Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Clasa:

LUCRARE SCRISĂ LA GEOGRAFIA ROMÂNIEI


SEMESTRUL I
Romania-coordonate europene; Munții Carpați; Podișurile României.

NR.2

I.Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos:


1. “Sfinxul”,“Babele” sunt forme de relief specifice Munţilor:
a. Apuseni b.Bucegi c.Vrancei d.Călimani
2. Localitatea Beba Veche reprezintă punctul extrem al României din partea de:
a. est b. nord c. sud d. vest
3. Altitudinea maximă a Podişului Dobrogei este în:
a.Munţii Măcin b.Podişul Casimcei c.Dealurile Tulcei d.Podişul Negru Vodă
4. Relief de cueste se găseşte în:
a. Podişul Babadag b. Podişul Someşan c. Podişul Bârladului d. Podişul Târnavelor

5.România se învecinează la nord cu ţara numită:


a.Bulgaria b.Ucraina c.Marea Neagră d.Republica Moldova
20puncte

II.Scrieţi răspunsul corespunzător:


1.În latitudine România este situată la jumătatea distanţei dintre Polul Nord şi……………
2.Subcarpaţii se întind de la valea râului Moldova până la valea râului……………..
3.Munţii Apuseni sunt delimitaţi la sud de râul.………………….
4.În Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali predomină rocile………….
5.Podişul Getic se învecinează la sud cu unitatea de relief numită…..……
20puncte

III.Comparaţi relieful Munţilor Apuseni cu relieful Carpaţilor Moldo-Transilvani,


precizând două asemănări şi două deosebiri între ele. Asemănările şi deosebirile se pot
referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: altitudini, tipuri de relief, mod de
formare, tipuri de roci, orientarea culmilor, fragmentare,etc.
10puncte

IV.a.Explicaţi modul de formare a Podişului Moldovei.


b.Explicaţi alcătuirea petrografică a Podişului Dobrogei.
c.Ordonaţi descrescător urmatoarele vârfuri montane:vf.Pietrosul Rodnei, vf.Greci,
vf.Peleaga, vf.Bihor, vf.Omu.

10puncte
V.Pentru Podişul Dobrogei precizaţi:
-limite;
-patru caracteristici ale reliefului;
-patru diviziuni.
10puncte

VI.Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unităţi de relief. Scrieţi:
a.Numele unităţilor marcate cu A, B, C, D,E,F,G.
b.Pentru unitatea marcată cu C precizaţi un tip de relief.
c.Pentru unitatea D precizaţi tipurile de roci din care este alcătuită.
d.Pentru unitatea F o caracteristică a reliefului.
e.Pentru unitatea B un altitudinea maximă.
f.Pentru unitatea A un râu ce o traversează.
g.Pentru E modul de înclinare.
20puncte

C
G

D
A
B

10puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și