Sunteți pe pagina 1din 1

k) Programe/ activități destinate educației adulților (părinți, tineri, romi din zonele defavorizate și

alte grupuri țintă din afara sistemului de învățământ preuniversitar)

Localitatea Titlul Grupul țintă Durata Nr. Cost total Cost ora/
programului cursului (nr. participanți cursant
ore)
Bârlad Activități de Elevi înscriși 4 ore 100 - -
diseminare la seral la
în cadrul Col. Tehn.
proiectului "M.
Erasmus+ Guguianu" -
Integrarea Zorleni, Lic.
învățării Tehn.
nonformale "Petru
în educația Rareș" -
adulților – Bârlad, Col.l
INFOED Tehn. "Al. I.
Cuza" –
Bârlad,
Șc.Gimn.
"Stroe S.
Belloescu" –
Bârlad

8. Parteneriate

Denumirea Parteneri Forma de finalizare


programului Din țară Din străinătate
Proiect Erasmus+ - Institute for Training, Cursul de formare:
Integrarea învățării Employability and Applying non-formal
nonformale în educația Mobile learning education in schools
adulților – INFOED (IFOM), Bologna, Italia and adult education
organizations urmat de
27 de cadre didactice
de la 4 unități școlare
din Bârlad