Sunteți pe pagina 1din 4

-Projet français-

L’amour dans l’art


Lucefarul(Hypérion)
ecrit par Mihai Eminescu

Classe:11M1 ,,CNMV’’-Ploiești
Étudiant:Dinu Ionuț-Robert
Professeur:Toader Delia
Le romantisme est un mouvement artistique et littéraire apparu à la fin du
XVIII Ie siècle, caractérisé par la sensibilité: individualité créatrice,
affirmation de l'originalité.
Le poème Luceafarul de Mihai Eminescu, initialement publié à Vienne, puis
à l'automne de 1883 (mille huit cent quatre-vingt-trois) dans "Convorbiri
literare", s'inspire des idées du conte de fées. "Fille dans les jardins d'or",
collectionné par Richard Kunisch.
L'amour est présenté dans diverses hypostases ou modèles: terrestre (le
couple Cătălin et Cătălina) et cosmique (le fille de l'empereur et du
luceafărul). L'amant est titan, démon ou génie, l'amant oscille entre Venera
et Madonna.
Le thème de l'amour est mis en évidence par la présence de l'homme de
génie, la fuite vers le primordial pour l'accomplissement de l'amour, mais
aussi par les aspects féeriques de la nature terrestre et cosmique. Les
motifs terrestres du début du poème sont luceafărul, la mer, le château, la
fenêtre, le miroir, qui soutiennent l’atmosphère de contemplation et de
rêverie.
Je crois qu'une vision du monde se dessine à travers le prisme de l'amour
et de l'homme de génie. L'amour recherché est finalement un amour, un
amour impossible et le supérieur est condamné à une vie sans fin, sans
amants
Mihai Eminescu
Romantismul este o mișcare artistică și literară ,apărută la sfârșitul secolului al
XVIII-lea,caracterizată prin sensibilitate.individualitate creatoare,afirmarea
originalității.
Poemul Luceafrul de Mihai Eminescu,publicat inițial la Vieana,apoi în toamna
anului 1883 în ,,Convorbiri literare”,valorifică idei din basmul Față în grădina de
aur,cules de Richard Kunisch.
Iubirea este prezentată în diverse ipostaze sau tipare: terestră (cuplul Cătălin și
Cătălina) și cosmică ( fata de împărat și luceafărul).Îndrăgostitul e titan,demon sau
geniu,iubita oscilează între Venera și Madonă.
Tema Iubirii este evidențiată prin prezența omului de geniu ,zborul spre
primordial pentru împlinirea dragostei ,dar și prin aspectele feerice ale naturii
terestre și cosmice. Motivele terestre de la începutul poemului luceafărul ,marea,
castelul,fereastra,oglinda care susțin atmosfera de contemplație și de reverie.
Eu cred că se conturează o viziune a lumii prin prisma iubirii și a omului de
geniu.Iubirea dorită este ,în final, o iubire,o iubire imposibilă,iar superiorul este
condamnat la viață nesfârșita ,fără iubite