Sunteți pe pagina 1din 12

Probleme de Mişcare

Pentru a afla viteza unui (auto)mobil, împãrţim distanţa


strãbãtutã la timpul în care a fost strãbãtutã v =D:t
• Pentru a afla distanţa strãbãtutã de viteza un (auto)mobil,
înmulţim timpul cât a mers cu viteza
D V t
• Pentru a afla în cât timp strãbatem o distanţa,
împãrţim distanţa strãbãtutã la viteza t =D:v
Exemplu: Dacă ai de mers, cu maşina, cu viteza 55Km/h, distanţa de
220Km(de la Bucuresti la Constanţa), în cât timp străbaţi distanţa?
Rezolvare: cu viteza 55Km/h mergi 55Km într-o ora. Pentru a afla în
cât timp strãbatem 220km, împãrţim distanţa la viteza t =D:v
t=220Km:55 Km/h= 4 ore
Atentie: Dacă “butoanele” nu funcţionează,
Exercitii înseamnă că n-aţi apăsat tasta F5 !!
Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi
programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
• 1. In cât timp strãbate 18 Km o persoană,
dacă merge cu viteza de 4 Km/h ?
a) 18 ore 8 b) 5,5 ore8 c) 5 ore8 d) 4,5 ore8 e) 4 ore8

2. Ce distanţă merge un motociclist cu viteza 90Km/h în 3 ore si


jumatate? 90Km/h

a) 90Km8 b) 275Km8 c) 315Km8 d)375Km 8 e) 475Km 8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi
programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
3.Dacă un turist merge 15Km în 5 ore,
ce viteză a avut?
15Km

a) 15km/h8 b) 10km/h8 c) 5km/h8 d) 3km/h8 e) 2km/h8

4. Ce distanţă merge o maşină cu viteza


90Km/h în 6minute?
90Km/h

a) 90Km8 b) 540Km8 c) 9Km8 d) 6Km 8 e) 10Km8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi
programul îţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
5. In cât timp strãbate distanta de 186 Km(dintre Constanţa şi
Galaţi) un autobuz, dacã merge cu viteza de 62Km/h?

a) 6,1 ore8 b) 4,5 ore8 c) 4 ore 8 e) 3,5ore8 d) 3 ore 8

6.Ce distanţă merge o maşină cu viteza


36Km/h în 3 ore si 10minute?
36Km/h

a) 36Km8 b)108Km8 c) 114Km8 d) 110Km8 e) 136Km 8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi
programul îţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
7. Un porumbel zboarã 57Km si 500m în 5 ore. Câţi kilometri
zboarã într-o orã?(Ce viteza are?)
57Km si 500m

a)5km/h8 b)11,2km/h8 c)11,5km/h8 d)11km/h8 e)17km/h8

8. Ce distanţă merge un autobuz cu


viteza 72Km/h în 4 ore şi 15minute?
72Km/h

a) 72Km8 b) 280Km8 c)288Km 8 d) 301Km 8 e) 306Km8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Acum sa învãtãm un nou tip de problemã !
Dacă doi copii aflati la distanţa 600m între ei merg unul
spre altul unul cu viteza V1=1m/s ,iar celălalt cu viteza
V2=2m/s, cum aflãm: I. După cât timp se întâlnesc? II.
Ce distanţă merge fiecare până la întâlnire?

Rezolvare: Facem si un desen, care ne ajuta mult

V1=1m/s V2=2m/s
600m
Ne gândim: cu câti metri se apropie unul de altul într-o secundã? Intr-o secunda,
primul merge 1m, iar al doilea 2m, deci se apropie cu 1+2metri adicã 3m
Acum ne gândim: dacã într-o secundã se apropie cu 3m, si între ei erau 600m,
atunci se întâlnesc dupã 600:3 secunde, adicã dupã 200 secunde
Pânã la întâlnire, în 200 secunde,
D1  V1  t  1 m  200s  200m
primul copil merge distanta s Dacă ai terminat
exerciţiile
Al doilea copil merge distanta D2  V2  t  2 m s  200s  400m
fă click aici !
Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi
programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
9. Doi copii aflati la distanţa 1km între ei merg unul spre altul, unul cu
viteza V1=1m/s ,iar celãlalt aleargã cu viteza V2=4m/s. Aflati: După cât
timp se întâlnesc?

V2=4m/s V1=1m/s
1 km

50 s 8 100 s 8 150 s 8 200 s 8 250 s 8 1000 s 8

10.Doi biciclisti aflati la distanţa 3km


între ei merg unul spre altul, unul 7m/s 8m/s
cu viteza V1=8m/s ,iar celãlalt
aleargã cu viteza V2=7m/s. După
cât timp se întâlnesc? 3km

70 s8 80s8 150 s8 200 s8 270s8 280 s8 300s8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Sã mai învãtãm încã un nou tip de problemã !
Doi sportivi aleargã(în acelasi sens) într-o cursã sportivã, si sportivul de
pe locul 2 se aflã în urmã cu 70m fatã de sportivul de pe locul 1, dar
aleargã mai repede, cu viteza V2 =6m/s, iar sportivul de pe locul 1
aleargã cu viteza V1=4m/s. Dupã cât timp sportivul de pe locul 2 îl
ajunge din urmã pe cel de pe locul 1 , si ce distanţã aleargã până îl
ajunge?
Rezolvare: Facem si un
desen, care ne ajuta mult V1=4m/s
V2 =6m/s D= 70m
Ne gândim: cu câti metri se apropie sportivul de pe locul 2 de cel de pe locul1
într-o secundã? Intr-o secunda, primul aleargã 6m, iar al doilea 4m, deci se
apropie cu 6 – 4 = 2 metri
Acum ne gândim: dacã într-o secundã se apropie cu 2m, si între ei erau 70m,
atunci sportivul 2 îl ajunge pe primul dupã 70:2 secunde, adicã dupã 35 secunde
Pânã sã-l ajungã, în 35
m
secunde, sportivul de pe D  V2  t  6  35s  210m Dacă ai terminat
locul 2 aleargã distanta : s exerciţiile
fă click aici !
Exercitii Scrie calculele pe caiet, apoi Fă CLICK pe răspunsul pe care îl
consideri corect, şi programul î-ţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
11. Doi biciclişti se deplaseazã(în acelaşi sens) într-o întrecere, şi
biciclistul de pe locul 2 se aflã în urmã cu 4km faţã de cel de pe locul 1,
dar merge mai repede, cu viteza V2=24km/h, iar biciclistul de pe locul 1
merge cu viteza V1 =22km/h. I. După cât timp biciclistul de pe locul 2 îl
ajunge din urmã pe cel de pe locul 1 ?
24km/h
22km/h
D= 4km

6 ore 8 5 ore 8 4 ore 8 3 ore 8 2 ore 8 1 ore 8


II. Ce distanţã strãbate biciclistul de pe locul 2 pânã îl ajunge pe
cel de pe locul 1 ?
48km8 46km8 44km8 42km8 32km8 24km8 22km8

Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !


Exercitii Scrie calculele pe caiet, apoi Fă CLICK pe răspunsul pe care îl
consideri corect, şi programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine:
Doi motociclişti se deplaseazã(în acelaşi sens) într-o cursã de vitezã, şi
motociclistul de pe locul 2 se aflã în urmã cu 4km si 500m faţã de cel de
pe locul 1, dar merge mai repede, cu viteza V2=99km/h, iar motociclistul
de pe locul 1 merge cu viteza V1 =25m/s.

V2= 99 km/h V1 = 25 m/s


4km si 500m
I. Dupã cât timp motociclistul de pe locul 2 îl ajunge din urmã
pe cel de pe locul 1
2 ore8 1,5 ore8 1 ore 8 0,5 ore8 0,2 ore8
II. Ce distanţã strãbate motoclistul de pe locul 2 pânã îl ajunge
pe cel de pe locul 1 ?
99 Km8 49,5 Km8 45,5 Km8 44,5 Km8 25 Km8

Pentru a relua exercitiile, fã click aici !


Mai învaţă, ai răspuns

GREŞIT !
• Incearcă din nou !
Intoarce-te la întrebari
8
Felicitări, ai răspuns
CORECT !
• Intoarce-te la alte exercitii ! 8

Aceasta lecţie a fost realizată de prof. Laurentziu Roşu ,


pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica.