la etaj,la nivelul parterului,iar de aici in exterior

nota :
- casele de scara interioare deschise , sunt considerate cai de evacuare,intrucat servesc la evacuarea
utilizatorilor doar de la un etaj ( art.3.6.2 din normativul P118 -1999 )
- holul etajului in care debuseaza liber scarile de evacuare,este destinat numai pentru circulatie,inde -
plinind toate conditiile specifice casei de scara ( art.2.6.21 din normativul P118 -1999 ), respectiv :
a. rezistenta la foc a peretilor care delimiteaza holul nu este mai mica decit a celor de pe casa de
scara [ zidarie de caramida GV de 25 cm grosime,clasa Co ( CA1 ),cu limita de rezistenta la foc
de 7 ore ]
b. usile care dau spre hol ,cat si cele de pe holurile de circulatie,sunt pline,cu ochiuri de geam ar -
mat la partea superioara si echipate cu dispozitiv de autoinchidere lenta ( art.2.6.23 din norma -
7
tivul P118 -1999 ; art.4.2.2.1,aliniat 6 si 7 din normativul NP011- 1997 )
Constructia nu are refugii
B. Precizări privind instalaţii utilitare aferente clădirii sau amenajării : încălzire, electrice,
sanitare
Cladirea dispune de instalatii utilitare necesare functionarii acesteia.Instalatiile utilitare sunt realizate
astfel incit sa nu contribuie la producerea si propagarea incendiilor.
Acestea nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încaperi sau
adiacente acestora deoarece la trecerea conductelor si cablurilor prin elemente de constructie (pereţi
şi planşee) care au rol de protecţie la foc s-au luat măsuri de etanşare a golurilor cu materiale
rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistenţă la foc cu cea a elementelor străpunse, conform
art. 2.3.12 din P118 - 1999.

Instalaţii de încălzire
Agentul termic,apa calda cu temperatura de 90°/70°C,este furnizat de doua cazane murale,cu puterea
utila de 60 kw,cu tiraj fortat si combustibil gaze naturale.
Centrala termica este amenajata in camera tehnica,cu asigurarea conditiilor prevazute in normativul
P118 - 1999 si anume :
- pereti de compartimentare din zidarie,clasa de combustibilitate Co ( CA1 ) , cu limita de rezistenta la
foc de minim 3 ore ( art.3.8.4 )
- planseu din beton armat,clasa de combustibilitate Co ( CA1 ) , cu limita de rezistenta la foc de minim
2 ore ( art.3.8.4 )
Incaperea in care este montata centrala termica este prevazuta cu :
- detector de gaze + electrovalva,pe racodul de alimentare cu gaze
- suprafata vitrata ( ferestra ),care cedeaza la presiuni datorate exploziei ( minim 0,02 m 3 / m2 volum
net incapere ),conform normativ NTPEE - 2018,art.128 ; 129 ( S nec. = 1,48 m2 ; S asig. = 3,40 m2 )
- gol pentru acces aer de ardere,a cărei suprafaţă liberă este de 0,20 m 2
- gol de evacuare a aerului viciat a căror suprafaţă liberă de 2,5 dm 2 ( 25 x 10 cm )
şa de acces in centrala termica este amplasata astfel încât să conducă direct în exterior,are
deschiderea spre exterior si limita de rezistenta la foc 15 minute.
Instalatii termice interioare
Incaperile se vor incalzi prin intermediul radiatoarelor din otel tip panou. Alimentarea cu agent termic
a instalatiei interioare se va realiza de la centrala termica.
Distributia instalatiei la corpurile incalzire este bitubulara , cu montaj in pardoseala.
Conductele de racord la corpurile de incalzire sunt din teava de tip PEX-A , legate la patru colectoare -
distribuitore montate in perete.
Protectia la loviturile mecanice, dilatari precum si izolarea lor se va face prin folosirea tuburilor izolante
din elastomer camasuite cu folie de PVC.
Coloanele instalatiei se vor realiza de teava de tip PEX-A preizolata cu un Dn cuprins intre 25 - 50mm,
acestea fiind montate aparent .
Instalatia este aerisita prin robineti automati de coloana, amplasati in punctele de maxim si este golita
prin robineti de golire cu cana si port furtun , in punctele de minim.
Amplasarea corpurilor de incalzire si racordarea lor
La amplasarea corpurilor de incalzire, se va urmari :
- functionarea lor cu eficienta termica maxima, prin montarea lor la partea inferioara a incaperilor,
in vecinatatea suprafetelor reci
- corelarea cu elemente de constructie, evitindu-se stinjenirea amplasarii mobilierului, a utilajeor,
a circulatiei persoanelor, a celorlalte instalatii

8
- montarea la parapetul ferestrelor paralel cu peretii finisati sau in vecinatatea acestora,a
corpurilor de incalzire care cedeaza caldura in principal prin convectie
- corpurile de incalzire din casa scarii se vor amplasa conform art. 5.12 si 5.13 din normativ I.13
- evitarea montarii corpurilor de incalzire in nise executate in pereti exteriori
- distantele minime dintre corpul de incalzire si elementele de constructie executate din materi -
ale combustibile se vor stabili in functie de temperatura agentului incalzitor
- distanta dintre corpul de incalzire si pardoseala sa fie de regula 120 mm, in cazuri exceptionale
se admite reducerea acestei distante de 80 mm.
La coloane si racordarea corpurilor de incalzire la coloane , se va urmari ca circulatia agentului termic
sa se faca de sus in jos. Lungimea legaturilor curbate ale corpurilor de incalzire va fi aleasa in functie
de diametrul legaturii si de dilatarea portiunii de coloana cuprinsa intre punctul de racordare a legaturii
la coloana si punctul fix.

Instalaţii electrice
Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face de la reteaua existenta,prin intermediul unui
racord electric.
 putere instalata propusa : 66,53 kw
 puteresimultanapropusa : 35,26 kw
 tensiune : 400 v
 coefficient de simultaneitate mediu : 53%
S-au prevazut urmatoarele instalatii electrice :
 tablouri electrice de distributie
 circuite electrice de prize monofazice/conexiuni electrice
 instalatia de legare la pamint care este de tip TN-S in conformitate cu normativul I7 - 2011
 instalatii de iluminat de siguranta si de securitate
 instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice
Instalatiile de distributie
Cuprind tablourile si coloanele necesare racordarii acestora.
Tablourile electrice vor fi echipate cu intrerupatoare automate cu protectie termica si la scurt circuit,iar
pentru circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare , se va prevedea si pro -
tectie diferentiala la curenti de defect.
Pentru diminuarea riscului de incendiu , trebuie utilizat un dispozitiv de protecie cu curent diferential
rezidual ( DDR ) cu curentul nominal de funcionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA , amplasat la
branament sau punct de alimentare.
Tabloul electric de securitate ( TDS ) este amplasat in incaperea cu destinatia de Cancelarie,luandu
-se masuri constructive si de montaj,astfel incat sa nu fie influentat de tabloul electric TDE
Instalatii de iluminat artificial normal
Sunt proiectate in conformitate cu SR 6646 - 1,2,3,4.
In functie de optiunile beneficiarului se pot prevedea corpuri de iluminat prevazute in prezentul proiect
sau corpuri de iluminat cu caracteristici tehnice similare. Aparatele de conectare vor fi de tip
intrerupatoare si comutatoare manuale cu grad minim de protectie IP211 la montaj ingropat si IP 551
pentru montare aparenta in exterior. Inaltimea de montare va fi de 0,6 - 1,5 m fata de pardoseala finita.
Intrerupatoarele se vor monta numai pe conductorul de faza.
Circuitele de iluminat vor avea sectiunea de 1,5 CYYF montate in tuburi de protectie vor fi de tip
COPEX. Corpurile de iluminat se vor rmonta pe tavan sau pe pereti aparent pe tencuiala.Circuitele si
dozele iluminatului general trebuie sa fie distincte de circuitele iluminatului de siguranta.

9
In grupurile sanitare, se va considera volumul de protectie II si gradul de protectie IPX3. In aceste
incaperi se vor monta corpuri de iluminat din clasa II de protectie. Corpurile de iluminat cu carcase
metalice vor fi legate la pamant si se vor lua masuri la instalarea lor prin care sa l-i se asigura protectia
impotriva agentilor corozivi si care sa nu afecteze buna lor functionare.
Instalatii de iluminat exterior
Iluminatul exterior ( intrare imobil ) se va realiza cu lampi de iluminat cu un consum redus de energie
(LED) care asigura un flux luminos optim, conform cerintelor vizuale impuse de standardele in vigoare.
Lampile de iluminat exterior vot fi actionare de senzori crepusculari montati pe fatada.
Instalatii electrice de prize monofazice
S-au prevazut prize monofazice cu contact de protecție in toate incaperile.
Pe circuitele de priza s-au prevazut dispozitive de protecție diferențiala de mare sensibilitate. Circuitele
de prize vor avea secțiunea de 2,5 CuFYsi se vor poza similar cu cele pentru iluminat. Inalțimea de
montare va fi de 2,0 m in salile de clasa si pe hol ; de 0,40 m in cancelarie ; de 1,50 m la uscatoarele
de maini . Inalțimea de montare este masurata fața de pardoseala finita a incaperilor.
Instalatii de iluminat de siguranta
Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului - camera pompe,cancelarie - E.C.S.,cu func -
tionare pana la terminarea activitatii cu risc si punere in functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru continuarea lucrului este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) cu
urmatoarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, cu rol de radiator pasiv
 elemente de fixare : arcuri de fixareelasticedinsârmă de OL protejateanticoroziv
 dispersor din PMMA opal (DOL) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare în suprafață a
luminii distribuite de LED - uri.
 variantele dali : driver cureglaj de flux ( dimmable - dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency )
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele
specifice.
 culoare:albă
Iluminat de siguranta pentru securitate compus din :
Iluminat pentru interventie - camera centralei termice, cu functionare de cel putin o ora si punere in
functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru interventie este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) , cu urma -
toarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, cu rol de radiator pasiv
 elemente de fixare : arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv
 dispersor din PMMA opal ( DOL ) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare în suprafață
a luminii distribuite de LED - uri
 variantele dali : driver cureglaj de flux ( dimmable – dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency ) pentru 1 oră
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele specifice
 culoare:albă
La disparitia tensiunii electrice, corpurile ( aparatele ) de iluminat pentru interventii vor comuta
automat, trecand pe sursa proprie acumulator Ni-Cd cu autonomie de funcţionare de minim 2 ore.
iluminat de securitate pentru evacuare/circulatie - cu functionare de 2 ore / 1 ora si punere in
functiune in 5s

10
Iluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut pe traseele de evacuare a pesoanelor din
cladire. Conform art. 7.23.7.2.,corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se
asigure un nivel de iluminare adecvat , după cum urmează :
 langa scari,astfel incat fiecare treapta sa fie luminata direct
 langa orice ce alta schimbare de nivel
 la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență
 la panourile / indicatoarele de semnalizare de securitate
 la fiecare schimbare de direcție
 în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
 lângă fiecare post de prim ajutor
 lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului ( stingatoare ) si fiecare
punct de alarma ( declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu ),panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu.
Iluminatul de securitate pentru evacuare se va face folosind corpuri ( aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Acestea se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz
de pericol.
La disparitia tensiunii electrice, corpurile ( aparatele ) de iluminat de evacuare vor comuta automat,
trecand pe sursa proprie acumulator Ni - Cd cu autonomie de funcţionare de minim 2 ore.
Iluminatul de securitate pentru marcarea ieşirilor se va realiza cu corpuri speciale tip CISA - 02 - 2 x
8w, inscripţionate vizibil IEŞIRE ( EXIT ) respectiv cu săgeţi ←→ care indică direcţia de evacuare.
Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru , cu rezistenta
marita la foc, tip CYY- F montate in tuburi de protectie pozate ingropat.
Iluminat de securitate impotriva panicii - in spatiile cu suprafata mai mare de 60 m2 ( hol primire ;
sala de mese ), cu functionare de cel putin o ora si punere in functiune in 5s
Iluminatul impotriva panicii este realizat prin corpuri de iluminat montate aparent de tip CISA ( sau si -
milar ) cu urmatoarelecaracteristici :
 carcasa, reflectorul şi dispersorul sunt realizate din policarbonat
 dispersorul din pc are suprafeţe prismatice pe interior
 corpul de iluminat poate fi executat cu un modul led
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs ş iexecutat în conformitate cu normativele specifice
 culoare:albă
 kit iluminat de siguranță ( em = emergency ) .
Iluminatul impotriva panicii este partea iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure
nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.
Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune du -
pa caderea iluminatului normal.
In afara de comanda automat a intrarii lui in functiune,iluminatul de securitate impotriva panicii se pre -
vede si cu comanda manuala in locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii,respectiv persona -
lul instruit in acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie
sa se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor - cu functionare de cel putin o ora si punere in
functiune in 5s
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza
in afara hidrantului ( alaturi sau deasupra ), la distanta de maxim 2 m de el.Iluminatul pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu se alimenteaza din instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta.
11
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță si de securitate , sunt echipate cu baterii locale de
acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată. Alimentarea acestor corpuri de iluminat cu
energie electrică se va realiza din tabloul de securitate ( TDS ). Pentru realizarea circuitelor electrice
cu rol de securiate la incendiu se va folosi cablu NHXH.
Iluminat pentru marcarea elementelor de securitate - butoane incendiu, butoane desfumare, cu
functionare pana la terminarea activitatii cu risc si punere in functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru continuarea lucrului este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) cu
urmatoarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, curol de radiatorpasiv.
 elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv.
 dispersor din PMMA opal (DOL) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare însuprafață a
luminii distribuite de LED-uri.
 variantele dali : driver cu reglaj de flux ( dimmable – dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency ).
 aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat înconformitate cu normativel especifice.
 culoare:albă.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate trebuie sa fie de tip autonom , dar alimentate si de
la reteaua de iluminat normala.
Timpii de punere în funcţiune a sistemelor de iluminat de siguranţă la întreruperea iluminatului normal
sunt :

Tipul sistemului de iluminat Timpul de punere în funcţiune în clădirile destinate


publicului sau lucrărilor ( conform SR HD 1838 )
iluminat de intervenţie in zonele cu risc în 0,5 s - 5 s2)
iluminat de evacuare în 5 s 4)
iluminat pentru circulatie în 5 s 2)
Iluminat pentru continuarea lucrului în 0,5 s - 5 s1)
iluminat impotriva panicii în 5 s 2)
iluminat pentru marcarea hidrantilor în 5 s 2)

1) timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc


2) timpul de functionare este de cel putin 1h
4) timpul de functionare este cel putin 2 h
Sursele locale sunt cele conţinute în corpul de iluminat ( corp de iluminat de tip autonom ).
Echipamentele şi/sau elementele de circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul pentru ates -
tarea calităţii, conform standardelor sau/şi normelor de produs.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta si de securitate trebuie sa fie realizate din mate -
riale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.
Circuitele iluminatului de siguranţă sunt alimentate din tabloul TG si sunt realizate cu cabluri din cu -
pru,avand izolatie cu intarziere la propagarea flacarii, protejate in tuburi de protectie montate ingropat
in tencuiala peretilor si in sapa de egalizare.
Camera de pompe
Statia de pompare ( camera de pompe ), amplasata subteran pe terenul proprietate , va fi echipata cu
doua grupuri de pompare pentru stins incendiu.
Instalatia de iluminat se va realiza aparent asigurand gradul de protectie IP- 5.5.
Alimentarea tablourilor de automatizare ce deservesc pompele se va realiza aparent asigurand gradul
de protectie IP- 5.5.

12
In camera de pompe aste prevazut iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.
Alimentarea tabloului electric ( TDE- PSI ) se va realiza din tabloul de securitate ( TDS ) printr- un ca -
blu tipCYAbY,montat ingropat
Retele electrice exterioare
Reteua pentru transportul energiei electrice de la TDS la tabloul ce deserveste gospodaria de apa se
realizeaza cu cabluri de tip CYAbY,montate subteran/ingropat in zona spatiilor verzi, iar in zona caro -
sabila se vor monta in tub de protectie gofrat. Rosturile se vor etansa cu bitum.
Schemele de legare la pamint a instalatiilor electrice
Legarea la pamant este de tip TN - S, unde condcutorul activ (median) este legat la pamant si separat
de conductorul de protectie in intreaga instalatie.
Rezistenta la dispersie a prizei de pamant
 rezistenta de dispersie a prizei de legare la pamint nu trebuie sa depaseasca 1 ( priza de
pamant comuna cu paratrasnetul )
 protectia prin legare la pamint constituie un mijloc principal de protectie pentru receptoarele fixe
si mobile si un mijloc suplimentar de protectie, in cazul in care se realizeaza ca protectie
principala, protectia prin legare la nul ; la nivelul cel mai de jos al conductelor metalice ( apa,
incalzire ) se vor realiza legaturi de egalizare a potentialelor electrice cu reteaua conductelor de
legare la pamint formata din conductori OLZn 25x4, conform normativ I7 - 2011
In caz de necesitate se va suplimenta numarul de electrozi din teava OLZn  2 ½ cu lungimea de 3 m,
astfel incit rezistenta de dispersie a prizei de pamint sa fie mai mica decit 1.
Protectia interioara este asigurata prin racordarea la nulul de protectie ( cupru min. 2,5 mm 2 ) a tuturor
elementelor metalice , protectia fiind facuta prin relee diferentiale de defect pe circuitele de prize sau
iluminat din zona de manipulare umana.
Nulul de protectie se va racorda la nulul de protectie al tabloului si apoi la o priza de pamant comuna.
Elementele constructive metalice ale cladirii cat si a utilajelor actionate electric, se vor lega la priza de
pamant prin elemente corespunzatoare normativelor in vigoare
Protectia instalatiilor electrice
Protectia circuitelor la scurt circuit si suprasarcina se realizeaza cu disjunctoare magnetotermice.
Circuitele de iluminat si prize vor fi protejate si la curentul de defect cu intrerupatoare cu protectie di -
ferentiala avand un curent de declansare de 30mA pentru prize si 30mA pentru circuitele de iluminat.
Prin aceasta se realizeaza si protectia persoanelor impotriva socurilor elecrice si diminuarea riscului de
incendiu.
Protectia impotriva socurilor electrice
Protectia impotriva atingerilor directe se realizeaza prin montarea in carcase a aparatelor electrice.
Protectia impotriva atingerilor indirecte se realizeaza prin legarea la nulul de protectie a partilor meta -
lice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune in
urma unui defect de izolatie. Nulul de protectie,carcasele metalice ale tablourilor si utilajelor,tevile me -
talice etc. se leaga la priza de pamant. Priza de pamant este formata in acest caz de armaturile fun -
datiilor diferitelor constructii unite intre ele prin platbanda OL 40x4mm.
Din centura ce uneste armaturile constructiilor se vor scoate, in zonele tablourilor electrice, placute de
Ol 100x100x5mm pentru legarea la pamant a nulurilor de protectie a tablourilor si a carcaselor metlice
ale utilajelor pentru echipotetializare.
Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice
Se va prevedea o instalatie de protectie contra trasnetului realizata cu un dispozitiv de amorsare , de
tip PDA - DAT CONTROLER,avand caracteristicile :
 raza de protectie minima [ m ] : 15,90
 dat controler ales : dc + 10
 raza de protectie la nivelul solului [ m ] : 50
13
 inaltimea catargului de montaj [ m ] : 2
 locul de montare pe invelitoare
 patru coborari la priza de pamant
Toate elementele metalice exterioare si interioare se leaga la conductoarele de coborare in locul cel
mai apropiat. Conductele de coborare se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de se -
paratie
Un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare ( PDA ) este compus dintr-un varf de captare , un dispozitiv
de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborare.
Varful unui PDA trebuie sa fie cu cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza
Instalatia IPT exterioara, este compusa din urmatoarele elemente legate intre ele si anume :
 dispozitivul de captare
 conductoare de coborare
 piese de separatie pentru fiecare coborare
 priza de pamant tip IPT
 piesa de legatura deconectabila
 legaturi intre prizele de pamant
 legaturi echipotentiale
 legaturi echipotentiale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei
Instalatia IPT interioara, este compusa din :
 legaturi de echipotentializare
 bare pentru egalizarea potentialelor ( BEP )

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa se va face de la reteaua stradala.
Canalizarea menajera se va face la reteaua stradala.
Prepararea apei calde se va realiza prin intermediul unui boiler cu acumulare.
Alimentarea cu apa
Sistemul dealimentare cu apa va fi alcatuit din urmatoarele elemente :
 conducta de bransament apa rece menajera
 conducta de alimentare rezervor incendiu
 conducta de alimentare cu apa rece menajera a cladirii
 conducta de alimentare cu apa instalatie de hidranti interiori
 conducta de alimentare cu apa instalatie de hidranti exteriori
 camera pompe
 rezervor inmagazinare a apei pentru stins incendiu
 grupuri de pompare complet echipate, pentru stins incendiu
Alimentarea cu apa pentru stins incendiu,se va asigura printr-un racord la o rezerva de apa amplasata
subteran pe terenul proprietate.
Debitul si presiunea necesara functionarii instalatiilor de stins incendiul ( interior si exterior ) se vor
asigura prin intermediul grupurilor de pompare pentru stins incendiul , acestea fiind montate in
camera de pompe amplasata subteran pe terenul proprietate.
Alimentarea cu apa pentru nevoi menajere se va asigura printr-un racord la reteaua zonala realizat cu
teava PEID De 63 mm, Pn10.
Conform dotarilor sanitare din cladire,debitul necesar pentru nevoi menajere este de 4,18 m3/h si
presiunea de utilizare de 18 mca.
Debitul si presiunea necesara functionarii vor fi precizate de funizorul local de distributie a apei reci.

14
In cazul in care nu se satisfac conditiile de debit si presiune se recomanda folosirea unei rezerve de
apa si a unei pompe de tip hidrofor,cu urmatoarele caracteristici :
 debit : Q = 4,18 m3/h
 inaltime de pompare : H = 18 mca
 pompa cu ax orizontal sau vertical
 placa antivibranta
 colector aspiratie si refulare
 armaturi de inchidere,de retinere,de masura si de control
 vas hidrofor
 presostat
 tablou electric
 dispozitiv de protectie ( oprire ) a pompei la lipsa apei in rezervorul de inmagazinare.
Rezerva de apa rece menajera,va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacitate
de 5m3 ( utilizare ~ 12 ore ),montat in camera centralei termice
Rezerva de apa
Rezerva de apa pentru stins incendiul interior si exterior , va fi stocata intr-un rezervor subteran de in -
magazinare a apei, cu o capacitate utila de 111 m 3.
Alimentarea rezervorului se va realiza de la caminul de bransament printr - o conducta de tip PEID,cu
De 63 mm,Pn16. Pe conducta de alimentare ,vor fi montate doua plutitoare,cu Φ50 mm.
Conductele de aspiratie ale grupurilor de pompare , vor fi echipate cu cate doua sorburi si armaturi de
inchidere.
Pentru supravegherea in permanenta a nivelului apei , s-a prevazut un semnalizator automat de nivel,
ce se va amplasa astfel incit sa fie vizibil de la nivelul solului.
Golirea rezervorului se va face la rigola stradala printr-o conducta de tip PVC - KG, montata ingropat.
Preaplinul se va lega la conducta de golire.
Conform P118/2 - 2013, art.12.27,aliniat 1,pentru alimentarea pompelor mobile,s-a prevazut un racord
ф100 mm,cu aspiratie directa din rezervor si un camin tip B .
Caminul se va amplasa de min.10 m fata de cladire,va fi semnalizat , conform ISO 3864 / ISO 7010 si
echipat cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.
Camera pompelor ( statia de pompare )
Statia de pompare, amplasata subteran ,va fi echipata cu :
 un grup de pompare complet echipat,cu doua pompe ( 1 activa + 1 pompa pilot ),pentru stins
incendiu cu hidranti interiori,avind :
- pompa activa debit 15,12 m3/h inaltime de pompare 49 mca
3
- pompa pilot debit 1,51 m /h inaltime de pompare 59 mca

 un grup de pompare complet echipat,cu doua pompe ( 1 activa + 1 pompa pilot ) , pentru stins incendiu cu hidranti
exteriori,avind :
- pompa activa debit 36,0 m3/h inaltime de pompare 36 mca
- pompa pilot debit 3,60 m3/h inaltime de pompare 46 mca

Grupurile de pompare vor fi echipate cu :


- pompa cu ax orizontal sau vertical,
- placa antivibranta ,
- colector aspiratie si refulare ,
- armaturi de inchidere, de retinere,de masura si de control,
- vas hidrofor,
- presostat,
15
- tablou electric ,
- dispozitiv de protectie ( oprire) a pompei la lipsa apei in rezervorul de inmagazinare.
Grupurile de pompare de incendiu sunt actionate automat,la scaderea presiunii din instalatie si manu -
al prin intermediul unui buton legat la tabloul de automatizare al pompelor ( din statia de pompare ).
Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare prin intermediul unui
buton de oprire legat la tabloul de automatizare al pompelor.
Se admite oprirea automata a pompelor numai in cazul lipsei apei.
S-a prevazut o conducta de ocolire a pompei,pe timpul cat timp rezervorul este scos din functiune.
Conductele de legatura din statia de pompare , vor fi executate din otel zincat ; toate conductele vor fi
izolate termic cu cochlii din vata minerala si protejate cu folie de aluminiu.
Pe conductele de aspiratie si de refulare,vor fi montate armaturi de inchidere,iar pe conductele de re -
fulare vor fi montate si armaturi de retinere ( unisens ).
Acoperirea eventualelor pierderi in reteaua de hidranti interiori si exteriori si mentinerea presiunii in in -
stalatii, se realizeaza cu pompele pilot.
Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu,s-a asigurat posibilitatea intoarcerii apei in rezer -
vorul de inmagazinare.
Statia de pompare este prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.
Instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori
Conform prevederilor din normativul P118/2 - 2013,art.4.1 , modificat conform ordinului MDRAP , nr.
6026/2018 , este obligatorie echiparea cu hidranti interiori
Conform normativ P118/2 - 2013,anexa3,corespunzator volumului construit si destinatia cladirii,debi -
tul pentru incendiu interior este de 2,10 l/sec, cu doua jeturi simultane.
Timpul de intervenţie este de 10 minute, conform normativ P118/2 - 2013, art. 4.35 aliniat d.
Debitul si presiunea necesara functionarii se vor asigura prin intermediul unui grup de pompare.
Amplasarea hidrantilor interiori a fost facuta astfel incat fiecare punct al incaperilor sa fie acoperit de
doua jeturi, cu un debit total de 4,20 l/sec
Hidrantii sunt echipati cu :
- furtun semirigid cu lungime maxima de 30 ml si diametrul de 33 mm
- teava de refulare universala
- chei de manevrare
Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu. Montajul se va
face in cutii de hidranti, astfel incat robinetele de deschidere sa fie la maxim 1,50 m de la pardoseala.
Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava neagra din otel Dn 2 1/2”, intreaga instalatie
fiind de tip arborescent. Retelele interioare de distributie vor fi prevazute cu armaturi de inchidere, re -
tinere, golire si aerisire, precum si manometre pentru citirea presiunii in timpul inspectiilor periodice
Instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori
Conform prevederilor din normativul P118/2 - 2013,art.6.1 , modificat conform ordinului MDRAP , nr.
6026/2018 , este obligatorie echiparea cu hidranti exteriori
Conform normativ P118/2 - 2013 , anexa 7, corespunzator volumului construit , gradului de rezistenta
la foc si riscului de incendiu, debitul pentru incendiu exterior este de 10,0 l/sec.
Pentru interventia din exterior la incendiu,conform P 118/2 - 2013 , s-au prevazut patru hidranti supra -
terani ( baterie de cate doi hidranti ),cu ф80 mm si echipati cu un racord tip B ( debitul de stingere a
unui racord de tip B se considera 5 l/s )
Hidrantii se vor amplasa la distanta minima de 5 m,fata de cladire ( art.6.9, normativ P118/2 - 2013 )
Conducta pe care se monteaza hidranti exteriori cu ф80 mm,este de tip PEID,Pn10 si De 125 mm.
Jetul de apa realizat de la hidrantul exterior tebuie sa atinga toate punctele cladirii , considerind raza
de actiune a hidrantului cu o lungime a furtunului de maximum 120 m , urmand a se folosi doua baterii
hidranti exteriori.
16
Legatura intre hidrant si conducta de alimentare se face prin intermediul unor piese de legatura , fixate
cu flanse de corpul hidrantului.
Vor fi prevazute dispozitive de golire a apei pentru a evita inghetarea lor.
Echipamentul pentru hidrantii exteriori , se va pastra in cutie metalica , impreuna cu celelalte mijloace
de prima interventie.
Marcarea pozitiei hidrantilor se va face prin indicatoare ; standardul de referinta este ISO 3864/1,2,3,4
si ISO 7010
Retele de distributie a apei
Distributia apei se face cu retele tip PEID , in montaj subteran , la adincimea de inghet normata, prin :
- conducta de alimentare rezervor PEID , De 63 mm, Pn16
- conducta de alimentare instalatie hidranti interiori PEID , De 75 mm, Pn10
- conducta de alimentare instalatie hidranti exteriori PEID, De 125, Pn10
- conducta de alimentare apa rece menajera PEID, De 63 mm, Pn10
Trasarea pe teren a retelelor exterioare se face conform STAS 9821/5, iar marcarea si reperarea
retelei se face conform SR 9570/1. Executarea transeelor pentru pozarea conductelor se face cu res -
pectarea prevederilor proiectului, a normelor de protectie si igiena a muncii in constructii, precum si a
conditiilor locale din teren, functie de celelalte retele din incinta.
Pentru pozarea conductelor se prevede un pat de nisip de minimum 0,10 m,iar schimbarile de directie
se fac prin coturi presurizate,urmand ca pentru preluarea eforturilorsuplimentare ce pot aparea in tea -
va, acestea sa fie inglobate in masive de ancoraj.
Zonele de imbinare ale tevilor sunt lasate libere pana la efectuarea probei de presiune , urmand ca in
restul traseului sa se realizeze umplutura cu pamant rezultat din sapatura, cel putin pana la limita su -
perioara a zonei de siguranta.
Imbinarea conductelor si pieselor de legatura din PEID,se va face prin sudura cap la cap,prin electro -
fuziune si prin stringere ( compresiune ).
Canalizare ape uzate
Apa uzata menajera de la cladire este dirijata prin intermediul conductelor si caminelor de canalizare
menajera la reteaua stradala prin intermediul unui camin de racord , amplasat langa limita de
proprietate.Instalatia de canalizare se va realize din tuburi PP ф 32 - ф 160 coloanele de scurgere
urmand a fi legate in exterior folosindu-se camine de vizitare.
Apele uzate evacuate sunt detip“ape uzatemenajere’’si se incadreaza in limitele impuse de normele in
vigoare.
Instalatie interioara de apa rece
Instalatiile sanitare interioare cuprind dotarea cu obiecte si accesorii a grupurilor sanitare.Conductele
de distributie la obiectele sanitare se vor monta ingropat in sapa ; distributia este realizata prin
intermediul distribuitoarelor aferente fiecarui grup sanitar.
Conductele de distributie si coloanele sunt de tip PEX - A,cu Dn20 - 25mm
Protectia la loviturile mecanice si la dilatari se va face prin tub de protectie din PVC flexibil ( copex ) la
diametrul corespunzator.

Preparare apa calda menajera


Prepararea apei calde menajere se va face local prin intermediul unui boiler cu acumulare ce are o
capacitate de 500 litri. Functionarea boilerului este cu agent termic furnizat de centrala termica.

Instalatii de detectare,semnalizare şi avertizare incendiu


Conform normativului P118/3 - 2015,cu modificarile din ordinul nr.6025/2018 al MDRAP,s-a prevăzut o
instalație automată de detectie,semnalizare si avertizare incendii.
Sistemul de semnalizare incendii respecta cerințele din normativul P118/3 - 2013 si anume :

17
 încăperea centralei de detectie,semnalizare si avertizare,este separata prin elemente de
construcții incombustibile,clasa de reacție la foc A1 , cu rezistența la foc de minimum REI60 pentru
planșeu și minim REI60 pentru pereți,având golul de acces protejat cu ușa rezistenta la foc EI 2 30-C și
prevăzuta cu dispozitiv de autoînchidere în caz de incendiu.
 centrala se va conecta la sistemul de telefonie care asigură transmisia la distanță a datelor.
 detectoarele de incendiu sunt amplasate,între 0 ÷ 25 cm față de tavan etc., asigurându-se
distanța minimă de siguranță la foc față de corpuri de iluminat, materiale combustibile etc.
 sunt respectate distanțele minime fata de celelalte echipamente de curenți slabi si tari
 instalația este conectata la priză pământ < 4 ohm.
 liniile sunt realizate cu cabluri de cupru cu întârziere la propagarea flăcării
 s-au prevăzut și butoane de avertizare incendiu (manuale)
 alimentarea cu energie electrică a centralei de semnalizare din două surse, respectiv
alimentare de bază = din tabloul electric, prin circuit propriu și alimentarea de rezervă = se realizează
automat prin baterii de acumulatoare (12V c.c.), asigurând autonomia în funcționare a instalației timp
de min. 48 ore în condiții normale (stare de veghe, respectiv stand by) și minim 30 minute în condiții de
alarmă generală de incendiu;
 în încăperea centralei de semnalizare incendiu este prevazut iluminat de siguranță pentru
continuarea lucrului ( corp de iluminat echipat cu kit de siguranță )
 instalația de detecție a incendiului asigura acoperirea totală a compartimentului de incendiu
prin detectoare de incendiu și declanșatoare manuale ( butoane manuale ).
Amplasare ECS
Echipamentul de control și semnalizare va fi amplasat în incaperea Cancelarie,incapere poziționata la
parter,între axele 10 ÷ 11 și E ÷ I.
Camera centralei va fi echipată cu detector de fum şi iluminat pentru continuarea lucrului alimentat de
la o sursă de alimentare de securitate.
Accesul în camera centralei se va face din holul de primire
Echipamentul de control și semnalizare se va monta pe perete la înălţimea de h = 1,70 m faţă de par -
doseala
Sistemul de detecție
Detecția se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatură și asigură supravegherea
automată a apariției unui început de incendiu (apariția fumului-focului) pe zonele de detecție.
Detectoarele de fum vor fi amplasate conform planşelor. Ele sesizează fumul/căldura la început de
incendiu şi asigură o rapidă semnalizare a apariţiei focului. De asemenea trebuie să reacţioneze foarte
bine la fumul vizibil sau invizibil al focului mocnit sau cu flacară.
Detectoarele vor fi amplasate în aşa fel încât elementele lor sensibile să fie în apropierea plafonului la
o distanţă maximă de 25 cm față de tavan şi nu mai puţin de 50 cm faţă de pereţi, pe aceeaşi distanţă
de 50 cm păstrându-se spaţiul liber în jurul oricărui detector.
Pe holurile înguste și în spațiile din tavan cu un diametru mai mic de 3 m, distanța dintre detectoare se
stabilește respectându-se următoarele reguli :
- distanța dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru detecția cu
interdependență între două zone sau două detectoare ; 7,5 m la acționarea dispozitivelor de
protecție în caz de incendiu )
- aria de acoperire a unui detector de fum este de max. 100 m 2 conform specificațiilor
producătorului,iar în clădire aria de acoperire va fi de max. 80 m 2 calculat cu distanța maximă
de la cel mai îndepărtat colț și până la detector de 5,0 ml.
Se va respecta distanța minimă de siguranță la foc față de corpuri de iluminat, materiale combustibile,
etc.
Amplasarea declanșatoarelor manuale de alarmare
18
Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la orice declanșator de alarmă nu va depăși
15 m,la clădirile cu persoane care nu se pot evacua singure
Declanșatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate la vedere, ușor de identificat și ușor accesibile.
Declanșatoarele manuale de alarmare se vor monta la o înălțime între 1,2 m și 1,5 m deasupra
pardoselii, dacă producătorul nu impune alte condiții.
În spațiile unde se află persoane cu dizabilități locomotorii declanșatoarele manuale de alarmare se
vor amplasa astfel încât să fie accesibile acestora.
În zona uşilor de evacuare se prevăd butoane manuale de semnalizare incendiu, care prin apăsarea
vizierei din plastic flexibil sau sticlă, declanşează alarma.
Se vor respecta prevederile normativului P118/3 - 2015, secțiunea 3.7.13.
Centrala de alarmare incendiu
Centrala de semnalizare a începuturilor de incendiu, de tip adresabilă, asigură următoarele funcții :
- achiziția și prelucrarea primară a semnalelor primite de la detector și butoanele manuale de
semnalizare incendiu
- afișare astării de alarmă pe fiecare adresă ( detector de fum /t emperatură și buton de
semnalizare incendiu ), a prezenţei alimentării principale sau trecerea pe alimentarea de
rezervă și starea de defect a unei adrese ( detector de fum + temperatură și buton de
semnalizare incendiu)
- display LCD touchscreen
- parametrizarea algoritmilor de detecție de la panoul de comandă
- autotest continu pentru detector sau alte elemente in stalate, autotest al panoului de comandă
- memorie de evenimente.
Alarmarea în cazul detectării unui început de incendiu
Pentru atenţionarea personalului în cazul izbucnirii unui incendiu se prevăd 3 sirene de exterior,
montate la intrările în cladire. Deasemenea sistemul est eprevăzut și cu 12 sirene de interior.
- optic și sonor, cu afișarea alarmei la nivelul centralei
- optic și sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior
- optic și sonor, la nivelul sirenelor convenționale de exterior
- optic, la nivelul butoanelor manual adresabile de semnalizare a incendiului
- optic, la nivelul detectoarelor convenționale de fum.
Sirenele se vor monta după cum urmează :
- sirenă de exterior ( SE ) : monta japarent pe fațada clădirii la înălțimea de 3,0 m
- sirenă de interior ( SI ) : montaj aparent pe perete la înălțimea de 2,80 m.
Modul de funcționare
În momentul în care detectorii de fum declanșează o alarmă, aceasta va fi anunțată sonor și vizual, cu
indicarea numărului de zonă ; sirenele vor fi pornite, avertizarea făcându-se local.
Semnalizările furnizate de detectoare sunt prelucrate de centrala de incendiu echipata cu micro -
procesor în tehnologie de consum minim de energie.
Centrala poate semnaliza un început de incendiu prin :
 semnalizarea zonei apariției evenimentului la panou
 prealarma, 30 secunde
 alarmare acustică, minim 6 minute după prealarmă, la fiecare alarmă nouă
 alarmare locală optică, minim 6 minute după prealarmă, la fiecare alarmă nouă.
Alarmarea locală, la panoul centralei, permite personalului angajat să localizeze locul evenimentului și
să intervină sau să apeleze, prin mijloace de comunicare de care dispune, echipele de intervenție.
De la panou, personalul angajat mai poate :
 să oprească alarmările

19
 să verifice indicatoarele optice și sonore
 să afle informații despre starea de funcționare și integritate a semnalizatoarelor, avertizoarelor și
cablurilor de legătură.
Sisteme verificate
Sistemele oferite vor avea minim 2 ani de funcționare verificată pe teren.
Nu trebuie oferite sisteme care au mai puțin de doi ani de funcționare verificată în aplicații de detecție
și semnalizare incendii.
Sistemul de detecție și semnalizare incendii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de fiabilitate
 timpul mediu de cădere al echipamentelor trebuie să fie mai mare de 5 ani
 software-ul sistemului trebuie să aibe o memorie nevolatilă
 magistrala de date a sistemului trebuie să fie redundant
 centrala de detecție și semnalizare incendii va fi alimentată cu 220 v a.c. de la un sistem de
distribuție energie electrică normal și va avea propria alimentare dedicată de energie
neîntreruptă (12 v c.c.)
 toate canalele de comunicare vor fi redundante cu transfer automat la canalul de rezervă în
caz de cădere a legăturii primare și fără pierderi de date.
Echipamente
Centrala de detecție și semnalizare incendii
Centrala de detecție a incendiilor este responsabilă cu gestionarea tuturor funcțiilor sistemului clasic,
analog adresabil de detecție a incendiilor. Centrala este de tip adresabilă cu 4 bucle de semnalizare
redundant de tip A, 126 adrese / buclă, până la 200 zone complet programabile ( 2 bucle sunt utilizate
în sistemul proiectat în clădire și 2 sunt de rezervă ).
Introducerea de noi elemente în buclele de detecție ale centralei necesită și lucrări de reconfigurare a
software-ului rezident în centrală.
Este necesar ca centrala de semnalizare incendii să fie capabilă să recepționeze simultan semnale de
incendiu furnizate de circuite de semnalizare distincte. Centrala trebuie să răspundă cerințelor
standardului SR EN 54 - 2 + AC : 2000.
Centrala de detecție incendii trebuie să aibă o arhitectură modulară, configurabilă după necesitatea
clientului.
Centrala de semnalizare va fi alimentată cu energie electrică de la tabloul de distribuție de securitate
(TDS). Tabloul de distribuție de securitate est ealimentat cu energie electrică de la rețea printr-un
circuit propriu racordat înaintea întrerupătorului general.
Se prevăd acumulatori de rezervă cu rolul de a asigura autonomia în cazul căderii reţelei de bază de
220 Vc.a. pentru un interval de 30 de ore în stand-by,urmat de 30 de minute în stare de alarmă, cu
condiţia supravegherii permanente a centralei şi remedierii defecţiunii de alimentare cu energie în mai
puţin de 24 de ore.
Principalele funcții ale centralei vor fi :
- poate recepționa simultan semnale de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distinct
- primește semnal de la traductoarele ce supraveghează spațiile și în mod automat generează
alarma locală
- testează în permanență starea tehnică a traductoarelor și liniilor de semnal și declanșează
alarme atât la nivel local cât și la nivel central în caz de deranjament
- testează în permanență starea propriei alimentări, generând alarme local în cazul căderii sursei
principale ( 220 vc.a.) sau în cazul scăderii tensiunii de alimentare sub o valoare prag,
prestabilită
- afișează pe display propriu cu LED, următoarele :
 localizarea evenimentului
 tipul evenimentului :
20
- prealarmă
- alarmă
- defect
- alarme tehnice, etc.
 zona izolată
 starea centralei ( test, dezactivată, alimentare, baterie, împământare ).

- Furnizează semnale pentru alarme locale și pentru inițierea unor comenzi asupra unor elemente
de execuție prin intermediul cărora se intervine automat la nivel local pentru stingerea sau
împiedicarea propagării incendiilor ; întreruperea alarmei va fi înregistrată în sistem
- accesul la programare a centralei va fi protejat prin parolă sau cod și va fi înregistrat în sistem ;
vor fi înregistrate codul persoanei care realizează intervenția în instalație, durata intervenției,
operațiile făcute, data, etc.
- centrala va avea posibilitatea de extindere a zonelor supravegheate astfel încât să permita
dezvoltări ulterioare ale sistemului.
Caracteristici tehnice :
 4 bucle complet controlate, cu posibilitate de dezactivare - 2 active și 2 de rezervă
 până la 200 de zone programabile
 posibilitate de conectare a maxim 126 de elemente pe o buclă , detectoare de fum, butoane
manuale de alarmare, sirene de interior, module de comandă,etc
 panou de comandă uşor de utilizat LCD, echipat cu touch screen
 ieşire de semnalizare alarmă pentru fiecare zonă
 ieşiri de semnalizare alarmare, controlate
 semnalizare opto - acustică a stării centralei
 posibilitate de conectare a unui modul de stingere
 interfaţă serială pentru conexiune la PC
 compartiment pentru 2 acumulatori de 12 v
 tensiune de alimentare : 19 - 27,6 v c.c, inclus transformator 220/24 v
 ieşire de alimentare 24 v resetabilă.
Alte echipamente
 detectoare de fum
 detector de temperatură
 detector de gaz
 butoane de alarmare
 sirenă de incendiu cu flash de interior
 sirenă de incendiu cu flash de exterior
 cutie de conexiuni
 sursă de alimentare 220 v c.a.
 sursă de alimentare 24 v c.c.
 acumulator 12v c.c.
 reţeaua de cabluri.
Sistemul de detecție va dispune de cablaje specifice:
 cabluri de alimentare de tip NHXH 3 x 2,5 mm 2 pentru alimentarea electrică de bază a
sistemului
 cablu pentru semnalizarea incendiului tip JEH(ST)E30 2x2x0,8 mm 2, cu rezistență mărită la
propagarea flăcării
 tub de protecție PVC ignifug montat îngropat în tencuiala pereților și a planșeului.

21
Circuitele de alimentare a instalației de detecție și semnalizare incendiu se vor monta separat, față de
alte circuite electrice, în tuburi proprii. Distanța minimă dintre traseele instalației de detecție și alte
circuite va fi de 50 cm.
La trecerea prin planșee și pereți,golurile rămase se vor etanșa ignifug. În general la realizarea liniilor
de detecție se evită folosirea dozelor de derivație, cablurile intrând direct în soclurile detectoarelor. Se
va avea grijă deosebită pentru conservarea integrității ecranului și a continuității electrice a acestuia,
urmând să se facă verificările necesare de către executant.
Zone supravegheate
DENUMIRE ZONA NUMAR ZONA INDICATIV ELEMENT NUMAR ELEMENT

CANCELARIE Z1-1 D-F 1


D-F 2
VESTIBUL Z1-2 BI 8
D-F 6
SI 7
CABINET MEDICAL- IZOLATOR Z1-3 D-F 9
D-F 10
VESTIAR EDUCATOARE Z1-4 D-F 11
SALA MESE Z1-5 BI 15
BI 19
BI 22
BI 25
D-F 17
D-F 18
D-F 20
D-F 23
D-F 24
D-F 26
SI 16
SI 21
OFICIU Z1-6 D-T 27
SPATIU TEHNIC Z1-7 BI 33
D-T 32
VESTIAR PERSONAL Z1-8 D-F 34
DEP RUFE CURATE Z1-9 D-F 35
DEPOZIT MATERIAL Z1-10 D-F 37
DEP RUFE MURDARE Z1-11 D-F 31
HOL ACCES PERSONAL Z1-12 BI 29
D-F 30
D-F 36
SI 28
HOL+CS Z1-13 BI 14
D-F 38
D-F 39
HOL PRIMIRE Z1-14 BI 5
22
BI 13
BI 44
BI 46
D-F 3
D-F 40
D-F 43
D-F 45
SI 4
SI 12
SALA GRUPA Z1-15 D-F 41
D-F 42
VESTIAR COPII Z1-16 D-F 47
D-F 48
SALA GRUPA Z1-17 D-F 49
D-F 50
SALA GRUPA Z1-18 D-F 51
D-F 52
SALA GRUPA Z2-1 D-F 1
D-F 2
SALA GRUPA Z2-2 D-F 3
D-F 4
D-F 5
SALA GRUPA Z2-3 D-F 6
D-F 7
VESTIAR COPII Z2-4 D-F 11
D-F 12
D-F 13
HOL Z2-5 D-F 14
HOL+SCARA Z2-6 BI 9
BI 15
D-F 16
D-F 17
D-F 20
SI 10
HOL Z2-7 BI 8
BI 23
BI 26
BI 31
D-F 21
D-F 22
D-F 25
D-F 27
SI 24
SI 30

23
SALA GRUPA Z2-8 D-F 18
D-F 19
SALA GRUPA Z2-9 D-F 28
D-F 29
SALA GRUPA Z2-10 D-F 32
D-F 33

2. Riscul de incendiu
A.Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu conform prevederilor reglementărilor
tehnice specifice
Riscul de incendiu este dat de posibilitatea globala de izbucnire a incendiilor determinate de
interactiunea proprietatilor specifice materialelor si substantelor combustibile cu sursele potentiale de
aprindere in anumite imprejurari in timp si spatiu.
Riscul de incendiu are in vedere natura activitatilor desfasurate,caracteristicile de ardere ale
materialelor si substantelor utilizate,prelucrate,manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice
a) densitatea sarcinii termice
Elementele functional necesare activitatilor desfasurate si din insasi componenta constructiilor res -
pective, a existentei sub diferite forme a materialelor si substantelor combustibilesunt exprimate glo-
bal prin densitati ale sarcinii termice .
La determinarea riscului de incendiu se au în vedere doua aspecte principale :
- densitatea sarcinii termice , iar pe de alta parte
- destinatia respectivelor spatii.
Densitatea sarcinii termice de incendiu, este constituita din potentialul caloric total al unui spatiu sau
incapere , raportata la aria pardoselii .
Determinarea sarcinii termice de incendiu se face in conformitate cu SR 10903/2 - 1979
Sarcina termica Sq , se determina cu relatia :
n
Sq =  QiMi
i 1
, in care

Sq = sarcina termica in kj / kg ( Mj / kg )
Qi = puterea calorifica inferioara a materialului combustibil in kj / kg ( Mj / kg )
Mi = masa materialelor combustibile in kg
Densitatea sarcinii termice de incendiu , se determina cu relatia :
Sq
qs= As in care :
q s = densitatea sarcinii termice de incendiu in kj (Mj ) / m2
As = suprafata incaperii pentru care se calculeaza sarcina termica in m 2
Densitatea sarcinii termice de incendiu se calculeaza pentru incaperile unde se pot afla materiale si
substante combustibile si anume :
Parter
Sala grupa 1 ; Au = 43,00 m2
 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj

24
2.546Mj
qa   59,20MJ / mp
43,00mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 2 ; Au = 37,05 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546Mj
qa   68,72 MJ / mp
37,05mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 3 ; Au = 39,90 m2


material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546 Mj
qa   63,80 MJ / mp
39,90mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Cabinet medical + izolator ; Au = 18,50 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 50 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 5 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ), birotica,Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ( tipizate,hirtie xerox,dosare,etc ) ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 50 x 18,40) + ( 5 x 20,80 ) + ( 20 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.020 Mj
2.020Mj
qa   109,20MJ / mp
18,50mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Cancelarie ; Au = 22,50 m2
 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 piele în mobilier , Kg = 10 ; Qi = 19,85 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ), birotica,Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ( tipizate,hirtie xerox,dosare,etc ) ,Kg = 30 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 19,85 ) + ( 20 x 33,50 ) + ( 30 x 16,30 ) = 3.206 Mj
3.206Mj
qa   142,49 MJ / mp
22,50mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Oficiu ; Au = 13,10 m2
 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 produse alimentare ( in ambalaj de hirtie/carton ) ,Kg = 20 ; Qi = 16,30 Mj/kg
25
Sq = ( 100 x 18,40 ) + ( 20 x 16,30 ) = 2.166 Mj
2.166Mj
qa   165,35MJ / mp
13,10mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Vestiar copii ; Au = 30,35 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 Imbracaminte din material textil , Kg = 50 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 50 x 20,80 ) + ( 20 x 33,50 ) = 2.718 Mj
2.718Mj
qa   89,56MJ / mp
30,35mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Vestiar educatoare ; Au = 12,95 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 50 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 Imbracaminte din material textil , Kg = 30 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
Sq = ( 50 x 18,40) + ( 30 x 20,80 ) + ( 20 x 33,50 ) = 2.214 Mj
2.214Mj
qa   170,96MJ / mp
12,95mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala de mese , Au = 177,40 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 materiale plastice diverse ,Kg = 30 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
 alte materiale ,Kg = 50 , Qi = 24,00 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 30 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) + ( 50 x 24,00 ) = 4.208 Mj
4.208Mj
qa   23,72 MJ / mp
177,40mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Vestiar personal ; Au = 14,50 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 50 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 Imbracaminte din material textil , Kg = 30 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
Sq = ( 50 x 18,40) + ( 30 x 20,80 ) + ( 20 x 33,50 ) = 2.214 Mj
2.214Mj
qa   152,70 MJ / mp
14,50mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Depozit rufe murdare ; Au = 2,75 m2


 material textil , Kg = 30 , Qi = 20,80 Mj/kg
Sq = ( 30 x 20,80 ) = 624 Mj
624Mj
qa   226,90 MJ / mp
2,75mp

26
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Depozit rufe murdare ; Au = 3,35 m2


 material textil , Kg = 30 , Qi = 20,80 Mj/kg
Sq = ( 30 x 20,80 ) = 624 Mj
624 Mj
qa   186,27 MJ / mp
3,35mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Depozit material didactic ; Au = 11,20 m2


 materiale plastice ( polipropilena , PVC ), birotica,Kg = 30 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie / carton ,Kg = 50 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 30 x 33,50 ) + ( 50 x 16,30 ) = 1.820 Mj
1.820 Mj
qa   162,50 MJ / mp
11,20mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Spatii tehnice ( centrala termica + gospodaria de apa pentru nevoi menajere ) , Au = 23,40 m2
 manta PVC cable electrice ,Kg = 20 , Qi = 15,00 Mj/kg
 accesorii din cauciuc, Kg = 20 ; Qi = 41,85 Mj/kg
Sq = ( 20 x 15,00 ) + ( 20 x 41,85 ) = Mj
1.577 Mj
qa   67,40MJ / mp
23,40mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P118 - 1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de
incendiu .

Etaj
Vestiar copii ; Au = 36,05 m2
 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 Imbracaminte din material textil , Kg = 50 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 20 , Qi = 33,50 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 50 x 20,80 ) + ( 20 x 33,50 ) = 2.718 Mj
2.718Mj
qa   75,40 MJ / mp
36,05mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 4 ; Au = 39,90 m2


material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546 Mj
qa   63,80 MJ / mp
39,90mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 5 ; Au = 37,05 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
27
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546Mj
qa   68,72 MJ / mp
37,05mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 6 ; Au = 43,00 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546Mj
qa   59,20MJ / mp
43,00mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 7 ; Au = 35,15 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546 Mj
qa   72,43MJ / mp
35,15mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 8 ; Au = 43,35 m2


material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546 Mj
qa   58,73MJ / mp
43,35mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

Sala grupa 9 ; Au = 35,15 m2


 material lemnos în mobilier , Kg = 100 ; Qi = 18,40 Mj/kg
 imbracaminte textila la mobilier, Kg = 10 , Qi = 20,80 Mj/kg
 materiale plastice ( polipropilena , PVC ),Kg = 10 , Qi = 33,50 Mj/kg
 hirtie ,Kg = 10 , Qi = 16,30 Mj/kg
Sq = ( 100 x 18,40) + ( 10 x 20,80 ) + ( 10 x 33,50 ) + ( 10 x 16,30 ) = 2.546 Mj
2.546 Mj
qa   72,43MJ / mp
35,15mp
Conform art.2.1.2 din normativul P118-1999,incaperea se incadreaza la spatii cu risc mic de incendiu

28
nota : orice modificare a cantitatilor de materiale combustibile luate in calcul ,care sa conduca la o
marire semnificativa a valorilor sarcinii termice ( implicit a densitatii sarcinii termice ) si care sa
conduca la final la schimbarea incadrarii in nivelul de risc de incendiu,revine exclusiv beneficiarului.

b) clasele de reacţie la foc,clasele de combustibilitate ale produselor,stabilite potrivit


reglementarilor specifice
In conformitate cu regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc se prevede ca metodele pentru clasificarea performantei la foc sa
se aplice standardul ENV 1187- 2002. In acest standard sunt incorporate 4 metode distincte de
incercare care corespund la scenarii diferirte de referinta . Produsele si /materialele care sunt folosite
ca invelitori pentru acoperisul constructiei ,indeplinesc toate criteriile pentru performanta la foc exterior,
fara a fi necesare incercari .Clasele de reactie la foc pentru pardoseli se incadreaza in prevederile
tab.2,3,4 din “Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc” aprobat cu Ord.nr 1822/7.10.2004 al M.T.C.T si Ord. MAI
nr.394/26.10 2004 .In aceste tabele sunt prezentate sistemele de clasificare pe baza performantelor lor
de reactie la foc , a produselor pentru constructie, a pardoselilor , etc. In conformitate cu tabelul 1 din
reulament sunt prevazute urmatoarele criterii pentru reactia la foc :
T  cresterea temperaturii
m  pierderea de masa
t(f) = durata de persistenta a flacarii
PCS = puterea calorifica ulterioara
FIGRA = viteza de dezvoltare a focului
THR600s= caldura totala degajata
LFS = propagarea laterala a flacarii
SMOGRA = Viteza de emisie a fumului
TSP600s = Emisia totala de fum
Fs = Propagarea flacarii
Materialele utilizate la realizarea constructiei,se incadreaza in clasele de reactie la foc dupa cum
urmeaza :
 beton din componenţa fundaţiilor,stalpilor,grinzilor : clasa de reactie la foc A1 - produse
care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard de referiţă EN ISO 1182, EN
ISO 1716
 beton din componenţa planseelor peste parter si etaj : clasa de reactie la foc A1 -
produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului , standard de referiţă EN ISO
1182, EN ISO 1716
 beton din componenţa grinzilor,podestelor si rampelor scarilor : clasa de reactie la foc
A1 - produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului , standard de referiţă EN
ISO 1182, EN ISO 1716
 beton din componenţa pardoselilor : clasa de reactie la foc A1 FL - produse care nu
contribuie la foc în nici o fază a incendiului , standard de referiţă EN ISO 1182, EN ISO
1716
 zidărie din cărămidă GV din componenţa pereţilor exteriori : clasa de reactie la foc A1 -
produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard de referinţă EN ISO
1182, EN ISO 1716
 zidărie din cărămidă GO/GV din componenţa pereţilor interiori de compartimentare :
clasa de reactie la foc A1 - produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului
standard de referinţă EN ISO 1182, EN ISO 1716

29
 metal din componenta invelitorii acoperisului : clasa de reactie la foc A1 - produse care
nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard de referiţă EN ISO 1182, EN ISO
1716
 gips carton din componenţa tavanului fals de la sala de mese : clasa de reactie la foc
A1 sau A2s1,d0 - produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard
de referinţă EN ISO 1182, EN ISO 1716
 gresie din componenţa pardoselii grupurilor sanitare,oficiu,holuri,depozite,centrala
termica,etc): clasa de reactie la foc A1 - produse care nu contribuie la foc în nici o fază
a incendiului standard de referinţă EN ISO 1182, EN ISO 1716
 tencuieli la pereti : clasa de reactie la foc A1 - produse care nu contribuie la foc în nici
o fază a incendiului standard de referinţă EN ISO 1182, EN ISO 1716
 parchet laminat din componenţa pardoselii salilor de grupe,cancelariei,cabinetului
medical,vestiarelor pentru copii,sala de mese : clasa DFL-s2 - produse care rezistă o
perioadă lungă la acţiunea unei flăcări de mică intensitate cu emisie limitată de fum cu
un timp de expunere de minim 15 sec. standard de referinţă SR EN ISO 9239-1 si SR EN
ISO 11925
 elemente de lemn ignifugat la șarpanta,încadrate in clasa de reacție la foc D-s2, d0 ,
standard de referință EN ISO 1182 și EN ISO 1716
 învelitoare din tablă de oțel tip tigla : clasa de reacție la foc A1.
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea
Conform art. 6.2.19 si tabel 6.2.19 din normativul P118 -1999,materialele existente in incaperile din
componenta cladirii,functie de aportul pe care-l pot aduce la aparitia si dezvoltarea incendiilor,se
incadreaza astfel :
 obiecte din metal ( dulapuri,rafturi metalice ),sunt incadrate in clasa de periculozitate P 1,( fara
periculozitate ) fiind materiale incombustibile,care nu pot genera reactii periculoase
 aparatura electronica si obiecte din bachelita,sunt incadrate in clasa de periculozitate P 2B ( cu
periculozitate redusa ) fiind materiale care se aprind greu,cu o viteza redusa de ardere si nu au
putere calorica mare
 produse din ebonita,fibre artificiale si naturale sau materiale plastice,hartie,carton,materiale
textile,mobilier din lemn,sunt incadrate in clasa de periculozitate P 3B ( cu periculozitate medie )
fiind materiale combustibile cu viteza medie de ardere
Surse de aprindere
 surse de aprindere cu flacara - flacara de chibrit, bricheta, luminare, aparat de sudura, focuri in
aer liber, flacari de la aparatele termice
 surse de aprindere de natura termica - obiecte incandescente, caldura degajata de aparate
termice, efectul termic al curentului electric
 surse de aprindere de natura electrica - arcuri si scantei,scurtcircuite
Condiţiile ( împrejurările) preliminarii ce pot determina sau favoriza aprinderea
 instalaţii electrice cu improvizaţii sau defecte,neverificarea acestora în mod periodic
 receptori electrici lăsaţi sub tensiune şi nesupravegheaţi
 sisteme şi mijloace de încălzire locală defecte, improvizate şi nesupravegheate
 contactul materialelor combustibile cu surse fierbinţi
 folosirea focului deschis nesupravegheat
 fumatul
 efectuarea lucrărilor de sudură sau folosirea de foc deschis fără respectarea regulilor şi
măsurilor P.S.I.
 acţiune intenţionată.
30
B. Nivelurile riscului de incendiu
Nivel risc de incendiu
Incaperea conform conform normativ
densitatii sarcinii P118 - 1999,corespunzator
termice calculate destinatiei incaperilor
cabinet medical + izolator mic mic
cancelarie mic mic
vestiar copii mic mic
vestiar educatoare mic mic
sala grupa 1 mic mic
sala grupa 2 mic mic
sala grupa 3 mic mic
sala mese mic mic
oficiu ( pentru catering ) mic mic
vestiar personal mic mic
depozit rufe murdare mic mic
depozit rufe curate mic mic
depozitare material didactic mic mic
spatiu tehnic : centrala termica ; gospodarie apa nevoi menajere mic mijlociu
Etaj
vestiar copii mic mic
sala grupa 4 mic mic
sala grupa 5 mic mic
sala grupa 6 mic mic
sala grupa 7 mic mic
sala grupa 8 mic mic
sala grupa 9 mic mic
Din volumul total de 5.860 m3 , spatiile analizate reprezinta :
- spatii cu risc mijlociu de incendiu : 74 m3 = 1,26 %
- spatii cu risc mic de incendiu : 5.786 m3 = 98,74 %
Intrucat volumul construit ocupat de încăperile cu risc mijlociu reprezinta mai putin de 30 % din volumul
clădirii, construcția se încadrează la risc mic de incendiu

3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu


3.1. Stabilitatea la foc
a). rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie
Cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc a cladirii s-a făcut având în vedere elementele
de constructie utilizate si anume :
Clasa Timp Clasificare
Nr Denumirea elementului ( parte ) de construcţie de minim element pe baza
crt reactie RF performantelor
la foc la foc
1 fundatii din beton armat A1 3h REI 420
2 stâlpi,grinzi din beton armat A1 3h REI 420
3 grinzi,podeste si rampele scarilor A1 1h REI 120
4 planseu din beton armat,15 cm grosime,peste parter si etaj ( exclusiv A1 1h REI 60
peste centrala termica )
5 planseu din beton armat,15 cm grosime,peste centrala termica A1 2h REI 120
6 pereţi exteriori neportanti,executati din zidarie GV,30 cm grosime,tencu - A1 3h REI 420
iti pe ambele fete
31
7 pereţi interiori neportanti,executati din zidarie GV,25 cm grosime,tencu - A1 3h REI 420
iti pe ambele fete,de separare a centralei termice,de celelalte spatii
8 pereţi interiori neportanti,de compartimentare,executati din zidarie GV , A1 3h REI 420
25 cm grosime,tencuiti pe ambele fete
9 pereţi interiori neportanti,de compartimentare,executati din zidarie G0 , A1 3h REI 360
15 cm grosime,tencuiti pe ambele fete
10 tavan fals din panouri de gips carton,executat pe structura metalica A1 sau 30 min EI 30
( sala de mese ) A2s1,d0
11 invelitoare din tabla de otel,tip tigla,la acoperis sarpanta A1 15 min R15

nota : conform normativ P118 - 1999,art.2.1.11.1,la stabilirea gradului de rezistenta la foc,nu se ia in conside -
rare sarpanta si suportul invelitorii,daca planseul spre pod nu este suspendat de sarpanta acoperisului,iar golu -
rile acestuia sunt protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute

b).nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a


compartimentului de incendiu
Coroborând datele prezentate privind limita de rezistență la foc și clasa de combustibilitate a
elementelor de construcție ce alcătuiesc clădirea,cu prevederile tabelului 2.1.9 din normativul P118 -99
, rezultă că aceasta are gradul II de rezistență la foc.

3.2. Limitarea propagării incendiului si efluentilor incendiului in interiorul constructiei /


compartimentului de incendiu
a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protecţie a
golurilor funcţionale din acestea
Cladirea in intregul ei, constituie un singur compartiment de incendiu , încadrându-se astfel în
prevederile tabelului 2.4.2 ; art. 2.2.10 si tabel 3.2.4 din normativul P118 - 1999.
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată`
în construcţie pentru limitarea propagării incendiilor în interiorul compartimentului de incendiu
şi în afara lui
Elementele de construcţie sunt din clasa C o(CA1) pentru structura de rezistenţă, pereţi interiori /
exteriori şi planşee.
- pereti exteriori executati din zidarie GV,tencuiti pe ambele fete,30 cm grosime + termosistem 10 cm
grosime,cu limita de rezistenta la foc de 7 ore,
- pereti interiori despartitori executati din zidarie GV,tencuiti pe ambele fete,25 cm grosime,cu limita
de rezistenta la foc de 7 ore,
- pereti interiori despartitori executati din zidarie G0,tencuiti pe ambele fete,15 cm grosime,cu limita de
rezistenta la foc de 6 ore,
- planseu din beton armat,cu limita de rezistenţă la foc de 2 ore/1ora ( camera centralei termice ;
camera E.C.S )
- tavan fals din gips carton ,executat pe structura metalica , cu limita de rezistenţă la foc de 30 minute
( sala de mese )
- la traversarea elementelor de constructie rezistente la foc , conductele vor fi protejate cu tuburi de
protectie,respectiv coliere antifoc,respectand gradul de rezistenta la foc al elementului de constructie
traversat
- uşa rezistentă la foc 30 minute,la camera ECS ( cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere
automata in caz de incendiu )
- usi etanse rezistente la foc 15 minute,la incaperile care debuseaza in holurile de circulatie / evacuare
si la usile de pe holurile de circulatie/evacuare ( simbolizare S 200 )
c) sistemele de evacuare a fumului şi după caz a gazelor fierbinţi

32
Evacuarea fumului din incaperile care au goluri direct spre exterior,este de tip tiraj natural organizat,
realizat prin ochiurile mobile amplasate in treimea superioara a peretilor exteriori, a caror suprafete
asigura 1% din aria amenajata a incaperilor respective.
Desfumarea caselor de scari inchise se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a
dispozitivului de evacuare a fumului ( ochi mobil ) amplasat in treimea superioara a ultimului nivel a
casei scarii ( art.2.5.29 din normativul P118 -1999 ) .
Sectiunea dispozitivului va fi de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a casei scarii,dar
minim 1m2 ( art.2.6.32 si 3.5.2 din normativul P118 -1999 ) .
d) instalarea de bariere contra fumului
Nu este cazul
e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor
În conformitate cu prevederile cuprinse în nomativul P118/3 - 2015,art. 3.3.1,modificat conform
ordinului MDRAP nr.6025/2018,cladirea este dotata cu instalatie de detectare,semnalizare si
avertizare a incendiilor.
f) măsuri de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare - climatizare (canale de ventilare
rezistente la foc, clapete antifoc)
Nu este cazul
g) măsurile construcţive pentru faţade si pentru împiedicarea propagării focului la părţile
adiacente ale aceleiaşi clădiri
Închiderile exterioare au asigurate clasa de combustibilitate și limita de rezistență la foc
corespunzătoare gradului de rezistență la foc al clădirii, fiind realizate din materiale incombustibile.
Elementele de finisaj de pe fațade,sunt din materiale incombustibile,ce asigură limitarea propagării fo -
cului pe fațade și acoperiș. .
3.3. Asigurarea limitarii propagării incendiilor la vecinătăţi
a) distanţe de siguranţă
La amplasarea cladirii in zona, s-a avut in vedere respectarea distantelor de siguranta fata de
constructiile invecinate,conform tabel 2.2.2 din normativul P118 -1999.
 la vest : locuinta la o distanta de 50 m ,str. Ilias Voda
 la nord : cladire cu spatii comerciale si de prestari servicii la o distanta de 8 m
 la est : hala prestari servicii la o distanta de 30,10 m,str. Livezilor
 la sud : locuinta la o distanta de 34,60 m,str. Cornesti
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş
(performanţa la foc exterior a acoperişului / învelitorii de acoperiş)
Închiderile exterioare au asigurate clasa de combustibilitate și limita de rezistență la foc
corespunzătoare gradului de rezistență la foc al clădirii, fiind realizate din materiale incombustibile.
Planșeul peste parter si etaj,este din beton armat de 15 cm grosime, incombustibil, cu limita de
rezistență la foc de minim 1 ora ( exclusiv peste camera centralei termice )
Planșeul peste camera centralei termice,este din beton armat de 15 cm grosime, incombustibil, cu
limita de rezistență la foc de minim 2 ore
Structura constructiva a acoperisului,tip sarpanta din lemn ignifugat, cu sprijin pe centuri si planseu din
beton armat,asigura limitarea propagarii focului in interior
Accesul in podul necirculabil este asigurat printr-un chepeng,cu limita de rezistenta la foc de min.30
minute
Elementele de finisaj de pe fațade,sunt din materiale incombustibile,ce asigură limitarea propagării fo -
cului pe fațade și acoperiș.
c) măsuri de protecţie activă (după caz )
Dotarea spatiilor cu materiale de interventie P.S.I.,instruirea personalului angajat,incepand cu
anuntarea unui eventual incendiu ( inchidere alimentare cu energie electrica ) si interventia acestora
33
pe fiecare sector de activitate , exploatarea instalatiilor din dotare ,urmarindu-se ca acestea sa fie in
perfecta stare de functionare si utilizare.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de
separare la foc şi fum, protecţia golurlor din pereţii ce le delimitează
Pentru evacuare sunt prevazute usi,in directii diferite ,conform art.2.6.11si 4.2.103 din normativ P118
-1999
Usile de pe caile de evacuare nu sunt dotate cu praguri şi deschiderea se face în sensul deplasării
persoanelor spre exterior ( conform art. 2.6.16 + 2.6.60 din normativ P118 - 1999 )
Usile interioare de acces in incaperi si de pe holurile de circulatie/evacuare,sunt pline,cu ochiuri de
lumina cu geam armat,la partea superioara , rezistente la foc 15 minute ( normativ NP011 -1997,articol
4.2.2.1,aliniat 6 si 7 )
Elementele de construcţie ce asigură separarea căilor de evacuare de funcţiunile învecinate sunt
executate din materiale incombustibile,nu sunt placate cu materiale combustibile şi nu au proeminenţe
ce ar putea îngreuna sau obtura evacuarea persoanelor în eventualitatea izbucnirii unui incendiu.
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului (prevederea de instalaţii depresurizare şi alte
sisteme de control a fumului)
Nu este cazul
c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu
rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate
 o scara interioara deschisa ,in doua rampe drepte,cu latimea rampei de 1,40 m
 o scara interioara deschisa ,in trei rampe drepte,cu latimea rampei de 1,45/1,75/1,45 m
 o scara exterioara deschisa,in doua rampe drepte,cu latimea rampei de 1,30 m
d) geometria căilor de evacuare : gabarite, lăţimi, înălţimi, pante
usi :
 o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax E / 9 - 10
 o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax G / 9 - 10
 o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax B / 4 - 5
 o usa cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m,in ax I - J / 2 - 3
scari :
 scara interioara, in doua rampe : inaltimea treptei 15 cm ; latimea treptei 30 cm
 scara interioara, in trei rampe : inaltimea treptei 15 cm ; latimea treptei 30 cm
 scara exterioara,in doua rampe : inaltimea treptei 15 cm ; latimea treptei 30 cm
e) timpii / lungimile de evacuare
In conformitate cu prevederile tabelului 4.2.109 din normativul P118-1999,corespunzator gradului II de
rezistenta la foc a cladirii,evacuarea se face in doua directii diferite,cu asigurarea a 20 metri si a 50
secunde
f) numărul fluxurilor de evacuare
Numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu relaţia :
F = N / C unde
F - flux de evacuare

N - numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare

C - capacitatea normata de evacuare a unui flux


N = 124 persoane ( 115 - copii ; 9 - personal )

34
Conform normativ P118-1999,art.2.6.55,atunci cind caile de evacuare in exterior ale celorlalte
niveluri,sunt comune cu cele ale parterului,latimea iesirilor spre exterior ( de la nivelul parterului )
trebuie sa se asigure trecerea numarului total de persoane determinat prin insumarea :
- numarului de persoane care vin prin scari interioare de la nivelul cel mai populat al cladirii ( 89 , de la
etaj )
- 60% din numarul de persoane aflat la parterul cladirii ( 35 persoane )
N = 89 + ( 60% x 35 ) = 110 persoane
La determinarea valorii constantei C s-a ţinut cont de prevederile tabelului 3.6.4 din normativul P118 -
1999 ,luîndu-se valoarea unui flux de 50
F = 110 / 50 = 2,20 fluxuri ; se asigura 12 fluxuri
Ușile de acces/evacuare asigură gabaritul necesar pentru evacuarea fluxurilor rezultate din calcul si
anume :
- o usa cu latimea de 0,90...1,00 m ,asigura 1 flux de evacuare
- o usa cu latimea de 1,50 m ,asigura 2 fluxuri de evacuare
Înălțimea liberă pe căile de evacuare respectă art.2.6.68 ( minim 2,0 m )
g) existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de
rezervă
Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului - camera pompe,cancelarie - E.C.S.,cu func -
tionare pana la terminarea activitatii cu risc si punere in functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru continuarea lucrului este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) cu
urmatoarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, cu rol de radiator pasiv
 elemente de fixare : arcuri de fixareelasticedinsârmă de OL protejateanticoroziv
 dispersor din PMMA opal (DOL) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare în suprafață a
luminii distribuite de LED - uri.
 variantele dali : driver cureglaj de flux ( dimmable - dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency )
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele
specifice.

Iluminat de siguranta pentru securitate compus din :


Iluminat pentru interventie - camera centralei termice, cu functionare de cel putin o ora si punere in
functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru interventie este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) , cu urma -
toarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, cu rol de radiator pasiv
 elemente de fixare : arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv
 dispersor din PMMA opal ( DOL ) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare în suprafață
a luminii distribuite de LED - uri
 variantele dali : driver cureglaj de flux ( dimmable – dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency ) pentru 1 oră
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele specifice
 culoare:albă
La disparitia tensiunii electrice, corpurile ( aparatele ) de iluminat pentru interventii vor comuta
automat, trecand pe sursa proprie acumulator Ni-Cd cu autonomie de funcţionare de minim 2 ore.

35
iluminat de securitate pentru evacuare/circulatie - cu functionare de 2 ore / 1 ora si punere in
functiune in 5s
Iluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut pe traseele de evacuare a pesoanelor din
cladire. Conform art. 7.23.7.2.,corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se
asigure un nivel de iluminare adecvat , după cum urmează :
 langa scari,astfel incat fiecare treapta sa fie luminata direct
 langa orice ce alta schimbare de nivel
 la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență
 la panourile / indicatoarele de semnalizare de securitate
 la fiecare schimbare de direcție
 în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
 lângă fiecare post de prim ajutor
 lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului ( stingatoare ) si fiecare
punct de alarma ( declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu ),panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu.
Iluminatul de securitate pentru evacuare se va face folosind corpuri ( aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Acestea se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz
de pericol.
La disparitia tensiunii electrice, corpurile ( aparatele ) de iluminat de evacuare vor comuta automat,
trecand pe sursa proprie acumulator Ni - Cd cu autonomie de funcţionare de minim 2 ore.
Iluminatul de securitate pentru marcarea ieşirilor se va realiza cu corpuri speciale tip CISA - 02 - 2 x
8w, inscripţionate vizibil IEŞIRE ( EXIT ) respectiv cu săgeţi ←→ care indică direcţia de evacuare.
Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru , cu rezistenta
marita la foc, tip CYY- F montate in tuburi de protectie pozate ingropat.
Iluminat de securitate impotriva panicii - in spatiile cu suprafata mai mare de 60 m2 ( hol primire ;
sala de mese ), cu functionare de cel putin o ora si punere in functiune in 5s
Iluminatul impotriva panicii este realizat prin corpuri de iluminat montate aparent de tip CISA ( sau si -
milar ) cu urmatoarelecaracteristici :
 carcasa, reflectorul şi dispersorul sunt realizate din policarbonat
 dispersorul din pc are suprafeţe prismatice pe interior
 corpul de iluminat poate fi executat cu un modul led
 aparataj ( driver electronic ) inclus în produs ş iexecutat în conformitate cu normativele specifice
 culoare:albă
 kit iluminat de siguranță ( em = emergency ) .
Iluminatul impotriva panicii este partea iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure
nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.
Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune du -
pa caderea iluminatului normal.
In afara de comanda automat a intrarii lui in functiune,iluminatul de securitate impotriva panicii se pre -
vede si cu comanda manuala in locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii,respectiv persona -
lul instruit in acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie
sa se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor - cu functionare de cel putin o ora si punere in
functiune in 5s
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza
36
in afara hidrantului ( alaturi sau deasupra ), la distanta de maxim 2 m de el.Iluminatul pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu se alimenteaza din instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță si de securitate , sunt echipate cu baterii locale de
acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată. Alimentarea acestor corpuri de iluminat cu
energie electrică se va realiza din tabloul de securitate ( TDS ). Pentru realizarea circuitelor electrice
cu rol de securiate la incendiu se va folosi cablu NHXH.
Iluminat pentru marcarea elementelor de securitate - butoane incendiu, butoane desfumare, cu
functionare pana la terminarea activitatii cu risc si punere in functiune intre 0,5 - 5s
Iluminatul pentru continuarea lucrului este realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID ( sau similar ) cu
urmatoarele caracteristici :
 carcasă, ramă din tablă de oțel vopsită, curol de radiatorpasiv.
 elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv.
 dispersor din PMMA opal (DOL) cu difuzie luminoasă îmbunătățită și uniformizare însuprafață a
luminii distribuite de LED-uri.
 variantele dali : driver cu reglaj de flux ( dimmable – dim ), protocol dali
 variantele EM1H/3H : kit iluminat de siguranță ( em = emergency ).
 aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat înconformitate cu normativele specifice.
 culoare:albă.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate trebuie sa fie de tip autonom , dar alimentate si de
la reteaua de iluminat normala.
Timpii de punere în funcţiune a sistemelor de iluminat de siguranţă la întreruperea iluminatului normal
sunt :

Tipul sistemului de iluminat Timpul de punere în funcţiune în clădirile destinate


publicului sau lucrărilor ( conform SR HD 1838 )
iluminat de intervenţie in zonele cu risc în 0,5 s - 5 s2)
iluminat de evacuare în 5 s 4)
iluminat pentru circulatie în 5 s 2)
Iluminat pentru continuarea lucrului în 0,5 s - 5 s1)
iluminat impotriva panicii în 5 s 2)
iluminat pentru marcarea hidrantilor în 5 s 2)

1) timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc


2) timpul de functionare este de cel putin 1h
4) timpul de functionare este cel putin 2 h
Sursele locale sunt cele conţinute în corpul de iluminat ( corp de iluminat de tip autonom ).
Echipamentele şi/sau elementele de circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul pentru ates -
tarea calităţii, conform standardelor sau/şi normelor de produs.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta si de securitate trebuie sa fie realizate din mate -
riale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.
Circuitele iluminatului de siguranţă sunt alimentate din tabloul TG si sunt realizate cu cabluri din cu -
pru,avand izolatie cu intarziere la propagarea flacarii, protejate in tuburi de protectie montate ingropat
in tencuiala peretilor si in sapa de egalizare
h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi
 usa de la camera ECS , cu dispozitiv de autoînchidere
 usile de pe holurile de circulatie/evacuare,cu dispozitiv de autoinchidere lenta
i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi după caz a refugiilor

37
Pentru spatiile analizate ,care fac parte dintr-o constructie cu gradul II de razistenta la foc,avem
lungimea maxima a caii de evacuare de 20 m. Conform art 2.6.71,din normativul P118 - 99, viteza
medie de deplasare pentru evacuare este de 0,4 m/sec
Rezulta : Tevacuare real = 20m  50,0 sec
0,4m / s
j) marcarea căilor de evacuare
Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor
de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS
297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol.
Caile de evacuare trebuie marcate conform ISO 3964-3/2002 armonizat cu Directiva Europeană nr.
92/58 / CEE şi SR ISO 6309 - Protecţia Impotriva Incendiilor - Indicatoare de Securitate
B. Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi a altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu
Copiii,persoane fără capacitate de autoevacuare, vor avea obligatoriu însoțitori,ce îi vor dirija la
evacuare.
Zona accesului principal,pentru cazuri de urgenta,este dotata cu o rampă de acces in panta.
C. Precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea
bunurilor pe timpul intervenţiei
Evacuarea persoanelor aflate în clădire în eventualitatea izbucnirii unui incendiu se face pe căile de
circulație curentă, pe traseul marcat cu săgeți în planul de evacuare, care va fi afișat la loc vizibil în
clădire.
Evacuarea persoanelor și bunurilor materiale, la nivelul terenului,se realizează în siguranță,fără a blo -
ca accesul forțelor de intervenție.
Pentru adunarea persoanelor și bunurilor evacuate se stabilește loc de adunare la distanță de
siguranță de clădire, iar paza bunurilor evacuate se asigură de personalul de deservire care nu
participă la intervenție.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie


A. Amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi în incintă, pentru autospeciale
şi pentru ascensoarele de incendiu
În conformitate cu prevederile art. 2.9.1 + 2.9.9 din normativ P118 - 1999 beneficiarul :
- va asigura accese corespunzator dimensionate care sa permita accesul uşor al autovehicolelor de
interventie a pompierilor cel putin la doua fatade
- va marca corespunzător traseele de acces pentru intervenţie în interiorul construcţiei
B. Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale
autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de
urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare
a) număr de accese : doua
- un acces din strada Livezilor
- un acces din strada Cornesti
a) dimensiuni gabarite :
- latimea caii de acces din strada Livezilor,are 4,50 m
- latimea caii de acces din strada Cornesti,are 5,50 m
b) trasee :
- strada Livezilor - cale de acces auto in incinta ( parcare )
- strada Cornesti - cale de acces auto in incinta ( parcare )
c) realizare si marcare: se asigura accesul formatiilor I.S.U,pe cel putin doua fatade a cladirii
C. Ascensoarele de pompieri
38
a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora
Nu este cazul
b) amplasare şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă
Nu este cazul
c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri
Nu este cazul
D. Precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea
bunurilor pe timpul intervenţiei
Pentru evacuarea in siguranta a persoanelor in timpul interventiei se va avea in vedere ca usile de
evacuare ,sa nu fie blocate cu materiale,deseuri sau alte materiale care sa impiedice circulatia libera.
La sesizarea aparitiei incendiului,tabloul electric general va fi scos de sub tensiune.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor


A.Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,conform
normelor generale de aparare impotriva incendiilor,a normelor specifice de aparare impotriva
incendiilor si a reglementerilor tehnice specifice
- stingatoare portabile,
- hidranti exteriori,
- hidranti interiori,
- rezerva de apa ,
- statie de pompare.
- pichet exterior P.S.I,
B.Sistemele,instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
In conformitate cu prevederile cuprinse in normativul P118/3 - 2015,la art. 3.3.1,modificat prin ordinal
MDRAP nr.6025/2018,cladirea este dotata cu instalatie de detectie,semnalizare si de avertizare a
incendiilor
a. gradul de acoperire,zonele de detectare si alarmare la incendiu
Gradul de acoperire cu instalatii de detectare,semnalizare si avertizare incendiu,este de 100% cu
supravegherea tuturor spatiilor din cladire,cu exceptia grupurilor sanitare
b.tipul detectoarelor,declansatoarelor manuale,dispozitivelor de alarmare si parametrii func -
tionali specifici instalatiilor respective

Detectoare
Detecția se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatură și asigură supravegherea
automată a apariției unui început de incendiu (apariția fumului-focului) pe zonele de detecție. Ele
sesizează fumul/căldura la început de incendiu şi asigură o rapidă semnalizare a apariţiei focului. De
asemenea trebuie să reacţioneze foarte bine la fumul vizibil sau invizibil al focului mocnit sau cu
flacară.
Detectoarele sunt amplasate în aşa fel încât elementele lor sensibile să fie în apropierea plafonului la
o distanţă maximă de 25 cm față de tavan şi nu mai puţin de 50 cm faţă de pereţi,pe aceeaşi distanţă
de 50 cm păstrându-se spaţiul liber în jurul oricărui detector.
Distanța dintre detectoare se stabilește respectându-se următoarele reguli :
- distanța dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru detecția cu
interdependență între două zone sau două detectoare ; 7,5 m la acționarea dispozitivelor de
protecție în caz de incendiu )
- aria de acoperire a unui detector de fum este de max. 100 m 2 , iar în clădire aria de acoperire
va fi de max. 80 m2 calculat cu distanța maximă de la cel mai îndepărtat colț și până la detector
de 5,00 ml.
39
Se va respecta distanța minimă de siguranță la foc față de corpuri de iluminat / materiale combustibile
Declanșatoare manuale de alarmare
Distanța maximă dintre declanșatoarele de incendiu este de max. 15 m.
Declanșatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate la vedere, ușor de identificat și ușor accesibile.
Declanșatoarele manuale de alarmare se vor monta la o înălțime între 1,2 m și 1,5 m deasupra
pardoselii, dacă producătorul nu impune alte condiții.
În zona uşilor de evacuare se prevăd butoane manuale de semnalizare incendiu, care prin apăsarea
vizierei din plastic flexibil sau sticlă, declanşează alarma.
Se vor respecta prevederile normativului P118/3 - 2015, secțiunea 3.7.13.
Centrala de alarmare incendiu
Centrala de semnalizare a începuturilor de incendiu, de tip adresabilă, asigură următoarele funcții :
achiziția și prelucrarea primară a semnalelor primite de la detectori și butoanele manuale de
semnalizare incendiu
- afișarea stării de alarmă pe fiecare adresă (detector de fum/temperatură și buton de
semnalizare incendiu), a prezenţei alimentării principale sau trecerea pe alimentarea de
rezervă și starea de defect a unei adrese (detector de fum + temperatură și buton de
semnalizare incendiu)
- display LCD touchscreen
- parametrizarea algoritmilor de detecție de la panoul de comandă
- autotest continu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de comandă;
- memorie de evenimente.
Alarmarea în cazul detectării unui început de incendiu
Pentru atenţionarea personalului în cazul izbucnirii unui incendiu se prevăd 3 sirene de exterior,
montate la intrări. Deasemenea sistemul este prevăzut și cu 7 sirene de interior.
- optic și sonor, cu afișarea alarmei la nivelul centralei
- optic și sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior
- optic și sonor, la nivelul sirenelor convenționale de exterior
- optic, la nivelul butoanelor manuale adresabile de semnalizare a incendiului
- optic, la nivelul detectoarelor convenționale de fum.
Sirenele se vor monta după cum urmează :
- sirenă de exterior (SE) : montaj aparent pe fațada clădirii la înălțimea de 3 m
- sirenă de interior (SI) : montaj aparent pe perete la înălțimea de 2,80 m.
Modul de funcționare
În momentul în care detectorii de fum declanșează o alarmă, aceasta va fi anunțată sonor și vizual, cu
indicarea numărului de zonă ; sirenele vor fi pornite, avertizarea făcându-se local.
Semnalizările furnizate de detectoare sunt prelucrate de centrala de incendiu,cu microprocesor în
tehnologie de consum minim de energie.
Centrala poate semnaliza un început de incendiu prin :
 semnalizarea zonei apariției evenimentului la panou
 prealarma, 30 secunde
 alarmare acustică, minim 6 minute după prealarmă, la fiecare alarmă nouă
 alarmare locală optică, minim 6 minute după prealarmă, la fiecare alarmă nouă.
Alarmarea locală, la panoul centralei, permite personalului angajat să localizeze locul evenimentului și
să intervină sau să apeleze, prin mijloacele de comunicare de care dispune, echipele de intervenție.
De la panou, personalul angajat mai poate :
 să oprească alarmările
 să verifice indicatoarele optice și sonore
40
 să afle informații despre starea de funcționare și integritate a semnalizatoarelor, avertizoarelor
și cablurilor de legătură.
Alertarea subunităţilor de pompieri ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui se poate
realiza de la telefonul propriu,apeland 112
C.Sistemele , instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor
a) tipul si parametrii functionali :
- stingatoare portabile,actionate manual
- hidranti exteriori supraterani, Φ 80 mm,debit de stingere 5,0 l/s
- hidranti interiori, Φ 2”,debit de stingere 2,10 l/s ( baterie de doi hidranti pt. asigurarea jetului dublu de
4,2 l/s)
b) timpul normat de functionare :
- 180 minute,pentru hidranti exteriori ,
- 10 minute ,pentru hidranti interiori
c) zonele,incaperile,spatiile,instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare imotriva
incendiilor
- stingatoare portabile : amplasate in imediata apropiere a usii de acces in incaperi sau in zonele de
circulatie ( conform tabelului de la punctul D/b )
- hidranti interiori : 4 la parter ( 2 in ax J / 7 - 8 ; 2 in ax G - E / 9 - 10 )
4 la etaj ( 2 in ax J / 7 - 8 ; 2 in ax G - I / 9 - 10 )
- hidranti exteriori : 2 la limita incintei spre str .Livezilor ; 2 la limita incintei spre str.Ilies Voda
- declansatoare ( BI - butoane incendiu ) , detectoare de fum ( D-F ) / temperatura ( D-T) ,sirene ( SI ),
NUMAR INDICATIV
DENUMIRE ZONA NUMAR ELEMENT CATITATI ( BUCATI )
ZONA ELEMENT
CANCELARIE Z1-1 D-F 1
2
D-F 2

VESTIBUL Z1-2 BI 8 1
D-F 6 1
SI 7 1
CABINET MEDICAL- IZOLATOR Z1-3 D-F 9 2

D-F 10
VESTIAR EDUCATOARE Z1-4 D-F 11 1
SALA MESE Z1-5 BI 15
BI 19
4
BI 22
BI 25
D-F 17
6
D-F 18

D-F 20
D-F 23
D-F 24
D-F 26
SI 16
2
SI 21

41
OFICIU Z1-6 D-T 27 1
SPATIU TEHNIC Z1-7 BI 33 1
D-T 32 1
VESTIAR PERSONAL Z1-8 D-F 34 1
DEP RUFE CURATE Z1-9 D-F 35 1
DEPOZIT MATERIAL Z1-10 D-F 37 1
DEP RUFE MURDARE Z1-11 D-F 31 1
HOL ACCES PERSONAL Z1-12 BI 29 1
D-F 30
2
D-F 36
SI 28 1
HOL+CS Z1-13 BI 14 1
D-F 38
2
D-F 39
HOL PRIMIRE Z1-14 BI 5
BI 13
4
BI 44
BI 46
D-F 3
D-F 40
4
D-F 43
D-F 45
SI 4
2
SI 12
SALA GRUPA Z1-15 D-F 41
2
D-F 42
VESTIAR COPII Z1-16 D-F 47
2
D-F 48
SALA GRUPA Z1-17 D-F 49 2
D-F 50
SALA GRUPA Z1-18 D-F 51
2
D-F 52
SALA GRUPA Z2-1 D-F 1
2
D-F 2
SALA GRUPA Z2-2 D-F 3
D-F 4 3
D-F 5
SALA GRUPA Z2-3 D-F 6
2
D-F 7
VESTIAR COPII Z2-4 D-F 11
D-F 12 3
D-F 13
HOL Z2-5 D-F 14 1
HOL+SCARA Z2-6 BI 9 2

42
BI 15
D-F 16
D-F 17 3
D-F 20
SI 10 1
HOL Z2-7 BI 8
BI 23
4
BI 26
BI 31
D-F 21
D-F 22
4
D-F 25
D-F 27
SI 24
2
SI 30
SALA GRUPA Z2-8 D-F 18
2
D-F 19
SALA GRUPA Z2-9 D-F 28
2
D-F 29
SALA GRUPA Z2-10 D-F 32
2
D-F 33

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelete şi mijloace de intervenţie
se specifică :
a) tipul și caracteristicile de stingere asigurate
Conform anexei nr. 6 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor,aprobate cu Ordinul MAI
nr. 163/2007, se asigura dotarea cu stingătoare manuale cu pulbere,presurizate ( 1 bucată la 250 m 2,
dar minim două pe nivel ) si anume :
tip P6 - stingătoare portative cu pulbere A,B,C,indicate pentru stingerea substanțelor combustibile
solide. Încărcătura 6 kg /buc.
tip G5 - stingător portativ cu CO2 - ideale pentru instalațiile electrice și electronice ; nu produc daune
acestora ; difuzorul nu este conductor de electricitate. Încărcătura = 5 kg.
b) numărul și modul de amplasare în funcție de parametrii specifici

43
Necesar stingatoare
Zona Denumire nivel / incapere Numar Tip stingatoare
stingatoare
Parter
ax J / 4 - 6 hol circulatie 1 P6
ax J / 10 - hol circulatie 1 P6
11
ax K / 3 centrala termica 1 P6
ax G - I / 7 sala de mese 2 P6
ax G / 9 hol primire 1 P6
Etaj
ax J / 7 hol circulatie 1 P6
ax J / 10 hol circulatie 1 P6

Modul de amplasare :
Amplasarea acestora se va face ținând cont de zonele și spațiile mai sensibile la incendiu în locuri
ușor accesibile pentru utilizarea lor.

44
Stingătoarele se amplasează în locuri ușor accesibile pentru intervenția în caz de incendiu - lângă
căile de acces - evacuare. Amplasarea se face la o înălțime cel mult 1,4 m față de podea pentru un
acces adecvat și o manevrare comodă ( inălțimea este măsurată de la partea superioară a corpului
stingătorului ).
Stingătoarele se fixează bine de elementele de construcție pentru a nu împiedica evacuarea
persoanelor. Fixarea stingătorului în locurile destinate trebuie să permită desprinderea ușoară în caz
de incendiu.
Se va evita amplasarea stingătoarelor în zone joase sau direct pe podea pentru a elimina riscul
coroziunilor din cauza unor eventuale scurgeri sau depuneri de agenți corozivi, precum și răsturnarea
accidentală sau folosirea în alte scopuri. Întreținerea se face periodic cu respectarea recomandărilor
producătorului.
Verificările periodice se fac numai de personal atestat în acest scop. Între intervalele prevăzute pentru
verificări periodice, se pot realiza, prin sondaj, verificări ale funcționării corecte a stingătoarelor. Acest
tip de verificări urmăresc: starea de funcționare și funcționarea corectă, existența, amplasarea și
starea de integritate.
In exteriorul clădirii se organizează un pichet de incendiu dotat cu următoarele mijloace de primă
intervenție :
- 2 stingătoare ( 1 tip P6 și 1 tip G5 )
- un butoi cu apa de 500 litri
- 2 lopeți cu cozi
- 2 târnăcoape - topor tip P.S.I.
- 4 găleți pentru apă
- 1 rangă de fier
- 1 ladă cu nisip de 1 m3
- 2 căngi P.S.I. cu cozi de 5,0 m
- 1 scară de 4m lungime
- 2 pături.
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate
- bransament apa,la reteaua publica existenta
- instalatii de stingere cu apa,tip hidrant ( interiori ; exteriori )
- rezerva de apa,cu volumul util de 111 m3
a) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica,gaze
- energia electrica este asigurata printr- un bransament la reteaua existenta in zona
- gazele naturale sunt asigurate printr- un bransament la reteaua existenta in zona
c) date privind serviciul privat pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță;
Nu este cazul :
- in conformitate cu prevederile art.3.10.5 din normativul P118 - 1999, nu este obligatorie prevederea
de servicii de pompieri,deoarece capacitatea maxima simultana nu depaseste 500 persoane
d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţe şi materiale periculoase
Nu este cazul

6. Măsuri tehnico - organizatorice


A. condiţii şi măsuri necesare a fi luate potrivit reglementărilor tehnice in funcţie de situaţia
analizată
- existenta stingatoarelor portative in fiecare incapere si amplasarea lor în locuri usor accesibile,
- personalul de desrvire,va fi instruit pentru a cunoaste masurile specifice ce trebuiesc luate in caz de
incendiu,
45
- nu se vor efectua lucrari impovizate la instalatia electrica ; aceasta va fi exploatată în conformitate cu
prevederile normativului I7/2 - 2011,
- calea de acces nu va fi blocata cu autovehicule parcate,
- deseurile si rezidurile combustibile rezultate se colectează si se depun în conditii de siguranţă în
raport cu natura si cu proprietatile fizico-chimice ale acestora,în locurile destinate colectarii si evacuarii
lor astfel incat să se păstreze permanenta curatenie,
- va fi afisat planul de autoaparare si evacuare in caz de incendiu,in fiecare incapere a spatiului,
- scenariul de securitate la incendiu se pastreaza de catre utilizator pe toata durata de existenta a
spatiilor , actualizindu-se periodic, in functie de modificarile intervenite,
- scenariul de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci cind nu mai corespunde situatiei
pentru care a fost intocmit,
- beneficiarul are obligatia ca dupa obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu,sa intocmeasca
Planul de interventie P.S.I
B. propuneri pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru siguranta
la foc
- asigurarea mijloacelor de prima interventie,materialelor si dotarilor necesare pe linie P.S.I,
- stabilirea prin dispozitie scrisa a modului de mentinere in permanenta,in orice anotimp,practicabile si
curate a cailor de evacuare si de interventie,conform prevederilor Ordinului M..A.I 163 - 2007,
- verificarea periodica a instalatiilor electrice,a legaturilor electrice din doze,a aparatelor de comutare
si a tablourilor electrice,conform normativului I7/2 - 2011.
C. recomandari pentru organizarea apararii impotriva incendiilor
- asigurarea respectarii masurilor de prevenire a incendiilor,
- micsorarea factorilor de risc,
- stabilirea si elaborarea responsabilitatilor , sarcinilor , regulilor , instructiunilor si masurilor pentru
apararea impotriva incendiilor,aducerea acestora la cunostinta salariatilor ,
- stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare si supravegherea acestora ,
- asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar
interventiei si a conditiilor pentru pregatirea acestora.
D. cuantificarea probabilitaţii de producere a incendiilor
Se estimează a avea calificativul de ,,RARE” în condiţiile :
- asigurării şi respectării măsurilor de prevenire a incendiilor,
- micşorarea factorilor de risc,
- stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor pentru
apararea împotriva incendiilor, aducerea acestora la cunoştinţa salariaţilor şi utilizatorilor,
- stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare şi supravegherea acestora,
- asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor , a personalului necesar
interventiei si a condiţiilor pentru pregătirea acestora,
- stabilirea prin dispoziţie scrisă a modului de menţinere în permanenţă,în orice anotimp,practicabile
si curate a căilor de evacuare şi de intervenţie pentru toate spaţiile şi instalatiile obiectivului,conform
prevederilor Ordinului M..A.I 163 - 2007,
- verificarea periodica a instalatiilor electrice,a legaturilor electrice din doze,a aparatelor de comutare
a si a tablourilor electrice,conform normativului I7/2 - 2011.

46
intocmit, ing.Cernescu Constantin

47

S-ar putea să vă placă și