Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

AN UNIVERSITAR 2014-2015

ORGANIZAREA PRACTICII TEHNOLOGICE


- anii III CCIA, III IEC si III IUDR -
1. Perioada de efectuare a practicii tehnologice:
 6 iulie- 24 iulie - III CCIA, III IEC, III IUDR
2. Practica se va desfasura dupa cum urmeaza:
 Luni 6 iulie, conform tabel 1, toti studentii (indiferent de locul unde vor efectua
practica) vor face instructajul de protectia muncii dupa care vor semna ca au luat
la cunostinta;
Tabelul 1
Prezentare la ora/sala/departamentul/colectivul
Ora Anul/Grupa Sala dupa Instructajul de Protectie a Muncii
Ora Sala Departamentul/ Colectivul
III A - CCIA Grupele 1, 2 si 3 - Constructii
I1 III 1
grupele 1, 2 si 3 de beton armat
Grupele 7, 8 si 9 - Constructii
III C - CCIA
II 1 III 2 Civile, Inginerie Urbana si
Grupele 7,8 si 9
Tehnologie, Colectiv Civile
09:00 10:30 Grupele 5 si 6 - Constructii
Metalice, Management si
I3
III B - CCIA Grafica Inginereasca, Colectiv
II 2
grupele 4, 5 si 6 Constructii Metalice
Grupa 4 - Geotehnica si
II 3
Fundatii
IMRTC - Constructii Civile,
III IMRTC P2 Inginerie Urbana si Tehnologie,
Colectiv Tehnologie
IEC - Constructii Metalice,
Management si Grafica
III IEC I1 I1
Inginereasca, Colectiv
10:30 12:00
Management
IUDR - Constructii Civile,
III IUDR P1a Inginerie Urbana si Tehnologie,
Colectiv Urbanism
Se va consulta programul oferit
III FILS II 2 II 2
de catre FILS

 Studentii care doresc sa efectueze practica in afara cadrului organizat de catre


FCCIA, se vor prezenta cu cate 2 copii ale Conventiei Cadru (disponibila pe site)
in scopul semnarii si stampilarii de catre UTCB-FCCIA;
 7 iulie – 10 iulie (inclusiv) practica se va desfasura in localul FCCIA conform
tabel 2:
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
AN UNIVERSITAR 2014-2015

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE FAC PRACTICA


PRIN PROIECTUL POSDRU „FII PROFESIONIST”

Nr.
Nume Prenume
Stud.
1 Catruna Ana Maria
2 Serghei Eusebiu Paul
3 Banu Alexe Dragos
4 Enache Madalin Stefan
5 Ifrim Madalina Elena
6 Sibiescu Cristina Alexandra
7 Serban Corina Marina
8 Lascu Mihai Cristian
9 Lungu Florentina
10 Marchidan Madalin Cristinel
11 Teiusanu Cati Maria
12 Preda Cristina Lavinia
13 Birsan Constantin Dragos
14 Davidescu Valentin
15 Frincu Remus Aurelian
16 Avirvarei Iulian
17 Alexan Cristina
18 Alkaraki Ahmad
19 Paduraru Elena
20 Galetuse Bianca

După instruirea privind protecția muncii, studenții din lista de mai sus se vor prezenta la ora
1030 în sala II1 din localul facultății CCIA

Tabelul 2
Ziua Grupul Sala Ora Prezentare Ora Prezentare
Ma G1 + G4 II.1 9.00- BASF 11.00- SINIAT
07.07 G2 + G3 I.1 11.00 SINIAT 13.00 BASF
Mi G1 + G4 II.1 9.00- ADEPLAST 11.00- XELLA
08.07 G2 + G3 I.1 11.00 XELLA 13.00 ADEPLAST
J G1 + G4 II.1 9.00- HENKEL 11.00- FARESIN
09.07 G2 + G3 I.1 11.00 FARESIN 13.00 HENKEL
V G1 + G4 II.1 9.00- ALUKONIGSTAHL 11.00- IRIDEX
10.07 G2 + G3 I.1 11.00 IRIDEX 13.00 ALUKONIGSTAHL
Legenda:
- G1: Colectiv Beton Armat ;
- G2: Colectiv Constructii Civile ;
- G3: Colectiv Tehnologie (1gr. IMRTC) + Colectiv Urbanism + Colectiv Management
- G4: Colectiv Constr. Metalice + Colectiv Fundatii
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
AN UNIVERSITAR 2014-2015

 În perioada 13.07 – 20.07 se vor efectua vizite pe şantiere


 21 iulie – 22 iulie – intocmirea Caietului de practica si pregatirea colocviului;
 23/24 iulie – sustinere colocviului de practica.
 31 august - 20 septembrie – sustinere colocviului de practica

3. Impartirea studentilor pe departamente/colective:


 Departamentul de Constructii din Beton armat:
 An III A – grupele 1, 2, si 3
 Departamentul de Constructii Civile, Inginerie Urbana si Tehnologie
o Colectiv Civile
 an III C CCIA gr. 7, 8 si 9
o Colectiv Tehnologie
 an III IMRTC
o Colectiv Urbanism
 an III IUDR
 Departamentul de Constructii Metalice, Management si Grafica Inginereasca
o Colectiv Constructii Metalice
 an III B CCIA gr. 5 si 6
o Colectiv Management
 an III IEC

 Departamentul de Geotehnica si Fundatii


 an III B CCIA grupa 4

4. Continutul Caietului de practica:


Studentii vor intocmi un Caiet de practica, in concordanta cu tematica prezentata la
punctul 6. Acesta trebuie sa contina texte, imagini, schite sau desene cu privire la:
 descrierea constructiilor la care s-a efectuat practica;
 descrierea lucrarilor de executie a structurii de rezistenta, a finisajelor si descrierea
procedeelor tehnologice utilizate pe santier;
 descrierea organizarii lucrarilor de constructii;
Caietul de practica va fi completat de mana; detaliile constructive vor fi realizate la nivel
de schita. Se interzice utilizarea oricaror formate electronice.
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
AN UNIVERSITAR 2014-2015
5. Sustinerea colocviului de practica:
Colocviul se va sustine oral, pe baza lucrarilor descrise in Caietul de practica, in cadrul
fiecarui Departament/Colectiv, in zilele de 23/24 iulie respectiv intre 31 august - 20
septembrie a.c. (inclusiv descarcarea notelor in cataloage).
Studentii care fac practica in afara cadrului organizat de catre UTCB, vor prezenta
Caietul de practica, Conventia Cadru semnata si stampilata de catre societatea la care
au efectuat practica precum si raportul realizat de catre tutorele desemnat la inceperea
stagiului de practica.

6. Tematica practicii tehnologice


 Tehnologia executiei lucrarilor de pamant;
 Tehnologia executiei lucrarilor de fundatii;
 Tehnologia lucrarilor de cofrare pentru elementele din beton armat;
 Tehnologia lucrarilor de armare;
 Transportul betonului, tehnologii de punere in lucru a betonului;
 Tehnologia lucrarilor de zidarie;
 Tehnologia lucrarilor de realizare a constructiilor ingineresti;
 Tehnologia de realizare a constructiilor din lemn;
 Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidari la constructii din
lemn, beton armat, zidarii si metalice;
 Tehnologia lucrarilor de finisaje;
 Tehnologia lucrarilor de izolatii;
 Verificarea calitatii lucrarilor;
 Masuri de tehnica securitatii muncii si prevenirea si stingerea incendiilor si/sau
organizarea activitatii de protectie a muncii si de prevenire si stingerea
incendiilor
 Tehnologia de realizare a unei constructii, avand structura de rezistenta cu
cadre din beton armat, cadre metalice, diafragme din beton armat sau
diafragme din zidarie de caramida;
 Tehnologia de realizare a elementelor prefabricate din beton armat (pe stand,
pe conveier, in lant de agregate);
 Tehnologia de realizare a elementelor prefabricate metalice (stalpi, grinzi cu
inima plina, grinzi cu zabrele);
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
AN UNIVERSITAR 2014-2015

 Tehnologia de montare a elementelor din beton armat prefabricat (stalpi,


grinzi, elemente de acoperis, elemente de planseu, panouri mari);
 Tehnologia de montare a elementelor prefabricate metalice (stalpi, grinzi,
pane);
 Organizarea activitatii de productie pregatirea, programarea, lansarea si
urmarirea lucrarilor;
 Organizarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala, transport si
depozitare;
 Constructii provizorii administrative si social culturale;
 Organizarea activitatii de personal;
 Proiectul de organizare a santierului: continut, mod de realizare si aplicare;
 Organizarea productiei auxiliare - baze de productie;
 Metode si procedee de conducere utilizate in cadrul santierelor, sistemul
informational.

7. Observatii:
 Fiecare Departament organizator de practica va transmite in scris decanatului (pe
hartie si electronic), pana la data de 20 iunie a.c., santierele pe care se va
desfasura practica tehnologica, programul de desfasurare pe date calendaristice
si cadrele didactice responsabile.
 Fiecare Departament organizator de practica, va asigura sustinerea colocviilor si
trecerea notelor in catalog.
 Tabelul 2 va fi detaliat ulterior, pana la inceperea practicii.

Decanatul