Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA:11. 12. 2019


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea- Soarelui” Reşiţa
GRUPA: mijlocie EDUCATOARE: Vulpeş Daniela SEMNĂTURA ………………..
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
TEMA SUBPROIECTULUI sau TEMA SĂPTĂMÂNII (SUBTEMA): Obiceiuri din străbuni
TEMA ZILEI: (doar daca este activitate integrată )

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Domeniul Estetic şi Creativ


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie plastică
Modalitate sau MIJLOC DE REALIZARE: Desen cu plastilină
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Clopoţel, clopoţel
TIPUL ACTIVITĂŢII : Formare de priceperi şi deprinderi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


- DEZVOLTAREA SOCIO- EMOŢIONALĂ
- CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Îşi însuşeşte şi respectă reguli; înţelege efectele acestora în planul relaţiilor sociale, în contextul
familiar.
- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentare şi învăţarea în situaţii noi.
- Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


O1- Să recunoască materialele de lucru
O2–Să pregătească plastilina prin frământare, rupere
O3 –Să întindă plastilina cu degetele prin aplatizare pe şablonul dat
O4–Să „coloreze” clopoţelul utilizând plastilina după modelul dat
O5– Să asculte sfaturi despre cum ar putea realiza o lucrare frumoasă
O6-Să-şi spună părerea despre lucrările celorlalţi colegi

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, turul galeriei.
b) Mijloace de învăţământ: boxă, plastilină, planşetă, şablon clopoţel, recompense
c) Forme de organizare a colectivului: frontal şi individual
d) Evaluare: observarea comportamentului iniţial, observarea curentă, aprecieri verbale.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice Evaluare
Ob.
Etapele activității Conţinutul învăţării Metode şi Mijloace de Forme de
op.
procedee învăţământ organizare
C G I
1. Moment Pentru asigurarea unei bune desfășurări a -conversaţia x Observare
organizatoric activității voi avea în vedere următoarele: comporta-
-așezarea copiilor în semicerc; mentului
-pregătirea materialelor didactice; iniţial
2 .Captarea atenţiei Le captez atenţia cu ajutorul cântecelului -conversaţia -boxă x Observarea
„Clopoţei, Clopoţei!” pe care îl ascultă în boxe. curentă
https://www.youtube.com/watch?
v=2CYjyvWnTHk
3.Anunţarea temei şi a Acum că am intrat în spiritul sărbătorilor, astazi la -conversaţia -plastilină x Observarea
obiectivelor activitatea plastică, vom realiza un clopoţel -observaţia -planşetă curentă
colorat cu plastilină. -clopoţel de
carton
4. Reactualizarea Înainte de a decora clopoţelul, le adresez câteva -conversaţia x Aprecieri
cunoștințelor întrebări: verbale
-În ce anotimp suntem? (în anotimpul iarna)
-Ce sărbătoare importantă este în acest anotimp?
(Crăciunul)
5. Dirijarea ȋnvăţării În fiecare etapă le voi arăta copiilor cum trebuie -observaţia -plastilină x Aprecieri
să lucrăm. -conversaţia -planşetă verbale
O1 Se intuiește materialul de pe măsuțe: plastilina -şablon-
colorată, planșetele şi un clopoţel din carton. -exerciţiul clopoţel
Le arăt copiilor un model pentru a înţelege mai Observarea
O5 bine ceea ce trebuie să lucreze curentă
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinilor: închidem şi deschidem pumnii, cântăm x
la pian, aplaudăm.
Explicaţia şi demonstraţia tehnicilor de lucru: -conversaţia
(lucrez concomitent cu ei) -explicaţia
O2 Pentru a putea lucra ușor cu plastilina, trebuie să o -demonstraţia
înmuiem, frământând-o între degete până se
încălzește. Aprecieri
O împărțim apoi, în mai multe bucățele mici, după verbale
care, luăm fiecare bucățică și o modelăm până
obţinem forma dorită. (forma desenată pe şablon)
O3, Lipim forma obţinută, prin aplatizare în interiorul
O4 conturului cu degetul. Continuăm astfel până
umplem fiecare contur din clopoţel.
6. Asigurarea O6 După ce au realizat lucrările le voi aşeza pe un -turul galeriei X Aprecieri
conexiunii inverse şi panou pentru a le observa şi aprecia. -conversaţia verbale
evaluarea Purtăm o scurtă discuţie despre ce am lucrat:
-Ce am realizat astazi? (clopoţelul)
-Cu ce materiale am lucrat? (plastilină, planşetă)
Fac aprecieri verbale colective şi le împart -conversaţia -recompense x Aprecieri
recompense. colective