Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


Specializarea:
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
EXTENSIA NĂSĂUD

STEP BY STEP ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL –


O ABORDARE COMPARATIVĂ A ATITUDINILOR
DIDACTICE DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Conf. univ. dr. HORAŢIU CATALANO

ABSOLVENT:

ANDRADA SILAȘI

2019
CUPRINS
Argument.......................................................................................................... pag.
Capitolul I: Abordarea teoretică a învățământului tradițional................... pag.
I.1 Conceptele pedagogiei................................................................................. pag.
I.2 Sistemul de educație...................................................................................... pag.
Capitolul II: Abordarea teoretică a alternativei Step by Step în comparație cu
învățământul tradițional................................................................................... pag.
II.1 Caracteristici ale alternativei Step by Step................................................... pag.
II.2 Centrele de activitate.................................................................................... pag.
II.3 Gestionarea unei zile obișnuite de școală în alternativa Step by Step, comparativ
cu învățământul tradițional.................................................................................. pag.
II.4 Proiectarea didactică în alternativa Step by Step.......................................... pag.
Capitolul III: Abordarea teoretică a evaluării................................................ pag.
III.1 Conceptul de evaluare în câmpul educației.................................................. pag.
III.2 Strategiile de evaluare a rezultatelor școlare............................................... pag.
III.4 Rolul cadrului didactic în alternativa Step by Step, comparativ cu rolul cadrului
didactic din învățământul tradițional............................................................................. pag.
III.5 Abordare comparativă a evaluarii în alternativa Step by Step și învățământul
tradițional..................................................................................................................... pag.
Capitolul IV: Cercetare psihopedagogica.................................................... pag.
IV.1.Prezentarea problemei cercetate.............................................................. pag.
IV.2. Obiectivele cercetării............................................................................... pag.
IV.3. Ipoteza cercetării..................................................................................... pag.
IV.4. Variabilele cercetarii............................................................................... pag.
IV.6. Metodologia cercetării............................................................................ pag.
IV.7. Interpretarea datelor cercetării................................................................. pag.
IV.8. Eșantionul de subiecți...............................................................................pag.
IV.8. Concluziile cercetării............................................................................... pag.
IV.9. Puncte tari/puncte slabe.......................................................................... pag.
Concluzii.......................................................................................................... pag.
Bibliografie...................................................................................................... pag.
Anexe................................................................................................................ pag.
La partea de cercetare o sa te intrebe Catalano la ce te-ai gandit, poti face un
chestionar pentru cadrele didactice (vreo 20) sa fie 10 din step, 10 din traditional si sa ii
intrebi ce metode folosesc. Sa vezi ce metode se folosesc la step si ce metode se folosesc la
traditional. La partea de cercetare trebuie sa ai niste obiective de ex: (2, 3)
- aplicarea unui chestionar unui eșantion format din 20 de cadre didactice care au
predat atât în învățământul tradițional, cât și în alternativa Step by Step;
Iar ipoteza este cea mai importanta, aia o citesc tot timpul ei, ipoteza trebuie sa
cuprinda ceea ce vrei tu sa demonstrezi prin cercetare, de ex ( evaluarea step by step
influienteaza pozitiv atitudinea copiilor, ca urmare și a cadrelor didactice, comparativ cu
învățămantul traditional).
La argument trebuie sa scri de ce ai ales tema asta si mai bagi ceva citate. Poti spune
ca asta e o problema cu care ne confruntam de atata timp, este un subiect controversat si ne
influienteaza succesul, stima de sine, etc....bagi tu ceva ;)). Ca trebuie sa fie evaluati corect, sa
le scoata in evidenta toate punctele tari....

Cand scri un citat trebuie sa apara in odinea asta: numele de familie, anul si pagina: Catalano,
2019, p. 100) la sfarsitul citatului. Apoi la bibliografie scri:

 Băran-Pescaru, A. (2004), Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura


Aramis, București. (autor, an, cartea, editura,orasul)

Exemplu citat: Din punct de vedere sociologic, „familia este elementul natural și
fundamental al societății” (Mitrofan, 1991, p. 4).

S-ar putea să vă placă și