Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea

Mihai Eminescu este al șaptelea 1866 este anul primelor manifestări Intre 1869 și 1872 este student
dintre cei unsprezece copii ai căminarului literare ale lui Eminescu. În 12/24 ianuarie la Viena. Urmează ca „auditor extraordinar”
Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o moare profesorul de limba românăAron Facultatea de Filozofie și Drept (dar audiază
familie de țărani români din Pumnul. Elevii scot o și cursuri de la alte facultăți). Activează în
nordul Moldovei, și al Ralucăi Eminovici, broșură, Lăcrămioarele învățăceilor rândul societății studențești (printre altele,
născută Jurașcu, fiică de stolnic din Joldești. gimnaziști (Lăcrimioare... la mormântul participă la pregătirea unei serbări și a unui
Familia cobora pe linie paternă din prea-iubitului lor profesoriu), în care apare Congres studențesc la Putna, cu ocazia
Transilvania de unde emigrează în Bucovina și poezia La mormântul lui Aron împlinirii a 400 de ani de la
din cauza exploatării iobăgești, obligațiilor Pumnul semnată M. Eminoviciu, privatist. zidirea mănăstirii de către Ștefan cel Mare),
militare și a persecuțiilor religioase. Bunicii La 25 februarie/9 martie(stil nou) debutează se împrietenește cu Ioan Slavici. O cunoaște,
săi, Vasile și Ioana, trăiesc în Călineștii lui în revista Familia, din Pesta, a lui Iosif la Viena, pe Veronica Micle, începe
Cuparencu, nu departe de Suceava, comuna Vulcan, cu poezia De-aș avea. Iosif Vulcan colaborarea la Convorbiri literare; debutează
întemeiată de emigranții transilvăneni. îl convinge să-și schimbe numele ca publicist în ziarul Albina, din Pesta. Apar
Bunicii paterni mor din cauza epidemiei de în Eminescu, mai târziu adoptat și de alți primele semne ale "bolii".
holeră din 1844, și poetul, născut mult mai membri ai familiei sale. În același an îi mai Între 1872 și 1874 a fost student
târziu, nu-i cunoaște și nu-i evocă în scrierile apar în „Familia” alte cinci poezii. „extraordinar” la Berlin. Junimea i-a acordat
sale. Gheorghe, primul băiat al lui Vasile, Din 1866 până în 1869, a pribegit o bursă cu condiția să-și ia doctoratul
tatăl poetului, trece din Bucovina în Moldova pe traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu – în filozofie. A urmat cu regularitate două
și îndeplinește funcția de administrator de București. De fapt, sunt ani de cunoaștere semestre, dar nu s-a prezentat la examene. La
moșie. Este ridicat la rangul de căminar și își prin contact direct a poporului, a limbii, a 1872 este anul probabil al întâlnirii
întemeiază gospodăria sa la Ipotești, în obiceiurilor și a realităților românești, un cu Veronica Micle, la Viena
Ținutul Botoșanilor. pelerinaj transilvănean al cărui autor moral a
fost Aron Pumnul. „Cât de clar este,
respectând documentele epocii cernăuțene,
respectând adevărul istoric atât cât există în
ele, cât de cert este că drumul lui Eminescu
în Transilvania, departe de a fi o
«împrejurare boemă», «un imbold romantic
al adolescenței», a fost - în fond - încheierea
sublimă a unei lecții pentru toată viața: ideea
unității naționale și a culturii române aplicată
programatic și sistematic, cu strategie și
tactică, după toate normele și canoanele unei
campanii ideologice.” (Sânziana Pop
în Formula AS nr. 367)
Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea

Adâncirea poeziei paşoptiste în gândire şi


viziune e dovedită de creaţia de mai târziu şi
teiului”). Apare visul de dragoste
(„Lacul”), chemarea („Dorinţa”), regretul
MIHAI EMINESCU
vizibilă încă în cosmologia din „Povestea („Departe sunt de tine…”, „O, rămâi”, „Pe LUCEAF Ᾰ RUL
magului călător în stele”, „Mureşanu” ori aceeaşi ulicioară”), nostalgia „eternei
în antumele „Înger şi demon”, „Cugetările dimineţi” („De câte ori, iubito”). POEZIEI ROMÂNE Ş TI
sărmanului Dionis”. Începând cu Problematica filozofică tradusă alegoric şi
„Epigonii”, „Melancolie”, „Memento simbolic, mitologic, natura, erotica pe care 15 IANUARIE 1850- 15 IUNIE 1889
mori” se produce o ruptură, o criză a le include fac ca „Luceafărul” să fie o
gândirii romantice: universul este lipsit de sinteză a întregii poezii eminesciene. Ca şi
sns („Scrisoarea I”), răul sălăşluieşte în lirică, asimilarea creatoare a folclorului
pretutindeni în istorie. Eroul este demonic constituie o trăsătură caracteristică a poeziei
(„Demonism”, „Înger şi demon”, („Făt-Frumos din lacrimă”, „Călin
„Strigoii”), păstrând în secret nostalgia Nebunul”, „Fata în grădina de aur”,
purităţii şi frumuseţii pierdute („O, rămâi”, „Miron şi frumoasa fără corp”).
„De ce nu-mi vii), căutând salvare în iubire, Pe data de 15 iunie 1889, în casa
poezie şi vis. Există în acelaşi timp cu de sănătate, sau mai bine zis sanatoriul de
viziunea tulburării armoniei, restructurarea
boli mintale al doctorului Şuţu, situat pe
universală prin ideea genezei perpetue
Strada Plantelor din municipiul Bucureşti,
(„Scrisoarea I”, „Luceafărul”), lumina, în
ipostaze diferite, captată material (marea,
la ora 4 dimineaţa, poetul nepreche Mihai
luna, marmura) spiritual (gândirea, iubirea, Eminescu se stingea pe un pat metalic, la
memoria, deci şi istoria), fiind substanţa vârsta de 39 de ani . „Măsurariul civilizaţiunii
generatoare a lumii. Lirica socială, expresia unui popor în ziua de azi e: o
ei cea mai directă fiind „Împărat şi limbă sonoră şi aptă de a
proletar”, include şi filonul naţional
(„Mureşanu”, „Sarmis”, „Decebal”, exprima prin sunete noţiuni,
„Muşatin şi codrul”) sau filozofic prin şir şi accent logic cugete,
(„Scrisoarea I”). prin accent etic sentimente.”
Erotica în care analizează lucid
dragostea („Scrisoarea IV”, „Scrisoarea
V”, „Odă”[în metru antic], „Pe lângă „A fost odată ca-n poveşti
plopii fără soţ”) are implicaţii filozofice şi A fost ca niciodată
sociale. Armonia iubirii e rareori posibilă,
Din rude mari împărăteşti
ca în „Călin (File de poveste)”. Idila este
protejată de lumea vegetală („Floare O prea frumoasă fată.”
albastră”, „Povestea codrului”, „Povestea
Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea Profesor: Trofin Elena- Andreea

S-ar putea să vă placă și