Sunteți pe pagina 1din 3

IPSSM PRIVIND UTILIZAREA ROBOTULUI DE BUCATARIE

ART 1 Nu introduceți corpul motorului în lichide, nu îl utilizați în baie, în apropierea apei


sau în aer liber
ART 2 Scoateți ștecherul din priză înainte de a îndepărta accesoriile
ART 3 Opriți aparatul înainte de a fixa recipientul pe corpul motorului.
ART 4 Opriți aparatul și așteptați ca lamele să se oprească înainte de a îndepărta
capacul recipientului.
ART 5 Țineți mâinile la distanță de lame
ART 6 Nu utilizați aparatul dacă nu ați fixat capacul recipientului.
ART 7 Nu introduceți alimente ce nu le puteți manevra confortabil (să aibă sub 40ºC).
ART 8 -Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă este conectat la priză.
ART 9 . Așezați corpul motorului pe o suprafață uscată, dreaptă și solidă.
ART 10 Nu umpleți recipientul peste nivelul maxim – conținutul poate forța capacul să se
deschidă atunci când este pornit motorul.
ART 11 Nu utilizați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau avarii
ART 12 Acest produs nu trebuie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu
dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență decât dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare
ART 13 Opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de a schimba
accesoriile sau de a vă apropia de părțile mobile în timpul utilizării
ART 14 Nu introduceți în recipient linguri, spatule sau alte obiecte în timp ce aparatul
funcționează.

-
TEST- IPSSM PRIVIND UTILIZAREA ROBOTULUI DE BUCATARIE
1) Corpul motor poate fi introdus in lichide?
a. Da
b. Nu
2) Stecherul trebuie scos din prize:
a. Dupa indepartarea accesoriilor
b. Inainte de indepartarea accesoriilor
3) Aparatul poate fi utilizat daca nu a fost fixat capacul recipientului?
a. Da
b. Nu
4) Pe ce suprafete trebuie asezat aparatul?
a. Pe suprafete uscate
b. Pe suprafete drepte
c. Pe suprafete solide
d. Pe suprafete umede
5) Aparatul trebui eoprit:
a. Inainte de a fixa recipientul pe corpul motorului
b. Dupa fixarea recipientului pe corpul motorului
c. Inainte de a schimba accesoriile
d. Dupa schimbarea accesoriilor
6) De cine nu poate fi folosit aparatul?
a. de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau
mentale sau fără experiență decât dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la modul de utilizare
b. De personae in varsta de sub 16 ani
c. Aparatul poate fi folosit de oricine

Nume……………………………………………… Data:

Prenume ………………………………………

Semnatura ……………………………………….