Sunteți pe pagina 1din 3

Expresiile se utilizează la formularea cererilor de căutare a datelor şi la elaborarea

rapoartelor.
O expresie Access este o declaraţie de intenţie, care conţine cel puţin un operator şi un
operand: constantă, identificator sau funcţie.
Expresia returnează o valoare. Un identificator Access este numele unui obiect al bazei
de date. Tabelul, cîmpul, interogarea, formularul, raportul şi însăşi baza de date sînt obiecte. De
regulă, în cadrul expresiilor identificatorii se scriu între simbolurile [ şi ].
Exemple: [Elevi].[Nume_elev], [Profesori].[Salariu], [Cod_elev].
Operatori Access
Acces conține 6 categorii de operatori.
• Operatorii aritmetici (+, -, *, /, \, Mod, ^) se aplică asupra valorilor numerice.
Exemple: 15 \ 6 returnează 2, iar 15 Mod 6 returnează 3, deoarece 15 = 6 · 2 + 3.
• Operatorii de comparare compară valorile a doi operanzi şi returnează una din valorile logice
True sau False. În Access se utilizează aceiaşi operatori de comparare şi cu aceeaşi semnificaţie
ca şi a operatorilor relaţionali din limbajul de programare Pascal: <=, =, >=, >, <>.
• Operatorii logici Access se aplică asupra operanzilor logici şi de asemenea coincid cu cei din
Pascal: And, Or, Not, Xor.
• Operatorul de atribuire = atribuie valoare unui obiect, unei variabile sau unei constante.
• Operatorul de concatenare + uneşte două şiruri de caractere în unul.
• Alţi operatori. Următorii operatori nu fac parte din categoriile precedente. Expresiile care îi
conţin returnează una din valorile True (sau –1), False (sau 0).

Exemple:
1. Expresia [Elevi].[Telefon] Is Null returnează valoarea True doar în cazul în care cîmpul
Telefon al tabelului Elevi nu conţine nicio valoare (se are în vedere înregistrarea curentă).
2. Like "B✳ov" specifică şiruri de caractere care încep cu litera B şi se termină cu combinaţia de
litere ov. Prin urmare, expresia "Belousov" Like "B✳ov" returnează valoarea True.
3. Expresia "Duminica" In ("Luni"; "Marti"; "Miercuri"; "Joi"; "Vineri") returnează valoarea
False, iar expresia 4 In (2; 4; 7; 8) – valoarea True.
4. Expresia Between 2 And 10 este echivalentă cu expresia >=2 And <=10.
Funcţii Access
O funcţie returnează o valoare prin numele ei. Access oferă peste 100 de funcţii standarde
pentru prelucrarea diferitor tipuri de date: numerice, şiruri de caractere, calendaristice etc. Cele
mai uzuale sînt prezentate în următoarele tabele:
Unele funcţii pentru prelucrarea datelor calendaristice
Unele funcţii de manipulare a textului

Unele funcţii matematice