Sunteți pe pagina 1din 5

Proiecţii ortogonale

Definiţii. Se numeşte proiecţia ortogonală a unui punct A pe o dreapta d, piciorul


perpendicularei duse din A pe dreapta d .

A’
2.3.8. Relaţii metrice. Teorema lui Pitagora

- teorema înălţimii - într-un triunghi dreptunghic înălţimea este media


proporţională între segmentele determinate de ea pe ipotenuză;
AD 2  BD  DC sau AD  BD  DC .

- teorema catetei ( teorema lui Euclid)- într-un triunghi dreptunghic o catetă este
medie proporţională între proiecţia sa pe ipotenuză şi ipotenuză;
AB 2  BD  BC AC 2  DC  BC

Teorema lui Pitagora : AB 2  AC 2  BC 2


Reciproca teoremei lui Pitagora: Daca intr-un triunghi suma pătratelor a 2 laturi este egala
cu pătratul laturii a treia atunci triunghiul este dreptunghic.
Ex : Sa stabilim daca triunghiul ABC este dreptunghic.
Se observa ca are loc relaţia : AB 2  AC 2  BC 2 si conform reciprocei teoremei lui Pitagora
triunghiul ABC este dreptunghic in A.

F
Daca ∆DEF dreptunghic in D.
EF 2  DE 2  DF 2
Aria: d
cat  cat ipotenuza  h M
ADEF  ADEF  e
2 2
h
cat  cat
h
ipotenuza
D f
E

Teorema lui Pitagora


Numai dreptunghic dacă este
Un biet triunghi, nu e poveste,
Ci-n totdeauna este adevărat:
Ipotenuza la pătrat
Egala este, neapărat,
Cu o cateta la pătrat
Ce adunata trebuie-ndat
Cu cealaltă la pătrat

2.3.9. Teorema lui Thales

O paralela dusa la una din laturile triunghiului determina pe celelalte 2 laturi sau pe prelungirile
acestora segmente proportionale.
Cazul I
AM AN MB NC AM AN
MN || BC   sau  sau 
AB AC AB AC MB NC

Cazul II
AB AC MB NC AB AC
MN || BC   sau  sau 
AM AN AM AN MB NC

Cazul III
AB AC
MN || BC  
AM AN

Reciproca teoremei lui Thales


Daca are loc una din relaţiile din teorema lui Thales atunci segmentul MN este paralel cu una din
laturile triunghiului.
AM AN
Deoarece  conform reciprocei teoremei lui Thales avem MN||BC.
MB NC

2.3.10. Asemănarea triunghiurilor

Def. Doua triunghiuri sunt asemenea daca unghiurile corespondente sunt congruente si laturile
corespondente sunt proporţionale.

Teorema fundamentala a asemănării ( ~ )

O paralela dusa la una din laturile unui triunghi determina pe celelalte 2 laturi sau pe prelungirile
acestora un nou triunghi asemenea cu cel iniţial.

Cazul I
MN || BC  AMN ~ A' B ' C

Cazul II
MN || BC  AMN ~ A' B ' C

Criterii de asemănare

1)Criteriul U.U.
 A  A'
 ABC ~
 B  B '
A' B ' C

2)Criteriul L.U.L.
 A  A'
AB AC

A' B ' A' C '
 ABC ~ A' B' C

3)Criteriul L.L.L.
AB AC BC
 
A' B ' A' C ' B' C '
 ABC ~ A' B' C

Raportul ariilor a doua triunghiuri asemenea

 A  A'
S ABC
Daca AB AC atunci  k2
 k S A' B 'C '
A' B ' A' C '
A
A’

B’ C’
B C