Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de evaluare a activităţii

Numele:
Anul de studii:
Grădiniţa:
Nivel:
Mentor:
Categoria de activitate, tema activităţii:
Nivelul de performanţă:
10 - Foarte bine
9 - Bine
8 - Destul de bine
7 - Satisfăcător
6 - Nesatisfăcător
A. Calităţi personale şi profesionale Notă
Conduita profesională (atitudinea, ţinută
vestimentară, expresivitate verbală,
nonverbală)
Limbajul: exprimare corectă şi clară
Capacitatea de a comunica cu clasa
Motivaţia şi entuziasmul pentru lecţie
Cunoştinţele ştiinţifice de specialitate
Calitatea explicaţiilor şi a expunerii

B. Elaborarea proiectului de activitate Notă


Claritatea şi realismul obiectivelor
Mangementul activităţii (echilibrul/ varietatea
şi timpul acordat activităţilor)
Elaborarea activităţilor de învăţare eficiente
pentru fiecare unitate de conţinut
Strategii de depăşire a potenţialelor dificultăţi
Integrarea conţinutului informaţional în baza
de cunoştinţe generale
Adecvarea conţinutului activităţii la profilul şi
specificul grupei

C. Desfăşurarea activităţii Notă


Managementul grupei
Adecvarea strategiilor la conţinutul activităţii şi
specificul grupei (accent pe promovarea
învăţării active)
Calitatea activităţilor de învăţare pentru fiecare
conţinut informaţional
Tehnici pentru întrebări- răspunsuri
Schematizarea informaţiilor predate
Managementul timpului
Treceri de la o etapă la alta
Organizarea unităţilor de conţinut ; eficienţa
utilizării informaţiilor suplimentare
Strategii de corectare a greşelilor
Dinamica grupei, implicarea preşcolarilor
Feed-back-ul în activitate şi evaluarea
preşcolarilor
Capacitatea de adaptare la situaţii imprevizibile
Sarcini pentru învăţarea individuală
Creativitate/ ingeniozitate
Realizarea obiectivelor

D. Reflecţie şi conştientizare Notă


Capacitatea de autoevaluare
Reacţia la feed-back

Notă finală:

Observaţii:

Semnătură mentor:

S-ar putea să vă placă și