Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. înreg. la I.Ș.J.

Timiș_______________/________________

UNITATEA ȘCOLARĂ_____________________________________________________________
AVIZAT DIRECTOR

Doamnei Inspector Școlar General,

Subsemnatul (a)__________________________________________________________________
(numele de familie înainte de căsătorie, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)

____________________________________________la____________________________________________________________________
(educatoare/inv/maistru instr/.profesor I/II) (denumirea unității de învățământ și localitatea)

absolvent(ă) al (a)______________________________________________________________________

promoția_________, specializarea (specializările)_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
vă rog să-mi aprobați înscrierea pentru echivalarea cu gradul I a titlului științific de doctor în domeniul

_____________________________________________________________________________.

Menționez că am o vechime în învățământ de _________ani iar examenul de definitivare în

învățământ l-am obținut în anul________și gradul didactic II în anul__________.

La inspecția curentă (IC1) susținută în data de___________________, am obținut calificativul

____________________.

Optez pentru centrul de perfecționare________________________________________________


(Universitatea/Colegiul/Liceul Tehnologic)
din localitatea____________________________.

Date de contact ale candidatului: telefon fix_______________________, telefon


mobil_______________________e-mail______________________________________telefon de la
școală__________________________________________.

Îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere.

Data________________ Semnătura candidatului___________________

DOAMNEI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL AL I.Ș.J. TIMIȘ