Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect tematic

”Toamnă Toamnă, bun venit!”

1) Etapa pregătitoare
În această etapă, educatorul întocmește schița proiectului având în vedere resursele de
care dispune sau pe care le poate procura. În realizarea proiectului tematic educatorul
stabilește tema prin raportare la curriculumul în vigoare, respectând particularitățile și ritmul
individual de dezvoltare al copiilor.
Tema proiectului vizat se numește ”Toamnă Toamnă, bun venit!” Se va desfășura în
cadrul a trei săptămâni, perioadă în care se va urmări cu precădere atingerea dimensiunilor
dezvoltării și a comportamentelor menționate în proiect.
2) Desfășurarea proiectului
În această etapă se amenajează centrul tematic pentru a stimula copilul în procesul de
învățare. Acest centru tematic cuprinde elemente caracteristice ale anotimpului de toamnă
(Frunze în culorile toamnei, fructe, legume și flori de toamnă, elemete ce țin de schimbarea
vremii: ploaie, vânt, ceață etc.)
Prima subtemă a proiectului se numește ”Acum e toamnă, da!”. În această săptamână
copiii au prilejul de a observa schimbările din mediul înconjurător prin intermediul
activităților de tipul: observare, lectură după imagini, convorbire, povestea educatoarei.
La finalul primei săptămâni se va realiza evaluarea cunoștințelor însușite în cadrul
activităților desfășurate la grupă. (explozia stelară, cubul, turul galeriei)

În a doua săptămână educatoarea va utiliza materialul concret pentru transmiterea


cunoștințelor (fructele de toamnă). În cadrul activităților din această săptămână pot fi atinse
subiecte precum: igiena alimentară (Spălatul fructelor), educație pentru sănătate (importanța
consumului de fructe), Cunoașterea lumii înconjurătoare (Activități în aer liber prin
intermediul cărora copilul să intre în contact direct cu natura), Dezvoltarea simțurilor (miros,
gust, pipăit).
La finalul acestei săptămâni, în cadrul evaluării se poate realiza o activitate practic-
gospodărească prin care se vor evalua informațiile asimilate pe parcursul săptămânii. (salată
de fructe).
În ultima saptămână a proiectului intitulată ”Legume coapte”, se respectă tiparul
activităților propuse în săptămâna anterioară cu mențiunea că de data aceasta, fructele sunt
înlocuite de legume. Copiii sunt încurajați să împărtășească activitățile pe care le desfășoară
împreună cu părinții în conservarea și prepararea legumelor pentru iarnă.
La finalul acestei săptămâni evaluarea va cuprinde o activitate interactivă prin
intermediul căreia se va observa progresul înregistrat de copii pe parcursul săptămânii. În
cadrul jocului didactic ”Spune ceva despre” copilului i se oferă posibilitatea de a demonstra
faptul că și-a însușit conținutul predat anterior.

3) Evaluarea
În această etapă a proiectului se constată dacă obiectivele propuse în prima etapă au
fost atinse. Luând în calcul evaluarea de la sfârșitul fiecărei săptămâni, educatoarea are
posibilitatea de a înregistra progresul sau regresul copilului din punct de vedere al dezvoltării
și însușirii cunoștințelor. Cert este că, la finalul acestui proiect, copiii de grupă mică trebuie să
fie familiarizați cu noțiunile ce țin de anotimpul de toamnă, să recunoască fructele, legumele
și caracteristicile acestora.
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Toamna
Durata: 3 săptămâni
Perioada: 07.10.2019 – 25.10.2019
Subteme (direcții de dezvoltare):
1. Acum e toamnă, da!
2. Fructe parfumate
3. Legume coapte
Dimensiuni ale dezvoltării:
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente vizate:
- Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze,
pluș, plastic, burete, etc.)
- Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor
sociale, în contexte familiare.
- Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării
lui (comunicare receptivă).
- Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat.
- Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind
instrumente și metode specifice

Resurse:
Materiale: cărți, albume, fructe, legume, flori, jetoane, jocuri de masă, puzzle-uri,
acuarele, plastilină, pahare de apă, hârtii colorate, perforatoare, lipici, cântece de toamnă,
Zâna Toamnă, fișe de lucru, frunze etc.
Umane: copii, părinți.
Temporale: 3 săptămâni
Metode și procedee: brainstorming, joc, observare dirijată, conversația, povestirea,
exercițiul, învățarea prin descoperire, experimentul, explicația, demonstrația etc.
Descrierea proiectului:
La Întâlnirea de dimineață, Zâna Toamnă își face apariția, aducând cu ea o invitație
pentru petrecerea pe care o pregătește, numită ”Carnavalul Toamnei”. Astfel, educatoarea
explică copiilor ce înseamnă carnaval și cum se desfășoară acesta. Zâna le atrage atenția că
aceștia se vor costuma în diferite daruri pe care toamna le aduce și că aceste costumații vor fi
pregătite din timp, cu ajutorul doamnei educatoare. Pentru toate acestea, copilașii vor fi
nevoiți să observe cu atenție în ce anume doresc să fie costumați la carnaval, să învețe o
poezie sau un cântecel despre toamnă, să execute anumite lucrări etc. Lucrurile necesare vor fi
prezente mereu la Colțul tematic și la Centrele de interes. La finalul carnavalului vor fi
oferite recompense copiilor care au lucrat în această perioadă, iar Zâna Toamnă nu va lipsi, cu
siguranță!
Inventar de probleme
Ce știu copiii? Ce nu știu și doresc să afle?

Unde cresc fructele și legumele De ce cad din copac cand se coc?


Apa care cade din cer se numește ploaie De unde vine ploaia?
Frunzele cad De ce cad frunzele?
Toamna este frig De ce bate vâtul?
Fructele sunt bune La ce sunt bune legumele?
Legumele le pune mama la ciorbă

35
Scrisoarea către părinți:
Dragi părinți,
În perioada 7 octombrie 2019 – 25 octombrie 2019 ne propunem să derulăm
proiectul tematic ”Toamna cea bogată”, astfel:
· 7 octombrie– 11 octombrie: ”Acum e toamnă, da!”
· 14 octombrie – 18 octombrie: ”Fructe parfumate”
· 21 octombrie – 25 octombrie – ”Legume coapte”
În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți cu atlase, albume, fotografii, flori, fructe,
legume și orice alte materiale legate de tema propusă. Discutați cu copiii despre acest
subiect, oferiți-le informații corecte.
Vă mulțumim,
Grupa mică și educatoarea!

Inventar de activități:
- ADE - DȘ: ”Vine toamna” – lectură după imagini
- ADE – DLC: ”Toamna” – memorizare
- ADE - DOS: ”Tablou de toamnă” – colaj
- ADE – DȘ și DOS (activitate integrată): ”Mărul și para” – observare și lipire
- ADE – DȘ: ”Mere mari și mere mici” – exercițiu cu material individual; formare de
grupe după mărime
- ADE - DEC: ”Compot de fructe” – rupere, mototolire, lipire de hârtie
- ADE - DȘ: ”Legume de toamnă” – observare
- ALA2: ”Scoatem legume din pământ” – joc Distractiv
- ADE - DOS: ”Supa de legume” – lipire
- ALA2: ”Hora legumelor” – euritmie
- ADE - DPM: ”Gospodari” – mers în perechi cu transport de obiecte