Sunteți pe pagina 1din 1

Schimbari de faza de ordinul 1.

Denumirea de faza apartine lui Gibbs. Faza este un domeniu


omogen a unui sistem ce se caracterizeaza prin aceleasi
proprietati fizico-chimice ale subst care sunt aceleasi in orice
pct din interiorul sistemului.
La limita dintre faze (trecerea de la o faza la alta faza)
proprietatile sist se schimba brusc. Schimbarile de faza de
prdinul I sunt insotite de transferul de energia dintre corp si
mediul ambiant.
Daca temp si presiunea raman constante in timpul unei
schimbari de stare de ordin I corpul respectiv isi modifica
starea de agregare.
Fiecare corp exista in cele trei stari clasice de agregare.
Trecerea de la o stare de agregare la alta, poarta diferite
denumiri care sunt evidentiate in fig de mai jos:

Denumirea treans de faza :


1. Topirea solid-lichid. 2. Vaporizarea lichid-vapori 3.
Sublimarea solid-vapori 4. Desublimarea vapori-solid
5.Condensarea vapori lichid 6. solidificare lichid-solid

Temp>temp critica => subastantele exista doar in faza gazoasa


de vapori
Presiunea>pres critica trecerea de la faza lichida la faza
gazoasa se face instantaneu.
Pct critic este o stare fundam la care se face raportarea scarii
termodin de temp. t=273.16 k, p=o.0061 bar.