Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect tematic

Cartea animalelor
1) Etapa pregătitoare
În această etapă, educatorul întocmește schița proiectului având în vedere resursele de
care dispune sau pe care le poate procura. În realizarea proiectului tematic educatorul
stabilește tema prin raportare la curriculumul în vigoare, respectând particularitățile și ritmul
individual de dezvoltare al copiilor.
Tema proiectului vizat se numește ”Cartea animalelor Se va desfășura în cadrul a trei
săptămâni, perioadă în care se va urmări cu precădere atingerea dimensiunilor dezvoltării și a
comportamentelor menționate în proiect.Educatoarea are datoria de a-I responsabiliza pe copii
prin pregătirea materialelor pe care le vor folosi pe parcursul întregului proiect. Aceasta
propune preșcolarilor să aducă enciclopedii zoologice, mulaje, animalele de companie, puzzle
cu animale, reviste, cărți pentru a participa active în demersul instructiv-educativ.

2) Desfășurarea proiectului
În această etapă a fi amenajat cu materialele representative pentru tema propusă
(machete, imagini, hrană, improvizarea unor adăposturi pentru animale) urmând ca pe
parcursul derulării acestuia să fie adăugate şi alte materiale.

Prima subtemă a proiectului se numește ”Animale de pretutindeni”. În această


săptamână copiii au prilejul de a descoperi noi informații despre animale și activitatea
acestora prin intermediul activităților de tipul: observare, lectură după imagini, convorbire,
povestea educatoarei, joc didactic, activități out-door.
La finalul primei săptămâni se va realiza evaluarea cunoștințelor însușite în cadrul
activităților desfășurate la grupă. (explozia stelară, cubul, turul galeriei)
În a doua săptămână denumită ”Animale domestice”educatoarea va utiliza materialul
concret pentru transmiterea cunoștințelor (atât elementele de la centrul tematic cât și animale
vii din propriile gospodării). În cadrul activităților din această săptămână pot fi atinse subiecte
precum: igiena animalelor, rolul animalelor (companie, munca gospodărească, alimentație,
terapie), Cunoașterea lumii înconjurătoare (Activități în aer liber prin intermediul cărora
copilul să intre în contact direct cu animalele – vizită la fermă), Dezvoltarea simțurilor (miros,
pipăit, vizual).
La finalul acestei săptămâni, în cadrul evaluării se poate realiza prin intermediul unui
jurnal pe care copiii îl vor realiza pe parcursul săptămânii. O metodă eficientă este ”scaunul
povestitorului”.
În ultima saptămână a proiectului intitulată ”Animale sălbatice”, se respectă tiparul
activităților propuse în săptămâna anterioară cu mențiunea că de data aceasta, animalele
domestice sunt înlocuite de animale sălbatice. În cadrul activităților se va pune accent pe
habitatul animalelor sălbatice (savana,junglă,pădure, pământ, apă), modul de viață,
caracteristicie specifice ale acestora (nocturne, diurne, ierarhizarea animalelor în funcție de
hrană, ciclul de viață). Pentru o consolidare eficientă se propune vizita în grădina Zoologică.
La finalul acestei săptămâni evaluarea se va efectua prin realizarea unei machete
despre un animal prin intermediul căreia se va observa progresul înregistrat de copii pe
parcursul săptămânii. Totodată, copilului i se oferă posibilitatea de a demonstra faptul că și-a
însușit conținutul predate, se va aprecia creativitatea și interesul pentru participare.

3) Evaluarea
În această etapă a proiectului se constată dacă obiectivele propuse în prima etapă au fost
atinse. Luând în calcul evaluarea de la sfârșitul fiecărei săptămâni, educatoarea are
posibilitatea de a înregistra progresul sau regresul copilului din punct de vedere al dezvoltării
și însușirii cunoștințelor. Cert este că, la finalul acestui proiect, copiii de grupă mare trebuie să
fie familiarizați cu noțiunile ce țin de habitatul animalelor, modul lor de viață și
caracteristicile acestora.

Tema anuală de studiu: “Cand/ cum si de ce se intampla?”


Tema proiectului: ”Cartea animalelor”
Durata: 3 săptămâni
Perioada: 11 mai-29 mai 2020
Subteme (direcții de dezvoltare):
- Prietenul meu animal
- Fascinaţia dumbravei(animale sălbatice)
- În ograda bunicilor(animale domestice)
Dimensiuni ale dezvoltării:
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente vizate:
- Imită animale prin mișcare, onomatopee, înfățișare etc.
- Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic,
burete etc.)
- Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii.
- Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi 1.2. Încearcă/inițiază acțiuni noi și
începe să își asume riscuri
- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
- Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare

Resurse:
Resurse umane :
- Copiii

- Educatoarea

- Părinţii

- Medicul veterinar

Resurse materiale:
- cărţi, reviste, albume

- tabla magnetică

- figurine, mulaje ale animalelor

- coli de scris, carioca

- imagini, prezentări PPS, calculator, DVD, CD-uri

- jetoane, puzzle, jocuri de masa,

- enciclopedii, atlas zoologic


- planşe ( poveşti ilustrate, în ograda bunicilor , animalele pădurii,imagini cu vietăţile
apelor etc.)

- blocuri de desen, acuarele, creioane colorate

- plastilina, planşete

- hârtie colorata, lipici, perforator

- halat, trusa doctor

Temporale: 3 săptămâni

Prima săptămână: 11.05-15.05

A doua săptămână: 18.05-22.05

A treia săptămână: 2505-29.05

Metode și procedee: brainstorming, joc, observare dirijată, conversația, povestirea,


exercițiul, învățarea prin descoperire, experimentul, explicația, demonstrația etc.
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmărește familiarizarea și consolidarea cunoștințelor legate de animale.
Pe parcursul celor trei săptămâni vom atinge subiecte ce se referă la animalele care trăiesc în
cele trei medii de viață (acvatic, terestru, aerian). Se vor avea în vedere caracteristicile
generale ale animalelor, modul de îngrijire și protejare, alimentația corespunzătoare,
contribuția lor în viața omului.
Inventar de probleme

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Animalele mari si mici trăiesc în  Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc


ogradă; animalele?

 În pădure trăiesc multe vieţuitoare  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc


sălbatice; animalele?

 În povesti întâlnim personaje  Cum pot contribui oamenii şi copii la


animale; protejarea animalelor şi a mediului?

 Există animale la Grădina Zoologică;  Păsările sunt singurele creaturi care au


corpul acoperit cu pene;

 Păsările au gheare si cioc;

 Cum se hrănesc animalele iarna?

 Cum se numesc puii animalelor?

 Cum se numesc adăposturile lor?

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI:

Dragi părinţi,

Vă anunţăm că în săptămânile următoare atenţia noastră se va îndrepta spre teme în


care vom vorbi despre viaţa animalelor domestic si sălbatice.Vom învăţa despre părţile
componente ale animalelor, despre foloasele pe care ni le aduc acestea, despre asemănări şi
deosebiri între animale, despre adăposturi, despre hrană etc. Proiectul se va desfăsura pe
parcursul a trei săptămâni.
Vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi
atât cunoştinţe şi informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă.
Pentru a veni în sprijinul nostru, orice material consideraţi că ne va fi util desfăşurării
activităţilor va fi bine primit.
În speranţa că ne veţi sprijini, vă mulţumim!

Educatoarea şi copiii

Inventar de activități.
- ADE: Activitate integrata:DS si DPM
- DS:Cunoasetrea mediului:”Cainele si pisica”-observare
- ADE: DLC:Educarea limbajului: “Ce stii despre animale?”-convorbire
- DEC:Educatie muzicala:“Azi Grivei e mânios”-invatare cantec
- ADE: Activitate integrata:DS si DPM
DS:Cunoasetrea mediului:” Animale din padure „ - lectura dupa imagini
DEC:Educatie muzicala:“ „ A venit o vulpe” – predare cantec
„ Ratustele„ – repetare
- ADE: DLC:Educarea limbajului: „Cumatra vulpe” – memorizare
- DEC:Activitate artistico-plastica :” Animale salbatice”-pictura prin tehnica stropirii
- ADE: DS:Activitate matematica::”Construiti cat mai multe grupe cu 7 animale si
asezati langa cifra potrivita”
- ADE: DS:Activitate matematica: „„A mai venit un ursulet!” – predare - numarul si
cifra 7”
- DOS:Educatie pt.societate : “„Animalele – prieteni sau dusmani? „ – conv.