Sunteți pe pagina 1din 3

Colind “Sosit-a ziua cea sfânt[..




o si 
t-a 
zi 
ua cea
     tă 
sfân so 
si 
t-a   
zi
i 
ua     
cea  sfân

 
            
tă ă Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti


tu 


în 
ge
rii 
mi     cân
nu nea   tă 
în 
ge
rii   
mii   
nu  nea  cân

 
            
tă ă Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti


tu 


- azi 
în
lu 
me 
ne-a  
ve  
ni    
tu 
c-azi 
în
lu   
me ve 
ne-a     ni 

 
            
tu u Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti
1
Grupul Psaltic “Robii Domnului” G.A.

tu 


e si 
a 
Ce el 
mult  
do  
ri  
tu 
Me 
si 
a
Cel do 
mult   ri

 
          
tu u Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti


tu 


in 
Fe
cioa 
ră     
S-a năs cu  
tu 
din 
Fe     ră
cioa năs 
S-a     cu

 Dom 
tu u  lui 
 nu  şi-al    Dom
nost’Domn     
nu
lui   
Hri    ves
stos    ti 


tu 


i 
cu 
lap 
te     cu  
S-a cres tu 
şi 
cu   
lap  
te
S-a     
cres  cu

 Dom 
tu u  lui 
 nu  şi-al    Dom
nost’Domn     
nu
lui   
Hri    ves
stos    ti 


tu 

2
Grupul Psaltic “Robii Domnului” G.A.

în 
scu
te 
ce 
S-a-n  
fă  
şa  
tu 
în 
scu
te   
ce fă 
S-a-n   şa

 
            
tu u Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti


tu 


i 
în
bra 
ţe 
S-a  pur
  
ta  
tu 
şi 
în     ţe
bra pur 
S-a    ta

 Dom 
tu u  lui 
 nu  şi-al    Dom
nost’Domn     
nu
lui   
Hri    ves
stos    ti 


tu 

  
u chip de 
o om
a  
ve  
ni    
tu    de o
cu chip om ve 
a   ni 

 
            
tu u Dom nu lui şi-al nost’Domn Dom nu lui Hri stos ves ti


tu 


i 
pe
noi 
ne-a 
mân  
tu  i   
tu 
şi 
pe  
noi  
ne-a tu 
mân     i

 Dom 
tu u  lui 
 nu  şi-al 
 nost’Domn
  Dom
    
nu
lui   
Hri    ves
stos    ti 


tu 
transcris ast[zi, ziua a XXV-a,
luna a XI-a, anul mântuirii
2 0 1 3
când se face pomenirea Sfintei 3
Grupul Psaltic “Robii Domnului” G.A.
Muceni\e Ecaterina
G.A.

S-ar putea să vă placă și