Sunteți pe pagina 1din 1

Nume…………………..

Data…………………….

Test – clasa aVII-a......


1. Adnotați desenul următor (5 elemente):

10pcte
2. Completează enunțurile următoare :
 Neuronii se leagă între ei prin……………….........
 Sistemul nervos central este format din substanță …………………. și substanță………………….
 Scoarţa cerebrală se găseşte la nivelul...............................................
10pcte
3. Asociati notiunile din coloana A cu cele din coloana B:
A B
….1.Trunchi cerebral a. între cele doua emisfere
.....2.Cerebel b. trunchi de con cu baza mare în sus
.....3.Substanța cenusie c. prezintă cute paralele
.....4.Șanțul interemisferic d. formează scoarța cerebeloasa 10pcte
4.Incercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect din următoarele afirmații: 10pcte
Este component al trunchiului cerebral: Substanţa cenuşie este alcatuită din :
A. bulbul rahidian; A. dendrite
B. cerebelul; B. ganglioni nervoşi
C. creierul mare; C. corpii neuronilor
D. encefalul. D. axonii neuronilor
Fac parte din sistemul nervos periferic: Ţesutul nervos este format din :
A. nervii și măduva spinării A. exclusiv din neuroni
B. trunchiul cerebral și măduva spinării B. exclusiv din celule gliale
C. nervii și ganglionii nervoși C. neuroni şi celule gliale
D. axonul și dendritele. D. encefal și măduva spinării

5. Notați proprietățile neuronilor.


- 5pcte
-
6. Calculați cantitatea de lipide din creierul unui copil, știind că masa creierului este 1000g. 5pcte
7. Denumiți lobii care corespund săgetilor. 10pcte

8. Adevărat sau fals? Corectati varianta falsă fără să folosiți negatia.


….. Dendritele sunt protejate de trei teci.
….............................................................................................................
….. In trunchiul cerebral substanța cenușie este dispusă la exterior.
…..............................................................................................................
....... Creierul mare prezintă numeroși giri.
.............................................................................................. 10pcte
9. Realizaţi un eseu având ca temă “Măduva spinării” urmărind planul:
- localizarea măduvei spinării, formă (0,5p) descrierea alcătuirii externe și interne(0,5p), protecția măduvei spinării (0,5p)
- desen- alcătuire internă (0,5p) . 20pcte

S-ar putea să vă placă și