Sunteți pe pagina 1din 3

JOCURI DE MIȘCARE PENTRU ELEVII DIN CICLUL PRIMAR

Joc de mişcare nr: 1


Veriga lecţiei: dezvoltarea calităţilor motrice
Titlul jocului: ,,Mingea bătută în cerc"
Obiective urmărite: - consolidarea deprinderii de rulare a mingii;
- consolidarea alergării;
-dezvoltarea unor calităţi morale-volative (cinste, corectitudine,
disciplină).
Locul de desfăşurare: sala de sport
Clasa: a III-a
Număr de participanţi: 17
Materiale necesare: mingi
Descrierea jocului:
Copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, pe perechi, cei care formează cercul din interior
stau în aşezat încrucişat, iar cei din exterior stau în picioare şi fiecare are câte o minge.
La semnalul de începere a jocului, copiii din cercul exterior aleargă în jurul celor din cercul
interior bâtând mingile pe sol, iar când ajung la locurile de unde au pornit trec în poziţie
aşezat încrucişat, iar cei din cercul interior iau locul celor din exterior şi execută acelaşi lucru.
Prezentarea grafică

Variantă:
1.Acelaşi joc, cu deosebirea că mingea se bate de sol, şerpuind printre cei din cercul interior.
2. Acelaşi joc, cu deosebirea că înainte de a trece în aşezat încrucişat, bat mingea de sol de 2,
3 sau 4 ori.
Observaţii: se va urmări corectitudinea în desfăşurarea întrecerilor, în relaţiile cu adversarii.

1
Joc de mişcare nr. 2

Veriga lecţiei: dezvoltarea, verificarea calităţilor motrice


Titlul jocului: ,,Raţele şi vânătorii“
Obiective urmărite:
- consolidarea deprinderii de aruncare şi prindere şi de aruncare la ţintă a mingii;
- să recunoască regulile stabilite de organizator şi desfăşurarea jocului;
- să manifeste iniaţiativă şi colaborare cu colegii.
Locul desfăşurării: curtea şcolii
Clasa: a III-a
Nr. de participanţi: 17 elevi
Materiale necesare : o minge
Descrierea jocului:
Se aleg patru vânători care stau în faţă, doi câte doi la o distanţă de 10-15m. Restul stau la
mijloc şi încearcă să se ferească de minge, de către vânători. Cel lovit de minge iese din joc
sau devine vânător. Dacă un jucător reuşeşte să prindă mingea fără să o scape, el câştigă o
viaţă.
Prezentare grafică

Variante:
Copiii sunt împărţiţi în două echipe. O echipă stă într-un cerc desenat pe sol în mijlocul
terenului, ei reprezintă ,,raţele“. Componenţii celeilalte echipe stau în afara cercului, ei sunt
,,vânătorii“ şi caută să lovească ,,raţele“ cu o minge. Raţele se feresc alergând numai în
interiorul cercului. Raţa care a fost atinsă de minge iese din joc. După ce ,,vânătorii“ au prins
toate ,,raţele“, se inversează rolurile între jucători. Echipa care a reuşit să scoată din joc toate
,,raţele“ în cel mai scurt timp este declarată câştigătoare.
Observaţii: Se va urmări respectarea regulilor jocului de către elevi, aceştia nu vor avea voie
să se lovească prea tare cu mingea.

Joc de mişcare nr. 3


Veriga lecţiei: dezvoltarea calităţilor motrice
Titlul jocului: ,,Cei mai buni ochitori“

2
Obiective urmărite: - dezvoltarea indicilor vitezei şi îndemânării prin jocuri de mişcare;
- consolidarea deprinderii de rulare, aruncare şi prindere şi de aruncare
la ţintă a mingii;
- să manifeste corectitudine în desfăşurarea jocurilor, în relaţiile cu
adversarii.
Locul desfăşurării: terenul de sport
Clasa: a III-a
Număr de participanţi: 17 elevi
Materiale necesare: minge de handbal, minge de fotbal.
Descrierea jocului:
a) Copiii sunt plasaţi în linie, 1-1,5m distanţă între ei, fiecare având o minge de handbal. În
faţa lor la 10 m se plasează un jucător cu o minge de fotbal pe care o aruncă în sus, iar ceilalţi
încearcă să o lovească cu mingea lor. Jocul se reia de mai multe ori. Câştigă jucătorul care
nimereşte de cele mai multe ori mingea de fotbal.
b) Se împarte clasa în două echipe plasate faţă în faţă, la 15 m una de alta. Fiecare echipă are
4-5 mingi de handbal. Între cele două echipe se pune o minge de fotbal pe care jucătorii
încearcă să o lovească cu mingile lor. Astfel mingile vor ajunge mereu de la o echipă la
cealaltă. Câştigă echipa care reuşeşte să lovească mingea de fotbal până când aceasta ajunge
în terenul adversarilor.

Variantă:
c) Se împarte clasa în două echipe aşezate în coloană cu 3 m distanţă între ele. La
semnal, primii jucători de la fiecare echipă pornesc în dribling şi aruncă din alergare sau
săritură, încercând să lovească bara porţii din dreptul echipei lui. La următorul semnal
pornesc următorii jucători. Câştigă echipa care a lovit de cele mai multe ori bara din dreptul
echipei sale. Dacă amândoi jucătorii au lovit bara, primeşte punct cel care a lovit-o primul.
Observaţii:
Acest joc se poate desfăşura sub formă de ştafetă, schimbând regulile.

S-ar putea să vă placă și