Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale
Nr învățării /Rezultate ale Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs
crt învățării
Cunoștințe Abilități Atitudini LT IP LT IP
1. Documentația tehnică a automobilului
1.1. Tipuri de documente tehnice utilizate în 1 6 S1 S1
exploatarea și mentenanța automobilului;
1.2. Studii de caz asupra structurii și 2 12 S3,4 S3,4
conținutului principalelor tipuri de
documente tehnice utilizate în pregătirea
automobilului pentru exploatare: cartea
tehnică, manuale de întreținere și reparații,
1. 7.1.8 7.2.3. 7.3.3.
scheme structurale, cataloage cu
componente auto, formulare specifice, etc.
1.3. Aplicații practice de utilizare a 2 12 S5,7 S5,7
documentației tehnice pentru extragerea
unor parametrii generali ai eutomobilului, a
unor parametrii specifici componentelor
auto pentru diferite regimuri și a unor
instrucțiuni de exploatare.
2. 7.1.9. 7.2.4. 7.3.4. 2. Etape, operații și mijloace de lucru pentru
7.1.10. 7.2.5. 7.3.5. pregătirea automobilului nou 2 12 S9,10 S9,10
7.3.6 2.1. Protejarea vehiculului. Proceduri și
elemente de securitate pentru manevrarea și
transportarea automobilului nou.
2.2. Proceduri de curățare a automobilului nou; 2 12 S10,11 S10,11
2.3. Elemente de identitate ale automobilului. 1 6 S14 S14
Date tehnice necesare pentru pregătirea
automobilului nou si predarea la client;
2.4.Efectuarea setărilor, reglajelor și ajustărilor 2 12 S15,16 S15,16

1
conform prescripțiilor tehnice ale
constructorului;
2.5. Reglementări cu privire la pregătirea 2 12 S18,19 S18,19
automobilului nou (SSM, reciclarea deșeurilor,
fixarea plăcuțelor de înmatriculare);

3.Operații și mijloace de lucru utilizate


pentru mentenanță de bază a automobilelor
7.3.1. 3.1.Operații și mijloace de lucru utilizate pentru 2 12 S20,21 S20,21
7.3.7. mentenanța de bază aautomobilelor
7.1.11.
7.3.8. 3.2.Controlul și îngrijirea zilnică CIZ 2 12 S23,24 S23,24
7.1.12. 7.2.4
3. 7.3.9. 3.3.Spălarea S 2 12 S25,26 S25,26
7.1.13. 7.2.5
7.3.10. 3.4.Revizii tehnice periodice RT1 și RT2 și 2 12 S27,28 S27,28
7.1.14.
7.3.11. sezoniere RTS ale automobilelor
3.5. Norme de sănătate și securitate în muncă 2 12 S30,31 S30,31
3.6.Norme de protecția mediului 2 12 S32,33 S32,33
Recapitulare 1 6 S35 S35

S-ar putea să vă placă și