Sunteți pe pagina 1din 4

Firma AAA SRL a înregistrat la 30 martie 2019 venituri totale în valoare de 635.

000 lei, din care cifra de afaceri 455.0


430 lei. Cheltuielile totale aferente sunt de 450.000 lei, din care: cheltuieli de protocol 1540 lei, cheltuieli cu majorar
Determinati impozitul pe profit pentru primul trimiestr

Schema de calcul pentru cheltuielile de protocol


Suma inregistrata in
contabilitate cu cheltuieli de
protocol 1.540,00 lei

Total venituri 635.000,00 lei


Total cheltuieli 450.000,00 - 1.540,00 = 448.460,00 lei
Cheltuieli de protocol ( 635.000,0 - 448.460,00 ) * 2% = 3.731,00 lei
deductibile
Cheltuieli de protocol 1.540,00 - 3.731,00 = -2.191,00 lei
nedeductibile
cheltuielile cu protocolul 1.540,00 lei, la acest nivel al profitului contabil este integral deductibil

Varianta 1
veniturile 179570 (venituri totale- cifra de afaceri - venituri din dividende) sunt impozabile

Cheltuieli Rulaj
623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE 1,540.00
628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 448,010.00
6581 Majoarari si penalitati calculate de institutiile statului 450.00
Total: 450,000.00

Venituri
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 455,000.00
754 VEN. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI 179,570.00
7611 VEN. DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI AFILIATE 430.00
Total: 635,000.00

Calcul Profit impozabil: 635.000,00 - 449.550,00 = 185.450,00 calcul


Profit impozabil: 185,450.00 Impozit pe profit: 29672,00 Impozit pe profit contabilizat: 2

Varianta 2
veniturile 179570 (venituri totale- cifra de afaceri - venituri din dividende) sunt neimpozabi

Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit

Cheltuieli Rulaj
623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE 1,540.00
628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 448,010.00
6581 Majoarari si penalitati calculate de institutiile statului 450.00
Total: 450,000.00

Venituri
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 455,000.00
7584 VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII 179,570.00
7611 VEN. DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI AFILIATE 430.00
Total: 635,000.00

Calcul Profit impozabil: 455.430,00 - 449.550,00 = 5.880,00 calcul


Profit impozabil: 5,880.00 Impozit pe profit 941.00 impozit pe profit contabilizat :

Obs.
1. majoararile si penalitatile daca sunt calculate de furnizori sunt deductibile
2. protocolul 1540lei, la acest nivel al profitului contabil este integral deductibil
i, din care cifra de afaceri 455.000 lei iar dividende in valoare de
ol 1540 lei, cheltuieli cu majorari, penalitati de 450 lei.
pe profit pentru primul trimiestru.

bil este integral deductibil

sunt impozabile

Suma Suma
nedeductibila impozitabila
0.00 1,540.00
0.00 448,010.00
450.00 0.00
450.00 449,550.00

0.00 455,000.00
0.00 179,570.00
0.00 430.00
0.00 635,000.00

185.450,00 x 16% = 29.672,00


Impozit pe profit contabilizat: 29672,00

185,450.00 x 16% = 29,672.00


din dividende) sunt neimpozabile

Suma Suma
nedeductibila impozitabila
0.00 1,540.00
0.00 448,010.00
450.00 0.00
450.00 449,550.00

0.00 455,000.00
179,570.00 0.00
0.00 430.00
179,570.00 455,430.00

5.880,00 x 16% = 941,00


mpozit pe profit contabilizat : 941.00