Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare


OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
(ALOLINGVI) Clasa a IX-a 2017
Barem de corectare
Limba şi literatura română (alolingvi), clasa a IX-a
Notă:
 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe câmp.

S u b i e c t u l nr.1
Specificări Punctaj
Barem
1. Respectarea structurii Se acordă câte un punct pentru fiecare
eseului parte componentă a eseului: introducere,
0-3
conţinut, încheiere.

2. Exprimarea opiniei Se acordă un punct pentru exprimarea


opiniei. 0-1

3. Prezentarea argumentelor Se acordă câte un punct pentru fiecare


argument convingător. 0-3

4. Folosirea exemplelor Se acordă câte un punct pentru fiecare


0-2
exemplu adecvat.
5. Formularea concluziilor Se acordă câte un punct pentru fiecare
0-2
concluzie adecvată.
6. Utilizarea unui vocabular Se acordă câte un punct pentru fiecare,
variat, elevat, a expresiilor expresie plastică, proverb, aforism etc. 0-10
plastice
7. Intitularea eseului Se acordă 2 puncte: 1 punct pentru un
titlu ordinar; 2 puncte pentru un titlu 0-2
original.
8. Originalitatea textului Se acordă 3 puncte integral. 0-3
9. Respectarea volumului Se acordă 2 puncte integral.
Dacă candidatul depăşeşte volumul
0-2
indicat, nu se penalizează, i se acordă
punctajul stabilit.
Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea
10. Respectarea normelor exprimării.
limbii române literare Notă: Candidaţii olimpici nu vor fi
penalizați pentru scrierea cu î din i
0-5
(conform noilor reguli). Aceste greșeli
nu se vor calcula la aspectul
corectitudine, doar se vor sublinia.

Puncte 5 4 3 2 1
Nr. de 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10
greşeli

Total: 33 de puncte
Barem de corectare
Clasa a IX-a
S u b i e c t u l nr.2

Barem Specificări Punctaj


1. Identificarea activităților Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare
activitate identificată:
1 punct pentru identificarea activității 0-18
şi 1 punct pentru argumentarea ei.

2. Descrierea impactului Se acordă 3 puncte integral.


asupra comunităţii 0-3

3. Utilizarea vocabularului Se acordă 2 puncte integral.


0-2
variat, elevat
4. Originalitatea textului Se acordă 3 puncte integral. 0-3
Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea
5. Respectarea normelor limbii exprimării.
române literare Notă: Candidaţii olimpici nu vor fi
penalizați pentru scrierea cu î din i 0-5
(conform noilor reguli). Aceste greșeli
nu se vor calcula la aspectul
corectitudine, doar se vor sublinia.
Puncte 5 4 3 2 1
Nr. de 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10
greşeli

Total: 31 de puncte

Total subiectele nr.1 şi 2: 64 de puncte