Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 VADU MOLDOVEI
Nr……………..din………………………….

CARACTERIZARE

Numele și prenumele: ….
Clasa I

Eleva …., domiciliată în comuna Vadu Moldovei, județul Suceava a fost înscrisă în clasa I în
anul școlar 2015-2016. Eleva este în plasament familial, fiind crescută de asistentul maternal ….. În
familia „adoptivă” domină un climat psihologic favorabil dezvoltării elevei, relaţiile afective putând
fi definite drept calde şi prietenoase. Dezvoltarea fizică în talie şi greutate este normală, în limitele
specifice vârstei. Atenţia este instabilă încât la lecţii nu se poate concentra mult timp deoarece este
foarte neastâmpărată, nu-şi găseşte locul şi nici activitatea preferată nu este de durată.
De cele mai multe ori nu are stăpânire de sine, dar posedă unele deprinderi şi obişnuinţe de
conduită civilizată. În această direcţie este sprijinit mult de către toţi factorii educaţionali. De câte ori
este admonestată, sau i se adresează cuvinte dojenitoare, este afectată încât repetă în gând, uneori
chiar cu glas tare, ceea ce i se reproşează.
S-a integrat destul de bine în colectivul de elevi, fiind o fire sociabilă,adaptându-se cerințelor
mediului școlar. Trece cu mare uşurinţă de la o activitate la alta, uneori fără a duce la bun sfârşit pe
cea anterioară. Este iubită de către întregul colectiv de elevi şi participă cu mult drag la jocurile
colegilor. Prezintă interes faţă de activităţile dinamice, desfăşurate sub formă de joc, ce utilizează
mult şi variat material didactic atractiv.
Prezintă o dezvoltare generală satisfăcătoare, caracterizată printr-o capacitate redusă de a
înţelege şi de a asimila cele învăţate. La Comunicare în limba română citește pe litere, transcrie corect
un text, scrie parțial corect după dictare, dar cu sprijin direct( pe litere), nu înțelege cerința unui
exercițiu și nu poate să alcătuiască independent propoziții în scris; la MEM întâmpină dificultăți la
calculele cu trecere peste ordin, iar problemele nu le rezolvă fără ajutor.
Nu întotdeauna îndeplinește sarcinile și are mereu nevoie de sprijin și ajutor. Copilul obţine
rezultate bune la activitățile artistice. Ii place să joace jocuri cu roluri, preferă jocurile de puzzle,
reconstituiri de imagini, realizarea unor colaje ce presupun decupare. De asemenea, a învăţat
împreună cu ceilalţi colegi cântece uşoare pentru şcolarii mici, a memorat versuri accesibile vârstei şi
a fost antrenat în activităţi plastico-aplicative pentru care posedă unele înclinaţii.Activitățile
extrașcolare sunt foarte mult îndrăgite , formându-și unele concepții științifice despre lume și viata
,întelegând fenomenele ce se petrec în mediul înconjurător. A participat la activităţile cultural-artistice
organizate cu colectivul clasei şi este încântată de prezenţa spectatorilor care o aplaudă ori de câte ori
prezintă ceva pe vreo scenă.
Este spontană în acţiuni, în exprimare.Vorbeşte în timp ce desenează, se joacă sau chiar
povesteşte (flexibilitate verbală). Este foarte comunicativă şi nu refuză să interacţioneze verbal cu
persoanele, copii sau adulţi, chiar dacă nu îi cunoaşte şi îi vede pentru prima dată. Uneori este timidă
şi chiar se blochează neputându-şi arăta adevărata sa valoare.
Aprecierile negative referitoare la activitatea proprie o impulsionează doar pe moment. Este
încântată atunci când este apreciată pentru rezultatele sale.
Părinții „adoptivi” țin permanent legatura cu școala , răspund solicitărilor , sunt interesați
de situația școlară și comportamentul școlar.
Concluzii:
Trebuie urmărită cu foarte mare atenţie activitatea din afara clasei (pauze, activităţi
extracurriculare etc.) pentru a-i îndruma paşii către acţiuni pozitive. Se va insista mai mult asupra
activităţilor matematice pentru care eleva nu prezintă interes.
I se va da mai multă atenţie în cadrul activităţilor pentru a-i stârni interesul pentru acestea şi
pentru a-i putea menţine trează atenţia timp îndelungat. Întrucât are o sensibilitate deosebită, se va
insista mai mult pe latura afectivă a elevei încercând să exploatăm acest aspect pentru a obţine
rezultatele scontate.

DIRECTOR , Prof .înv.primar,