Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2019

Tematica pentru examenul de Admitere 2019


Disciplina Chimie Organică

Noțiuni introductive de chimie organică


• Compoziția substanțelor organice
• Structura compușilor organici
• Clasificarea compușilor organici

Hidrocarburi: generalități, proprietăți fizice, proprietăți chimice, întrebuințări


• Alcani
• Alchene
• Alchine
• Arene

Combinații cu funcțiuni simple: generalități, proprietăți fizice, proprietăți chimice, întrebuințări


• Alcooli
• Acizi carboxilici

Agenți tensioactivi
• Săpunuri
• Detergenți

Compuși organici cu acțiune biologică


• Grăsimi
• Proteine
• Zaharide

Pentru detalii consultați programa școlară: Chimie clasa a X-a (trunchiul comun).

Bibliografie
Manuale de Chimie pentru clasa a X-a, aprobate de Ministerul Educației Naționale.

Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și