Sunteți pe pagina 1din 2

DEMONSTARE APARTENENȚA LA GEN/SPECIE

DEFINIȚIE:...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Opera „.....”  scrisă de „.....”  aparține genului/  speciei........................deoarece  are mai multe  trăsături
specifice acestui gen/ acestei specii literare. 
O   primă   trăsătură
este.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................+   EXEMPLE   DIN
TEXT.........................................................................................................................................................................
O   altă   trăsătură
este.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................+   EXEMPLE   DIN
TEXT.........................................................................................................................................................................
De   asemenea,   putem   observa   prezența   (altă
trăsătură)....................................................................................
..............................................................................................................................................+   EXEMPLE   DIN
TEXT.........................................................................................................................................................................
Alte   trăsături   specifice   acestui   gen   literar/   acestei   specii   literare
sunt............................................................
...............................................................................................................................................+   EXEMPLE   DIN
TEXT.........................................................................................................................................................................
În concluzie, opera „......” scrisă de „.....” aparține genului...../ speciei..... 

REDACTAREA UNUI TEXT ARGUMENTATIV

Părerea   mea   este


că.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
În   primul
rând, ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................De
exemplu, ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
În   al   doilea
rând, ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................De
exemplu, ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
În concluzie, ..................................................................................................................................................