Sunteți pe pagina 1din 2

I RPP, Grupa ____

TS 4: Analizaţi obiectivele urmărite în două campanii de relaţii publice şi comentaţi critic gradul în
care ele se corelează cu rezultatele raportate. Formulaţi două obiective care să răspundă unei
probleme de PR cu care se confruntă o organizaţie
Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________

I. Analizaţi obiectivele urmărite în două campanii de relaţii publice şi comentaţi critic gradul în care
ele se corelează cu rezultatele raportate
1. Numele campaniei de relaţii publice (A) şi perioada de desfăşurare:

2. Scopurile şi obiectivele asumate

Sunt respectate condiţiile de corectitudine în formularea scopurilor şi obiectivelor?

3. Rezultatele raportate

La ce indicatori sau/ şi instrumente de măsurare se face referire?

Sunt concordante/ congruente rezultatele cu obiectivele asumate?

1’. Numele campaniei de relaţii publice (B) şi perioada de desfăşurare:

2’. Scopurile şi obiectivele asumate

Sunt respectate condiţiile de corectitudine în formularea scopurilor şi obiectivelor?

3’. Rezultatele raportate

La ce indicatori sau/ şi instrumente de măsurare se face referire?

Sunt concordante/ congruente rezultatele cu obiectivele asumate?


II. Formulaţi două obiective care să răspundă unei probleme de PR cu care se confruntă o
organizaţie
1. Numele organizaţiei

2. Problema de PR/ Oportunitatea de a crea valoare adăugată prin PR

3. Obiectivul de PR nr. 1

4. Obiectivul de PR nr. 2

De ce sunt formulate corect cele două obiective?

Cum am putea măsura gradul de realizare a celor două obiective propuse?

De ce atingerea celor două obiective contribuie la rezolvarea problemei de PR, respectiv la


fructificarea oportunităţii de a crea valoare adăugată pentru client?