Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150
C.I.F.: 29382251

Nr.……../……………..

Raport privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată


în anul şcolar 2019-2020
SEMESTRUL I
Şcoala Gimnazialǎ Nr.1 Schitu Goleşti /G.P.N Valea Pechii

Subsemnata Bratu Elena Ramona, prof. înv.preşcolar, titular la Şcoala Gimnazialǎ Nr.1
Schitu Goleşti, respectiv Grădiniţa cu program normal Valea Pechii,în anul şcolar 2019-2020 ,
semestrul I, am coordonat activitatea colectivului de preşcolari –Grupa mare.
În anul şcolar 2019-2020 sunt înregistraţi un număr de 14 preşcolari, dintre care 8 fete şi
6 băieţi .

În luna septembrie am întocmit planificarea anuală, graficele de consiliere parinţi,


consiliere preşcolari, graficul şedinţe cu părinţii, graficul activităţi extracurriculare şi
opţionalul respectând noul curriculum,programa şcolară, a normelor de elaborare a
documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei. Primele 2
sǎptǎmâni am desfǎşurat activitǎţi de evaluare iniţialǎ, în urma acesteia am sesizat necesitatea
corectǎrii vorbirii unor copii, a exprimării lor verbale în general. În mare parte copiii din
grupă au un potenţial cognitiv foarte bun;capacităţi perceptive bine dezvoltate, spirit de
observaţie, gândire logică şi rapidă, capacitate flexibilă de operare cu noţiuni, date, ritm de
învăţare foarte bun, cu mici excepţii care se încadrează la un nivel mediu.
În mod general s-a desprins ideea de a aborda munca în echipǎ, pe grupuri mici, chiar
individual acolo unde este nevoie.
Ca măsuri ameliorative am luat:
· Valorificarea maximalǎ a funcţiilor formative ale jocului, ca activitate specificǎ
copilului preşcolar şi ca formǎ de desfǎşurare a unor activitǎţi instructiv –educative din
gradiniţǎ;
· Lǎrgirea relaţiilor verbale cu cei din jur ducând la dezvoltarea vorbirii copiilor;
· Efectuarea de exerciţii cu conţinut matematic şi jocuri individuale cu grupuri mici de
copii, în scopul consolidarii cunoştinţelor şi al exersǎrii proceselor gândirii;

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor instructiv-educative şi atragerea preşcolarilor de a


frecventa zilnic grădiniţa:
- am confecţionat material pentru amenajarea sălii de grupă şi a holului;
- am studiat cu atenţie Programa activităţilor instructiv-educative şi am realizat planificarea
după noul curriculum;
- am utilizat mijloacele TIC atât în activitatea de proiectare cât şi în cadrul orelor de curs;
- am abordat interdisciplinar conţinuturile învăţării;
- am utilizat auxiliare la grupă
- am amenajat spaţiul de joacă,pe arii de simulare/centre de interes/zone;
- am amenajat centrul tematic săptămânal în funcţie de conţinuturile învăţării şi tematica
planificată.

Am aplicat părinţilor chestionare în cadrul parteneriatului gradiniţă-familie pentru a


cunoaşte mai bine preşcolarul şi pentru a vedea evoluţia şi progresul fiecăruia de la începutul
semestrului şi până acum. De asemenea prin aceste chestionare am avut în vedere ce aşteptări
au părinţii atât de la educatoare cât şi la activitatea desfăşurată în grădiniţă şi ce recomandări
ar propune pentru o eficientizare a procesului instructiv-educativ.
Am completat în permanenţă în caietul de observaţii asupra copilului preşcolar precum
şi în fişele de progres ale preşcolarilor,pentru a urmări progresul lor individual.
 Participare la comisii metodice precum şi la cercul pedagogic al educatoarelor, care a
avut loc la G.P.N. Nr.7 Câmpulung Muscel
 Consiliere săptămânală.cu părinţii şi preşcolarii
 Lectorat cu părinţii: “Educaţie fără violenţă”–luna noiembrie
 Sunt membru în: Comisia pentru monitorizare program “Lapte-Corn”, Comisia pentru
săptămâna ”Şcoala Altfel”, Comisia de întocmire a orarului ”Şcoala Altfel”, Comisia
SNAC, Comisia metodică înv.preşcolar.

Activităţi extracurriculare:
Septembrie - “Rapsodii de toamnă!”-colecţionare materiale din natură în curtea grădiniţei
Octombrie - ‘’ Ziua Internaţionalǎ a Educaţiei’’
Noiembrie - “Toamnă harnică,toamnă darnică”-proiect antreprenorial
- “Schimbări climatice” -Săptămâna educaţiei globale
Decembrie – “1 Decembrie – La mulţi ani,România!”
- “Colindăm şi colorăm!”- activitate cu G.P.N. Schitu Goleşti (grupa mare,
grupa mijlocie) şi clasa a IV-a
- “Vine, vine Moş Crăciun”-serbare de Crăciun

Participare la :
Concursul judeţean“Toamna văzută prin ochi de copil”, G.P.P.Nr.1, Câmpulung Muscel
Concursul judeţean ”Bogăţiile Toamnei”, Şcoala Gimnazială Theodor Aman,Câmpulung
Muscel
Concursul judeţean ”Magia iernii în cuvinte şi culoare”, Stoeneşti
Parteneriate educaţionale:
Parteneriat cu familia – “Împreună să lucrăm, pe copii să-i educăm!”;
Parteneriat cu clasa a IV-a de la Şcoala Gimnazială nr.1 Schitu Goleşti – “Preşcolarul de
azi,şcolarul de mâine”
Parteneriat cu G.P.N. Schitu Goleşti, prof.înv. preşcolar Stănescu Mihaela şi prof.înv.preşcolar
Oncioiu Mihaela - “Prietenia-un dar de preţ”
Parteneriat cu G.P.P. Nr.1, structură a G.P.P.”Sf. Marina”, Câmpulung Muscel
Parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Theodor Aman” Câmpulung Muscel
Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.1 Stoeneşti

Proiecte de voluntariat:
- iniţiator proiect “Daruri mici din suflet mare” în parteneriat cu G.P.N. Rudărie
- participare la activitatea de voluntariat ”Săptămâna fructelor şi legumelor donate” din
cadrul proiectului SNAC “Suflet pentru suflet”, al Şcolii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleşti

Pe parcursul acestui semestru am încurajat, îndrumat şi acceptat autonomia şi


iniţiativa preşcolarilor, am colaborat într-un mod eficient cu aceştia şi cu pǎrinţii lor.
Am colaborat permanent cu colegele , în special în cadrul comisiilor metodice unde
împărtăşim fiecare din experienţa proprie şi am răspuns prompt solicitărilor conducerii
unităţii.

Prof. înv. preşcolar


Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și