Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA 1

Dictare

„ Odată, un ţăran se duse la vecinul său, ca


să-l roage a-i împrumuta calul.
Gospodarul refuză să i-l dea. Spuse că-i pare
rău, dar că megieşul său n-are noroc, căci
dobitocul se află la treabă, sus, în munte.
Vecinul era gata să plece, când deodată auzi
dinspre grajd nechezatul calului.
- Vezi că am noroc, zise megieşul. A venit
calul! şi aşteptă să i-l dea.
- Îmi pare rău, dar a nechezat câinele.”

(A nechezat câinele- Victor Sivetidis)


ANEXA 2
1. Identificați în textul dat următoarele părți 2. Identificați ortogramele existente în text:
de vorbire: …………………………………………………...
Substantive……………………………………… ……………………………………………………
Pronume………………………………………… ……………………………………………………
Adverbe………………………………………… ……………………………………………………
Verbe predicative………………………….……. ……………………………………………………
Verbe nepredicative………………………….…
3. Explicați rolul utilizării cratimei în
4. Analizați morfo-sintactic cuvintele date:
exemplele: odată……………………………………………
să-l……………………………………………….. ……………………………………………………
se duse…………………..………………………
n-are……………………………………………... ……………………………………………………
în munte………………………………………..
a-i………………………………………………… …………………………………………………….
dinspre grajd ………………………………….
……………………………………………………
ANEXA 2
1. Identificați în textul dat următoarele părți 2. Identificați ortogramele existente în text:
de vorbire: …………………………………………………...
Substantive……………………………………… ……………………………………………………
Pronume………………………………………… ……………………………………………………
Adverbe………………………………………… ……………………………………………………
Verbe predicative………………………….……. ……………………………………………………
Verbe nepredicative………………………….…
3. Explicați rolul utilizării cratimei în
4. Analizați morfo-sintactic cuvintele date:
exemplele: odată……………………………………………
să-l……………………………………………….. ……………………………………………………
se duse…………………..………………………
n-are……………………………………………... ……………………………………………………
în munte………………………………………..
a-i………………………………………………… …………………………………………………….
dinspre grajd ………………………………….
……………………………………………………
ANEXA 2
1. Identificați în textul dat următoarele părți 2. Identificați ortogramele existente în text:
de vorbire: …………………………………………………...
Substantive……………………………………… ……………………………………………………
Pronume………………………………………… ……………………………………………………
Adverbe………………………………………… ……………………………………………………
Verbe predicative………………………….……. ……………………………………………………
Verbe nepredicative………………………….…
3. Explicați rolul utilizării cratimei în
4. Analizați morfo-sintactic cuvintele date:
exemplele: odată……………………………………………
să-l……………………………………………….. ……………………………………………………
se duse…………………..………………………
n-are……………………………………………... ……………………………………………………
în munte………………………………………..
a-i………………………………………………… …………………………………………………….
dinspre grajd ………………………………….
……………………………………………………
ANEXA 3

FLOAREA DE LOTUS

Primul
anotimp al
anului se
10. numește
Antonimul
Trece verbul cuvântului a
…………….
refuză la plânge
infinitiv și
subliniază …………
terminația 1.
specifică 2.
conjugării I
……………. Verbul a fi la 3.
indicativ, imperfect, persoana
Încercuiește prima a III-a, plural ………….
Semivocala din cuvântul
literă din fiecare
câinele este 9. cuvânt completat de
…………………….. tine și vei afla titlul
lecției de astăzi care
este …………………
4.
Primul substantiv din Numeralul cardinal unu
Se transformă în
text este
numeral ordinal……….
……………………
Pronumele
8. personal din Primul adverb de
construcția Sinonimul timp din textul dictat
……………………………
a-i cuvântului
împrumuta a spune 5.
..................... Îl aştept pe al doilea.
…………….

7. 6. Îl aştept pe al doilea.

Îl aştept pe al doilea.
ANEXA 4

Text suport:

„…un alai de nuntă îmbrăcat în haine tiroleze, un alai de păpuşi


de porţelan…a apărut în rama arcadei.”
(D.Anghel, Ceasornicul bunicii)

STRUCTURA LECȚIEI

Prepoziţia şi locuţiunea prepoziţională

1. Definiţie: Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă ce leagă un atribut sau un complement de
cuvântul determinat.
Ex. Am primit un manual de chimie de la Vasile.
2. Clasificare:
a) După alcătuire: - simple: pe, la, din, spre, lângă, până, sub etc.
- compuse: fără de, pe lângă, de către, dinspre, deasupra.
b) După regimul cazual:
- prepoziţii care cer cazul acuzativ (majoritatea): în, la, pe, prin, peste...
- prepoziţii care cer cazul dativ: aidoma, asemenea, contrar, conform, datorită, graţie, mulţumită,
potrivit.
- prepoziţii care cer cazul genitiv: asupra, contra, deasupra, dedesubtul, împotriva, înaintea, înapoia;
c) După origine :
- provenite din alte parti de vorbire : din adverbe: inaintea, inapoia, din subst. nearticulate: gratie,
din participii: multumita, din adjective: conform, contrar, potrivit

Locuţiunea prepoziţională:
CL
Căţelul s-a oprit în faţa vitrinei.
loc. prep. s. G
= înaintea vitrinei (subst. + prep.)
Locuţiunea prepoziţională este un grup unitar de cuvinte având valoare morfologică de prepoziţie.
Obs. Asemeni prepoziţiilor, locuţiunile prepoziţionale cer un anumit caz:
a) Locuţiuni prepoziţionale care cer cazul acuzativ: faţă de, înainte de, în afară de;
b) Locuţiuni prepoziţionale care cer cazul genitiv: în faţa, în spatele, de-a lungul, de-a latul,
din cauza, în locul, în jurul, din dreapta, din mijlocul ...
Obs. Prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale nu au categorii gramaticale sau funcţii sintactice. Ele nu
se analizează separat, ci împreună cu atributul sau complementul respectiv.
CL CT
Ex. Căţelul a alergat în jurul blocului înainte de a fi prins.
în jurul blocului = CL → s. com. spl.; n., sg., G; + loc. prep. „în jurul”
ANEXA 5
I. Recunoaşte cazul si funcţia sintactica a cuvintelor subliniate:

1. Pe la poarta cui mi-i drag, treabă n-am, dar tot îmi fac.
2. Luptă cu boala.
3. Luptă contra bolii.
4. Prietenia dintre colegi era veche.
5. Cartea este de la prietenul din copilărie.
6. Stau asezaţi împrejurul mesei.
7. Pleacă de fiecare dată înaintea acestora.
8. Am reuşit să rezolvăm problemele datorită efortului comun.
9. Despre morţi, numai de bine.
10. A rezolvat exerciţiile aidoma lui.

II. Alcătuiţi trei propoziţii în care prepoziţia înaintea să ceară cazuri diferite.

III. Recunoaşteţi prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale din enunţurile de mai jos şi


precizaţi cazul pe care îl cer:

Asemenea mamei, sora mea are părul de culoare castanie.


De-a lungul drumului, sunt multe flori.
Casa cu flori în geam, e a noastră.
În afară de Maria, mergem toţi în excursie.
Conform aşteptărilor, a reuşit la examen.

ANEXA 5
II. Recunoaşte cazul si funcţia sintactica a cuvintelor subliniate:

1. Pe la poarta cui mi-i drag, treabă n-am, dar tot îmi fac.
2. Luptă cu boala.
3. Luptă contra bolii.
4. Prietenia dintre colegi era veche.
5. Cartea este de la prietenul din copilărie.
6. Stau asezaţi împrejurul mesei.
7. Pleacă de fiecare dată înaintea acestora.
8. Am reuşit să rezolvăm problemele datorită efortului comun.
9. Despre morţi, numai de bine.
10. A rezolvat exerciţiile aidoma lui.

II. Alcătuiţi trei propoziţii în care prepoziţia înaintea să ceară cazuri diferite.

III. Recunoaşteţi prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale din enunţurile de mai jos şi


precizaţi cazul pe care îl cer:

Asemenea mamei, sora mea are părul de culoare castanie.


De-a lungul drumului, sunt multe flori.
Casa cu flori în geam, e a noastră.
În afară de Maria, mergem toţi în excursie.
Conform aşteptărilor, a reuşit la examen.
ANEXA 6

TEMĂ

1. Analizați sintactic și morfologic cuvintele însoțite de prepoziții din textele date:

a) „ Vei privi prin zări senine


Stelele, sclipind mărunte,
Cum încet, de peste munte,
Ies de printre brazi.

b) Noaptea-ntreagă-o să-şi murmure


Apele povestea lor.
Şi ieşind de prin pădure,
Căprioarele pe creste
Vor căta prin văi de este pace la izvor.

ANEXA 6

TEMĂ

1. Analizați sintactic și morfologic cuvintele însoțite de prepoziții din textele date:

a) „ Vei privi prin zări senine


Stelele, sclipind mărunte,
Cum încet, de peste munte,
Ies de printre brazi.

b) Noaptea-ntreagă-o să-şi murmure


Apele povestea lor.
Şi ieşind de prin pădure,
Căprioarele pe creste
Vor căta prin văi de este pace la izvor.

ANEXA 6

TEMĂ

1. Analizați sintactic și morfologic cuvintele însoțite de prepoziții din textele date:

a) „ Vei privi prin zări senine


Stelele, sclipind mărunte,
Cum încet, de peste munte,
Ies de printre brazi.

b) Noaptea-ntreagă-o să-şi murmure


Apele povestea lor.
Şi ieşind de prin pădure,
Căprioarele pe creste
Vor căta prin văi de este pace la izvor.

S-ar putea să vă placă și