Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 CIOROGARLA
PROFESOR DIRIGINTE: CRUDU NATALIA
CLASA a V-a B
AN SCOLAR 2016-2017

PLANIFICAREA ACTIVITATII IN CADRUL OREI DE DIRIGENTIE

OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii positive fata de sine
2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare in contexte variate
3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de invatare
4. Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
5. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
PLANIFICARE ANUALA

Nr. Modulul Numar de ore


crt. Semestrul Semestrul Anual
I al II-lea
1 Autocunoastere si dezvoltare personala 4 2 6

2 Comunicare si abilitati sociale 4 3 7

3 Managementul informatiilor si al invatarii 3 3 6

4 Planificarea carierei 3 3 6

5 Calitatea stilului de viata 5 4 9


6 Total 19 15 34

Structura anului scolar: Semestrul I =19 saptamani


Semestrul al II-lea =16 saptamani(din care 1 saptamana scoala altfel intitulata
,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun”)

Nr. de ore: Semestrul I = 19


Semestrul al II-lea = 15
Total = 34 ore
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
CLASA a V-a
Anul scolar 2016-2017

Modulul tematic Continuturi Obiective de Tema Data Strategii de lucru


referinta
1.1 Autocunoastere 1.1 sa identifice S1-S2 -studiu de caz;
1.AUTOCUNOASTERE  Stima de sine: ce este stima situatii in care se 1.Stima de sine si propriul -lucru in echipa: ce este stima de
SI DEZVOLTARE manifesta stima de corp sine, definitii personale
de sine si in ce situatii se sine;
PERSONALA manifesta. 2.Cine sunt eu. S3 -centre de interes si
 Atitudinea pozitiva fata de expozitii( fotografii personale);
propria persoana. -lucru frontal,joc de rol
1.2 Schimbare,crestere, 1.2 sa exemplifice
caracteristici S4 - lucru individual(localizare
dezvoltare specifice 3.EU la inceputul clasei a V-a in ,,arborele devenirii”);
 Caracteristicile preadolescentei;
preadolescentei:schimbarile
fizice,dezvoltarea
personalitatii,relatiile cu
colegii,asteptari
2.1 Managementul emotiilor 2.1 sa exerseze 1.Imi stapanesc emotiile? S5-S6 -lucru in diade( corespondenta
 Relatia dintre exprimarea imagine-stare sufleteasca
2.COMUNICARE SI adecvata a sugerata);
ABILITATI SOCIALE evenimente,ganduri si emotiilor; -joc de rol in perechi;
emotiile generate.
 Cum facem fata emotional S7 -masa rotunda;
situatiilor dificile? 2.Prima teza - dezbatere cu invitati
2.2 Abilitati sociale 2.2 sa exerseze ( profesorii de limba romana si
comportamente de de matematica);
 Importanta contributiei cooperare in grup; 3.De la calificativ la nota S8 -studiu de caz, lucru pe grupe;
fiecarui membru al unui -dezbatere pe tema ,,Elevul
grup la activitatea grupului. mediocre/bun/slab”
 Avantajele cooperarii in -prezentarea de informatii despre
grup. notele de la evaluarea nationala
 Solidaritate.
3.1 Managementul 3.1 sa acceseze 1.EU si informatiile S9 -,,tehnica ciorchinelui”,lucru
informatiilor diferite surse de individual;
3. MANAGEMENTUL
informatii cu rol in -exercitii concrete de cautare a
INFORMATIILOR SI AL  Modalitati de identificare a adaptarea scolara; informatiilor;
INVATARII informatiilor. S10 -lucru individual: ,,Televizorul in
 Rolul informatiilor in 2. Televizorul – prieten sau viata mea”
procesul de cunoastere, 3.2 sa analizeze dusman? -lucru in echipe:dezbatere-
invatare, acomodare. factorii favorizanti televizorul=prieten/dusman/al
ai invatarii ai treilea parinte
3.2 Invatare eficienta invatarii eficiente; S11 -brainstorming
 Factorii favorizanti/ 3.Cum invat? ( eu…invat)=cat mai multe
frenatori ai invatarii intrebari;
eficiente -exercitii de descoperire a
stilurilor de invatare
( auditiv,visual,kinesthetic)
4.1 Explorarea carierei 4.1 sa prezinte 1.Orarul.Rolul lui in S12 -exercitii de completare a
4.PLANIFICAREA  Caracteristicile unei sarcinile si planificarea activitatii. orarului pentru scoala/ pentru
CARIEREI responsabilitatile acasa
activitati – asumate in -sfatul psihologului;
sarcini,responsabilitati, activitatea -chestionare;
mediu de lucru, preferata; S13- -lucru individual( cautarea in
echipamente, orar. 4.2 sa identifice 2.Explorarea carierei S14 DEX a termenilor:
 Evolutia ocupatiilor schimbari ale cariera,ocupatie,meserie,profesie
diferitelor activitati ,functie,slujba/job);
umane,aparute in -lucru in diade ( realizarea unui
timp; istoric al ocupatiilor omenesti);

1.2 Calitatea relatiilor sociale 5.1 sa analizeze 1.Organizarea si distribuirea S15 -expunere cu lamurirea
5.CALITATEA  Apartenenta la grup. rolul grupului in responsabilitatilor in grup notiunilor mai putin
formularea si in cunoscute,dialogul,chestionarul;
STILULUI DE VIATA  Rolul grupului in formularea realizarea -stabilirea,delimitarea si
si in realizarea optiunilor optiunilor clarificarea obligatiilor si a
personale. personale; drepturilor elevilor;
1.2 Calitatea vietii personale -chestionar;
 Alegerea alternativei optime 5.2 sa identifice 2.Cum ti-ai dori sa fie,ce crezi S16- -comunicarea,dialogul;
alternativa optima ca ar trebui sa faca grupul tau S17 -test de
( centura de siguranta, de solutionare a scolar? autoapreciere,autoevaluare;
respectarea regulilor de unei probleme
circulatie, a normelor de personale,pornind
prevenire a incendiilor, a de la resursele si S18 -lucru in diade: reguli pe care
normelor de prim ajutor) interesele proprii. 3.Cum respect regulile de S19 elevii le respecta ca pietoni;
circulatie. -joc de recunoastere a unor
semen de circulatie;
-dezbatere:,,A fi sau nu
ROLLER”;
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL al II-lea
CLASA a V-a
Anul scolar 2016-2017

Modulul tematic Continuturi Obiective de Tema Data Strategii de lucru


referinta
1.5 Autocunoastere 1.1 sa identifice S1 -realizarea unei liste cu
1.AUTOCUNOASTERE  Stima de sine: ce este stima de situatii in care se 1.Cum sunt eu. trasaturile morale cunoscute;
SI DEZVOLTARE manifesta stima de -lucru in grupuri(fiecare
sine si in ce situatii se sine; membru al grupului se
PERSONALA manifesta. prezinta);
 Atitudinea pozitiva fata de 2. Vreau sa imi sporesc S2 -chestionare;
propria persoana. increderea in mine -lucru in diade: ,,fulgul de
1.6 Schimbare,crestere, 1.2 sa exemplifice nea”
caracteristici
dezvoltare specifice 3. Suntem diferiti,sa S3 -joc de rol;
 Caracteristicile preadolescentei; invatam unii despre altii -prezentare powerpoint;
preadolescentei:schimbarile -discutii libere;
fizice,dezvoltarea
personalitatii,relatiile cu
colegii,asteptari

2.1 sa exerseze
2.COMUNICARE SI 2.1 Managementul emotiilor exprimarea 1.Prima impresie conteaza S4 -lucru individual(chestionar)
ABILITATI SOCIALE -lucru in diade
 Relatia dintre adecvata a 2. Imbunatatirea relatiilor S5 -povestirea ultimei carti
evenimente,ganduri si emotiile emotiilor; cu ceilalti prin comunicare citite;
-dialog imaginar de
generate. maximum 5 intrebari;
 Cum facem fata emotional -lucru frontal:,,Racunoaste
situatiilor dificile? 2.2 sa exerseze masca”;
2.2 Abilitati sociale comportamente de 3.Clasa/grupul/gasca S6 -lucru frontal: cautarea in
 Importanta contributiei cooperare in grup; DEX a termenilor:
colectiv,clasa,grup,gasca,
fiecarui membru al unui grup banda;
la activitatea grupului. -lucru in diade: clasa de
 Avantajele cooperarii in grup. elevi/gasca=avantaje/
 Solidaritate. dezavantaje
3.1 Managementul informatiilor 3.1 sa acceseze 1.De unde iau informatiile S7 -prezentarea surselor de
 Modalitati de identificare a diferite surse de de care am nevoie? informare de catre grupuri
3. MANAGEMENTUL
informatii cu rol in de elevi;
INFORMATIILOR SI AL informatiilor. adaptarea scolara; -discutii libere;
INVATARII  Rolul informatiilor in procesul S8 -dezbatere pe cazuri
de cunoastere, invatare, concrete;
acomodare. 3.2 sa analizeze 2.Barierele invatarii
3.2 Invatare eficienta factorii favorizanti
ai invatarii ai S9 -lucru individual: observarea
 Factorii favorizanti/ frenatori invatarii eficiente; sistemului CORNELL;
ai invatarii eficiente 4.Cum iau notite? -lucru in diade: comentarea
Cat /cum studiez? proverbului:,,Invata la
tinerete ca sa stii la
batranete”;

4.1 Explorarea carierei 4.1 sa prezinte 1.Responsabilitatile mele S10 -prezentari ;


4.PLANIFICAREA  Caracteristicile unei activitati sarcinile si -discutii libere;
CARIEREI responsabilitatile S11 -lucru individual;
– sarcini,responsabilitati, asumate in 2.Hobby-urile mele -lucru pe
mediu de lucru, echipamente, activitatea echipe:dezbatere ,,Timpul
orar. preferata; liber trebuie pierdut sau
 Evolutia ocupatiilor 4.2 sa identifice castigat”?
schimbari ale S12 -studiu individual: DEX;
diferitelor activitati 3.De la hobby la viitoarea -reprezentare grafica a
umane,aparute in cariera notiunilor;
timp; -proverbe;
Calitatea relatiilor sociale
5.2 5.1 sa analizeze S13 -conversatia,dialogul;
5.CALITATEA  Apartenenta la grup. rolul grupului in 1.Sanatatea si igiena -dezbatere cu
STILULUI DE VIATA formularea si in individuala invitati(medicul de
realizarea familie/stomatologul)
 Rolul grupului in formularea optiunilor 2.Sportul pentru sanatatea S14 -ilustrarea
si in realizarea optiunilor personale; mea subiectului,,Sportul si eu”;
-discutii libere,experiente
personale. 5.2 sa identifice din excursii,drumetii si
5.3 Calitatea vietii personale _lternative optima plimbari in aer liber.
 Alegerea alternativei optime de solutionare a 3.EU la sfarsitul clasei S15 -chestionar :
( centura de siguranta, unei probleme a V-a Situatia scolara,ce am
respectarea regulilor de circulatie, personale,pornind invatat,ce am gresit,cum ma
de la resursele si voi pregati pentru clasa a
a normelor de prevenire a interesele proprii. VI-a,planuri pentru vacanta
incendiilor, a normelor de prim mare.
ajutor)

Diriginte,
Prof. Crudu Natalia

S-ar putea să vă placă și