Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Arhitectură

An V / SEMESTRUL I an universitar 2019-2020


FIȘĂ OPȚIUNI PENTRU DISCIPLINĂ LA ALEGERE

Student: Nicoleanu F. Andra-Claudia


An: 5 / Nr. matricol: 15539
Mențiuni (refacere ș.a.): -

Semestrul I – PACHET 1

Nr. Cod Disciplina Titular Opțiune*


1 ST-82 Exigențe și performanțe în construcții Gabriel NEGOESCU 3
2 ST-60 Tendințe actuale în domeniul Dragoș MARCU
1
structurilor
3 UP-6 Peisagistică Cerasella CRĂCIUN 2

Semestrul I – PACHET 2

Nr. Cod Disciplina Titular Opțiune*


CP-9 Inserții în zone construite protejate Sergiu NISTOR +
Valeriu-Eugen DRĂGAN
1 1
CP-28 Proiect Inserții în zone construite Petru MORTU +
protejate Irina TULBURE
ST-54 Reabilitarea fondului construit Rodica CRIȘAN
2 Proiect Reabilitarea fondului Rodica CRIȘAN + 2
ST-81
construit Zina MACRI
UP-178 Design urban
3 Tiberiu FLORESCU 3
UP-179 Proiect Design urban

Nota. Am luat la cunoștință că UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" – BUCUREȘTI


colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care sunt admise la studii în cadrul
Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu
modificările si completările ulterioare din legislația națională. Informații detaliate și actualizate referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul: www.uauim.ro.
Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UNIVERSITĂȚII DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION
MINCU" – BUCUREȘTI poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul: www.uauim.ro.

Data: 20/09/2019
Semnătura:

*
Se înregistrează pentru fiecare din discipline una din cifrele 1, 2, 3, în ordinea preferințelor

S-ar putea să vă placă și