Sunteți pe pagina 1din 2

I RPP, Grupa ____

TS 3: Analizaţi situaţia unei organizaţii prin raportare la mediul în care acesta își desfășoară
activitatea. Identificaţi o problemă de relaţii publice prioritară pentru organizaţie
Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________
Numele organizaţiei: _________________________________________________
(1) Analiza mediului intern
Conţinuturi/ Date/ Informaţii Sursa de informare
Enunţul misiunii
Enunţul viziunii
Enunţ de
poziţionare
Personal
(angajaţi,
voluntari)
Cifră de afaceri/
venituri şi
cheltuieli în 2018
(sau 2017)
Portofoliu de
produse/ Proiecte
derulate
Nişă
Menţionări în
presă
Comentarii:
…..

(2) Analiza macromediului (2 date-cheie pentru fiecare categorie de variabile)


Date-cheie Sursa de informare Semnificaţie/ relevanţă
Variabile
politice
Variabile
economice
Variabile
sociale
Variabile
tehnologice

(3) Analiza mediului de lucru (1 stakeholder pentru fiecare tip de legătură)


Legătură Stakeholderi Date-cheie despre stakeholderi Sursa de informare
de încuviinţare
normativă
funcţională
difuză
Comentarii:

(4) Problema stringentă de relaţii publice

1
2