Sunteți pe pagina 1din 14

Lista posturilor complete, angajare pe perioadă determinată din GALAȚI

ordonate după disciplină


Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 25.08.2019 20:36


Post:
Unitate de
Viabilitate 1. complet
învăţământ Avize şi atestate:
2. pentru nevăzători
1. de culte
Statut 3. constituit din ore
[Unitate de 2. de alternativă
Număr rezultate din reducerea Probă
învăţământ Disciplină Probe 3. al unit. de înv. mil.
Localitate ore Post propus cu 2 ore a normei did. practică
Cod cu statut Nivel de orale la 4. seminar teologic
trunchi Detalii pentru 4. contine ore /
post juridic de învăţământ [Alte lb. de 5. IGP/ARR
[Mediu] comun / continuitate rezultate din reducerea Inspecţie
care discipline] predare 6. ed. specială
opţionale Post pentru cu 2 ore a normei did. specială
aparţine] 7. HIV
programul 5. contine ore
8. înv. particular
Teach for solicitate la intregirea
[Alte 9. aviz liceu pedagogic
Romania normei did.
unităţi]
6. pentru bursieri MEN

1. -
TÂRGU 2. -
1. Da
BUJOR LICEUL 1 an 3. -
INFORMATICA - 2. Nu
(ORAŞ TEHNOLOGIC 4. -
TEHNOLOGIA 18 DETASARE 3. Nu
2772 TÂRGU "EREMIA LICEAL Rezervat INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A /0 INT INV 4. Nu
BUJOR) GRIGORESCU", Nu română 6. -
COMUNICATIILOR 5. Nu
ORAS TG.BUJOR Nu 7. -
6. Nu
[Urban] 8. -
9. -
SCOALA
GIMNAZIALA 1. -
"DIMITRIE 2. -
1. Da
LUCHIAN", COMUNA 1 an 3. -
PISCU INFORMATICA SI 2. Nu
PISCU 4. -
(PISCU) TEHNOLOGIA 6/ 3. Nu
1754 GIMNAZIAL Vacant INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A 12 4. Nu
[SCOALA Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR 5. Nu
GIMNAZIALA Nu 7. -
6. Nu
"STEFAN CEL 8. -
MARE", COMUNA 9. -
PISCU]
Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din GALAȚI
ordonate după disciplină
Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 25.08.2019 20:36


Unitate de Post:
învăţământ 1. complet Avize şi atestate:
2. pentru nevăzători 1. de culte
[Unitate de 3. constituit din ore 2. de alternativă
Număr Probă
învăţământ Disciplină rezultate din reducerea Probe 3. al unit. de înv. mil.
Localitate ore Viabilitate practică
Cod cu statut Nivel de cu 2 ore a normei did. orale la 4. seminar teologic
trunchi Detalii /
post juridic de învăţământ [Alte 4. contine ore lb. de 5. IGP/ARR
[Mediu] comun / Statut Inspecţie
care discipline] rezultate din reducerea predare 6. ed. specială
opţionale specială
aparţine] cu 2 ore a normei did. 7. HIV
5. contine ore 8. înv. particular
[Alte solicitate la intregirea 9. aviz liceu pedagogic
unităţi] normei did.
1. -
2. -
TÂRGU BUJOR 1. Nu 3. -
LICEUL TEHNOLOGIC
(ORAŞ TÂRGU TEHNOLOGIA 9 1 an 2. Nu 4. -
"EREMIA
2199 BUJOR) LICEAL INFORMATIEI SI A / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
GRIGORESCU", ORAS
COMUNICATIILOR 0 Vacant 4. Nu română 6. -
TG.BUJOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
LICEUL TEHNOLOGIC
PECHEA (PECHEA) TEHNOLOGIA 11 1 an 2. Nu 4. -
"COSTACHE
1759 LICEAL INFORMATIEI SI A / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
CONACHI", COMUNA
[Rural] COMUNICATIILOR 0 Vacant 4. Nu română 6. -
PECHEA
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
(MUNICIPIUL LICEUL TEHNOLOGIC TEHNOLOGIA 7 1 an 2. Nu 4. -
1841 GALAŢI) "SIMION MEHEDINTI", LICEAL INFORMATIEI SI A / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
LOCALITATEA GALATI COMUNICATIILOR 0 Vacant 4. Nu română 6. Necesita
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
LICEUL TEHNOLOGIC TEHNOLOGIA 15 2 ani 1. Nu 1. -
CUDALBI
1390 NR.1, COMUNA LICEAL INFORMATIEI SI A / 2. Nu INFORMATICA Limba 2. -
(CUDALBI)
CUDALBI COMUNICATIILOR 0 Vacant 3. Nu română 3. -
4. Nu 4. -
[Rural] 5. Nu 5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
TUDOR
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 3. -
VLADIMIRESCU
"TUDOR TEHNOLOGIA 7 1 an 2. Nu 4. -
(TUDOR
1826 VLADIMIRESCU", LICEAL INFORMATIEI SI A / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
VLADIMIRESCU)
COMUNA TUDOR COMUNICATIILOR 0 Vacant 4. Nu română 6. -
VLADIMIRESCU 5. Nu 7. -
[Rural]
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI POST SCINDAT DIN 1. Nu 3. -
(MUNICIPIUL LICEUL TEORETIC TEHNOLOGIA 9 CODUL 2162 1 an 2. Nu 4. -
2590 GALAŢI) "MIRCEA ELIADE", LICEAL INFORMATIEI SI A / (CONCEDIU CRESTERE 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
LOCALITATEA GALATI COMUNICATIILOR 0 COPIL LAZARESCU Rezervat 4. Nu română 6. -
[Urban] ANDREEA) 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
(MUNICIPIUL LICEUL CU PROGRAM TEHNOLOGIA 13 1 an 2. Nu 4. -
2828 GALAŢI) SPORTIV, LICEAL INFORMATIEI SI A / DETASRE INT INV CCD 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
LOCALITATEA GALATI COMUNICATIILOR 0 Rezervat 4. Nu română 6. -
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
COLEGIUL NATIONAL
(MUNICIPIUL 9 1 an 2. Nu 4. -
"MIHAIL
2464 GALAŢI) LICEAL INFORMATICA / REZERVA DIRECTOR 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
KOGALNICEANU",
0 Rezervat 4. Nu română 6. -
LOCALITATEA GALATI
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. Nu 1. -
INFORMATICA -
COROD (COROD) LICEUL TEHNOLOGIC 7 1 an 2. Nu 2. -
TEHNOLOGIA
1366 NR.1, COMUNA LICEAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 3. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] COROD 0 Vacant 4. Nu română 4. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
LICEUL TEHNOLOGIC INFORMATICA -
PECHEA (PECHEA) 7 1 an 2. Nu 4. -
"COSTACHE TEHNOLOGIA
1762 LICEAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
CONACHI", COMUNA INFORMATIEI SI A
[Rural] 0 Vacant 4. Nu română 6. -
PECHEA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
DRĂGUŞENI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 1 an 2. Nu 4. -
(DRĂGUŞENI) TEHNOLOGIA
1399 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
DRAGUSENI 2 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
VLĂDEŞTI SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
3 1 an 2. Nu 4. -
(VLĂDEŞTI) "SFANTUL IERARH TEHNOLOGIA
2127 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
NICOLAE", COMUNA INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] VLADESTI COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
BLÂNZI (COROD) SCOALA GIMNAZIALA 4 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
2116 NR.1, SAT BLANZI, GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] COMUNA COROD 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA
1. Nu 2. -
VIILE NR.1, SAT VIILE, INFORMATICA SI
3 2 ani 2. Nu 3. -
(FÂRŢĂNEŞTI) COMUNA TEHNOLOGIA
1797 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 4. -
FARTANESTI INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 5. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 6. -
[SCOALA GIMNAZIALA
7. -
NR.1, COMUNA 8. -
FARTANESTI] 9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA
2. -
"GABRIEL DRAGAN",
1. Nu 3. -
NICOREŞTI COMUNA NICORESTI INFORMATICA SI
6 4 ani 2. Nu 4. -
(NICOREŞTI) TEHNOLOGIA SC GIMN COASTA
1802 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
[ȘCOALA GIMNAZIALĂ INFORMATIEI SI A LUPEI - 3 ORE
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] NR. 1, sat COASTA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
LUPEI, comuna
8. -
NICOREȘTI]
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
VĂRLEZI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 1 an 2. Nu 4. -
(VÂRLEZI) TEHNOLOGIA
2102 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
VARLEZI 1 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
TOFLEA INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 1 an 2. Nu 4. -
(BRĂHĂŞEŞTI) TEHNOLOGIA
2589 NR.1, SAT TOFLEA, GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA BRAHASESTI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
BRANIŞTEA INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 5 1 an 2. Nu 4. -
(BRANIŞTEA) TEHNOLOGIA
1349 "UNIREA", COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
BRANISTEA 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 9 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1536 GALAŢI) NR.5, LOCALITATEA GIMNAZIAL / REZERVAT DIRECTOR 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 0 Rezervat 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA 2. -
GALAŢI NR.9, LOCALITATEA 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL GALATI 4 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1539 GALAŢI) GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[SCOALA GIMNAZIALA 5 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] NR.5, LOCALITATEA 5. Nu 7. -
GALATI] 8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
CERŢEŞTI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 3 ani 2. Nu 4. -
(CERŢEŞTI) TEHNOLOGIA
1807 "GEORGE IVASCU", GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA CERTESTI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA
2. -
NR.1, SAT
1. Nu 3. -
CÂRLOMĂNEŞTI CARLOMANESTI, INFORMATICA SI
2 3 ani 2. Nu 4. -
(CERŢEŞTI) COMUNA CERTESTI TEHNOLOGIA
1810 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] [SCOALA GIMNAZIALA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
"GEORGE IVASCU",
8. -
COMUNA CERTESTI]
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
JORĂŞTI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 5 1 an 2. Nu 4. -
(JORĂŞTI) TEHNOLOGIA
1449 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
JORASTI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
LIEŞTI (LIEŞTI) 5 1 an 2. Nu 4. -
SCOALA GIMNAZIALA TEHNOLOGIA
1454 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
NR.2, COMUNA LIESTI INFORMATIEI SI A
[Rural] 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
MATCA (MATCA) SCOALA GIMNAZIALA 8 4 ani 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1456 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] MATCA 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 8 3 ani 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1068 GALAŢI) NR.22, LOCALITATEA GIMNAZIAL / PRIMAR+GIMNAZIU 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 7 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 8 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA REZERVA DIRECTOR-
1052 GALAŢI) NR.18, LOCALITATEA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A ADJUNCT
GALATI 0 Rezervat 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
MOVILENI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 4 ani 2. Nu 4. -
(MOVILENI) TEHNOLOGIA
1777 "ALEXEI MATEEVICI", GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA MOVILENI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
NĂMOLOASA INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 1 1 an 2. Nu 4. -
(NĂMOLOASA) TEHNOLOGIA
1782 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
NAMOLOASA 1 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 2 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1086 GALAŢI) NR.26, LOCALITATEA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
FOLTEŞTI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 1 an 2. Nu 4. -
(FOLTEŞTI) TEHNOLOGIA
1409 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
FOLTESTI 1 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
SLOBOZIA
1. Nu 3. -
CONACHI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 CONCEDIU CRESTERE 1 an 2. Nu 4. -
(SLOBOZIA TEHNOLOGIA
1756 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / COPIL BOBOC CRISTIAN 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
CONACHI) INFORMATIEI SI A
SLOBOZIA CONACHI 0 15.05.2020 Rezervat 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
[Rural]
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
GRIVIŢA INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 1 an 2. Nu 4. -
(GRIVIŢA) TEHNOLOGIA
1434 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GRIVITA 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
TECUCI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 5 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1309 TECUCI) "ANGHEL RUGINA", GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
LOCALITATEA TECUCI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA 2. -
NR.1, COMUNA 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
COROD (COROD) COROD 3 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1368 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] [LICEUL TEHNOLOGIC 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
NR.1, COMUNA 5. Nu 7. -
COROD] 8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA
2. -
NR.2, COMUNA
1. Nu 3. -
MATCA INFORMATICA SI
MATCA (MATCA) 2 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
2567 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
[SCOALA GIMNAZIALA INFORMATIEI SI A
[Rural] 1 Vacant 4. Nu română 6. -
"DIMITRIE COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
CANTEMIR", COMUNA
8. -
MATCA]
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
ADAM INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 3 ani 2. Nu 4. -
(DRĂGUŞENI) TEHNOLOGIA
1404 NR.1, SAT ADAM, GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA DRAGUSENI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA
2. -
"DIMITRIE
1. Nu 3. -
CANTEMIR", COMUNA INFORMATICA SI
MATCA (MATCA) 3 1 an 2. Nu 4. -
MATCA TEHNOLOGIA
1459 GIMNAZIAL / PRIMAR+GIMNAZIU 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] 2 Vacant 4. Nu română 6. -
[SCOALA GIMNAZIALA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
NR.2, COMUNA
8. -
MATCA]
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
BĂLĂBĂNEŞTI SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
3 2 ani 2. Nu 4. -
(BĂLĂBĂNEŞTI) "GHEORGHE SI MARIA TEHNOLOGIA
1315 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
TASCA", COMUNA INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] BALABANESTI COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
CUDALBI SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
5 1 an 2. Nu 4. -
(CUDALBI) "PROF.EMIL TEHNOLOGIA
1393 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
PANAITESCU", INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNA CUDALBI COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
BĂLENI (BĂLENI) SCOALA GIMNAZIALA 3 3 ani 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1330 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] BALENI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 6 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1076 GALAŢI) NR.24, LOCALITATEA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 3 4 ani 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1540 GALAŢI) NR.10, LOCALITATEA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
SCHELA (SCHELA) SCOALA GIMNAZIALA 6 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1761 "LASCAR CATARGIU", GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
[Rural] COMUNA SCHELA 0 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
SCOALA GIMNAZIALA
1. -
"ALEXANDRU
2. -
MORUZI", COMUNA
1. Nu 3. -
PECHEA INFORMATICA SI
PECHEA (PECHEA) 6 SC GIMN MORUZI - 2 1 an 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1764 GIMNAZIAL / ORE, SC GIMN 1 - 1 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
[ȘCOALA GIMNAZIALĂ INFORMATIEI SI A
[Rural] 0 ORA, SC GIMN 3 - 3 ORE Vacant 4. Nu română 6. -
NR.1, comuna PECHEA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
8. -
NR.3, comuna
9. -
PECHEA]
1. -
2. -
GALAŢI 1. Nu 3. -
INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA 2 3 ani 2. Nu 4. -
TEHNOLOGIA
1576 GALAŢI) NR.17, LOCALITATEA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
GALATI 9 Vacant 4. Nu română 6. -
COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
SUHURLUI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 1 an 2. Nu 4. -
(SUHURLUI) TEHNOLOGIA
1742 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
SUHURLUI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
FÂNTÂNELE SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
3 1 an 2. Nu 4. -
(SCÂNTEIEŞTI) NR.1, SAT TEHNOLOGIA
1747 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
FANTANELE, COMUNA INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] SCANTEIESTI COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
BARCEA INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 5 4 ani 2. Nu 4. -
(BARCEA) TEHNOLOGIA
1788 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
BARCEA 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
BRĂHĂŞEŞTI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 6 1 an 2. Nu 4. -
(BRĂHĂŞEŞTI) TEHNOLOGIA
1801 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / PRIMAR+GIMNAZIU 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
BRAHASESTI 2 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
SCOALA GIMNAZIALA 2. -
NR.1, COMUNA 1. Nu 3. -
TULUCEŞTI INFORMATICA SI
TULUCESTI 9 1 an 2. Nu 4. -
(TULUCEŞTI) TEHNOLOGIA SC GIMN SIVITA - 3
1831 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A ORE
[ȘCOALA GIMNAZIALĂ 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
NR. 1, sat ȘIVIȚA, 5. Nu 7. -
comuna TULUCEȘTI] 8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
UNGURENI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 1 an 2. Nu 4. -
(MUNTENI) TEHNOLOGIA
1653 NR.1, SAT UNGURENI, GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA MUNTENI 1 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
SCOALA GIMNAZIALA
1. -
"SFANTA CUVIOASA
2. -
PARASCHEVA",
1. Nu 3. -
SMÂRDAN COMUNA SMARDAN INFORMATICA SI
7 1 an 2. Nu 4. -
(SMÂRDAN) TEHNOLOGIA
1811 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
[ȘCOALA GIMNAZIALĂ INFORMATIEI SI A
1 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] "MIHAIL ȘI GAVRIL", COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
sat MIHAL
8. -
KOGĂLNICEANU,
9. -
comuna SMÂRDAN]
SCOALA GIMNAZIALA 1. -
"SMARANDA 2. -
BRAIESCU", SAT 1. Nu 3. -
HĂNŢEŞTI INFORMATICA SI
HANTESTI, COMUNA 3 3 ani 2. Nu 4. -
(BUCIUMENI) TEHNOLOGIA
1359 BUCIUMENI GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
[SCOALA GIMNAZIALA 5. Nu 7. -
"NATALIA NEGRU", 8. -
COMUNA BUCIUMENI] 9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
CUCA (CUCA) 3 1 an 2. Nu 4. -
"SFANTUL TEHNOLOGIA
1382 GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
GHEORGHE", COMUNA INFORMATIEI SI A
[Rural] 0 Vacant 4. Nu română 6. -
CUCA COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
MUNTENI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 1 an 2. Nu 4. -
(MUNTENI) TEHNOLOGIA
1652 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
MUNTENI 2 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
TECUCI 1. Nu 3. -
SCOALA GIMNAZIALA INFORMATICA SI
(MUNICIPIUL 4 2 ani 2. Nu 4. -
"STEFAN OCTAVIAN TEHNOLOGIA
1617 TECUCI) GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
IOSIF", LOCALITATEA INFORMATIEI SI A
0 Vacant 4. Nu română 6. -
TECUCI COMUNICATIILOR
[Urban] 5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
RĂDEŞTI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 3 1 an 2. Nu 4. -
(RĂDEŞTI) TEHNOLOGIA
1328 NR.1, COMUNA GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
RADESTI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -
1. -
2. -
1. Nu 3. -
SUCEVENI INFORMATICA SI
SCOALA GIMNAZIALA 4 4 ani 2. Nu 4. -
(SUCEVENI) TEHNOLOGIA
2125 "VASILE BURLUI", GIMNAZIAL / 3. Nu INFORMATICA Limba 5. -
INFORMATIEI SI A
COMUNA SUCEVENI 0 Vacant 4. Nu română 6. -
[Rural] COMUNICATIILOR
5. Nu 7. -
8. -
9. -