Sunteți pe pagina 1din 9

1.

O societate comercială încheie un contract de asigurare pentru clădirea de birouri a companiei


evaluată la 120.000 euro. Contractul de asigurare este încheiat la suma asigurată de 100.000 euro
Asiguratul negociază o primă de asigurare de 0,15% pentru poliţa standard (incendiu, trăsnet,
explozie) şi 0,3% pentru celelalte riscuri.
La 3 luni de la încheierea asigurării o furtună puternică distruge acoperişul clădirii,
paguba fiind de 50.000 euro.
Se cere:
a) prima de asigurare plătită de asigurat
b) valoarea despăgubirii primită de asigurat
c) suma asigurată pentru care continuă asigurarea
d) prima suplimentară plătită de asigurat pentru reântregirea asigurării

REZOLVARE
a) Prima = 100.000 x 0,45% = 450 euro
b) Despăgubirea = ( 100.000/ 120.000)% x 50.000 = 83,3% x50000 = 41.650
c) Suma asigurata = 100.000 – 41.650 = 58.350
d) Prima suplimentara
41.650 x 0,45% = 187,425 : 10 = 18,7425 x 9= 168,6825 euro
41.650 x 0,45% = 187,425 : 360 = 0,52 x (9x30) = 140.4 euro

2. Dl. Popescu, îşi încheie o asigurare de avarii şi furt pentru maşina sa marca Mercedes de 100.000
euro valoare reală, la o sumă asigurată de 130.000 euro.
Negociază o cotă de primă de 6,8% pentru riscul de avarii şi 25% în plus pentru riscul de furt.
Asigurarea având o franşiză de 20% pentru riscul de furt.
La 5 luni de la încheierea asigurării, autoturismul este furat.
Se cere:
a) prima de asigurare plătită de asigurat
b) despăgubirea primită

REZOLVARE
a) Prima = 130.000 x (6,8%+1,7%) = 130.000x 8,5% = 11.050 euro
b) Despăgubirea =100.000 – 20.000+ (30.000x8,5%) = 80.000+2550 = 82.550 euro
3. SC LIMA S.A. încheie un contract de asigurare pentru clădirea de birouri şi depozitul de produse
finite, precum şi pentru bunurile şi materialele aflate în acestea.
Clădirea de bază evaluată la 350.000 euro, este asigurată la 280.000 euro. Cota de primă
negociată pentru riscurile din poliţa standard este 0,13%, 0.07% pentru riscul de furtună, 0,02 pentru
riscul de inundaţie şi 0,11% pentru riscul de cutremur. Asigurarea are o franşiză deductibilă de 2% din
suma asigurată.
Depozitul de produse finite evaluat la 250.000 euro este asigurat la 230.000euro. Contractul este
încheiat cu o cotă de primă de 0,15% pentru riscurile din poliţa standard şi 0,12% pentru riscul de
cutremur, cu o franşiză simplă de 30% din suma asigurată.
Bunurile, evaluate la 450.000 euro cele din clădirea principală şi 850.000 euro cele din depozitul
de produse finite, sunt asigurate în proporţie de 80% la riscurile la care este asigurată clădirea de birouri
cu o cotă de primă de 0,45% la care se adaugă o cotă de primă de 0,18% aferentă riscului de furt.
Asigurările bunurilor au o franşiză deductibilă de 5% din suma asigurată.
La 3 luni de la încheierea asigurărilor are loc o furtună care produce pagube de 210.000 euro la
clădire, 90.000 euro la bunurile din clădire, 50.000 euro la depozit şi 100.000 euro la produsele finite.
La 6 luni de la furtună are loc un cutremur care produce pagube de 150.000 euro la clădire,
250.000 euro bunurilor din clădire, depozitul de produse finite este dărâmat, dauna fiind totală iar
produsele finite se recuperează în proporţie de 55%.

Se cere:
a) prima de asigurare plătită de asigurat la încheierea asigurării;
b) primele suplimentare plătite de asigurat după fiecare daună.
REZOLVARE
a) clădire magazie
Vm = 250.000
Vc = 350.000 Sm = 230.000
Sc= 280.000
Cota = 0,13+ 0,07+0,02+0,11 = 0,33 Cotă =0,15 +0,12=0,27
Fr deductibilă =2% Sa = 5.600 Fr simplă=30%Sm =69.000
Clădirea este asigurată în proporţie de 80% Magazia asigurată în proporţie de 92%
Bunuri din clădire Produse finite
Vb=450.000 Vf = 850.000
Sb= 80% x450.000 =360.000 Sf = 80%x 850.000=680.000
Cota = 0,45+0,18=0,63 Cota =0,45+0,18=0,63
Fr deduc = 5% Sa =18.000 Fr deduc = 5% x Sa = 34.000

Prima=(280.000x0,33)+(230.000x0,27)+(360.000x0,63)+(680.000x0,63)=
924+621+2268+4284=8097 euro
b) furtună
Desp cl=210.000x80%=168.000-5.600=162.400
Desp bun= 90.000x80%=72.000-18.000=54.000
Desp finite=100.000x80%=80.000-34.000=46.000
Prima supl = (162.400x0,33)+(54.000x0,63)+(46.000x0,63)=
535,92+340,2+289,8=1165,92 :10= 116,592x9=1049,3 euro

Cutremur
Pagube cl = 150.000
Pagube bunuri =250.000
Pagube depozit =totală
Pagube finite =45% x 850.000= 382.500
Desp cl =150.000x80%=120.000-5.600=114.400
Desp b=250.000x80%=200.000-18.000=182.000

Desp dep= 230.000x92%=211.600

Desp finite=382.500x80%=306.000-34.000=272.000
Prima supl =(114.400x0,33)+(182.000x0,63)+(272.000x0,63)=
377,52+1146,6+1713,6=3237,72 :10=323,772x3=971,316 euro
4. Soc comercială SIMED încheie un contract de asigurare de abonament transport pentru
mărfurile produse de ea şi livrate beneficiarilor. In decursul anului un camion cu marfă în valoare
de 32.000 euro este livrat în Turcia. SIMED plăteşte taxe vamale de 2500 euro şi comisioane de
vămuire de 500 euro.
SIMED mai plăteşte costul transportului de 1500 euro.
Cota de primă cu care se încheie asigurarea este de 0,35% cu o franşiză de 1% din daună.
Pe durata transportului mijlocul de transport are un accident datorită căruia 45% din marfă este
avariată.
Se cere:
a) prima de asigurare aferentă transportului trimis la export.
b) suma pentru care continuă asigurarea de la locul accidentului până la destinaţie.

Sa=32.000+2500+500+1500+3.200=39.700x0,35%=138,95 euro
Dauna= 14.400 – 144=14.256
Asigurarea = 39.700 – 14.256 = 25.444 euro

5. Societatea comercială Fortuna, efectuează un transport de textile de la Cluj la Istambul în valoare


de 120.000 EURO.
Transportul se face cu autovehicule de la Cluj la Constanţa şi cu nava maritimă Mărăşeşti de la
Constanţa la Istambul.
Transportul rutier costă 2000 EURO iar cel maritim 5000 EURO.
S C Fortuna plăteşte taxe vamale de 2500 EURO şi comisioane în port de 500 EURO.
La Constanţa marfa este depozitată 3 luni pentru că nava Mărăşeşti este nevoită să facă o
reparaţie şi o revizie.
Asigurarea este contractată cu 3 firme de asigurări : A, B, C.
La Braşov, camionul suferă un accident şi marfa în valoare de 33.000 EURO, este avariată
urmând să fie înlocuită.
La Isambul, marfă în sumă de 11.000 EURO este deteriorată urmând a se plăti 3000 EURO
pentru recondiţionare.
Se cere:
a) prima de asigurare plătită de Fortuna celor 3 societăţi de asigurări, stiind că :
- Societatea A încheie asigurarea de transport rutier cu o cotă de primă de 0,25%,
asigurarea având franşiză de 3% din suma asigurată.
- Societatea B încheie asigurarea pentru perioada de depozitare cu 0,53% pe an iar
prima lunară este de 1/10 din prima anuală.
- Societatea C încheie asigurarea de transport maritim cu o cotă de primă de 0,4%.
b) daunele plătite de societăţile A şi C
c) prima de asigurare suplimentară plătită societăţii A

REZOLVARE
a) 120.000+2.000+12.000=134.000x0,25% = 335 EURO
120.000+0,53% = 636 x1/10 = 63,6 x3= 190,8 EURO
120.000+5000+2500+500+12000=140.000x0,4% = 560 EURO

b) fr = 134000 x 3% = 4020 EURO


33000 – 4020 = 28.980 EURO de la soc A
11.000+3000 =14000 EURO de la soc C
c) 28.980+2000+ 2.898 = 33.878 x 0,25 % = 84,69 EURO

6. SC. MOBILAN S.R.L. încheie un contract de asigurare pentru clădirea şi bunurile aflate în
interiorul ei, constând din mobilier, utilaje, stocuri de materiale şi produse aflate pe fluxul tehnologic de
fabricaţie.
Clădirea, evaluată la 520.000 euro, este asigurată la suma asigurată de 450.000 euro.
Mobilierul este asigurat la suma de 120.000 euro, utilajele la 650.000 euro, stocurile de materiale
şi produse aflate pe fluxul de fabricaţie la suma de 580.000 euro, toate având şi aceeaşi valoare reală.
Societatea comercială mai are 3 autoturisme
- Audi A3 în valoare de 15.000 euro asigurat la 13.000 euro
- VW Golf, în valoare de 13.000 asigurat la 10.000 euro
- Dacia Logan, în valoare de 7000, asigurat la valoarea reală
Societatea de asigurări A, asigură clădirea şi autoturismele, astfel: clădirea cu o cotă de primă de
0.15% pentru poliţa standard şi pentru riscul de cutremur şi apă de conductă cu o cotă de primă de
0,18%, având o franşiză deductibilă de 5% din suma asigurată.
Bunurile din clădire se asigură cu o cotă de primă de 0,19% pentru poliţa standard iar riscul de
furt cu o cotă de primă de 0,2%, asigurarea are o franşiză de 2% din suma asigurată.
Autoturismele de producţie străină sunt asigurate pentru riscul de avarii cu o cotă de primă de 4,8%
urmând ca riscul de furt să fie preluat cu o cotă suplimentară de 25% din prima de avarii. Auto Logan se
asigură cu o cotă de primă de 4% din suma asigurată. Autoturismele au fost asigurate cu o franşiză
deductibilă de 3% din suma asigurată.
La 5 luni de la încheiere asigurării are loc un incendiu, pagubele fiind evaluate, după cum
urmează:
- clădirea 110.000 euro
- mobilier 70.000 euro
- utilaje 50.000 euro
- materiale 500.000 euro
- Audi 5.200 euro
- VW 1.500 euro
- Logan 3.100 euro
In timpul stingerii incendiului din stocuri se fură bunuri de 2500 euro şi sunt deteriorate datorită apei de
stingere a incendiului, produse finite de 4500 euro.
Se cere:
a) prima de asigurare plătită fiecărei societăţi de asigurare
b) prima de asigurare pentru reântregirea sumei asigurate
REZOLVARE
a) clădirea se asigură
450.000 x(0,15+0,18) = 450000x0,33% = 1485
Audi 13000x 4,8% = 624+156 =780
VW 10000x4,8% = 480+120 =600
Logan 7000x4% = 280
Prima de asig pt soc A = 1485+780+600+280= 3145 euro
Mobilier 120.000x (0,19+0,2)= 120000X0,39%=468
Utilaje 650.000x0,39% = 2535
Materiale 580.000x0,39% = 2262
Prima de asig pt soc B = 468+2535+2262= 5265 euro
b) Se calculează despăgubirile primite
- de la soc A pt clădire (450000 : 520000)% x paguba =86,53% x 110000=95.183
Asigurarea are franşiză care se scade din despăgubire
95.183- ( 5% x 450.000) = 95.183 – 22.500 = 72.683 euro
Pt Audi (13.000 : 15.000)% x 5200 = 86,66%x 5200 = 4506,32
Se scade franşiza
4506,32 –( 3% x 13000) = 4506,32 – 390 = 4116,32 euro
Pt VW ( 10000:13000) % x 1500 = 76,92% x 1500= 1153,8
Se scade franşiza
1153,8 – ( 3%x 10000) = 1153,8- 300 = 853,8 euro
Pt Logan 7000 x 3% = 210 euro franşiză
3100 – 210 = 2890 euro despăgubire
Deci Soc A plăteşte 72.683+4116,32+853,8+2890= 80.543,12 euro
- de la soc B pt mobilier 70000- (2% x 120000) = 70000- 2400= 70000-2400=67.600
pt utilaje 50000- (2%x 650000) = 50000-13000= 37000
pt materiale (500.000+2500+4500)- (2% x 580000) =507.000-11.600 =
495400
Soc de asigurări B plăteşte 67.600+37000+495.400= 600.000 euro
Se calculează prima suplimentară care se plăteşte pentru reântregirea sumei asigurate
Societăţii A
- pt clădire 72.683x0,33% = 239,85:10= 23,985x7= 167,895
- pt Audi 4116,32x6% = 246,98 :10= 24,698x7= 172,886
- pt VW 853,8x6% = 51,228:10= 5,1228x7= 35,86
- pt Logan 2890 x4% = 115,6:10 = 11,56x 7 =80,92
deci, soc A asiguratul plăteşte 167,895+172,886+35,86+80,92= 457,561 euro
Societăţii B
- pt mobilier 67.600 x 0,39% = 263,64 :10= 26,364x7= 184,548
- pt utilaje 37.000x 0,39% = 144,3:10=14,43 x7 = 101,01
- pt materiale 495.400 x 0,39% = 1932,06:10= 193,206x7 =1352,442

7. O societate comercială încheie un contract de asigurare pt un autoturism evaluat la 320.000 lei, la o


sumă asigurată de 300.000 lei. Asigurarea se încheie cu o cotă de primă de 3,2% pentru riscul de avarii
la care se adaugă o cotă de 25% din cota de avarii, pt riscul de furt. Asigurarea are o franșiză deductibilă
de 3% din suma asigurată. La 5 luni de la încheierea asigurării autoturismul are un accident care-i
produce daune de 150.000. lei.
Se cere:
a) prima de asigurare plătita de asigurat.
b) Prima suplimentara plătită de asigurat.

a) Prima: 300.000x(3,2%+25%x3,2%)=300.000x4%=12.000 lei


b) Desp=150.000x300.000/320.000x100-9000=150.000x93%-9000=139.500-9000=130.500 lei
Prima supl=130.500x4%=5.220 lei :10=522x7=3654 lei

8. Se asigura o clădire evaluate la 525.000 lei, la o suma asigurata de 485.000 lei. Riscurile cuprinse in
asigurare sunt cele aferente poliței standard (incendiu, traznet, explozie, căderi de corpuri) cu o cota de
prioma de 0,12%, la care se adaugă, riscul de alunecare de teren cu o cota de prima de 0,09%, de
inundație cu cota de 0,18% de cutremur de 0,11%. Se mai asigură bunurile din clădire evaluate la
450.000 lei, în proporție de 75%. Asigurarea are o fransiza deductibila de 2,5% din sumele asigurate.
La 4 luni de la incheierea contractului, are loc o inundație care produce pagube de 180.000 lei la
clădire și 220.000 lei la bunuri.
c) Se cere:
d) prima de asigurare plătita de asigurat.
Prima suplimentara plătită de asigurat

a) Vc = 525.000
Sc= 485.000
Cota =0,5%
Fr=485.000x2,5%=12.125

Vb= 450.000
Sb= 450.000x75%=337.500
Cota=0,5%
Fr=337.500x2,5%=8437,5 lei

Prima de asig=
485.000x0,5%+337.500x0,5%=2425+1687,5= 4112,5 lei

b) Desp cl= 180.000x485000/525.000 x100-12.125=166.285-12.125=154.160,7 lei


c) Desp bun=220.000x 75% - 8437,5= 165.000- 8437,5= 156.562,5 lei
d) Prima supl =154.160,7x0,5%+156.562,5x0,5%=1553,6 an:10= 155,36x8=1242,89 lei

1. S.C.OCTOGON S.A își asigură clădirea în care-și desfășoară activitatea de producție, evaluată
la 170.000 lei, la o sumă asigurată de 150.000 lei. Asigurarea se subscrie cu o cotă de primă de
0,11% pentru riscurile cuprinse în polița standard, 0,07% pentru riscul de inundație și 0,12%
pentru riscul de cutremur.

Mijloacele fixe și mobile aflate în clădire evaluate la 350.000 lei sunt asigurate în proporție de
85% la riscurile la care este asigurată casa.
La 8 luni de la încheierea contractului de asigurare are loc o inundație care produce
pagube de 35.000 lei la clădire și de 80.000 lei la mijloacele fixe.
Se cere:
a) prima de asigurare plătită de asigurat;
b) prima suplimentară plătită de asigurat pentru reântregirea sumei asigurate după plata
despăgubirilor de către asigurător.