Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Facultate : I.M.S.T

AUDIT, EVALUAREA CONFORMITATII SI


CERTIFICARE
AUDIT EXTERN
CUPRINS

1.Prezentarea organizatiei
1.1,Introducere

1.2.Scurt instoric al organizatiei


1.3. Misiunea si obiectivele companiei

1.4. Prezentarea proceselor organizatiei

1.5. Structura organizatorica

1.6. .Declatatia de politica a calitatii

1.7. Harta proceselor

2. Planul de Audit

3.Fise ale constatarilor de Audit


4. Procese verbale ale cerintei de deschidere respective inchidere
5. Fise de neconformitate

1.Descrierea organizatiei
1.1.Introducere

Datele de identificare ale organizatiei


Denumire : Muntenia SRL SRL
Adresa: BUCURESTI - Bulevardul Aviatorilor nr. 45, etaj 2, sector 1
ARAD - Str. Plopilor nr.4, etaj 2
BRASOV –Str. Marianelor, nr 45, bloc E, et 5
SUCEAVA - Str. SUCEVEI, Nr.13,

Date de contact: Telefon: +40 (0)21 210 25 23


Fax: +40 (0)21 210 25 23
Email : office@Muntenia SRLsrl.ro

1.2.Istoric al organizatiei

Începând cu 1984 , marca MUNTENIA SRL a devenit un standard pentru produse și


servicii de înaltă calitate . MUNTENIA SRL a crescut constant si a devenit una dintre cele
mai importante branduri din tara de echipamente de atelier dedicate service-urilor auto,
industriei, atelierilor de orice tip.
Prin investiții constante în cercetare și dezvoltare , produsele MUNTENIA SRL sunt
dotate cu mai multe modele patentate , cum ar fi seria noastră masina de slefuit compozit și
cele mai noi chei de impact . Cu un canal de distribuție puternic și birouri locale de vânzări în
întreaga tara.
Pentru a asigura și garanta performanțe de-a lungul vieții, sunt realizate mai multe
încercări și inspecții stricte de calitate. Atunci când cumpărati un produs MUNTENIA SRL,
puteți fi sigur că ati facut cea mai buna alegere atat din punct de vedere al calitatii si
perfomantei produsului cat si a modelului.
MUNTENIA SRL SRL produce: chei pneumatice cu clichet, chei pneumatice cu
impact polizoare, ciocane demolatoare, chei dinamometrice, masini de nituit, clesti de taiat
tabla, pistoale pentru silicon si multe alte scule. Doar pe tools.store.ro gasiti cele mai bune
preturi la sculele MUNTENIA SRL SRL.

1.3.Misiunea si obiectivele companiei

MUNTENIA SRL isi propune sa fie un lider national in productia si comercializarea


de echipamente de atelier si sa isi creasca vanzarile si pe piata externa. Fundamentul
dezvoltarii sale il constituie abordarea, dezvoltarea si valorificarea complexa a resurselor
umane de care dispune, pe baza unei viziuni manageriale si economice dinamice,
implementata in mod profesionist. Pentru atingerea acestui scop MUNTENIA SRL a demarat
un proces de restructurare si modernizare bazat pe:

 modernizarea mijloacelor industriale de productie;


 ameliorarea radicala a calitatii produselor;
 instruirea personalului
 innoirea gamei
 modernizarea retelei comerciale
MUNTENIA SRL defineste si pune in aplicare o strategie de crestere rentabila,
fixandu-si mai multe obiective:

 conservarea si consolidarea pozitiei de lider pe piata din Romania


 ameliorarea calitati produselor sale, in mod constant, pentru a asigura satisfacerea
nevoilor clientilor sai
 asigurarea rentabilitatii investitiilor sale
 cresterea capacitatii de productiei
 cresterea ratei de reinnoire a produselor.
 cresterea cifrelor de afaceri

1.4. Prezentarea proceselor organizatiei

Pentru implementarea unui sistem de management al calității, organizațiile trebuie să


identifice și să managerieze procesele care alcătuiesc sistemul lor de management al calității,
așa cum se specifică în standardul internațional ISO 9001:2008, punctul 4.1. Un sistem este
alcătuit din procese. Un proces este un ansamblu organizat de activități în interacțiune sau
pași care se desfășoară împreună, pentru a crea un rezultat (un produs sau un serviciu) cu
valoare adăugată. Un proces descrie cursul activităților în timp și desemnează o metodă de
operare în producerea unui rezultat specificat.

Modelul unui sistem de management al calității- SMC, bazat pe procese, este prezentat
în standardul SR EN ISO 9001:2008 și prevede că elementele de intrare (cerințele clienților),
prin intermediul managementului proceselor necesare sistemului de management al calității și
al interacțiunilor dintre ele sunt transformate în elemente de ieșire: rezultatele planificate ca
produse finale care să satisfacă cerințele clienților. Toate procesele sistemului de management
al calității sunt organizate în bucla PDCA (după inițialele din limba engleză Plan-Do-Check-
Act) care constituie principiul operațional al standardelor sistemelor de management al
calității.

Identificarea și managementul sistematic al proceselor sistemului de management al


calității, determinarea interacțiunilor dintre aceste procese și determinarea intrărilor-ieșirilor
multiple care interconectează aceste procese constituie abordarea bazată pe procese a
sistemului de management al calității. O abordare bazată pe procese are semnificația
succesiunii logice de activități desfășurate pentru a atinge în mod eficient rezultatul dorit.
Fiecare proces utilizează resurse materiale, umane, financiare etc . pentru a transforma
elementele de intrare în elemente de ieșire, deci pentru a obține rezultatul dorit. Interacțiunile
dintre procese creează un SMC unic, integrat, bazat pe procese. Procesele sistemului de
management al calității se întrepătrund cu procesele celorlalte subsisteme de management din
companie: managementul general, managementul resurselor umane, managementul
producției, managementul marketingului.

Abordarea bazată pe procese în proiectarea și implementarea sistemului de


management al calității are avantajul reprezentării clare a fluxurilor din organizație, care sunt
implicate în lanțul creării de plusvaloare. Abordarea ca procese s-a dovedit un instrument
eficace și eficient nu numai pentru a îmbunătăți sistemul de management al calității, ci și
pentru a reprezenta funcționarea unei organizații, ierarhia unităților sale funcționale.

Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management al


calității sunt obținute mai eficient atunci când activitățile și resursele aferente sunt
manageriate ca procese. Aplicarea acestui principiu de management al calității -abordarea ca
procese- implică următoarele:

 Definirea sistematică a activităților necesare pentru a obține rezultatul dorit;


 Stabilirea responsabilităților pentru managerierea activităților principale;
 Analizarea și măsurarea capabilității activităților principale;
 Identificarea interfețelor activităților principale în cadrul și între funcțiunile
organizației;
 Evaluarea riscurilor, consecințelor și influențelor activităților asupra clienților,
furnizorilor și altor părți interesate.
La abordarea bazată pe procese este necesară evidențierea interacțiunii dintre
procesele SMC, a intrărilor și ieșirilor care leagă (combină) procesele individuale în cadrul
sistemului de procese. În mod tipic, ieșirile dintr-un proces sunt intrări pentru alte procese.
Scopul general al sistemului de procese este de a adăuga valoare prin planificarea și ținerea
sub control a proceselor.

Sistemul de management al calității este proiectat ca un sistem de procese în


interacțiune sau corelate. Toate activitățile principale, referitoare la calitate ale companiei sunt
definite ca procese ale sistemului calității și pot fi grupate în următoarele categorii:
determinarea cerințelor clienților, responsabilitatea managementului, managementul
resurselor, realizarea produsului, măsurare, analiză și îmbunătățire.

In organizația MUNTENIAS.R.L SMC-ul se aplica urmatoarelor structure:

 Departamentul resurse umane


 Departamentul financiar contabil
 Departamentul productie
 Departamentul marketing
 Departamentul vanzari

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are


constientizarea tuturor angajatilor, dar mai ales de catre management organizatiei. In acest
scop MUNTENIA SRL face demersuri in instruirea si familiarizarea managerului cu notiuni
ca:
- Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000
- Calitate: concept si evolutie
- Acreditare si certificare
- Organizarea sistemului calitatii
- Documentele sistemului calitatii
- Costurile calitatii

1.5. Structura organizatorica


1.6. DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica în domeniul calităţii este elaborate de către conducerea de vârf a întreprinderii.


Prin declarative de politică prezintă principiile generale pe care se bazează activitatea
întreprinderii “S.C. MUNTENIA SRL S.R.L.” în domeniul calităţii. Aceasta are rolul de a
oferi clienţilor produse de cea mai înaltă calitate dar şi de a asigura derularea eficientă şi
eficace a proceselor din organizaţie.
Politica “S.C. MUNTENIA SRL S.R.L.” este de a furniza produse de cea mai înaltă
calitate, pentru satisfacerea nevoilor clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale şi a
altor cerinte, inclusiv a celor referitoare la siguranţa în muncă şi la mediul înconjurător.
Orientarea către client constituie punctul de referință al întreprinderii “S.C.
MUNTENIA SRL S.R.L.” de aceea ne ocupăm în permanent de formarea şi conştientizarea
personalului, cu orientarea spre calitate.
Această politică este realizată prin următoarele obiective:
 Satisfacerea aşteptărilor, menţinerea încrederii clienţilor şi câştigarea de noi clienţi;
 Desfăşurarea unei activităţi de marketing care să asigure permanentă competitivitate a
produselor furnizate;
 Respectarea riguroasa a calitatii conform ISO 9001
 Respectarea legislaţiei şi a reglementărilor aplicabile produselor din organizaţie;
 Instruirea permanentă a angajaţilor; aceştia trebuie să se conformeze procedurilor
sistemului calităţii proiectat pentru a satisface cerinţele explicite şi implicite ale
clienţilor servind în acelaşi timp la protejarea intereselor organizaţiei.
 Conştientizarea la nivelul întregului personal a ideii de calitate ca responsabilitate a
fiecărui angajat;
 Grija faţă de securitatea şi sănătatea angajatilor;
 Parcurgerea tuturor fazelor de realizare a unei aplicaţii sau a unui serviciu conform
exigenţelor clientului şi cerinţelor contractuale;
 Definirea clară a necesităţilor clienţilor, atât a celor explicite cât şi a celor implicite, şi
stabilirea de măsuri corespunzătoare pentru realizarea acestora în conformitate cu
cerinţele contractuale.
 Auditul intern al calitatii de catre responsabilul cu asigurarea calitatii.
 Definirea clara a necesitatilor clientilor, atat a celor explicite cat si a celor implicite, si
stabilirea de masuri corespunzatoare pentru realizarea acestora in conformitate cu
cerintele contractuale.

În calitate de GENERAL DIRECTOR al “S.C. MUNTENIA SRL S.R.L.” mă


angajez să asigur resursele necesare realizării obiectivelor propuse şi aplicării politicii privind
calitatea.

GENERAL DIRECTOR
Data:…………………
1.7. Harta Proceselor
2. Planul de Audit
4 5 6 7 8 9 10
Data Durata Proces auditat Auditori 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3
Sedinta de Echipa de
20.01.2018 1h deschidere audit
Marketing Auditor2,
20.01.2018 1h vanzari Auditor3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Management
financiar CEA, Auditor
20.01.2018 1h contabil 1 x x x x x x x x x
Auditor2,
20.01.2028 1h Productie Auditor3 x x x x x x x x x x x x
Asigurarea Auditor2,
20.01.2018 1h calitatii Auditor3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20.01.2019 1h Sedinta auditori
Sedinta de
20.01.2018 1h inchidere
Scopul auditului calităţi: evaluarea acţiunilor corective necesare pentru eliminarea
neconformităţilor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii firmei,
a produselor şi serviciilor și a proceselor.
Auditurile externe ale calităţii se realizeaza de obicei pentru:
• obţinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obţinerea calităţii
cerute
• sunt efectuate şi in vederea certificării sistemului calităţii al unei firme.

Responsabilităţile managementului organizaţiei în cazul auditului extern:


- iniţierea auditului la furnizor
- numirea auditorilor
- convenire asupra acţiunilor corective
- înştiinţarea, informarea furnizorului
- iniţierea auditului de urmărire

Responsabilităţile echipei de audit în cazul auditului extern :


- întocmirea planului de audit, informarea organizaţiei
- efectuarea auditului pe baza listei de verificare
- stabilirea (constatarea) neconformităţilor
- informarea managementului organizaţiei sub forma raportului de audit

Analiza documentelor existente


In cursul analizei documentaţiei, normativele/ reglementările disponibile sunt comparate cu baza
de referinţă a auditului. Baza de referinţă a auditului poate fi - precum a fost prezentat anterior -
un standard, normative interne ale organizaţiei, specificaţii ale clienţilor.
Normativele cuprind acele documente ale organizaţiei care descriu activităţile referitoare la
calitate. În general acestea pot fi:
- manual al calităţii
- proceduri de sistem
- instrucţiuni de lucru şi de control
- ROF – Regulament de organizare şi funcţionare
- instrucţiuni/ decizii ale managerului general
- alte documente

În cadrul analizei documentaţiei trebuie clarificate următoarele probleme de bază:


- Documentaţia corespunde cerinţelor de aspect, formă?
- Partea profesională este satisfăcătoare şi corectă?
- Nu există contradicţii între reglementările de la diferitele nivele?
- Documentaţia a fost implementată în mod obligatoriu?
- În afară de acestea trebuie stabilită dacă cerinţele bazei de referinţă a auditului sunt regăsite în
documentaţia internă.
Nr. DOMENII DE AUDITUL EXTERN
REFERINTA
Crt.
1 Statutul Ofera servicii si este independent din punct de vedere juridic.

2 Relatia cu Angajat de organizatie printr-un contract independent.


organizatia
3 Beneficiarii Actionari, clienti, furnizori s.a.
auditului
4 Obiectivele Certificarea capacitatea furnizorului de a asigura obţinerea
auditului calităţii cerute .Cu aceasta ocazie auditul extern evalueaza si el
sistemul de control intern.
5 Scopul auditului Evaluarea acţiunilor corective necesare pentru eliminarea
neconformităţilor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului de
management al calităţii firmei, a produselor şi serviciilor și a
proceselor.
6 Domeniul de Inglobeaza tot ceea ce participa la determinarea rezultatelor, din
aplicare a auditului toate functiile intreprinderii.

7 Periodicitatea Isi desfasoara misiunile in general in mod intermitent si in momente


auditului propice certificarii conturilor, respectiv dupa sfarsitul semestrului
sau anului, in restul perioadelor auditorii nefiind prezenti in entitate.

8 Durata auditului 7h

9 Legatura cu Are mereu aceiasi interlocutori din intreprindere si, din acest punct
factorii din de vedere, auditul extern este permanent pentru cei auditati.
intreprindere
10 Independenta Are independenta specifica titularului unei profesii libere,
reglementate juridic si statutar. In acelasi timp, este independent fata
de clientul sau.

11 Independenta in Este independent fata de management si fata de Consiliul de


relatia cu administratie.
managementul
12 Metoda Are o metodologie precisa, standardizata si se bazeaza pe inventare,
analize, comparatii, rapoarte, dar si pe activitatea auditorului intern.

13 Stilul de lucru Isi concentreaza atentia asupra intelegerii evenimentelor trecute.

14 Prevenirea Incidental, isi centralizeaza atentia asupra prevenirii si detectarii


neconformitatilor necomformitatilor.
3.Fise ale constatarilor de Audit.
Fisa a constatarilor de Audit
Proces auditat: Marketing Vanzari Organul de certificare:ASQ
Functia relevanta: Director Vanzari Tipul de audit: S
Nume/Prenume: Ion Badescu Auditori: Marin Popescu
Mihai Nastase

Indeplinire
Dovada indeplinirii
Index Referential Enuntul constatarii de audit cerinta:
cerintei
Da/Nu
Au fost identificate partile interesate Manualul Calitatii (cap
4.2 relevante pentru SMC Da 4.2) editia 2/revizia 5
5.3
(d) Exista responsabilitati si auditari referitoare
la orientarea catre client si promovarea ei in Declaratia de politica
organizatie Da (afisata la loc vizibil)
5.3(e)
Exista responsabilitati si auditari cu privire la
mentinerea Sistemului de Management la
implementarea schimbarilot planificate Nu Fisa neconformitate
6.1
Sunt riscuri acoperite si ocazii favorabile
pentru realizarea imbunatatirii Sistemului de
amnagement Da Analiza de risc cap 6.1
6.1.2 S-a realizat evaluarea eficacitatii actiunilor de Analiza de risc privind
abordare a riscurilor si oportunitatilor Da lansarea unui nou produs
6.2 ISO Lista obiectivelor specifice
9001:2015 ale departamentului de
Au fost stabilite obiective specifice ale Marketing si Vanzari
Sistemului de management al calitatii Da
6.2
Obiectivele calitatii sunt in acord cu politica Manualul Calitatii editia
(a,b)
referitoare la calitate si sunt masurabile Da 2/revizia 5
6.3 a
La stabilirea necesitatii schimbarilor in
sistemul de management , acestea vor fi
realizate in mod planificat cu luarea in
considerare a scopului schimbarii si
eventualelor ei consecinte Da
6.3 b
La stabilirea necesitatii schimbarilor in
sistemul de management , acestea vor fi
realizate in mod planificat cu luarea in
considerare a integritatii sistemului de
management Da
S-a stabilit si furnizat necesarului de resurse
pentru stabilirea , implementarea ,
mentinerea si imbunatatierea continua a
sistemului de management . Au fost luate in
considereare posibilitatile si constrangerile
7.1 a resurselor interne existente Da Documente Logistica
S-a stabilirea si furnizat necesarului de
resurse pentru stabilirea , implementarea ,
mentinerea si imbunatatierea continua a
sistemului de management . Au fost luate in
considereare ceea ce trebuie obtinut de la
7.1 b furnizori externi Da Documente Logistica
S-a stabilit nivelul de competenta necesar
pentru personalul a carui activitate afecteaza
performanta si eficacitatea sistemului de
7.2 a management . Teste, Training-uri
Personalul a stabilit o confirmare a
competentei prin studii , instruire si
7.2 b experienta Da Diplome ce calificare
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 a privinta politicii referitoare la calitate Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 b privinta obiectivelor relevante ale calitatii Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
privinta contributiei la eficacitatea sistemului
de management si beneficiile performantei
7.3 c imbunatatite Da Training
Organizatia a planificat , a implementat si a
controlat desfasurarea proceselor necesare
furnizarii produselor si serviciilor si a
implementat actiunile planificate in
conformitate cu cerinta 6 a standardului prin
determinarea cerintelor referitoare la
8.1 a produse si servicii Da Fise de control
S-a realizat comunicarea cu clientul pentru
furnizarea de informatii privind produsele si Carte Tehnica/
8.2 a serviciile realizate . Da Instructiuni de utilizare
S-au implementat proceselor PD adecvate
furnizarii ulterioare a produselor si serviciilor
8.3 a in conformitate cu cerintele specificate
La stabilirea etapelor si metodelor de control
a PD suntluate in considerare natura , durata
8.3 b si complexitatea activitatilor PD
Pastrarea informatiilor documentate
referitoare la aceste activitati si la masurile
necesare ce decurg din evaluare cand
produsele si serviciile furnizorilor externi sunt
destinate incorporarii in produsele si
8.4 a serviciile realizate de organizatie.
Analiza si controlul modificarilor productiei si
furnizarii serviciilor in masura necesara
asigurarii continuitatii in privinta
conformitatii cu cerintele . Pastrarea
informatiilor documentate cu rezultatele
analizei modificarilor, personale care au
autorizat modificarile si orice alte masuri
8.5 a necesare rezultate din analiza.
Eliberarea produselor si serviciilor nu va fi
realizata pana ce modalitatile planificate nu
au fost aplicate satisfacator cu exceptia
cazului in care eliberarea a fost aprobata de
autoritatile competente sau dupa caz de
produsul/serviciului , care sa includa dovezi
8.6 a ale conformitatii cu criteriile de acceptare
Produsele care nu corespund cerintelor sunt
identificate si sunt tinute sub control in
scopul impiedicarii utilizarii lor
neintentionate sau livrarii catre clienti .
Conformitatea cu cerintele este verificata in
cazul corectiei produselor / serviciilor Procedura de eliminarea
8.7 a neconforme . Da neconformitatilor
Informatiile documentate sunt pastrate
adecvate ca dovezi ale rezultatelor obtinute
determina necesitatea de monitorizare si
9.1 a masurare . Da Arhiva electronica
Informatiile documentate sunt pastrate ca
ISO dovada a efectuarii programului de audit si
9.2 a 9001:2015 rezultate obtinute Da Raportul de audit
Analizarea de catre MCMIN a sistemului de
management la intervale planificate pentru a
se asigura de adecvarea lui continua ,
compatiblitatea , eficacitatea si concordanta
9.3 a cu directia strategica a organizatiei.
Sunt determinate si selectate a oportunitati
de imbunatatire si implementare a oricaror
actiuni necesare indepliniri cerintelor
clientului si cresterii satisfactiei sale prin
imbunatatirea produselor si serviciilor
10.1 organizatiei pentru a indeplini cererile
a clientilor. Da Metode de imbunatatire
La aparitia neconformitatii , inclusiv ca
urmare a reclamatiilor clientului , organizatia
aplica actiuni corective adecvate efectelor
neconformitatilor inregistrate in acest scop , Actiuni corective +
10.2 organizatia ia actiuni de control si corectie a Actiuni de tratarea
a neconformitatilor. Da neconformitatior
Pentru imbunatatirea continua a potrivirii ,
adecvarii si eficacitatii sitemului de
management sunt luate in considerare
rezultatele analizelor si evaluarilor , datele de
ISO iesire ale analizei efectuate de management
9001:2015 pntru a stabili daca exista necesitati si
10.3 oportunitati care sa constituie elementele de Metode de imbunatatire
a imbunatatire continua . Da continua
Fisa a constatarilor de Audit
Proces auditat: Managementul Financiar Organul de certificare:ASQ
Contabil
Functia relevanta: Director Financiar Tipul de audit: S
Nume/Prenume: Irina Balaie Auditori: Marin Popescu
Mihai Nastase

Indeplinire
Dovada indeplinirii
Index Referential Enuntul constatarii de audit cerinta:
cerintei
Da/Nu
5.3
(d) Exista responsabilitati si auditari referitoare
la orientarea catre client si promovarea ei in Declaratia de politica
organizatie Da (afisata la loc vizibil)
5.3(e)
Exista responsabilitati si auditari cu privire la
mentinerea Sistemului de Management la
implementarea schimbarilot planificate Nu Fisa neconformitate
6.1
Sunt riscuri acoperite si ocazii favorabile
pentru realizarea imbunatatirii Sistemului de
amnagement Da Analiza de risc cap 6.1
6.1.2 S-a realizat evaluarea eficacitatii actiunilor de Analiza de risc privind
ISO abordare a riscurilor si oportunitatilor Da lansarea unui nou produs
6.2 9001:2015 Lista obiectivelor specifice
ale departamentului de
Au fost stabilite obiective specifice ale Marketing si Vanzari
Sistemului de management al calitatii Da
6.2
Obiectivele calitatii sunt in acord cu politica Manualul Calitatii editia
(a,b)
referitoare la calitate si sunt masurabile Da 2/revizia 5

S-a stabilit si furnizat necesarului de resurse


pentru stabilirea , implementarea ,
mentinerea si imbunatatierea continua a
sistemului de management . Au fost luate in
considereare posibilitatile si constrangerile
7.1 a resurselor interne existente Da Documente Logistica

S-a stabilirea si furnizat necesarului de


resurse pentru stabilirea , implementarea ,
mentinerea si imbunatatierea continua a
sistemului de management . Au fost luate in
considereare ceea ce trebuie obtinut de la
7.1 b furnizori externi Da Documente Logistica
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 a privinta obiectivelor relevante ale calitatii Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
privinta contributiei la eficacitatea sistemului
de management si beneficiile performantei
7.3 b imbunatatite Da Training

Organizatia a planificat , a implementat si a


controlat desfasurarea proceselor necesare
furnizarii produselor si serviciilor si a
implementat actiunile planificate in
conformitate cu cerinta 6 a standardului prin
determinarea cerintelor referitoare la
7.3 c produse si servicii
S-a stabilit prorocale de comunicare interna
7.4 si externa privind sistemul de management in
care sa se precizeze cum sa se comunice
Se asigura actualizarea informatiei
7.5 documentate la crearea si actualizarea lor Da
Informatiile documentate sunt pastrate ca
dovada a efectuarii programului de audit si
9.2 a rezultate obtinute Da Raportul de audit

ISO
9001:2015
La aparitia neconformitatii , inclusiv ca
urmare a reclamatiilor clientului , organizatia
aplica actiuni corective adecvate efectelor
neconformitatilor inregistrate in acest scop , Actiuni corective +
10.2 organizatia ia actiuni de control si corectie a Actiuni de tratarea
a neconformitatilor. Da neconformitatior
Fisa a constatarilor de Audit
Proces auditat: Productie Organul de certificare:ASQ
Functia relevanta: Diringiner Sef Tipul de audit: S
Nume/Prenume: Vlad Andrei Auditori: Marin Popescu
Mihai Nastase

Indeplinire
Dovada indeplinirii
Index Referential Enuntul constatarii de audit cerinta:
cerintei
Da/Nu

Managementul de la cel mai inalt nivel se


angajeaza in asumarea responsabilitatii
pentru eficacitatea sistemului de
management, asigurandu-se ca politica
referitoare la calitate si obiectivele stabilite
pentru sistemul de management sunt
compoatibile cu contextul organizatiei si
5.1 directia ei strategica Da Declatatia de politica
6.2 Lista obiectivelor specifice
ale departamentului de
Au fost stabilite obiective specifice ale Marketing si Vanzari
Sistemului de management al calitatii Da
6.2
Obiectivele calitatii sunt in acord cu politica Manualul Calitatii editia
(a,b)
referitoare la calitate si sunt masurabile Da 2/revizia 5
S-a stabilit nivelul de competenta necesar
pentru personalul a carui activitate afecteaza
performanta si eficacitatea sistemului de
7.2 a management . Teste, Training-uri
Personalul a stabilit o confirmare a
competentei prin studii , instruire si
ISO
7.2 b experienta Da Diplome ce calificare
9001:2015
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 a privinta politicii referitoare la calitate Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 b privinta obiectivelor relevante ale calitatii Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
privinta contributiei la eficacitatea sistemului
de management si beneficiile performantei
7.3 c imbunatatite Da Training

Organizatia a planificat , a implementat si a


controlat desfasurarea proceselor necesare
furnizarii produselor si serviciilor si a
implementat actiunile planificate in
conformitate cu cerinta 6 a standardului prin
determinarea cerintelor referitoare la
8.1 a produse si servicii Da Fise de control
S-a realizat comunicarea cu clientul pentru
furnizarea de informatii privind produsele si Carte Tehnica/
8.2 a serviciile realizate . Da Instructiuni de utilizare

Pastrarea informatiilor documentate


referitoare la aceste activitati si la masurile
necesare ce decurg din evaluare cand
produsele si serviciile furnizorilor externi sunt
destinate incorporarii in produsele si
8.4 a serviciile realizate de organizatie.
Analiza si controlul modificarilor productiei si
furnizarii serviciilor in masura necesara
asigurarii continuitatii in privinta
conformitatii cu cerintele . Pastrarea
informatiilor documentate cu rezultatele
analizei modificarilor, personale care au
autorizat modificarile si orice alte masuri
8.5 a necesare rezultate din analiza.
Aplicarea modalitatii planificate , in etapele
corespunzatoare , pentru verificarea
indeplinirii cerintelor . Eliberarea produselor
ISO si serviciilor nu va fi realizata pana ce
9001:2015 modalitatile planificate nu au fost aplicate
satisfacator cu exceptia cazului in care
eliberarea a fost aprobata de autoritatile
competente sau dupa caz de
produsul/serviciului , care sa includa dovezi
8.6 a ale conformitatii cu criteriile de acceptare
Produsele care nu corespund cerintelor sunt
identificate si sunt tinute sub control in
scopul impiedicarii utilizarii lor
neintentionate sau livrarii catre clienti .
Conformitatea cu cerintele este verificata in
cazul corectiei produselor / serviciilor Procedura de eliminarea
8.7 a neconforme . Da neconformitatilor
Informatiile documentate sunt pastrate ca
dovada a efectuarii programului de audit si
9.2 a rezultate obtinute Da Raportul de audit

La aparitia neconformitatii , inclusiv ca


urmare a reclamatiilor clientului , organizatia
aplica actiuni corective adecvate efectelor
neconformitatilor inregistrate in acest scop , Actiuni corective +
10.2 organizatia ia actiuni de control si corectie a Actiuni de tratarea
a neconformitatilor. Da neconformitatior
Fisa a constatarilor de Audit
Proces auditat: Asigurarea Calitatii Organul de certificare:ASQ
Functia relevanta: Manager Calitate Tipul de audit: S
Nume/Prenume: Mihaela Dragici Auditori: Marin Popescu
Mihai Nastase

Indeplinire
Dovada indeplinirii
Index Referential Enuntul constatarii de audit cerinta:
cerintei
Da/Nu
Au fost determinate aspecte externe si
interne relevante pentru directia strategica a
organizatiei ce ar putea afecta capacitatea de
atingere a tintelor sistemului de
4.1 management

Au fost identificate partile interesate Manualul Calitatii (cap


4.2 relevante pentru SMC Da 4.2) editia 2/revizia 5
Sistemul de management ia in considerare si
4.3 cerintele partilor interesate relevante
6.1
Sunt riscuri acoperite si ocazii favorabile
pentru realizarea imbunatatirii Sistemului de
amnagement Da Analiza de risc cap 6.1
6.1.2
S-a realizat evaluarea eficacitatii actiunilor de Analiza de risc privind
abordare a riscurilor si oportunitatilor Da lansarea unui nou produs
6.2 Lista obiectivelor specifice
ale departamentului de
Au fost stabilite obiective specifice ale
Marketing si Vanzari
Sistemului de management al calitatii Da
6.2
(a,b)
Obiectivele calitatii sunt in acord cu politica Manualul Calitatii editia
referitoare la calitate si sunt masurabile Da 2/revizia 5
6.3 a

La stabilirea necesitatii schimbarilor in


sistemul de management , acestea vor fi
realizate in mod planificat cu luarea in
ISO considerare a scopului schimbarii si
9001:2015 eventualelor ei consecinte Da
6.3 b La stabilirea necesitatii schimbarilor in
sistemul de management , acestea vor fi
realizate in mod planificat cu luarea in
considerare a integritatii sistemului de
management Da
S-a stabilit nivelul de competenta necesar
pentru personalul a carui activitate afecteaza
performanta si eficacitatea sistemului de
7.2 a management . Teste, Training-uri
Personalul a stabilit o confirmare a
competentei prin studii , instruire si
7.2 b experienta Da Diplome ce calificare
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 a privinta politicii referitoare la calitate Da Training
S-a asigurat constientizarea personalului in
7.3 b privinta obiectivelor relevante ale calitatii Da Training
S-a stabilit prorocale de comunicare interna
si externa privind sistemul de management in
7.4 care sa se precizeze cum sa se comunice
Se asigura actualizarea informatiei
7.5 documentate la crearea si actualizarea lor Da
Organizatia a planificat , a implementat si a
controlat desfasurarea proceselor necesare
furnizarii produselor si serviciilor si a
implementat actiunile planificate in
conformitate cu cerinta 6 a standardului prin
determinarea cerintelor referitoare la
8.1 a produse si servicii Da Fise de control

Pastrarea informatiilor documentate


referitoare la aceste activitati si la masurile
necesare ce decurg din evaluare cand
produsele si serviciile furnizorilor externi sunt
destinate incorporarii in produsele si
ISO
8.4 a serviciile realizate de organizatie.
9001:2015
Eliberarea produselor si serviciilor nu va fi
realizata pana ce modalitatile planificate nu
au fost aplicate satisfacator cu exceptia
cazului in care eliberarea a fost aprobata de
autoritatile competente sau dupa caz de
produsul/serviciului , care sa includa dovezi
8.6 a ale conformitatii cu criteriile de acceptare
Produsele care nu corespund cerintelor sunt
identificate si sunt tinute sub control in
scopul impiedicarii utilizarii lor
neintentionate sau livrarii catre clienti .
Conformitatea cu cerintele este verificata in
cazul corectiei produselor / serviciilor Procedura de eliminarea
8.7 a neconforme . Da neconformitatilor
Informatiile documentate sunt pastrate
adecvate ca dovezi ale rezultatelor obtinute
determina necesitatea de monitorizare si
9.1 a masurare . Da Arhiva electronica
Informatiile documentate sunt pastrate ca
dovada a efectuarii programului de audit si
9.2 a rezultate obtinute Da Raportul de audit
Analizarea de catre MCMIN a sistemului de
management la intervale planificate pentru a
se asigura de adecvarea lui continua ,
compatiblitatea , eficacitatea si concordanta
9.3 a cu directia strategica a organizatiei.
Sunt determinate si selectate a oportunitati
de imbunatatire si implementare a oricaror
actiuni necesare indepliniri cerintelor
clientului si cresterii satisfactiei sale prin
imbunatatirea produselor si serviciilor
10.1 organizatiei pentru a indeplini cererile
a clientilor. Da Metode de imbunatatire
La aparitia neconformitatii , inclusiv ca
urmare a reclamatiilor clientului , organizatia
trebuie sa aplice actiuni corective adecvate
efectelor neconformitatilor inregistrate in
10.2 acest scop , organizatia trebuie sa ia actiuni
a de control si corectie a neconformitatilor.
ISO Pentru imbunatatirea continua a potrivirii ,
9001:2015 adecvarii si eficacitatii sitemului de
management sunt luate in considerare
rezultatele analizelor si evaluarilor , datele de
iesire ale analizei efectuate de management
pntru a stabili daca exista necesitati si
10.3 oportunitati care sa constituie elementele de Metode de imbunatatire
a imbunatatire continua . Da continua
4. Procese verbale ale cerintei de deschidere respectiv de
inchidere.
4.1.Sedinta de deschidere
Scopul:
Să efectueze o sedinţă de deschidere cu reprezentanţii (denumirea entitatii/structurii
auditate) pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmărite şi modalitatile de lucru privind
auditul.
Premise:
Şedinta de deschidere serveşte ca intilnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a
sedintei de deschidere va cuprinde:
- prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
- prezentarea în detaliu tematicii;
- acceptarea calendarului întâlnirilor;
- analiza şi acceptul cartei auditorului; - prezentarea auditorilor; - stabilirea termenelor de
raportare a stadiului verificărilor;
- asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii.

Auditorii 1.Contactează telefonic entitatea/structura


auditata
Conducatorul compartimentului 2. Participa la desfasurarea sedintei de deschidere.
de audit public intern
Auditorii
Reprezentantii entitatii/
structurii auditate
Auditorii 3.Intocmesc Minuta sedintei de deschidere (Model
A. Mentiuni generale
- tema misiunii de audit public intern;
- numele celor care intocmesc Minuta sedintei de deschidere;
- numele persoanei insarcinate cu verificarea prezentei
proceduri;
- lista participantilor la sedinta de deschidere cu mentionarea
numelui, functiei, directiei si a numarului de telefon.
- cuprinde redactarea in detaliu a dezbaterilor
4. Indosariaza Minuta Sedintei de deschidere in B-02)
cu urmatoarea structura: - perioada auditata; Sedintei de
deschidere.
Model – Minuta şedinţei de deschidere

Compartimentul de PREGĂTIREA MISIUNII DE EVALUARE


Data: …………
Audit Public Intern Şedinţa de deschidere
Structura evaluată………..

Denumirea misiunii: …………………….

Document redactat de: …………………………

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

A. Lista participanţilor
Numele Funcţia Entitatea/structura evaluată Semnătura

B. Stenograma şedinţei:

Cuprinde redactarea detaliată a dezbaterilor ce au avut loc în cadrul Şedinţei de deschidere

Checklist al sedinţei de deschidere


Instructiuni:
1. Prezentarea echipei de audit
2. Confirmarea domeniului auditat
3. Confirmarea confidenţialităţii
4. Explicarea repartizării auditorilor
5. Confirmarea programului şi acceptarea posibilităţii lui de modificare
6. Explicarea metodei de audit
7. Explicarea raportării, a categoriilor de neconformităţi, felul în care vor fi
prezentate la şedinţa de închidere
8. Confirmarea datei pentru închiderea auditării
9. Întrebări pentru clarificare
Colectarea informatiilor

Scopul:
Informatiile colectate asigura o evidenta suficienta, competenta si relevanta si ofera o
baza rezonabila pentru constatarile si concluziile auditorilor.

Premise:
In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor, auditorii efectueaza testari in
concordanta cu Programul de Audit aprobat. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de
audit in baza carora auditorii formuleaza constatari, concluzii si recomandari.

Auditorii 1.Efectueaza testarile si procedurile stabilite in


programul de audit;
2.Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente,
relevante, competente si folositoare;
3.Colecteaza documente pentru toata misiunea de
audit;
4.Eticheteaza si numeroteaza toate documentele;
5.Pregatesc Fisele de Identificare si Analiza
Problemelor;
6.La sfirsitul fazei de colectare a informatiilor,
finalizeaza
Fisele de Identificare si Analiza Problemelor;
7.Transmit Fisele de Identificare si Analiza
Problemelor
sefului compartimentului de audit public intern;
8.Indosariaza documentele utilizate in cadrul
misiunii de audit.
Conducatorul 9. Analizeaza si aproba testele
compartimentului de 10.Revede si aproba Fisele de Identificare si
audit Analiza Problemelor

Auditorii 10.Eticheteaza, numeroteaza si indosariaza testele si


Fisele de Identificare si Analiza Problemelor in dosarul
permanent:
4.2.Sedinta de inchidere

Scopul:
Permite prezentarea catre entitatea/structura auditata a opiniei auditorilor interni, a
recomandarilor finale din Proiectul raportului de audit public intern.
Premise:
- Sa se asigure ca Raportul de Audit este clar, obiectiv, fundamentat, relevant, respectiv :
- Clar:sa fie usor de inteles, evident, sa nu permita interpretari;
- Obiectiv: sa nu fie partinitor;
- Fundamentat: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca
trimiteri la textul legal incident;
- Relevant: aspectele semnalate sa ajute conducerea entitatii/s tructurii auditate in luarea
unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

Procedura:

Secretariatul 1. Planifica sedinta de inchidere


Conducatorul Compartimentului de audit 2. Participa la desfasurarea sedintei de
public intern inchidere. Conducatorii entitatii/structurii
Auditorii auditate isi declara parerile lor in privinta
Conducatorii entitatii/structurii auditate constatarilor auditorilor, ale concluziilor si
recomandarilor, precum si a corectiilor de
efectuat.
Auditorii 3. Fac rezumatul discutiilor intr-o
Minuta a sedintei de inchidere.
Conducatorul Compartimentului de audit 4. Cad de acord asupra modificarilor
public intern raportului de audit, daca este nevoie.
Auditorii
Auditorii 5.Pregatesc acte suplimentare necesare
pentru a justifica modificarile la raportul de
audit.
6.Indosariaza toate modificarile
aprobate la raportul de audit, Minuta sedintei
de inchidere si revad Proiectul de raport de
audit.
Model – Minuta şedinţei de închidere
Compartim INTERVENŢIA LA FAŢA
Data:
entul de Audit LOCULUI
………………….
Public Intern Şedinţa de închidere
Structura evaluată: ………………
Denumirea misiunii:…………………….. ..
Document redactat de:……………………..
Perioada evaluată : ………………………………….

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE

A. Lista participanţilor
Numel Entitatea/structura Se
Funcţia
e evaluată mnătura

B. Concluzii:
Cuprinde redactarea concluziilor problematicilor dezbătute în cadrul Şedinţei
de închidere.

Checklist al şedinţei de închidere


- prezentarea elementelor pozitive şi negative înregistrate;
- a se insista pe confidenţialitatea datelor;
- întrebările trebuie puse după finalizarea prezentării;
- pe parcursul prezentării raportului de face aple la documentele de referinţă (standarde,
manualul calităţii etc.);
- neconformităţile întâlnite trebuie explicate de către cei care le-au constatat (auditorii
implicaţi);
- întrebări;
- explicarea acţiunilor ulterioare şi a procedurii de închidere.
5.Fisa de neconformitati si actiuni preventive/corrective
Cod: PS-AC-01
Formular
Ediţia: 1
S.C. MUNTENIA FIŞĂ DE NECONFORMITATE/
S.R.L. ACŢIUNI CORECTIVE/ Revizia: 0

ACŢIUNI PREVENTIVE Pagina: 29 din 30

Nr. …… din data……………………………

I. DESCRIEREA NECONFORMITĂŢII:
în urma:
□ auditului intern/extern
□ verificării produsului/serviciului aprovizionat
 identificate □ realizării produselor/serviciilor/proceselor
□ sesizării/reclamaţiei clientului
 potenţiale □ controlului operativ

□ analizei efectuate de management

□ altele:

Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe verso-ul formularului)

Compartimentul în care a fost


identificată neconformitatea:
Identificată de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

II. CAUZA NECONFORMITĂŢII:


Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe verso-ul formularului)
 identificate

 potenţiale

Stabilită de: Data:


(numele, funcţia, semnătura)

III. CORECŢIE: (soluţionarea neconformităţii, eliminarea efectului – nu se completează în cazul unei


neconformităţi potenţiale)

Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe Termen:


verso)

Responsabil: (nume, semnătura)

Stabilită de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Corecţie efectuată: (dovada obiectivă)

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

IV. ACŢIUNE:
 CORECTIVĂ (numai dacă neconformitatea apare sistematic sau este identificată ca urmare a
efectuării unui audit sau este o reclamaţie a clientului)
 PREVENTIVĂ (se iniţiază ca urmare a identificării unei neconformităţi potenţiale – nu s-a
întâmplat încă)

Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe Termen:


verso-ul formularului)

Responsabil: (nume, semnătura)

Iniţiată de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Aprobată de director general/comercial/economic: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Acţiune efectuată: (dovada obiectivă) Acţiunea este


eficace:
(a fost realizată în
termenul stabilit)
 da

 nu

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura) Data: