Sunteți pe pagina 1din 2

STRATEGII de MARKETING / 2018-2019 (PLAN DE LUCRU)

TEMA PROIECTULUI: Promovarea unei afaceri reale din domeniul agribusiness (produs sau serviciu)
prin intermediul unei broșuri de firmă (în format ppt) și două creații video (mp4):
film de promovare comercială și interviu profesional (creații proprii)

Identificați și conectați-vă efectiv rigorilor unei afaceri reale care activează pe tărâm agribusiness - o firmă
autohtonă, care va face obiectul aplicării strategiei de marketing la proiectul de marketing (ca studiu didactic), în
acest semestru.
 Atenție! Nu promovăm la proiect o firmă sau un produs ipotetic, ci o afacere reală din domeniul agribusiness, prezentă
efectiv pe piață și cu care urmează să interacționăm. Nu pot fi abordate ca temă nume celebre/consacrate, cum ar fi
CrisTim, Murfatlar sau branduri de largă notorietate, gen Cârnați de Pleșcoi, Magiun de Topoloveni ș.a.
Începem, așadar, prin a identifica o firmă românească de profil, de mărime mică sau medie (poate fi și o firmă cu
capital mixt), activă pe piață, căreia echipa îi va construi o soluție de promovare comercială, mai exact realizarea
unei broșuri promoționale, unui clip de promovare comercială și unui interviu profesional, în scop didactic (echipa
se deplasează în acest scop la sediul firmei/într-o locație a acesteia sau va interacționa efectiv cu reprezentanții
acesteia în cadrul unui eveniment comercial de profil). Urmăriți să intrați în contact direct cu reprezentanții firmei:
vă prezentați și subliniați, de la bun început, că sunteți masteranzi la zi și că demersul echipei are scop didactic;
solicitați, politicos, sprijin în acest sens și mulțumiți pentru ajutorul primit.
Pentru identificarea unor idei de afaceri din domeniul agribusiness accesați următoarele link-uri (mai multe adrese
web pentru documentare găsiți la finalul planului de lucru):
 http://ideideafaceri.manager.ro
 http://www.madr.ro/ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti.html

✓ Se formează echipe de lucru: 4-8 studenți, care vor colabora îndeaproape pentru îndeplinirea cât mai
riguroasă a cerințelor proiectului. Sunt respinse proiectele care nu respectă cerințele și formatul de lucru
2018/2019, la care s-a lucrat superficial sau la repezeală/neîngrijit, ori proiectele copiate după un model
sau plan de lucru din anii anteriori.
✓ Identificați o locație propice, cum ar fi sediul firmei sau un eveniment comercial în derulare în această
perioadă, în conexiune cu firma sau afacerea vizată, unde veți pune în aplicare strategia de promovare
didactică; scoateți în evidență demersul pragmatic al echipei, realizați imagini foto sugestive, cadre de
film, interviuri în context, pe care le veți insera în prezentare (echipa va căuta soluții la îndemână și
necostisitoare pentru a acoperi cât mai bine acest aspect).
✓ Fiecare echipă va preda proiectul până la finele sesiunii de examene – în format electronic, prin e-mail,
la adresa dffrone@yahoo.com (dacă fișierele video au dimensiuni mari, folosiți un program de transfer:
wetransfer, transferxl, fastupload ș.a.). Proiectul fiecărei echipe va conține, așadar, broșura în format editabil,
respectiv minimum 8 slide-uri ppt și două creații video: clip de promovare comercială și interviu cu
reprezentantul firmei (fișiere video mp4, cca 30-60”, fiecare), ambele creații originale și sugestive ale echipei.
Proiectul nu trebuie susținut, ci doar predat la timp - dar nu în ultima zi de sesiune!

CERINȚE OBLIGATORII ale proiectului:


Atenție! Din conținutul proiectului (foto și video) trebuie să reiasă implicarea întregii echipe! (penalizare 0,5 puncte)
Conținutul proiectului:
Echipa va avea de realizat o broșură comercială și două creații video, cu următorul conținut :
A. Broșura promoțională: min. 8 pagini, format A5, fișier .ppt (broșura nu trebuie tipărită):
1) (1-2 pag.): Echipa de proiect: o imagine foto de grup cu toată echipa de studenți, realizată în
contextul proiectului, într-o locație sugestivă, cu un fundal adecvat (pe cât posibil, și cu un
reprezentant al firmei și cu emblema firmei); ținută sugestivă (spre exemplu, ținută office, ținută cu
însemnele firmei), ecuson; deviza/mesajul echipei;

1
2) (7-8 pag.): inserați în broșură datele reale de identificare ale firmei – inclusiv prezența web și pe
rețelele sociale, logo-ul și sloganul firmei, inserați imagini sugestive și faceți scurte referiri la
activitatea (corporate) desfășurată, la realizările sale de top: produse-emblemă, mărci comerciale,
certificări dobândite, premii și recunoaștere, noutăți cu care firma vine pe piață, perspective de
dezvoltare ale afacerii; puncte forte/atuuri ale afacerii (aspecte ce țin, spre exemplu, de
managementul firmei, profesionalismul echipei, firmă de încredere orientată spre clienți, istoricul,
tradiția, experiența și reputația de care aceasta se bucură pe piață); inserați imagini foto și scurte
comentarii care să sublinieze campaniile de impact derulate, testimoniale de firmă, participarea la
manifestări comerciale (internaționale) de profil etc.
B. Creații video: două filme în format uzual, cca. 30-60” fiecare, creații proprii (ale echipei):
 Interviu video cu reprezentatul firmei privind atuurile/prestigiul afacerii și opinia acestuia în urma
interacțiunii cu echipa de studenți (câteva detalii legate, spre exemplu, de maniera de abordare,
de atitudine, implicare, prestanță, profesionalism, imaginea transmisă de echipă ș.a.). Interviul va
fi personalizat cu logo-ul firmei și va conține 1-2 elemente de acroșaj: foto sau video cu echipa +
mesaj de întâmpinare (cine suntem... unde suntem... ce facem...), un îndemn etc. Dacă sunetul
este slab, filmul va conține subtitrare. Nu predați interviul în forma brută sau incomplet, fiindcă va
trebui refăcut!
 Clip propriu de promovare a afacerii (promovare de produs), creație sugestivă a echipei. Pentru
idei de creații realizate de echipele de studenți la proiectele de marketing, în ultimii ani, accesați
următorul link: www.examene-altfel.ro/best-of
C. Facultativ: echipa se poate implica suplimentar în realizarea: (se va acorda punctaj suplimentar)
− unui testimonial publicitar;
− unei campanii de hostess (cu echipa) la un târg/o expoziție de profil;
− unor obiecte promoționale personalizate (cu însemnele firmei + foto cu echipa) ș.a.

 Pentru clarificarea conceptelor de marketing, accesați următorul link:


http://www.managusamv.ro/organizare/biblioteca

 Pentru idei noi de creații publicitare, accesați portalul de publicitate:


http://www.iqads.ro/sectiune/clipuri-tv

❖ Câteva adrese web pentru documentare:

lumeasatului.ro agro-business.ro agroinfo.ro agroazi.ro vacantelatara.ro


businessagricol.ro tv.lumeasatului.ro http://agrointel.ro/ agrimedia.ro capital.ro
magazinulprogresiv.ro marketingportal.ro agriculturae.ro gazetadeagricultura.info Revista Profitul agricol

Mult succes, spor la idei,

Conf. univ. dr. FRONE D. Florin dffrone@yahoo.com


www.examene-altfel.ro
www.examene-altfel.org
Mobil: 0721438316