Sunteți pe pagina 1din 2

GENUL EPIC

Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare în care autorul își transmite în mod
indirect sentimentele, gândurile, ideile prin intermediul acţiunii şi al personajelor.

Trăsături :
- autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul vocii narrative și al personajelor care
participă la acțiune;
-acțiunea este plasată în timp și spațiu ( repere spațio-temporale);
- indicii de timp stabilesc succesiunea și durata întâmplărilor ( adverbe de timp, substantive
sau alte cuvinte/ expresii care definesc zilele săptămânii, lunile anului, anotimpuri etc)
-indicii de spațiu fixează locul unde se desfășoară acțiunea ( adverbe de loc, substantive,
cuvinte și structuri care arată locul unde se desfășoară acțiunea);
-acțiunea textului epic este organizată pe momentele subiectului:
-expozițiunea –surprinde situația inițială, indică locul, timpul și unele dintre personaje;
-intriga- momentul care provoacă conflictul ( cauza acțiunii);
- desfășurarea acțiunii- succesiunea întâmplărilor declanșate de intrigă;
-punctul culminant –momentul de maximă intensitate ( situația dificilă);
- deznodământul- surprinde rezolvarea conflictului ( situația finală);
- naratorul poate fi obiectiv sau subiectiv. Naratorul obiectiv relateaza întâmplările la
persoana a III-a- narațiunea este obiectivă; naratorul subiectiv relateaza întâmplările la
persoana I și poate fi și personaj al acțiunii- narațiunea este subiectivă;
- prezența personajelor, a acțiunii și a conflictelor (conflictul poate fi exterior: între două
personaje, între personaj şi societate, între două concepţii despre lume etc sau interior, care
se desfăşoară în sufletul personajului, conflictul între sentiment şi raţiune.)
- naraţiunea ca mod de expunere predominant, împletită, pe alocuri cu descrierea,
dialogul sau monologul.
- textele epice pot fi scrise în versuri sau în proză;
Speciile genului epic sunt: balada, basmul, legenda, snoava, parabola, schița, nuvela,
romanul, povestirea, fabula.
ARGUMENTARE-model

În opinia mea, opera ..................(titlul) de .............................


(numele autorului) aparține genului epic, în care autorul se exprimă
în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate în
derularea unor evenimente, într-un anumit timp și spațiu.
În primul rând, se remarcă prezența narațiunii, ca mod de
expunere specific. Aceasta se face la persoana.............(la ce persoană
se face narațiunea), implicând prezența unui narator
..............................(obiectiv/subiectiv, personaj/ subiectiv- martor, în
funcție de persoana la care se face narațiunea).
În al doilea rând, apar personaje ...........................................(ce
personaje apar în textul dat), care sunt implicate în derularea unor
evenimente .............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
(se vor prezenta pe scurt evenimentele). Aceste acțiuni sunt plasate
într-un anumit timp ..................................................................
(exemple de indici de timp din text) și spațiul
............................................................................ (exemple de indici de
spațiu din text).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea
textului suport în genul epic